RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 088e7a7a6fa09e2913838aa31b93069bSHA-256: 8a9885d30a96b5f0ddfcb96d650062de4cb2268e6a89991e7159403e262e088a
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 3134d1116c1624c3c28fdc37bc844f2aSHA-256: fda024047f4ddd64fa4cc729eee7026ec4d7360a70ddca87896077da756cb2f2
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 8d0d7467f802cd59bc648c9e1591caf8SHA-256: 6df98bf432ab8f242d1dc981c897c828ee33d01a431f1ec4a6d6567463802083
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 334106c7c815e96d92fc8ae11be6c684SHA-256: 4148ed6038c14b8549c290a948cdec2e458dfa2c251d421b814dbfd442f594a5
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: aef45ce314e846350f24aaa03382d23eSHA-256: 7b5d86a7fa5906791ed9548a015a70376b905549c429d5eb92d7f9e52cef4f55
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 54a817232f5af9ea4df96b9eba2f3b23SHA-256: 43e25f6adc22a601b5186a1816ccbca0f65374b134c2ba90b583092b638794bc
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 355c98b14f9d889fe8a44ac6f25f428dSHA-256: a4024ed494db68bcdc8caab5ee02fdac66bdb5d3ea477a5c0c6cc18a745354e5
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: b900a8b9bef2403df957a91b4465cddeSHA-256: ddd89979cecc90a5a36d39cf08236fff5bbd4a486d34112e6e8300a016d43d58
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 088e7a7a6fa09e2913838aa31b93069bSHA-256: 8a9885d30a96b5f0ddfcb96d650062de4cb2268e6a89991e7159403e262e088a
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: 54bdc798a4770908ac3f8b3cddcd0bd7SHA-256: f606bc3c1244746e1b5b13b8ea99481605ba55c22fd51a6b1728d2bd71267a13
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: bd219fac7335830f3a1a80c674b02fb9SHA-256: 23bbd3fde12db5b1aeb6e9543abb36e87256475eb9735313d4ec75a3e1ecb279
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 8d0d7467f802cd59bc648c9e1591caf8SHA-256: 6df98bf432ab8f242d1dc981c897c828ee33d01a431f1ec4a6d6567463802083
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: e7fc2cbe991cd22cd37fdc3f6ab69185SHA-256: 4674c288c848006b663088344811c3a6c56c57527b8627ea070d9ea62001159d
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 334106c7c815e96d92fc8ae11be6c684SHA-256: 4148ed6038c14b8549c290a948cdec2e458dfa2c251d421b814dbfd442f594a5
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: 40b2af6320f17ce4fe3ca9b33d75d855SHA-256: 616528238676fb88acbd5c8d46c2df42f7634c550eaad3ff3d168cb59c3c7879
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: aef45ce314e846350f24aaa03382d23eSHA-256: 7b5d86a7fa5906791ed9548a015a70376b905549c429d5eb92d7f9e52cef4f55
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: c1faa68d588583802e956e016dab0e3aSHA-256: cf45b18df0f65bb4f016635653c54b1d2c433698a847a0aad41685ba8481b047
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 54a817232f5af9ea4df96b9eba2f3b23SHA-256: 43e25f6adc22a601b5186a1816ccbca0f65374b134c2ba90b583092b638794bc
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 355c98b14f9d889fe8a44ac6f25f428dSHA-256: a4024ed494db68bcdc8caab5ee02fdac66bdb5d3ea477a5c0c6cc18a745354e5
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: b900a8b9bef2403df957a91b4465cddeSHA-256: ddd89979cecc90a5a36d39cf08236fff5bbd4a486d34112e6e8300a016d43d58
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: 9d7ddee763d79ad4c561b18c2384be7aSHA-256: 0fa6c515a5cc90592f1dfc9fadf0bce31d9b27a78dadd8522a8c679e762d4829
 
RHEL Supplementary (v. 5 server)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 088e7a7a6fa09e2913838aa31b93069bSHA-256: 8a9885d30a96b5f0ddfcb96d650062de4cb2268e6a89991e7159403e262e088a
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 3134d1116c1624c3c28fdc37bc844f2aSHA-256: fda024047f4ddd64fa4cc729eee7026ec4d7360a70ddca87896077da756cb2f2
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 8d0d7467f802cd59bc648c9e1591caf8SHA-256: 6df98bf432ab8f242d1dc981c897c828ee33d01a431f1ec4a6d6567463802083
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 334106c7c815e96d92fc8ae11be6c684SHA-256: 4148ed6038c14b8549c290a948cdec2e458dfa2c251d421b814dbfd442f594a5
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: aef45ce314e846350f24aaa03382d23eSHA-256: 7b5d86a7fa5906791ed9548a015a70376b905549c429d5eb92d7f9e52cef4f55
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 54a817232f5af9ea4df96b9eba2f3b23SHA-256: 43e25f6adc22a601b5186a1816ccbca0f65374b134c2ba90b583092b638794bc
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 355c98b14f9d889fe8a44ac6f25f428dSHA-256: a4024ed494db68bcdc8caab5ee02fdac66bdb5d3ea477a5c0c6cc18a745354e5
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: b900a8b9bef2403df957a91b4465cddeSHA-256: ddd89979cecc90a5a36d39cf08236fff5bbd4a486d34112e6e8300a016d43d58
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: 87aaae8179772fd1384f785f041d89cbSHA-256: 1bebe30731d3da202a0ef752171eaf8eeb5e8d38a69904021e4324b504293300
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc64.rpm
    MD5: a9f38b8cf6fcb6da26d8648d97d5b702SHA-256: 18407ab1c7312390e571986ab65b8bb00adbd8732a811968ad21ad9eb264e48d
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: d349a4bbee88d5baaee9131a21fd397dSHA-256: b72d3c873cf89b8098ea0bb32789d9f2fa9093e3f5d4a9ada8db047e1f8ba851
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: e998eed54a7937a61bf1e5a425609a1aSHA-256: ddb06fe5a2aa3e9e6ab5543bb38e93b77daa35012b621cc8dfc59dd846e21bcf
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc64.rpm
    MD5: e1b8bd7ea6b449af0f16a21ff72f56c2SHA-256: 5efa90f1a30596d8fa868ab41c2bc7301bdff5f8f05b584822e575351bfd1fff
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: 225cfb31d62fc8a89650fdd6f083928bSHA-256: 56ea0517f7c837e4e73974d7b853b5a8be9d7964a8937b347614cb669ef4af27
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc64.rpm
    MD5: 90da158dd88ef9444c7eaf688068d1d7SHA-256: cb66b9957e2efdac310795949d5e5034ae0d8f638353193655d89433662f52c1
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: bbcc7a99f3bb29051b07b5f323924ac9SHA-256: 87e0b333e849abdec62140c49d87b45ad2c164ab0650ac9ea2e29c7e72585d71
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc64.rpm
    MD5: 7cbe308da66d1a924c450a06de6e6cc6SHA-256: 76ec0f2f4f4f2264501e9801fd8d34867c034be797f4fb312c864427bc87e5a0
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: 6aa5ab59c0a3ca485a704c654efbc1acSHA-256: 0d848f7f3349c36241b897723c6cbbd5ba8038b8d2096bf783b7ffee507fdd50
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: 19dad7516e6906852cdedda78015d7e3SHA-256: 1883420a0e037641e39416810ab63c424ea36895e019504489ee85ca7b28d350
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc.rpm
    MD5: 852ed9802b29f544502ff95fb677e48fSHA-256: 35296109485e0427e5ad5184d976b8b5c09727cf49a06971e8bd129049f3045e
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.ppc64.rpm
    MD5: c26b50199a4ec93e102e268aa7fb8207SHA-256: 2ad1eaee5453675c0a5c39b1750985c29df7404cad8ed9a307170ac110348c74
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390.rpm
    MD5: 2475f044a157097eb5baead5958edf7dSHA-256: 6306b2da229ae2d7be7ffc18d3537a8e363ddd4537155df579eb672afd253001
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390x.rpm
    MD5: be1d8c92f515931bd07cf1f1ada65831SHA-256: d74913630bcb70119c6ae326ed6e341da6ddb749c00849f881b20d466b30b4fd
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390x.rpm
    MD5: 99a74c09dc4a3a539b4c94b0e11774a7SHA-256: 71374113c8b3a8dfc3d0d74761841e6cf98044f952c2572333920dd8ee893dae
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390.rpm
    MD5: d95cbb5e75797eca29ba4ae04cf8e932SHA-256: a19846c9429fbc6933fcbd329767c197b1a9afe364d3f0e8241b852baa0861e7
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390x.rpm
    MD5: fefa0e9269778e1358d6d2ad69874282SHA-256: bd0e5582416f05b4aa2f8842527da1b653c5de0c49464422d3cd6ebd8b47ae64
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390.rpm
    MD5: ffe0f6408596a92c94535c5c55dfdea9SHA-256: 3aaf06d0754f438cedbd4eac4080afca0f31fcd119fe4e1485ec6426b12db9c9
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390x.rpm
    MD5: 8682b406e7763241252d629e1117d819SHA-256: 360160f06247d3b7bfe42f263b7ed3fa54b7921eb64fb3cdd1fc2b2c2755b2ca
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390.rpm
    MD5: 9fb095b1e10ef2dc1e3eca93819a999bSHA-256: 923d060dc153060b1dd92408a81ab646c609aff5043f554ae67c51ded8244ed8
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390.rpm
    MD5: f79c43faba29382d38a606a19818a7bfSHA-256: d41b4be86ea25aa6c783c38cb09f7577b404a6218540e4b525977e91e57693de
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.s390x.rpm
    MD5: 931161590991714bc6520f0f15f3463eSHA-256: b5c56cdefe17668a8cf3fbc05dd387c453083b7ae8b6bb1c9434a13c05edd887
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 088e7a7a6fa09e2913838aa31b93069bSHA-256: 8a9885d30a96b5f0ddfcb96d650062de4cb2268e6a89991e7159403e262e088a
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: 54bdc798a4770908ac3f8b3cddcd0bd7SHA-256: f606bc3c1244746e1b5b13b8ea99481605ba55c22fd51a6b1728d2bd71267a13
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: bd219fac7335830f3a1a80c674b02fb9SHA-256: 23bbd3fde12db5b1aeb6e9543abb36e87256475eb9735313d4ec75a3e1ecb279
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 8d0d7467f802cd59bc648c9e1591caf8SHA-256: 6df98bf432ab8f242d1dc981c897c828ee33d01a431f1ec4a6d6567463802083
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: e7fc2cbe991cd22cd37fdc3f6ab69185SHA-256: 4674c288c848006b663088344811c3a6c56c57527b8627ea070d9ea62001159d
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 334106c7c815e96d92fc8ae11be6c684SHA-256: 4148ed6038c14b8549c290a948cdec2e458dfa2c251d421b814dbfd442f594a5
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: 40b2af6320f17ce4fe3ca9b33d75d855SHA-256: 616528238676fb88acbd5c8d46c2df42f7634c550eaad3ff3d168cb59c3c7879
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: aef45ce314e846350f24aaa03382d23eSHA-256: 7b5d86a7fa5906791ed9548a015a70376b905549c429d5eb92d7f9e52cef4f55
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: c1faa68d588583802e956e016dab0e3aSHA-256: cf45b18df0f65bb4f016635653c54b1d2c433698a847a0aad41685ba8481b047
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 54a817232f5af9ea4df96b9eba2f3b23SHA-256: 43e25f6adc22a601b5186a1816ccbca0f65374b134c2ba90b583092b638794bc
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: 355c98b14f9d889fe8a44ac6f25f428dSHA-256: a4024ed494db68bcdc8caab5ee02fdac66bdb5d3ea477a5c0c6cc18a745354e5
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.i386.rpm
    MD5: b900a8b9bef2403df957a91b4465cddeSHA-256: ddd89979cecc90a5a36d39cf08236fff5bbd4a486d34112e6e8300a016d43d58
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el5_10.x86_64.rpm
    MD5: 9d7ddee763d79ad4c561b18c2384be7aSHA-256: 0fa6c515a5cc90592f1dfc9fadf0bce31d9b27a78dadd8522a8c679e762d4829
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: f034d3a47bafabfcf14e4debd634edfaSHA-256: 961ce033d2e4fb81b4e847ea71311dc4d1fb3470f130bd06a42024a6e4ea1e53
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 9a4e8deae7530ce7a2e1a2494ff30da4SHA-256: b56d964c328f39cf85effde7fa698d0c1253c671c2c9393541cb3b4e2dfffcea
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: d606b5585e4de84a66d70c7e6fa541faSHA-256: 521df876e7e12d6d364145899c047926887795906a11d9f8851dfcf59b31c358
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 375182ebe8c648db16dbd1f69660bf57SHA-256: e179b8194eb11bcb58f445a187dce7278cc978a446c0e40c5ad400e071de5b16
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: ce8fa41f73d120d1ca4d3387e839e83bSHA-256: a1a1d7f0c58b88b3c70a3dfdaf848a6e465659d9cc7d23c326adede10ec46c11
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: e4378a7b63fcca06a58c97e7483324eaSHA-256: 3bf68b35a2210d75b081bf3220aa88891025eaa53d81e3719897f496fe654e45
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 1b2eaa2cf8fa5d4c67fbee7ce2061700SHA-256: 274de266ca7fe604d99505c2dc315535180d75eb218c8b6dd31e8ba73eb5c00d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 584045cc6426dd1c61557a514234c29bSHA-256: 92d931e76f67550ab42f81863bedd3fdd470819e2eab9da0168c0078007ed759
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 692594a6757075983a4773d3b685ad09SHA-256: 4c085016e9cf4987ed68ee121e287d32a51a875713c837e722715933d33e0b9f
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 90cd5e3c147f51065e54b9521d4244cdSHA-256: 38e8a6c4349db87bc3dbd690716d2723977d734c983ecff446fa8352285ec8f3
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 7fab978ae9f8da01e8cefe6c57e4f497SHA-256: 339341eee25e3fb90097c931579c4a79c3c3c3262ecb024f6c8be704bb361b08
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 6)

x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 1b2eaa2cf8fa5d4c67fbee7ce2061700SHA-256: 274de266ca7fe604d99505c2dc315535180d75eb218c8b6dd31e8ba73eb5c00d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 584045cc6426dd1c61557a514234c29bSHA-256: 92d931e76f67550ab42f81863bedd3fdd470819e2eab9da0168c0078007ed759
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 692594a6757075983a4773d3b685ad09SHA-256: 4c085016e9cf4987ed68ee121e287d32a51a875713c837e722715933d33e0b9f
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 90cd5e3c147f51065e54b9521d4244cdSHA-256: 38e8a6c4349db87bc3dbd690716d2723977d734c983ecff446fa8352285ec8f3
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 7fab978ae9f8da01e8cefe6c57e4f497SHA-256: 339341eee25e3fb90097c931579c4a79c3c3c3262ecb024f6c8be704bb361b08
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: f034d3a47bafabfcf14e4debd634edfaSHA-256: 961ce033d2e4fb81b4e847ea71311dc4d1fb3470f130bd06a42024a6e4ea1e53
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 9a4e8deae7530ce7a2e1a2494ff30da4SHA-256: b56d964c328f39cf85effde7fa698d0c1253c671c2c9393541cb3b4e2dfffcea
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: d606b5585e4de84a66d70c7e6fa541faSHA-256: 521df876e7e12d6d364145899c047926887795906a11d9f8851dfcf59b31c358
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 375182ebe8c648db16dbd1f69660bf57SHA-256: e179b8194eb11bcb58f445a187dce7278cc978a446c0e40c5ad400e071de5b16
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: ce8fa41f73d120d1ca4d3387e839e83bSHA-256: a1a1d7f0c58b88b3c70a3dfdaf848a6e465659d9cc7d23c326adede10ec46c11
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: e4378a7b63fcca06a58c97e7483324eaSHA-256: 3bf68b35a2210d75b081bf3220aa88891025eaa53d81e3719897f496fe654e45
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc64.rpm
    MD5: 0e2acf7196eb12f15f218bdaabf6b508SHA-256: 4f9f60f8fa28a35b0764ab8578986e4ea33f9f3464ed6d23e25b21d102d460b7
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc64.rpm
    MD5: faf88519a54508dffdd350ab67259d44SHA-256: 2c0e5040e5160fb3057e6cb0799c5496845de38c788e9f032dd8016c423c0631
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc.rpm
    MD5: b543057d331d9e2b30e8b954ef032cb2SHA-256: d54d773fc5a7d0b38f93a90fcac299a1acb529ae573002275cb7333a63d7ac24
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc64.rpm
    MD5: dedd7dc4a335c379e45c169812bafdd8SHA-256: 13f13f6d1f03011e80d831eeab6217d052b7bd93f410a004394979573406ff34
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc64.rpm
    MD5: 7c796dc62ea253044fc093c73aa8b9b8SHA-256: 9f5a1ce70469fbe329bba87523fa7c7d951dccbe52b0fb3e17845f813bc4f166
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc.rpm
    MD5: 7be09ef909c1913507d2be6e77a3a2efSHA-256: 94f39c5a384af2abfd6781af920620c2806c5bdc5eb2f760af424319070efc65
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc.rpm
    MD5: dc2360ed85cb23e726e7c7abf321a6c8SHA-256: 5b5a00ec224352c56a44c4e09a6c4f45e1fc19fb780fcc8ece6b43c22df49571
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.ppc64.rpm
    MD5: fea3d1f78bd410b18dd1b9ef2781d36bSHA-256: 2d2416bd6efe43d0b341da659e6ac8cadef56b785d5d50da0f3b77d9aef1894a
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: d74fff56bc32cc906c810bd29e3601a6SHA-256: 1768237c05f835bd822d6874d19af04dfece730e6c3aea4501f821464ca85a29
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: 50ba429e1289d208eca56c08eef416e7SHA-256: 90b824f971b0b33b31a5e4fd62b55b3fe673fbf71a1074a49e51cfde18df4abd
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390.rpm
    MD5: dae5e1a6c294efdba4d9413db42d6747SHA-256: 3c601fb318ae0ace65558926e2c1fe75ce9899b9a4698e39f0ced022ae6999c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: 48dd4450cfc47eab8a562868841d4ae5SHA-256: b382536e4426a859c2b12802b86a8327251834233a83d230d38ffea5084aa819
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390.rpm
    MD5: c3d806adbc28dbcb2d94c49dea1c75f4SHA-256: 9015913a6df1fd0f0375fc249104cc31787b3ff647bb870b2f7b3875c0c7689a
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: cb9ce4de54130470193bf706fbeae1dbSHA-256: 157b4ab9bff007a24ad0da64f4ea14095c6f90d8b8198b3c8406442673e04287
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 1b2eaa2cf8fa5d4c67fbee7ce2061700SHA-256: 274de266ca7fe604d99505c2dc315535180d75eb218c8b6dd31e8ba73eb5c00d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 584045cc6426dd1c61557a514234c29bSHA-256: 92d931e76f67550ab42f81863bedd3fdd470819e2eab9da0168c0078007ed759
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 692594a6757075983a4773d3b685ad09SHA-256: 4c085016e9cf4987ed68ee121e287d32a51a875713c837e722715933d33e0b9f
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 90cd5e3c147f51065e54b9521d4244cdSHA-256: 38e8a6c4349db87bc3dbd690716d2723977d734c983ecff446fa8352285ec8f3
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 7fab978ae9f8da01e8cefe6c57e4f497SHA-256: 339341eee25e3fb90097c931579c4a79c3c3c3262ecb024f6c8be704bb361b08
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary AUS (v. 6.5)

x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 1b2eaa2cf8fa5d4c67fbee7ce2061700SHA-256: 274de266ca7fe604d99505c2dc315535180d75eb218c8b6dd31e8ba73eb5c00d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 584045cc6426dd1c61557a514234c29bSHA-256: 92d931e76f67550ab42f81863bedd3fdd470819e2eab9da0168c0078007ed759
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 692594a6757075983a4773d3b685ad09SHA-256: 4c085016e9cf4987ed68ee121e287d32a51a875713c837e722715933d33e0b9f
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 90cd5e3c147f51065e54b9521d4244cdSHA-256: 38e8a6c4349db87bc3dbd690716d2723977d734c983ecff446fa8352285ec8f3
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 7fab978ae9f8da01e8cefe6c57e4f497SHA-256: 339341eee25e3fb90097c931579c4a79c3c3c3262ecb024f6c8be704bb361b08
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary EUS (v. 6.5.z)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: f034d3a47bafabfcf14e4debd634edfaSHA-256: 961ce033d2e4fb81b4e847ea71311dc4d1fb3470f130bd06a42024a6e4ea1e53
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 9a4e8deae7530ce7a2e1a2494ff30da4SHA-256: b56d964c328f39cf85effde7fa698d0c1253c671c2c9393541cb3b4e2dfffcea
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: d606b5585e4de84a66d70c7e6fa541faSHA-256: 521df876e7e12d6d364145899c047926887795906a11d9f8851dfcf59b31c358
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 375182ebe8c648db16dbd1f69660bf57SHA-256: e179b8194eb11bcb58f445a187dce7278cc978a446c0e40c5ad400e071de5b16
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: ce8fa41f73d120d1ca4d3387e839e83bSHA-256: a1a1d7f0c58b88b3c70a3dfdaf848a6e465659d9cc7d23c326adede10ec46c11
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: e4378a7b63fcca06a58c97e7483324eaSHA-256: 3bf68b35a2210d75b081bf3220aa88891025eaa53d81e3719897f496fe654e45
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: d74fff56bc32cc906c810bd29e3601a6SHA-256: 1768237c05f835bd822d6874d19af04dfece730e6c3aea4501f821464ca85a29
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: 50ba429e1289d208eca56c08eef416e7SHA-256: 90b824f971b0b33b31a5e4fd62b55b3fe673fbf71a1074a49e51cfde18df4abd
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390.rpm
    MD5: dae5e1a6c294efdba4d9413db42d6747SHA-256: 3c601fb318ae0ace65558926e2c1fe75ce9899b9a4698e39f0ced022ae6999c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: 48dd4450cfc47eab8a562868841d4ae5SHA-256: b382536e4426a859c2b12802b86a8327251834233a83d230d38ffea5084aa819
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390.rpm
    MD5: c3d806adbc28dbcb2d94c49dea1c75f4SHA-256: 9015913a6df1fd0f0375fc249104cc31787b3ff647bb870b2f7b3875c0c7689a
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.s390x.rpm
    MD5: cb9ce4de54130470193bf706fbeae1dbSHA-256: 157b4ab9bff007a24ad0da64f4ea14095c6f90d8b8198b3c8406442673e04287
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 1b2eaa2cf8fa5d4c67fbee7ce2061700SHA-256: 274de266ca7fe604d99505c2dc315535180d75eb218c8b6dd31e8ba73eb5c00d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 584045cc6426dd1c61557a514234c29bSHA-256: 92d931e76f67550ab42f81863bedd3fdd470819e2eab9da0168c0078007ed759
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 692594a6757075983a4773d3b685ad09SHA-256: 4c085016e9cf4987ed68ee121e287d32a51a875713c837e722715933d33e0b9f
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 90cd5e3c147f51065e54b9521d4244cdSHA-256: 38e8a6c4349db87bc3dbd690716d2723977d734c983ecff446fa8352285ec8f3
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 7fab978ae9f8da01e8cefe6c57e4f497SHA-256: 339341eee25e3fb90097c931579c4a79c3c3c3262ecb024f6c8be704bb361b08
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: f034d3a47bafabfcf14e4debd634edfaSHA-256: 961ce033d2e4fb81b4e847ea71311dc4d1fb3470f130bd06a42024a6e4ea1e53
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 9a4e8deae7530ce7a2e1a2494ff30da4SHA-256: b56d964c328f39cf85effde7fa698d0c1253c671c2c9393541cb3b4e2dfffcea
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: d606b5585e4de84a66d70c7e6fa541faSHA-256: 521df876e7e12d6d364145899c047926887795906a11d9f8851dfcf59b31c358
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 375182ebe8c648db16dbd1f69660bf57SHA-256: e179b8194eb11bcb58f445a187dce7278cc978a446c0e40c5ad400e071de5b16
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: ce8fa41f73d120d1ca4d3387e839e83bSHA-256: a1a1d7f0c58b88b3c70a3dfdaf848a6e465659d9cc7d23c326adede10ec46c11
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: e4378a7b63fcca06a58c97e7483324eaSHA-256: 3bf68b35a2210d75b081bf3220aa88891025eaa53d81e3719897f496fe654e45
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 1b2eaa2cf8fa5d4c67fbee7ce2061700SHA-256: 274de266ca7fe604d99505c2dc315535180d75eb218c8b6dd31e8ba73eb5c00d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 584045cc6426dd1c61557a514234c29bSHA-256: 92d931e76f67550ab42f81863bedd3fdd470819e2eab9da0168c0078007ed759
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.i686.rpm
    MD5: 269b6c4ee7c09e2b4b54df78820b7306SHA-256: e62331cf578c4d7176b8639e82a5c31cf8323d10e37601f38b00ed90259dd5c4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 692594a6757075983a4773d3b685ad09SHA-256: 4c085016e9cf4987ed68ee121e287d32a51a875713c837e722715933d33e0b9f
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 90cd5e3c147f51065e54b9521d4244cdSHA-256: 38e8a6c4349db87bc3dbd690716d2723977d734c983ecff446fa8352285ec8f3
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.6-1jpp.1.el6_5.x86_64.rpm
    MD5: 7fab978ae9f8da01e8cefe6c57e4f497SHA-256: 339341eee25e3fb90097c931579c4a79c3c3c3262ecb024f6c8be704bb361b08
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply