Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.src.rpm
    MD5: 4e1815e6995225b2d64edf50357b7a43SHA-256: 4ef41a063fc425dcd4aa224d13295cf5f4a35925d8296225b7442a16c3d8c006
 
IA-32:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 6b3976b0e02e6b18cc1afbaf888bc3d5SHA-256: d62c4f8f046325ee6f4793360ce4be91bfce9f8422f269cc796b70d6747413c6
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c664a669acd3942818be338fe701ce72SHA-256: 7b14943e39fcbbe3876fc28e61a38dd3c8d7202bc16660b02b16239e27d6ebb9
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c7da488b0592c198eb7118433b4d2176SHA-256: 4ed4dd8ac10b05674c2397ec4954dc77dd41a86f0c4d9dec9d4e603791286235
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: ca58473fbe580b8263eebd4d3abd772fSHA-256: 2d652daea4a8ebe3e52ccd05b7c9bf1f011f867785d6abf4116a2337c7f82790
 
x86_64:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 0bb920e9621164ce327bdacb8a29f059SHA-256: 00aa3d809ccd6374a94e4f213455da14c8bdffd791af1e9c7ad7f5393e58329c
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 75d70f4e2cd1175d5798a016b0f1dd44SHA-256: 748bb13418aaad3eadff41ae8632e44d800281f43053a0ab20f9be6a07313e1a
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 7128d876358a0d1dbb63793db4ef78beSHA-256: be0d6ac1aabf3f8c3d52a34e42b9f8e502731898645ea010b55b827f6483da3c
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 9400f70e3e1f0db90c5b4b1ff2b10655SHA-256: 785f0e6409e63f5574015a6af3bb435c5837839820b55556d81f6a4feb4d21cb
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 22585fa4a9e39477a6c64615b4d3fcbeSHA-256: e19c29c7e3962a247babc26dfa1d114552ba8395cf87fe3f76dd563f498c4059
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: d531e984e0c59139e44269151c6a760eSHA-256: 5f0575876c99aad905034645751d1c780589c96305756145a26e855dc63dbfa6
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: c3304f2f419ed9e4d894b6e7b0d6cf7eSHA-256: 9f0c951c102f09053d6f08533c2d35604b4b708403b77740d09b19a6929d8310
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: b0fe506e1e8bff6625bdc2a6a43c9da7SHA-256: 0f9352137ff3d230cbcb895c0702fac1d21aeb5ad5fcc865277a1acdca724661
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 28ec14ea499c67333e14428f5b6f3a1eSHA-256: fd97382da82e883b1f1e1cb87a7b13498269de5aa6bbf00d6d8c6c30a2d357a4
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.src.rpm
    MD5: 4e1815e6995225b2d64edf50357b7a43SHA-256: 4ef41a063fc425dcd4aa224d13295cf5f4a35925d8296225b7442a16c3d8c006
 
x86_64:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 0bb920e9621164ce327bdacb8a29f059SHA-256: 00aa3d809ccd6374a94e4f213455da14c8bdffd791af1e9c7ad7f5393e58329c
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 75d70f4e2cd1175d5798a016b0f1dd44SHA-256: 748bb13418aaad3eadff41ae8632e44d800281f43053a0ab20f9be6a07313e1a
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 7128d876358a0d1dbb63793db4ef78beSHA-256: be0d6ac1aabf3f8c3d52a34e42b9f8e502731898645ea010b55b827f6483da3c
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 9400f70e3e1f0db90c5b4b1ff2b10655SHA-256: 785f0e6409e63f5574015a6af3bb435c5837839820b55556d81f6a4feb4d21cb
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 22585fa4a9e39477a6c64615b4d3fcbeSHA-256: e19c29c7e3962a247babc26dfa1d114552ba8395cf87fe3f76dd563f498c4059
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: d531e984e0c59139e44269151c6a760eSHA-256: 5f0575876c99aad905034645751d1c780589c96305756145a26e855dc63dbfa6
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: c3304f2f419ed9e4d894b6e7b0d6cf7eSHA-256: 9f0c951c102f09053d6f08533c2d35604b4b708403b77740d09b19a6929d8310
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: b0fe506e1e8bff6625bdc2a6a43c9da7SHA-256: 0f9352137ff3d230cbcb895c0702fac1d21aeb5ad5fcc865277a1acdca724661
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 28ec14ea499c67333e14428f5b6f3a1eSHA-256: fd97382da82e883b1f1e1cb87a7b13498269de5aa6bbf00d6d8c6c30a2d357a4
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.src.rpm
    MD5: 4e1815e6995225b2d64edf50357b7a43SHA-256: 4ef41a063fc425dcd4aa224d13295cf5f4a35925d8296225b7442a16c3d8c006
 
IA-32:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 6b3976b0e02e6b18cc1afbaf888bc3d5SHA-256: d62c4f8f046325ee6f4793360ce4be91bfce9f8422f269cc796b70d6747413c6
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c664a669acd3942818be338fe701ce72SHA-256: 7b14943e39fcbbe3876fc28e61a38dd3c8d7202bc16660b02b16239e27d6ebb9
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c7da488b0592c198eb7118433b4d2176SHA-256: 4ed4dd8ac10b05674c2397ec4954dc77dd41a86f0c4d9dec9d4e603791286235
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: ca58473fbe580b8263eebd4d3abd772fSHA-256: 2d652daea4a8ebe3e52ccd05b7c9bf1f011f867785d6abf4116a2337c7f82790
 
PPC:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: d7ee281bd62f1fd0dcf608768f748379SHA-256: 495b39515680f42199e4e33d5bbb20032af485fd826acc08350481c2537e9c19
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: b73627ffe96050d416914f09833dd55cSHA-256: 366d62913638ee1296e8319655f971b3d0f08051666f775369ea42ba77a4906b
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 2f6eb6d3f003aef2c10709dd70a8847cSHA-256: 996b1e81ef6ec412d3e1df16caa24fead1190f3631b6f545fee7e89cd759c3af
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 92fa47da1112034ba802a0f1155b7166SHA-256: 4a42639b6ba2c35740c9c25fc2a4103fe9bd92e0c73095edf9543afaea199420
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 6d0590a0a6126a9b9080b2ffe27e520fSHA-256: 1edc3449ebc0f714f7446e04bea398a7985f2dc8809fcd49f63e0b9a66590943
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 9b870c48ed3ee3591e248e15555f49d6SHA-256: 384c77ad042c25320c246393c53a08f391f18411d680700768300a4e04587adc
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 317e43c7c6182f33b5ffb22af2012600SHA-256: 6a0e34e76ad7c1be4bf8b77f3b97e296ef54245b5ba04998146cd9432433fe8e
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 7c7cb01bb2c655ee0f0ef043b2c9031eSHA-256: 48487a47e18bc9ad9a398756cfc4c749563bff537cfa166d3ef704e6cb2dadb5
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: a23443ebaeeb5dffd68698adc4db647bSHA-256: 85266a026aa6876df4da6ff4069849fd8d5cb70cc18addfca28ccfe100600333
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 6440fc539f387c8d0203187c2ef81de4SHA-256: f32321eb082fc0f95a2d601897d0f5e14f12fbe02b97ae5cc05d4e0863ae64ec
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 263b66d60946bf56c1b255609724a3e6SHA-256: 1130565a016e81e1d808d2a8cd20ccf3119e92c7e655b7fba6893fef89ae3ad1
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: e1e180eb4203e5a722fd5bcc0baf0d0cSHA-256: 1df763331d29547d3b2c1d092c97883cc88862435e90af49d7025e58ebda124e
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 9fcc51322a2d9f5121bcb4907e573e9cSHA-256: b809889929183b451e768444a653cfa3f815c7ee6baacfd46feff605271516f3
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 0ea5d0106a808fe7b6f9de147519419eSHA-256: 47fc1a4a095763f8e28a43cdf434681a638180171e52330151bfc1d16e2cf6d5
 
s390x:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 15c7a316b506f25b9051238b1fbd3338SHA-256: 736b78ec7d3e2c72c5d160103f2be3ad5c6ebed7ae2962b0e13edb5262d3f4a7
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: f8deb5ba4046bda734b6f25759e325c8SHA-256: dbd26547b8078ec6b4f919c9845056a2befb2b8a4cbb1f5ba6a7a858bf213038
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 2fb7caec58e6bbc2920580ed988c9efaSHA-256: 8329e2ef52bb6a84415ea399a1c3944feefda0097c47455d355fe6f67fd668e4
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 3fdbd5b864ad96f07a044d1910a204c7SHA-256: 0087dbb399cbb37db0089ae421d873849ed8c7c9db69c3ce9a9eccc06cbfe7c7
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 27a43006d3216c7efbe60650dab1b88aSHA-256: bb14bc34417ca4af373f462d8ac2a9feda29cc69994e8ee9a36d6e159c46a7d2
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 07e74b8e922dcbde262baaa5c5185c5aSHA-256: 1a0b3fcbc5d78acd2ccbad9d4750a7958f07ce6b3502817a5170e85cffaec7f6
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 1db4663867bce74f66124ef648ed0155SHA-256: 5c6a7d5883a195b97bc26bc1ba455ad598dcbd4259f18afc6bae20c9b8ebec3f
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 10f7720ae2299bbfd001332cbc775616SHA-256: 8e4d0c1484c72d85dd315e45025496b1058c0ac58b382a2c91f40f69d9ca4ec0
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: b46ef26962a8f1b6a34ab7014289ab48SHA-256: eb0d24e93372164869b567d6a8580825f15295057395dd66e7bfb1ebe379eef8
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 34714a56908e491e08f332d511785cf1SHA-256: 84202cfc69db6a70c0ff08a2d94f32cb879c1e7f3df53beaf9aedde3cc62dfbd
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: a106ac6848823291adcdc6027870f77dSHA-256: 04fe8988a3ea0a86d91d9911a16d6e99f711308066efb92219c89a29305e13e0
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 2c7bbbe8da1c4d30a58adf2f93e037a0SHA-256: 59d08850e27304965ed2beace152e9929eb69e86f76fb27e8a280ecef36fa2ae
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: cbb77cb56a6220e1183b428395a12f5bSHA-256: 8d3ec8a98141c59575830f390f5db50194bcf1fe36c70163842f46eb4dc6d1bb
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: fc4a7cb638d9f4e878afaeb46db5d27fSHA-256: c56176bd6767a778821eca7c718e6f1b12d5a7e9dc5531d111ad6561eaffc37d
 
x86_64:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 0bb920e9621164ce327bdacb8a29f059SHA-256: 00aa3d809ccd6374a94e4f213455da14c8bdffd791af1e9c7ad7f5393e58329c
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 75d70f4e2cd1175d5798a016b0f1dd44SHA-256: 748bb13418aaad3eadff41ae8632e44d800281f43053a0ab20f9be6a07313e1a
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 7128d876358a0d1dbb63793db4ef78beSHA-256: be0d6ac1aabf3f8c3d52a34e42b9f8e502731898645ea010b55b827f6483da3c
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 9400f70e3e1f0db90c5b4b1ff2b10655SHA-256: 785f0e6409e63f5574015a6af3bb435c5837839820b55556d81f6a4feb4d21cb
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 22585fa4a9e39477a6c64615b4d3fcbeSHA-256: e19c29c7e3962a247babc26dfa1d114552ba8395cf87fe3f76dd563f498c4059
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: d531e984e0c59139e44269151c6a760eSHA-256: 5f0575876c99aad905034645751d1c780589c96305756145a26e855dc63dbfa6
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: c3304f2f419ed9e4d894b6e7b0d6cf7eSHA-256: 9f0c951c102f09053d6f08533c2d35604b4b708403b77740d09b19a6929d8310
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: b0fe506e1e8bff6625bdc2a6a43c9da7SHA-256: 0f9352137ff3d230cbcb895c0702fac1d21aeb5ad5fcc865277a1acdca724661
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 28ec14ea499c67333e14428f5b6f3a1eSHA-256: fd97382da82e883b1f1e1cb87a7b13498269de5aa6bbf00d6d8c6c30a2d357a4
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 6.5)

SRPMS:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.src.rpm
    MD5: 4e1815e6995225b2d64edf50357b7a43SHA-256: 4ef41a063fc425dcd4aa224d13295cf5f4a35925d8296225b7442a16c3d8c006
 
x86_64:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 0bb920e9621164ce327bdacb8a29f059SHA-256: 00aa3d809ccd6374a94e4f213455da14c8bdffd791af1e9c7ad7f5393e58329c
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 75d70f4e2cd1175d5798a016b0f1dd44SHA-256: 748bb13418aaad3eadff41ae8632e44d800281f43053a0ab20f9be6a07313e1a
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 7128d876358a0d1dbb63793db4ef78beSHA-256: be0d6ac1aabf3f8c3d52a34e42b9f8e502731898645ea010b55b827f6483da3c
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 9400f70e3e1f0db90c5b4b1ff2b10655SHA-256: 785f0e6409e63f5574015a6af3bb435c5837839820b55556d81f6a4feb4d21cb
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 22585fa4a9e39477a6c64615b4d3fcbeSHA-256: e19c29c7e3962a247babc26dfa1d114552ba8395cf87fe3f76dd563f498c4059
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: d531e984e0c59139e44269151c6a760eSHA-256: 5f0575876c99aad905034645751d1c780589c96305756145a26e855dc63dbfa6
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: c3304f2f419ed9e4d894b6e7b0d6cf7eSHA-256: 9f0c951c102f09053d6f08533c2d35604b4b708403b77740d09b19a6929d8310
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: b0fe506e1e8bff6625bdc2a6a43c9da7SHA-256: 0f9352137ff3d230cbcb895c0702fac1d21aeb5ad5fcc865277a1acdca724661
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 28ec14ea499c67333e14428f5b6f3a1eSHA-256: fd97382da82e883b1f1e1cb87a7b13498269de5aa6bbf00d6d8c6c30a2d357a4
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.5.z)

SRPMS:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.src.rpm
    MD5: 4e1815e6995225b2d64edf50357b7a43SHA-256: 4ef41a063fc425dcd4aa224d13295cf5f4a35925d8296225b7442a16c3d8c006
 
IA-32:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 6b3976b0e02e6b18cc1afbaf888bc3d5SHA-256: d62c4f8f046325ee6f4793360ce4be91bfce9f8422f269cc796b70d6747413c6
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c664a669acd3942818be338fe701ce72SHA-256: 7b14943e39fcbbe3876fc28e61a38dd3c8d7202bc16660b02b16239e27d6ebb9
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c7da488b0592c198eb7118433b4d2176SHA-256: 4ed4dd8ac10b05674c2397ec4954dc77dd41a86f0c4d9dec9d4e603791286235
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: ca58473fbe580b8263eebd4d3abd772fSHA-256: 2d652daea4a8ebe3e52ccd05b7c9bf1f011f867785d6abf4116a2337c7f82790
 
PPC:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: d7ee281bd62f1fd0dcf608768f748379SHA-256: 495b39515680f42199e4e33d5bbb20032af485fd826acc08350481c2537e9c19
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: b73627ffe96050d416914f09833dd55cSHA-256: 366d62913638ee1296e8319655f971b3d0f08051666f775369ea42ba77a4906b
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 2f6eb6d3f003aef2c10709dd70a8847cSHA-256: 996b1e81ef6ec412d3e1df16caa24fead1190f3631b6f545fee7e89cd759c3af
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 92fa47da1112034ba802a0f1155b7166SHA-256: 4a42639b6ba2c35740c9c25fc2a4103fe9bd92e0c73095edf9543afaea199420
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 6d0590a0a6126a9b9080b2ffe27e520fSHA-256: 1edc3449ebc0f714f7446e04bea398a7985f2dc8809fcd49f63e0b9a66590943
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 9b870c48ed3ee3591e248e15555f49d6SHA-256: 384c77ad042c25320c246393c53a08f391f18411d680700768300a4e04587adc
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 317e43c7c6182f33b5ffb22af2012600SHA-256: 6a0e34e76ad7c1be4bf8b77f3b97e296ef54245b5ba04998146cd9432433fe8e
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 7c7cb01bb2c655ee0f0ef043b2c9031eSHA-256: 48487a47e18bc9ad9a398756cfc4c749563bff537cfa166d3ef704e6cb2dadb5
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: a23443ebaeeb5dffd68698adc4db647bSHA-256: 85266a026aa6876df4da6ff4069849fd8d5cb70cc18addfca28ccfe100600333
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 6440fc539f387c8d0203187c2ef81de4SHA-256: f32321eb082fc0f95a2d601897d0f5e14f12fbe02b97ae5cc05d4e0863ae64ec
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.ppc.rpm
    MD5: 263b66d60946bf56c1b255609724a3e6SHA-256: 1130565a016e81e1d808d2a8cd20ccf3119e92c7e655b7fba6893fef89ae3ad1
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: e1e180eb4203e5a722fd5bcc0baf0d0cSHA-256: 1df763331d29547d3b2c1d092c97883cc88862435e90af49d7025e58ebda124e
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 9fcc51322a2d9f5121bcb4907e573e9cSHA-256: b809889929183b451e768444a653cfa3f815c7ee6baacfd46feff605271516f3
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.ppc64.rpm
    MD5: 0ea5d0106a808fe7b6f9de147519419eSHA-256: 47fc1a4a095763f8e28a43cdf434681a638180171e52330151bfc1d16e2cf6d5
 
s390x:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 15c7a316b506f25b9051238b1fbd3338SHA-256: 736b78ec7d3e2c72c5d160103f2be3ad5c6ebed7ae2962b0e13edb5262d3f4a7
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: f8deb5ba4046bda734b6f25759e325c8SHA-256: dbd26547b8078ec6b4f919c9845056a2befb2b8a4cbb1f5ba6a7a858bf213038
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 2fb7caec58e6bbc2920580ed988c9efaSHA-256: 8329e2ef52bb6a84415ea399a1c3944feefda0097c47455d355fe6f67fd668e4
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 3fdbd5b864ad96f07a044d1910a204c7SHA-256: 0087dbb399cbb37db0089ae421d873849ed8c7c9db69c3ce9a9eccc06cbfe7c7
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 27a43006d3216c7efbe60650dab1b88aSHA-256: bb14bc34417ca4af373f462d8ac2a9feda29cc69994e8ee9a36d6e159c46a7d2
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 07e74b8e922dcbde262baaa5c5185c5aSHA-256: 1a0b3fcbc5d78acd2ccbad9d4750a7958f07ce6b3502817a5170e85cffaec7f6
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 1db4663867bce74f66124ef648ed0155SHA-256: 5c6a7d5883a195b97bc26bc1ba455ad598dcbd4259f18afc6bae20c9b8ebec3f
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: 10f7720ae2299bbfd001332cbc775616SHA-256: 8e4d0c1484c72d85dd315e45025496b1058c0ac58b382a2c91f40f69d9ca4ec0
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: b46ef26962a8f1b6a34ab7014289ab48SHA-256: eb0d24e93372164869b567d6a8580825f15295057395dd66e7bfb1ebe379eef8
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 34714a56908e491e08f332d511785cf1SHA-256: 84202cfc69db6a70c0ff08a2d94f32cb879c1e7f3df53beaf9aedde3cc62dfbd
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.s390.rpm
    MD5: a106ac6848823291adcdc6027870f77dSHA-256: 04fe8988a3ea0a86d91d9911a16d6e99f711308066efb92219c89a29305e13e0
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: 2c7bbbe8da1c4d30a58adf2f93e037a0SHA-256: 59d08850e27304965ed2beace152e9929eb69e86f76fb27e8a280ecef36fa2ae
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: cbb77cb56a6220e1183b428395a12f5bSHA-256: 8d3ec8a98141c59575830f390f5db50194bcf1fe36c70163842f46eb4dc6d1bb
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.s390x.rpm
    MD5: fc4a7cb638d9f4e878afaeb46db5d27fSHA-256: c56176bd6767a778821eca7c718e6f1b12d5a7e9dc5531d111ad6561eaffc37d
 
x86_64:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 0bb920e9621164ce327bdacb8a29f059SHA-256: 00aa3d809ccd6374a94e4f213455da14c8bdffd791af1e9c7ad7f5393e58329c
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 75d70f4e2cd1175d5798a016b0f1dd44SHA-256: 748bb13418aaad3eadff41ae8632e44d800281f43053a0ab20f9be6a07313e1a
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 7128d876358a0d1dbb63793db4ef78beSHA-256: be0d6ac1aabf3f8c3d52a34e42b9f8e502731898645ea010b55b827f6483da3c
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 9400f70e3e1f0db90c5b4b1ff2b10655SHA-256: 785f0e6409e63f5574015a6af3bb435c5837839820b55556d81f6a4feb4d21cb
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 22585fa4a9e39477a6c64615b4d3fcbeSHA-256: e19c29c7e3962a247babc26dfa1d114552ba8395cf87fe3f76dd563f498c4059
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: d531e984e0c59139e44269151c6a760eSHA-256: 5f0575876c99aad905034645751d1c780589c96305756145a26e855dc63dbfa6
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: c3304f2f419ed9e4d894b6e7b0d6cf7eSHA-256: 9f0c951c102f09053d6f08533c2d35604b4b708403b77740d09b19a6929d8310
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: b0fe506e1e8bff6625bdc2a6a43c9da7SHA-256: 0f9352137ff3d230cbcb895c0702fac1d21aeb5ad5fcc865277a1acdca724661
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 28ec14ea499c67333e14428f5b6f3a1eSHA-256: fd97382da82e883b1f1e1cb87a7b13498269de5aa6bbf00d6d8c6c30a2d357a4
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.src.rpm
    MD5: 4e1815e6995225b2d64edf50357b7a43SHA-256: 4ef41a063fc425dcd4aa224d13295cf5f4a35925d8296225b7442a16c3d8c006
 
IA-32:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 6b3976b0e02e6b18cc1afbaf888bc3d5SHA-256: d62c4f8f046325ee6f4793360ce4be91bfce9f8422f269cc796b70d6747413c6
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c664a669acd3942818be338fe701ce72SHA-256: 7b14943e39fcbbe3876fc28e61a38dd3c8d7202bc16660b02b16239e27d6ebb9
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: c7da488b0592c198eb7118433b4d2176SHA-256: 4ed4dd8ac10b05674c2397ec4954dc77dd41a86f0c4d9dec9d4e603791286235
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: ca58473fbe580b8263eebd4d3abd772fSHA-256: 2d652daea4a8ebe3e52ccd05b7c9bf1f011f867785d6abf4116a2337c7f82790
 
x86_64:
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 340ab739291bba0e46a10b98ba9f4fa3SHA-256: 4912cdc34a157e764c203b9d2143d8b22beb5b64e62447e6e6bac414d4fc6243
glibc-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 0bb920e9621164ce327bdacb8a29f059SHA-256: 00aa3d809ccd6374a94e4f213455da14c8bdffd791af1e9c7ad7f5393e58329c
glibc-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 75d70f4e2cd1175d5798a016b0f1dd44SHA-256: 748bb13418aaad3eadff41ae8632e44d800281f43053a0ab20f9be6a07313e1a
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 2a171e3a4a1b318beb8dc6e16afe3530SHA-256: 4b4c30afcd918fce67a8b0ca95afa3d8617cf95198bd2035ece4442539bcc1f8
glibc-debuginfo-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 7128d876358a0d1dbb63793db4ef78beSHA-256: be0d6ac1aabf3f8c3d52a34e42b9f8e502731898645ea010b55b827f6483da3c
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 159f777b5e5e84aeafcffc3ae388c947SHA-256: 243b7629b4bc8ce2330c5d6fb451ed4dfa15feab34eea19b6f5e837b1b45a9a1
glibc-debuginfo-common-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 9400f70e3e1f0db90c5b4b1ff2b10655SHA-256: 785f0e6409e63f5574015a6af3bb435c5837839820b55556d81f6a4feb4d21cb
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 67c555c8824bfa337a8d4ebbca43231bSHA-256: fd512a5d576bfeda71c8e5c98e58f53d2493b5bd275a71c7e2df2c58c3b4acd6
glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 22585fa4a9e39477a6c64615b4d3fcbeSHA-256: e19c29c7e3962a247babc26dfa1d114552ba8395cf87fe3f76dd563f498c4059
glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: d531e984e0c59139e44269151c6a760eSHA-256: 5f0575876c99aad905034645751d1c780589c96305756145a26e855dc63dbfa6
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.i686.rpm
    MD5: 5a8ae02ceabd386c1bb72cd50338112aSHA-256: 9be7206525de22e9921de8e58f1b47ebad4efcad95a23509ab67420b7c2e4418
glibc-static-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: c3304f2f419ed9e4d894b6e7b0d6cf7eSHA-256: 9f0c951c102f09053d6f08533c2d35604b4b708403b77740d09b19a6929d8310
glibc-utils-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: b0fe506e1e8bff6625bdc2a6a43c9da7SHA-256: 0f9352137ff3d230cbcb895c0702fac1d21aeb5ad5fcc865277a1acdca724661
nscd-2.12-1.132.el6_5.2.x86_64.rpm
    MD5: 28ec14ea499c67333e14428f5b6f3a1eSHA-256: fd97382da82e883b1f1e1cb87a7b13498269de5aa6bbf00d6d8c6c30a2d357a4
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply