Red Hat Enterprise Linux (v. 5 server)

SRPMS:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.src.rpm
    MD5: 2e82be04320628c76a8deaf878abc734SHA-256: b452a0f5835c9ff6949b6f451f99d4ad41ea60f7250ef6c509c740a5c8b88812
 
IA-32:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 8ef1dce80adc0e68be9e739e5d0c9dcbSHA-256: 39f84252ebbb7939ba90803a58b6d144f4487162857da382a7a174116d78e178
rsyslog5-debuginfo-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: d9c3c6a1ac154a148945a17fbbce3cbaSHA-256: cd5ca90d5348eab417275ec219ff8037e8a376125b1c860e1aace38724f9cb7d
rsyslog5-gnutls-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 79e672881e825b1568eb1ec84f6e2a34SHA-256: 55f871112c0b82ed4bd121f21210291a37c605c01bd786a29b0d5244b1a7c576
rsyslog5-gssapi-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 9cb2432bf967fb83fd45ad6f4e6b5a62SHA-256: 7195dea05010d3a0b85e58f9e8cc2d2b5d36726f8f1685590ef716ef7c093a77
rsyslog5-mysql-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: bb580725431cc05f749aa884b8fbaad7SHA-256: 54afd2d31756234904bd66cb109235ff2221fb4006276a35d7126ffb38e2889d
rsyslog5-pgsql-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 45aa1ea312d56d983e716f808223cf6eSHA-256: 96b88afa9a7c6ffb880d4391d88629ddbc2ee2095fc3b3743e6e3a2d66f97a75
rsyslog5-snmp-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 8de3baeaacc0d558fa0d384c684614edSHA-256: c5e45def579bd5108cfdea9fe4fe6a283870575760a43bcebb4c19e0162e941d
 
IA-64:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.ia64.rpm
    MD5: 6847497c72088dff37304343302ab49dSHA-256: 0b2b1a5cbf306d8aa1afa61b5d5294f1d7adfd6e814528609f0bd19ca6b2515d
rsyslog5-debuginfo-5.8.12-5.el5_11.ia64.rpm
    MD5: 7bf4d7fabc335e9ac5d7fcc261fe171bSHA-256: be7b60b65abe956ff08a62e50d0292c6fc74e2d68bf0e52cfd9dcc78a5febbff
rsyslog5-gnutls-5.8.12-5.el5_11.ia64.rpm
    MD5: 43ebbbb8b49bd0992763f180035a8a19SHA-256: e1438d1fdf237103ac13d807f3a5fd12dd8072ff0183db0952225947fa6e637c
rsyslog5-gssapi-5.8.12-5.el5_11.ia64.rpm
    MD5: 2ac37c4d1ce94ead643a215cc9684404SHA-256: f1b62bd8bcb3c98db9e371df73e6c644e9000643fdefcc2a63a24af2e3ccfa1e
rsyslog5-mysql-5.8.12-5.el5_11.ia64.rpm
    MD5: 54ee9b055c45a7562067c1cfc20ed72eSHA-256: e4abbf6ff4350a70b6a9f9a1e9616aa18be0a4d8a4833ee6dbcffa1b3ee9d1cc
rsyslog5-pgsql-5.8.12-5.el5_11.ia64.rpm
    MD5: ee9cf1d0740ee86fc0ba036500575803SHA-256: 4eddf62af73576db42ee756537b3a78e0f248056f1ef1ea41b3822724338aec1
rsyslog5-snmp-5.8.12-5.el5_11.ia64.rpm
    MD5: 9cdaa99b58b9d7eeb37dff523b0f6a3bSHA-256: ef2e9d6537d6ec2e8530676e60d222679e2cdfc18ce9f2511e1ffbe0427f225d
 
PPC:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.ppc.rpm
    MD5: c503f5be5cf22732061b075baac17f6eSHA-256: df81d76cb32b4f9ed073a4b5afa7a576e8954161126cbb6b3f60cdaa875e2bc5
rsyslog5-debuginfo-5.8.12-5.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 8778370c5de96e503fb85aaeea28408fSHA-256: b4aec1aa8c3e9fabe1641f26b784a8f67a862ddf625948a2987e6678b6679d92
rsyslog5-gnutls-5.8.12-5.el5_11.ppc.rpm
    MD5: fc4aa06d612bf2b66974ec1e205d59d2SHA-256: 0a08c0237f44072c49476e52c7ce05dce47b1e204e52357f68fa39f9d857b3ce
rsyslog5-gssapi-5.8.12-5.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 33a55320978c7cdf77744233368f9169SHA-256: e5ec942615f7cb4e1ea709640ac7ed548d20fe3da1c6887d80bb76d0ddb94f1b
rsyslog5-mysql-5.8.12-5.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 53af9011ddcc8f161124bacb701e00edSHA-256: 110a7043905903ea3c9df4402d4d84d760d7d3a7f35978c0c0337c887ad642cb
rsyslog5-pgsql-5.8.12-5.el5_11.ppc.rpm
    MD5: f7752852e91ad8a9e9770f68b1ba3d21SHA-256: 3c71c19f3c3922c84abc17dbf37c47bdeb047e42fa3dcc6e5d61661022f872ae
rsyslog5-snmp-5.8.12-5.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 5757fffc6adb2c500f38e8f1dfaa767eSHA-256: f864ba05e3f4100bf0c71939e8ad7b6d509a595ab2fd4d6b230df722384a2a5d
 
s390x:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.s390x.rpm
    MD5: 46faf67fd4eaf1512c4d5b139082f754SHA-256: a4736e48795d226adc07b20277b9f5d940c92cf4fc243b3c9f49dd2540374f84
rsyslog5-debuginfo-5.8.12-5.el5_11.s390x.rpm
    MD5: e9e7ba7824b7a8119c517cb65a70d911SHA-256: 17ff2defa6eb47b3ae07356320945c82f8e9012cfd5db11ced3f36d42ee24891
rsyslog5-gnutls-5.8.12-5.el5_11.s390x.rpm
    MD5: 8142eb2bba99f037db7bf3dfe094a794SHA-256: 70064ca0c1368dca4cedacf030b86a6043cf79b2f40d39333b62a646e3c389f9
rsyslog5-gssapi-5.8.12-5.el5_11.s390x.rpm
    MD5: 7b6a55bdba991d6c297b3b96ce0e406bSHA-256: ff839541e65a9267a7a64745c7a9fa2876eadda0b93f82828645c77c54b8d35f
rsyslog5-mysql-5.8.12-5.el5_11.s390x.rpm
    MD5: 900841253daf8cc0ee0b316b088cf7dbSHA-256: 2af8b4089775a901b6ecf6849595fa5bcd5326b16f6bcda4d416fe40350dcf18
rsyslog5-pgsql-5.8.12-5.el5_11.s390x.rpm
    MD5: c87e785762864b5b0e0347a4b2d58996SHA-256: 072231320a7b1776bccb76f6b27ce4cf70584d05bb4ad1fe12e42a2e0b2b33a0
rsyslog5-snmp-5.8.12-5.el5_11.s390x.rpm
    MD5: e155aa22e84d57e364a6f847c78d3cf7SHA-256: a0ce5294b303ea9e8cbab3e9381339a6fef8bd7b6dd0ba55c3972f0a3b13b310
 
x86_64:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 90a4d88fec731188efd21981e1c5d8c2SHA-256: 485d5dc99d3bad87cde6681f4f898914bd70b7a8fb2229e26b2b56afcf748003
rsyslog5-debuginfo-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: c65bcfd620d6fd4181dad622d1968ab6SHA-256: da42888965031330e4553341c859193657f35119a5cac831b70a26dba1ea8a2f
rsyslog5-gnutls-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: f887e6b735e124fbe832c905f04786f1SHA-256: 8ae83b2141e8191eb3b22f5d98a0337bcf24a9fc86b937e43bbe83cebc850ad8
rsyslog5-gssapi-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 899e1874f4e0a952a38e8e3fc658c7dcSHA-256: 16b99dc136eaab02401f4004b5e7bda729665d14090a98caf9962c40fd0bde48
rsyslog5-mysql-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 3d9727673e42c0825ddc9ed63f4803fcSHA-256: 3782f1be3360a9dcdebc6e37482a80fd0dee8a1dd011f0ba9a8dd8b9d45f3dd6
rsyslog5-pgsql-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 289e35c2f161cb3aa0d50f2a8745e7e7SHA-256: e0ca381518b44c517c6ee903020b8013c8625f7f97407e50fb19a4adcf977dba
rsyslog5-snmp-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: ae072904e6171bfb21ea987a3a56f0f1SHA-256: cba0b7b1e9b1892112f41c4b617e4334059461586e5b946639fa7ace9d420710
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 5 client)

SRPMS:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.src.rpm
    MD5: 2e82be04320628c76a8deaf878abc734SHA-256: b452a0f5835c9ff6949b6f451f99d4ad41ea60f7250ef6c509c740a5c8b88812
 
IA-32:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 8ef1dce80adc0e68be9e739e5d0c9dcbSHA-256: 39f84252ebbb7939ba90803a58b6d144f4487162857da382a7a174116d78e178
rsyslog5-debuginfo-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: d9c3c6a1ac154a148945a17fbbce3cbaSHA-256: cd5ca90d5348eab417275ec219ff8037e8a376125b1c860e1aace38724f9cb7d
rsyslog5-gnutls-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 79e672881e825b1568eb1ec84f6e2a34SHA-256: 55f871112c0b82ed4bd121f21210291a37c605c01bd786a29b0d5244b1a7c576
rsyslog5-gssapi-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 9cb2432bf967fb83fd45ad6f4e6b5a62SHA-256: 7195dea05010d3a0b85e58f9e8cc2d2b5d36726f8f1685590ef716ef7c093a77
rsyslog5-mysql-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: bb580725431cc05f749aa884b8fbaad7SHA-256: 54afd2d31756234904bd66cb109235ff2221fb4006276a35d7126ffb38e2889d
rsyslog5-pgsql-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 45aa1ea312d56d983e716f808223cf6eSHA-256: 96b88afa9a7c6ffb880d4391d88629ddbc2ee2095fc3b3743e6e3a2d66f97a75
rsyslog5-snmp-5.8.12-5.el5_11.i386.rpm
    MD5: 8de3baeaacc0d558fa0d384c684614edSHA-256: c5e45def579bd5108cfdea9fe4fe6a283870575760a43bcebb4c19e0162e941d
 
x86_64:
rsyslog5-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 90a4d88fec731188efd21981e1c5d8c2SHA-256: 485d5dc99d3bad87cde6681f4f898914bd70b7a8fb2229e26b2b56afcf748003
rsyslog5-debuginfo-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: c65bcfd620d6fd4181dad622d1968ab6SHA-256: da42888965031330e4553341c859193657f35119a5cac831b70a26dba1ea8a2f
rsyslog5-gnutls-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: f887e6b735e124fbe832c905f04786f1SHA-256: 8ae83b2141e8191eb3b22f5d98a0337bcf24a9fc86b937e43bbe83cebc850ad8
rsyslog5-gssapi-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 899e1874f4e0a952a38e8e3fc658c7dcSHA-256: 16b99dc136eaab02401f4004b5e7bda729665d14090a98caf9962c40fd0bde48
rsyslog5-mysql-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 3d9727673e42c0825ddc9ed63f4803fcSHA-256: 3782f1be3360a9dcdebc6e37482a80fd0dee8a1dd011f0ba9a8dd8b9d45f3dd6
rsyslog5-pgsql-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 289e35c2f161cb3aa0d50f2a8745e7e7SHA-256: e0ca381518b44c517c6ee903020b8013c8625f7f97407e50fb19a4adcf977dba
rsyslog5-snmp-5.8.12-5.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: ae072904e6171bfb21ea987a3a56f0f1SHA-256: cba0b7b1e9b1892112f41c4b617e4334059461586e5b946639fa7ace9d420710
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.src.rpm
    MD5: 8168ee3b24e5dbcfb478c63193ddf90aSHA-256: 6c7744c6e8b2ecde2fc8ebbfe7820536376dd252329d1d9dd9b2f648fec5da25
 
IA-32:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 7d850371d83dcc0c5ed377e5b64dbbd2SHA-256: e69825b76e366af6a9dd36b11e1d123f76ae4fcccdf0fe4cfd7ad645463e33f6
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 8a1574fee31f1f262abe556c1eb452c1SHA-256: 0ccdebee29844d2bd49afac6358b48f63e14b96cdd70916e84bd6bd62034250b
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 5cfcf33b3e2ddb7ecdf1c5b75e731f8eSHA-256: c663de25072ccc39beb51f96c83fdcbc4b348659886f4430bb3ba06dfcbb3b4d
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 984fd925daf5de0cfe45e8ba6eb17f29SHA-256: 193eb70207bea70acea92f708fef662e142e82773b8dedcabcd8832d19560918
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 6a9b84da10c244a3c6d5c8842a0101c5SHA-256: 9db865f01ea94680985e5545824cd12709889780a59313cbebdc10b357c1086b
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: c395d8179ea75d869b954f89fb9c17cfSHA-256: bd820dffe9f7c160b85fe39a1e2ac188cc35e6477ef71f6c026100801bdb762c
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0719bcd3a73e8bf298a96e29b528e68bSHA-256: dc8dc3d75e17f5c994998331dea52fe3b6ec7086479a031bac30f40782148280
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: bce1dd2f423746e66f876f46848c71a6SHA-256: f0b8f7ca7623f3a34848ee015122c2371f71dd2efd9af7cdf2a202d21f64cbe4
 
x86_64:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 968b1c7bedcf2c6552088fa225dac993SHA-256: 46c8ad6cef643dc8fd6bc01088536e4db59b70ab97c851787310c931fa0c1731
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 16037790190ea916fefda6981de1d0bbSHA-256: 4282760320a5fd6921d858cfc627bc7098fc0f7fb259074411c824ea345193fd
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d5bc0cdf620dfd3d47c9e79ab5426e81SHA-256: 7e1a59b86544340524687a9124db887a568198180eb2f28e2b9176f8ff16f348
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 48c483dbf53228235b6e9486d2cc93bbSHA-256: 59c124c952266ca311dca816b18e58d708adf5221444cb7a1a344352212bafb3
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 941b027f5ba3fe7d9f7e1d572f865fd0SHA-256: 5f61b7ef6472ffd9ab73c08e8b7698e8789e4ee712cba4b3de924f2b82728d0f
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cebc9f61527be5871e793a5ad22ff56SHA-256: d2b379c0cdecb7361c5f7642390c907508909fddfbe910d20f6ac9dfcfe25df3
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 3c15226be7072a3e84dbad5658f3def6SHA-256: 2af8a351c3478e1de346c709994fb2a5845c0efc3e126c93949d253c0640af4b
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5a81130120235784f7d7d10ce81d2d21SHA-256: 9537ee3a23f11ef1e659f280a65ec74571d90dc4c5fe26c216cd8b48119dbc69
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.src.rpm
    MD5: 8168ee3b24e5dbcfb478c63193ddf90aSHA-256: 6c7744c6e8b2ecde2fc8ebbfe7820536376dd252329d1d9dd9b2f648fec5da25
 
x86_64:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 968b1c7bedcf2c6552088fa225dac993SHA-256: 46c8ad6cef643dc8fd6bc01088536e4db59b70ab97c851787310c931fa0c1731
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 16037790190ea916fefda6981de1d0bbSHA-256: 4282760320a5fd6921d858cfc627bc7098fc0f7fb259074411c824ea345193fd
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d5bc0cdf620dfd3d47c9e79ab5426e81SHA-256: 7e1a59b86544340524687a9124db887a568198180eb2f28e2b9176f8ff16f348
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 48c483dbf53228235b6e9486d2cc93bbSHA-256: 59c124c952266ca311dca816b18e58d708adf5221444cb7a1a344352212bafb3
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 941b027f5ba3fe7d9f7e1d572f865fd0SHA-256: 5f61b7ef6472ffd9ab73c08e8b7698e8789e4ee712cba4b3de924f2b82728d0f
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cebc9f61527be5871e793a5ad22ff56SHA-256: d2b379c0cdecb7361c5f7642390c907508909fddfbe910d20f6ac9dfcfe25df3
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 3c15226be7072a3e84dbad5658f3def6SHA-256: 2af8a351c3478e1de346c709994fb2a5845c0efc3e126c93949d253c0640af4b
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5a81130120235784f7d7d10ce81d2d21SHA-256: 9537ee3a23f11ef1e659f280a65ec74571d90dc4c5fe26c216cd8b48119dbc69
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.src.rpm
    MD5: 8168ee3b24e5dbcfb478c63193ddf90aSHA-256: 6c7744c6e8b2ecde2fc8ebbfe7820536376dd252329d1d9dd9b2f648fec5da25
 
IA-32:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 7d850371d83dcc0c5ed377e5b64dbbd2SHA-256: e69825b76e366af6a9dd36b11e1d123f76ae4fcccdf0fe4cfd7ad645463e33f6
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 8a1574fee31f1f262abe556c1eb452c1SHA-256: 0ccdebee29844d2bd49afac6358b48f63e14b96cdd70916e84bd6bd62034250b
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 5cfcf33b3e2ddb7ecdf1c5b75e731f8eSHA-256: c663de25072ccc39beb51f96c83fdcbc4b348659886f4430bb3ba06dfcbb3b4d
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 984fd925daf5de0cfe45e8ba6eb17f29SHA-256: 193eb70207bea70acea92f708fef662e142e82773b8dedcabcd8832d19560918
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 6a9b84da10c244a3c6d5c8842a0101c5SHA-256: 9db865f01ea94680985e5545824cd12709889780a59313cbebdc10b357c1086b
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: c395d8179ea75d869b954f89fb9c17cfSHA-256: bd820dffe9f7c160b85fe39a1e2ac188cc35e6477ef71f6c026100801bdb762c
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0719bcd3a73e8bf298a96e29b528e68bSHA-256: dc8dc3d75e17f5c994998331dea52fe3b6ec7086479a031bac30f40782148280
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: bce1dd2f423746e66f876f46848c71a6SHA-256: f0b8f7ca7623f3a34848ee015122c2371f71dd2efd9af7cdf2a202d21f64cbe4
 
PPC:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 112a94327becabca21ac5ca8200d7f98SHA-256: 4f59506ce2134970a5069483b02e5c037382ddf56dc41b43701b28031d76384d
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 0a09de4fd5fd827f280161ff0a9aac01SHA-256: 8f687536cc16f95f663c37cae217314cf4a6c5144ac11a2f7023fd2517f543d4
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 3a6501c453f89523a1ca4acd746a7b85SHA-256: fe4321f2588ce26d9f889b0f20bae01cc25e2481cea26fa6298e31134642c420
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: e87690b02dedd2355ab569ed69991ed8SHA-256: f2695938793759f8d52eb2f7d8ee5d45557d777f0490dc624241a8bfbb3209c9
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 5fb05beec06a965200889d7c1269d8a2SHA-256: 701761273f1a3d7cbd49d5e975e8e86cd5d3e5aeab6ec034788a2181d6550848
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: cc6a78b109bca966bba03aa85065ad9bSHA-256: 247dbb0451aeb74ef9e3362899d519bef6ca5fa6e17fb7a8ebd039e790d4bfdf
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 6f2dddc616a2ccec93eaa6fe812391fcSHA-256: a8edec9786a4b1469c4188fde42bf93acffcf9c094c49ca511bf1a289039fe55
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: d69148f8a184416614377a0368164946SHA-256: 32283bb57cf33fb779336b5ad64e940193e61e6487bd5f169563d023746ce097
 
s390x:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 1a87008e8ccee583c58e1706e1f6cc3fSHA-256: 039e7a4caa2cdfbcfa7c8446ca90147abb15025baceed414c0ba3ddb4e39469a
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: dbbc67c9545877d99a00edec6b4a1989SHA-256: 96289ffebc9b23d359aa367fcf99fc0a49155c518886012b31518773a0d51208
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 0f497fabd3364a4595316407f28132beSHA-256: 0791cb708453a0be4c0281f5d93a300991473e107bb174ae2950da4b6535f4d2
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 6446ef40202151d47aaa7994287c2e0cSHA-256: 2a73ab8d2c862c70de0f1fe536740a3e7afed600b7538835c393b7a1e062c3c8
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: a27ac8c79449cb13899c07e084c2eba4SHA-256: 5761fa709831a4dd3bb7dbf23140139ede6b39b626cb3d41bcbc9c421e547b65
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: c6994fbb7840fb26a000775dda8d1c97SHA-256: 85d3e0987af47f490f5c46ecc16772960d413295931fbc858f3903f481f35525
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: f520991359bcee92de25b8ec647478e0SHA-256: d0d08637afec6f73af1624a5c21af8c509fed8329c45313ebe5c48c96bb5846c
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 0f8c9bbbc46b5fe6d6c16dd3994012a1SHA-256: 0493a0f3ba739c49034a58442fb6d91d7dd8bf1b0eb21fe3cee9268c747edf7e
 
x86_64:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 968b1c7bedcf2c6552088fa225dac993SHA-256: 46c8ad6cef643dc8fd6bc01088536e4db59b70ab97c851787310c931fa0c1731
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 16037790190ea916fefda6981de1d0bbSHA-256: 4282760320a5fd6921d858cfc627bc7098fc0f7fb259074411c824ea345193fd
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d5bc0cdf620dfd3d47c9e79ab5426e81SHA-256: 7e1a59b86544340524687a9124db887a568198180eb2f28e2b9176f8ff16f348
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 48c483dbf53228235b6e9486d2cc93bbSHA-256: 59c124c952266ca311dca816b18e58d708adf5221444cb7a1a344352212bafb3
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 941b027f5ba3fe7d9f7e1d572f865fd0SHA-256: 5f61b7ef6472ffd9ab73c08e8b7698e8789e4ee712cba4b3de924f2b82728d0f
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cebc9f61527be5871e793a5ad22ff56SHA-256: d2b379c0cdecb7361c5f7642390c907508909fddfbe910d20f6ac9dfcfe25df3
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 3c15226be7072a3e84dbad5658f3def6SHA-256: 2af8a351c3478e1de346c709994fb2a5845c0efc3e126c93949d253c0640af4b
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5a81130120235784f7d7d10ce81d2d21SHA-256: 9537ee3a23f11ef1e659f280a65ec74571d90dc4c5fe26c216cd8b48119dbc69
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.6.z)

SRPMS:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.src.rpm
    MD5: 8168ee3b24e5dbcfb478c63193ddf90aSHA-256: 6c7744c6e8b2ecde2fc8ebbfe7820536376dd252329d1d9dd9b2f648fec5da25
 
IA-32:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 7d850371d83dcc0c5ed377e5b64dbbd2SHA-256: e69825b76e366af6a9dd36b11e1d123f76ae4fcccdf0fe4cfd7ad645463e33f6
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 8a1574fee31f1f262abe556c1eb452c1SHA-256: 0ccdebee29844d2bd49afac6358b48f63e14b96cdd70916e84bd6bd62034250b
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 5cfcf33b3e2ddb7ecdf1c5b75e731f8eSHA-256: c663de25072ccc39beb51f96c83fdcbc4b348659886f4430bb3ba06dfcbb3b4d
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 984fd925daf5de0cfe45e8ba6eb17f29SHA-256: 193eb70207bea70acea92f708fef662e142e82773b8dedcabcd8832d19560918
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 6a9b84da10c244a3c6d5c8842a0101c5SHA-256: 9db865f01ea94680985e5545824cd12709889780a59313cbebdc10b357c1086b
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: c395d8179ea75d869b954f89fb9c17cfSHA-256: bd820dffe9f7c160b85fe39a1e2ac188cc35e6477ef71f6c026100801bdb762c
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0719bcd3a73e8bf298a96e29b528e68bSHA-256: dc8dc3d75e17f5c994998331dea52fe3b6ec7086479a031bac30f40782148280
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: bce1dd2f423746e66f876f46848c71a6SHA-256: f0b8f7ca7623f3a34848ee015122c2371f71dd2efd9af7cdf2a202d21f64cbe4
 
PPC:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 112a94327becabca21ac5ca8200d7f98SHA-256: 4f59506ce2134970a5069483b02e5c037382ddf56dc41b43701b28031d76384d
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 0a09de4fd5fd827f280161ff0a9aac01SHA-256: 8f687536cc16f95f663c37cae217314cf4a6c5144ac11a2f7023fd2517f543d4
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 3a6501c453f89523a1ca4acd746a7b85SHA-256: fe4321f2588ce26d9f889b0f20bae01cc25e2481cea26fa6298e31134642c420
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: e87690b02dedd2355ab569ed69991ed8SHA-256: f2695938793759f8d52eb2f7d8ee5d45557d777f0490dc624241a8bfbb3209c9
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 5fb05beec06a965200889d7c1269d8a2SHA-256: 701761273f1a3d7cbd49d5e975e8e86cd5d3e5aeab6ec034788a2181d6550848
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: cc6a78b109bca966bba03aa85065ad9bSHA-256: 247dbb0451aeb74ef9e3362899d519bef6ca5fa6e17fb7a8ebd039e790d4bfdf
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 6f2dddc616a2ccec93eaa6fe812391fcSHA-256: a8edec9786a4b1469c4188fde42bf93acffcf9c094c49ca511bf1a289039fe55
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: d69148f8a184416614377a0368164946SHA-256: 32283bb57cf33fb779336b5ad64e940193e61e6487bd5f169563d023746ce097
 
s390x:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 1a87008e8ccee583c58e1706e1f6cc3fSHA-256: 039e7a4caa2cdfbcfa7c8446ca90147abb15025baceed414c0ba3ddb4e39469a
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: dbbc67c9545877d99a00edec6b4a1989SHA-256: 96289ffebc9b23d359aa367fcf99fc0a49155c518886012b31518773a0d51208
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 0f497fabd3364a4595316407f28132beSHA-256: 0791cb708453a0be4c0281f5d93a300991473e107bb174ae2950da4b6535f4d2
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 6446ef40202151d47aaa7994287c2e0cSHA-256: 2a73ab8d2c862c70de0f1fe536740a3e7afed600b7538835c393b7a1e062c3c8
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: a27ac8c79449cb13899c07e084c2eba4SHA-256: 5761fa709831a4dd3bb7dbf23140139ede6b39b626cb3d41bcbc9c421e547b65
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: c6994fbb7840fb26a000775dda8d1c97SHA-256: 85d3e0987af47f490f5c46ecc16772960d413295931fbc858f3903f481f35525
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.s390x.rpm
    MD5: f520991359bcee92de25b8ec647478e0SHA-256: d0d08637afec6f73af1624a5c21af8c509fed8329c45313ebe5c48c96bb5846c
 
x86_64:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 968b1c7bedcf2c6552088fa225dac993SHA-256: 46c8ad6cef643dc8fd6bc01088536e4db59b70ab97c851787310c931fa0c1731
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 16037790190ea916fefda6981de1d0bbSHA-256: 4282760320a5fd6921d858cfc627bc7098fc0f7fb259074411c824ea345193fd
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d5bc0cdf620dfd3d47c9e79ab5426e81SHA-256: 7e1a59b86544340524687a9124db887a568198180eb2f28e2b9176f8ff16f348
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 48c483dbf53228235b6e9486d2cc93bbSHA-256: 59c124c952266ca311dca816b18e58d708adf5221444cb7a1a344352212bafb3
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 941b027f5ba3fe7d9f7e1d572f865fd0SHA-256: 5f61b7ef6472ffd9ab73c08e8b7698e8789e4ee712cba4b3de924f2b82728d0f
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cebc9f61527be5871e793a5ad22ff56SHA-256: d2b379c0cdecb7361c5f7642390c907508909fddfbe910d20f6ac9dfcfe25df3
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 3c15226be7072a3e84dbad5658f3def6SHA-256: 2af8a351c3478e1de346c709994fb2a5845c0efc3e126c93949d253c0640af4b
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.src.rpm
    MD5: 8168ee3b24e5dbcfb478c63193ddf90aSHA-256: 6c7744c6e8b2ecde2fc8ebbfe7820536376dd252329d1d9dd9b2f648fec5da25
 
IA-32:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 7d850371d83dcc0c5ed377e5b64dbbd2SHA-256: e69825b76e366af6a9dd36b11e1d123f76ae4fcccdf0fe4cfd7ad645463e33f6
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 8a1574fee31f1f262abe556c1eb452c1SHA-256: 0ccdebee29844d2bd49afac6358b48f63e14b96cdd70916e84bd6bd62034250b
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 5cfcf33b3e2ddb7ecdf1c5b75e731f8eSHA-256: c663de25072ccc39beb51f96c83fdcbc4b348659886f4430bb3ba06dfcbb3b4d
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 984fd925daf5de0cfe45e8ba6eb17f29SHA-256: 193eb70207bea70acea92f708fef662e142e82773b8dedcabcd8832d19560918
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 6a9b84da10c244a3c6d5c8842a0101c5SHA-256: 9db865f01ea94680985e5545824cd12709889780a59313cbebdc10b357c1086b
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: c395d8179ea75d869b954f89fb9c17cfSHA-256: bd820dffe9f7c160b85fe39a1e2ac188cc35e6477ef71f6c026100801bdb762c
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0719bcd3a73e8bf298a96e29b528e68bSHA-256: dc8dc3d75e17f5c994998331dea52fe3b6ec7086479a031bac30f40782148280
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.i686.rpm
    MD5: bce1dd2f423746e66f876f46848c71a6SHA-256: f0b8f7ca7623f3a34848ee015122c2371f71dd2efd9af7cdf2a202d21f64cbe4
 
x86_64:
rsyslog-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 968b1c7bedcf2c6552088fa225dac993SHA-256: 46c8ad6cef643dc8fd6bc01088536e4db59b70ab97c851787310c931fa0c1731
rsyslog-debuginfo-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 16037790190ea916fefda6981de1d0bbSHA-256: 4282760320a5fd6921d858cfc627bc7098fc0f7fb259074411c824ea345193fd
rsyslog-gnutls-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d5bc0cdf620dfd3d47c9e79ab5426e81SHA-256: 7e1a59b86544340524687a9124db887a568198180eb2f28e2b9176f8ff16f348
rsyslog-gssapi-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 48c483dbf53228235b6e9486d2cc93bbSHA-256: 59c124c952266ca311dca816b18e58d708adf5221444cb7a1a344352212bafb3
rsyslog-mysql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 941b027f5ba3fe7d9f7e1d572f865fd0SHA-256: 5f61b7ef6472ffd9ab73c08e8b7698e8789e4ee712cba4b3de924f2b82728d0f
rsyslog-pgsql-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cebc9f61527be5871e793a5ad22ff56SHA-256: d2b379c0cdecb7361c5f7642390c907508909fddfbe910d20f6ac9dfcfe25df3
rsyslog-relp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 3c15226be7072a3e84dbad5658f3def6SHA-256: 2af8a351c3478e1de346c709994fb2a5845c0efc3e126c93949d253c0640af4b
rsyslog-snmp-5.8.10-9.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5a81130120235784f7d7d10ce81d2d21SHA-256: 9537ee3a23f11ef1e659f280a65ec74571d90dc4c5fe26c216cd8b48119dbc69
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply