RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 605568d4353146be03593f1c5e7b0c4dSHA-256: 734bb53793ea43b850b28b48d476329c0d14e751820ba35a003bbf6aa6c5b197
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 67c5aa69271fd664eb9a5cb343d3aebaSHA-256: 2ceb352937855755c363c9e3a3c553ecd3822d5e74ceac2edf7e60dc27510753
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9855bfe6398284307f7955ff6a4e7513SHA-256: 4edd6a9df89b99d558cc902a971f602664825e7fca77624441adec5f9d8f455c
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: f822d4fa4d6074e186618a7126911294SHA-256: 1ac3a7f65bfc0e518efb0ce9c37b8b10cb0276167502b8e507324a6c4435f12b
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 84ce7c472171bbdfe042f76ec2abbe1cSHA-256: 7f92acf9ba455ce73b86fdb441613be80386763776c559b8ff4de3bfa172572b
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: bd13d655cb527af6157acb22ef2bb7c9SHA-256: 6811e518db5925439ba18d98171a236cb67396156f7f896c9dce42c7276f06a5
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9ff9203da07a96fbe2677d21a787ff36SHA-256: 5d09166b64548777a1973d348a0a17680279b4e35529befb66158c62e8016f9e
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 2754225b829996b5d11419e186ce3a18SHA-256: c59c52a93d61e00c18e526d118df53ecd5be3edb7478bf905509127d95c75ce9
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 605568d4353146be03593f1c5e7b0c4dSHA-256: 734bb53793ea43b850b28b48d476329c0d14e751820ba35a003bbf6aa6c5b197
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 7e8eb532d874f287b85278514e5bda9fSHA-256: bdaf7e355506fb4a5e12f96bfbbdef840fc47defafbb6c8cff0bc79711f50e17
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 3fec815e16d2da73f2ac8a44658e9305SHA-256: c243efff5fa0538f6904a2ed2b698ef024b8b43c1ed3e2eb874dad453b12063e
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9855bfe6398284307f7955ff6a4e7513SHA-256: 4edd6a9df89b99d558cc902a971f602664825e7fca77624441adec5f9d8f455c
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: f6a30e4a895a432d488c953dd27e14a8SHA-256: d5a21ca230dd83ee8c03d98a1ff75185ea711db5385faec0f46a6cc4c40c2fe4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: f822d4fa4d6074e186618a7126911294SHA-256: 1ac3a7f65bfc0e518efb0ce9c37b8b10cb0276167502b8e507324a6c4435f12b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 1d8e01420221a16720509b2f8c8ee863SHA-256: ce0db6a28117eae496d58632b3b8be6f2e198577c925b075a9d36ce5f446d743
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 84ce7c472171bbdfe042f76ec2abbe1cSHA-256: 7f92acf9ba455ce73b86fdb441613be80386763776c559b8ff4de3bfa172572b
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 05c071e4e72970a845f2293624d3f998SHA-256: 4d114d21fa639ac9731ca5db7704f782798e9f5afd1da47a289f697569348d2a
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: bd13d655cb527af6157acb22ef2bb7c9SHA-256: 6811e518db5925439ba18d98171a236cb67396156f7f896c9dce42c7276f06a5
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9ff9203da07a96fbe2677d21a787ff36SHA-256: 5d09166b64548777a1973d348a0a17680279b4e35529befb66158c62e8016f9e
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 2754225b829996b5d11419e186ce3a18SHA-256: c59c52a93d61e00c18e526d118df53ecd5be3edb7478bf905509127d95c75ce9
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 2608084ea93ff915aafc83e4610d8595SHA-256: 63dceb8e2652ab5641ffb71253ee2c0b68d5701e6d33b071838a1c31a154bac3
 
RHEL Supplementary (v. 5 server)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 605568d4353146be03593f1c5e7b0c4dSHA-256: 734bb53793ea43b850b28b48d476329c0d14e751820ba35a003bbf6aa6c5b197
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 67c5aa69271fd664eb9a5cb343d3aebaSHA-256: 2ceb352937855755c363c9e3a3c553ecd3822d5e74ceac2edf7e60dc27510753
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9855bfe6398284307f7955ff6a4e7513SHA-256: 4edd6a9df89b99d558cc902a971f602664825e7fca77624441adec5f9d8f455c
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: f822d4fa4d6074e186618a7126911294SHA-256: 1ac3a7f65bfc0e518efb0ce9c37b8b10cb0276167502b8e507324a6c4435f12b
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 84ce7c472171bbdfe042f76ec2abbe1cSHA-256: 7f92acf9ba455ce73b86fdb441613be80386763776c559b8ff4de3bfa172572b
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: bd13d655cb527af6157acb22ef2bb7c9SHA-256: 6811e518db5925439ba18d98171a236cb67396156f7f896c9dce42c7276f06a5
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9ff9203da07a96fbe2677d21a787ff36SHA-256: 5d09166b64548777a1973d348a0a17680279b4e35529befb66158c62e8016f9e
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 2754225b829996b5d11419e186ce3a18SHA-256: c59c52a93d61e00c18e526d118df53ecd5be3edb7478bf905509127d95c75ce9
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 327d9936dcaa015470af645837990b60SHA-256: 15550969afe139ee65e1f9e8bb3697d2aa506af19d58a2d1bde05eb7b4d0c1ae
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: d8a26bd6a1a35338a90d51981041352bSHA-256: 6f15bc294c1266bfdd73301b8df9a7212e13f0b5ef5fb9f9064edc7c264e57c3
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: b7fd81c10fa64d1e8d453e25955680d5SHA-256: 2d7ad0047c98bfe98eb0cda7f545d09a330a1ab0375130febb2e1a941b65730d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 9cf33f4f546d18f5ecec2ca363a57c61SHA-256: f71e32d4303f5886408691c7f6cae9aa4300d58a97bef7a2a0716060f16c63f4
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: f81d2b34d231ce1efda707dd7b300926SHA-256: 1085c57f6cf3a21758158ea903b6a2d1ea871ea67e3bbe1d3db37a9e3268d6b4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: bd4cc91e841b454bc68711f7842ce8a5SHA-256: fbe21099b741b8a4d3a822b7abe463c29e3326c95d065aa1e7e34da3e490a2c9
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: d1d5ade186baa03b00b999af6bb122faSHA-256: 09e7a5607ccb85e3d720333d6f9f583b4faed4824f1d1b2a7f1afd6280425d6d
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 330273a01cb83d77aa90a4f8876469abSHA-256: 439f7701f0b5bf8e64ee68383ebd378e4aaa58990db054515f2161b234fc119d
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: b669c355ec85b065cf2691ef79005071SHA-256: 0b5aae39333cb21775841e43f16233a4453fc52bd27d6f4f5930112209036602
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 694b3d7ac669da4925afa514b9877733SHA-256: 667500f2515d56013e4d7f49b573b6870c812d3a99deccddf2501cfa11380c38
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 6ea8d2813f0700921673ac1b34f4bb46SHA-256: c7c16689f4c44a61bab67e1a49cbc0273e80ad2fdc155e1fb90210e0de1da87b
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 604278fefd2805faf336851fec64200bSHA-256: b1d84f6d8bab2d5e6c946f7acfd045a749cafd41eeeeaa3c10243982cdbd4354
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: c381b3831595d5b513f838b531b42d0dSHA-256: e5f06c91ea18385ac654bb3604f3aa2a7efaf932a9f6ed1349f063ecd53831f0
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: 2e5814a5384f154f09534866fab69d40SHA-256: fea451647df73345a5504d9d86604dad7d2a6a10fe4de9bf9c0b90a61a38756b
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: a241b0527cb02c4a13709df8f121b32dSHA-256: d253a703bda55ea4b2fcf6386d02a4530d03e67b0ebec1aa28dadea3fb5b93dc
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: 0cca9af09ec35d94c7e35a778427e042SHA-256: a208e42ea77c71be005733f6b48498a75c6fbbb89a1f3dd114541e7151fb85f3
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: 6ed998e03e6a6673afebab9bb2690b32SHA-256: e50d45cb43d3294bfa63e5a9480cd617fe05ab49c60bf7c9a18e9475aeb4adc8
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: a79943c826dd272c691130e2cbf42674SHA-256: 95f2951b08e15a3fb7188d214bf5a41cdb17d0c0c66897848a020be63ee51f1a
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: 7d273c771f5dbe2ad960dac583fa33efSHA-256: 10b805294d3f72ab65f547186ab5292620c8b1fb36318e1c0ef1882741731dcb
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: 7167696fc21f0660815a63595d86cb49SHA-256: a0143d922edb50c022c0d2c9fafd0516cc2c8a83bfa2c13401a1bf4e66bf9dc1
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: 1cf5eb76159bf6151f546529c76c33fcSHA-256: ddf38a4499accc9b46c2c099290ba9742ca3f7c827ad4bad3e6c424b55441871
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: e465cb99008e9311fc639a57dec09f3bSHA-256: c0cce4438385535bb845f7e4ec7cb7aebab19da2cf7faa0706b8fac2046aa9dd
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: 8c988addf6d961778b13e5aab19684d1SHA-256: 6892afc14a0d0d219b261d77c8c09bc0a29c1c3f94d0f21c5c5634375bc9a444
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 605568d4353146be03593f1c5e7b0c4dSHA-256: 734bb53793ea43b850b28b48d476329c0d14e751820ba35a003bbf6aa6c5b197
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 7e8eb532d874f287b85278514e5bda9fSHA-256: bdaf7e355506fb4a5e12f96bfbbdef840fc47defafbb6c8cff0bc79711f50e17
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 3fec815e16d2da73f2ac8a44658e9305SHA-256: c243efff5fa0538f6904a2ed2b698ef024b8b43c1ed3e2eb874dad453b12063e
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9855bfe6398284307f7955ff6a4e7513SHA-256: 4edd6a9df89b99d558cc902a971f602664825e7fca77624441adec5f9d8f455c
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: f6a30e4a895a432d488c953dd27e14a8SHA-256: d5a21ca230dd83ee8c03d98a1ff75185ea711db5385faec0f46a6cc4c40c2fe4
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: f822d4fa4d6074e186618a7126911294SHA-256: 1ac3a7f65bfc0e518efb0ce9c37b8b10cb0276167502b8e507324a6c4435f12b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 1d8e01420221a16720509b2f8c8ee863SHA-256: ce0db6a28117eae496d58632b3b8be6f2e198577c925b075a9d36ce5f446d743
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 84ce7c472171bbdfe042f76ec2abbe1cSHA-256: 7f92acf9ba455ce73b86fdb441613be80386763776c559b8ff4de3bfa172572b
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 05c071e4e72970a845f2293624d3f998SHA-256: 4d114d21fa639ac9731ca5db7704f782798e9f5afd1da47a289f697569348d2a
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: bd13d655cb527af6157acb22ef2bb7c9SHA-256: 6811e518db5925439ba18d98171a236cb67396156f7f896c9dce42c7276f06a5
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 9ff9203da07a96fbe2677d21a787ff36SHA-256: 5d09166b64548777a1973d348a0a17680279b4e35529befb66158c62e8016f9e
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 2754225b829996b5d11419e186ce3a18SHA-256: c59c52a93d61e00c18e526d118df53ecd5be3edb7478bf905509127d95c75ce9
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 2608084ea93ff915aafc83e4610d8595SHA-256: 63dceb8e2652ab5641ffb71253ee2c0b68d5701e6d33b071838a1c31a154bac3
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 132c3b595d1dcc58732198d0ba806bcaSHA-256: d5c5be45a2058b96fac544ede006f4121c210278578b4867b1a029df65dd11d2
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0956d7b2fb4cd97a72c9586f8098d188SHA-256: a15c06fdb7e4a672c4cc854eb674d4a3068ad0cde8116533fa7916b6b68b315c
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: d2fda75bcee1119afc821f6f28c6f5c9SHA-256: 24a6cca87d1d981fa91b92d681b316b11bb165134113b35096bfb1602d1d0714
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 483f4c2897bc6af09507a305644f3bb3SHA-256: 405f362c1cc86c8e70e372c91fb4378cbedce28ff2eaf37fa45729f04a36ef9c
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 45c43391d442e8239cdbc542326e6a56SHA-256: d688b5abcda11d47ab14ef7589dfd75d8891c2905d0694863435227d2d8a086d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 1a8efce38102f4280da0c1f7a2b8efeeSHA-256: d2cbcd0038b8c0578727c3488f18e7d0564d8d7e4ad286d553e623f1922d548b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 98eea93d823d65e754a9b80785f6a019SHA-256: 6aaa2051229c9fa9c75a4b9f7d9058d5586491782430201ebea6146d5ba0db75
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d06125d969bd8ffe5e0c83adb937f845SHA-256: 475d3d5ab064e6e47e106c437d979104db94785525a907137279003081a1f57d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 7f5d798dfd49e0b238ee40431998b599SHA-256: 4a5223ff67efee82199f092e954226b6f644bb8ef55691c98fb1661c9dc76bba
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 6)

x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 45c43391d442e8239cdbc542326e6a56SHA-256: d688b5abcda11d47ab14ef7589dfd75d8891c2905d0694863435227d2d8a086d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 1a8efce38102f4280da0c1f7a2b8efeeSHA-256: d2cbcd0038b8c0578727c3488f18e7d0564d8d7e4ad286d553e623f1922d548b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 98eea93d823d65e754a9b80785f6a019SHA-256: 6aaa2051229c9fa9c75a4b9f7d9058d5586491782430201ebea6146d5ba0db75
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d06125d969bd8ffe5e0c83adb937f845SHA-256: 475d3d5ab064e6e47e106c437d979104db94785525a907137279003081a1f57d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 7f5d798dfd49e0b238ee40431998b599SHA-256: 4a5223ff67efee82199f092e954226b6f644bb8ef55691c98fb1661c9dc76bba
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 132c3b595d1dcc58732198d0ba806bcaSHA-256: d5c5be45a2058b96fac544ede006f4121c210278578b4867b1a029df65dd11d2
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0956d7b2fb4cd97a72c9586f8098d188SHA-256: a15c06fdb7e4a672c4cc854eb674d4a3068ad0cde8116533fa7916b6b68b315c
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: d2fda75bcee1119afc821f6f28c6f5c9SHA-256: 24a6cca87d1d981fa91b92d681b316b11bb165134113b35096bfb1602d1d0714
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 483f4c2897bc6af09507a305644f3bb3SHA-256: 405f362c1cc86c8e70e372c91fb4378cbedce28ff2eaf37fa45729f04a36ef9c
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 44b5c9a14e17a3a30d06326f57abb1e2SHA-256: a78d4b4eb06e563879b471f6f459c691ed00fb192bb30eb8289522608baaa8de
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: ddf38aad3184bd0863a881817baf33e2SHA-256: fac1877b671408c934bb183360db831604eea2343e36541915d83f5458ecea96
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: 950eee6c631a15ecc2363e216713adf5SHA-256: aef6e8da9022dd4b1c15992a16cfb29ea306d61b0860d57f1574795c1746131a
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 97ab35082126464786429790deae4189SHA-256: 52ff2a3feeae8b173fd90cfe6eb1092e285a37a756e9bf0654f1f64298738378
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: f5aec521300353065842b5bd69714cffSHA-256: ccfa4fa222d76f4e4aacc9c6a78a61186541d0fa82daa08acdb5040dcaad8a5c
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: 41472e782e987ba29dd147a4ae3ab705SHA-256: 5cf6f3dd132d2622817e5639d9f88599aee4af801d147aa2f5aaa6221581cbc4
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: d6169131d79bebe6182e91770c2c330fSHA-256: d02886ba62609ffe1108132b163fd76d45d6f1a7b2f1eff223ce1d4fdd5b261b
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 3f6709ecadc3a7e507db0dacb100354bSHA-256: 2729201f981d4f4e396263fc7a5d5c22adea23bbb5ea8ecb5f77daa5cdd755a5
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 653deca0ac35cb26da3030fcd7ce51c9SHA-256: 18b88ec2b4c74d963750c54255f155112cd729aa2221a818f2271ee32fa545e7
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: ee32f8e27adbaf95466bcc81619ee643SHA-256: b1df2e399b7504055ce82b4ce2a549d7417d7d38bc5abc266fc54b1e23a6ff8b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: 47d3b6099fa691b10a695f43dbf4887eSHA-256: ee663f845cc4fe596781df4499acdb41f01e57233c09847ddd94404331e2901a
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 62cdc21c48e57f413e08f605e88cccc4SHA-256: 8bb87d9a0d6fe7ff1c709c18ea1b2c98e44d54aefcb7ebffaa16e91abc00ec1e
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: a711346e81ec9c178a07d1dd84e38365SHA-256: c81ebc621281d7ea245e1c9aed28b0ed9c92e73fe04b898394b08a49ec166000
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: b49d8a2bbebf01af5d51ae58cb802a9aSHA-256: 662dff05a1a8b86a23b7cb09639108fac2c1e59e1a7491c83f1777b8fe6c6920
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 45c43391d442e8239cdbc542326e6a56SHA-256: d688b5abcda11d47ab14ef7589dfd75d8891c2905d0694863435227d2d8a086d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 1a8efce38102f4280da0c1f7a2b8efeeSHA-256: d2cbcd0038b8c0578727c3488f18e7d0564d8d7e4ad286d553e623f1922d548b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 98eea93d823d65e754a9b80785f6a019SHA-256: 6aaa2051229c9fa9c75a4b9f7d9058d5586491782430201ebea6146d5ba0db75
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d06125d969bd8ffe5e0c83adb937f845SHA-256: 475d3d5ab064e6e47e106c437d979104db94785525a907137279003081a1f57d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 7f5d798dfd49e0b238ee40431998b599SHA-256: 4a5223ff67efee82199f092e954226b6f644bb8ef55691c98fb1661c9dc76bba
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary EUS (v. 6.6.z)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 132c3b595d1dcc58732198d0ba806bcaSHA-256: d5c5be45a2058b96fac544ede006f4121c210278578b4867b1a029df65dd11d2
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0956d7b2fb4cd97a72c9586f8098d188SHA-256: a15c06fdb7e4a672c4cc854eb674d4a3068ad0cde8116533fa7916b6b68b315c
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: d2fda75bcee1119afc821f6f28c6f5c9SHA-256: 24a6cca87d1d981fa91b92d681b316b11bb165134113b35096bfb1602d1d0714
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 483f4c2897bc6af09507a305644f3bb3SHA-256: 405f362c1cc86c8e70e372c91fb4378cbedce28ff2eaf37fa45729f04a36ef9c
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 44b5c9a14e17a3a30d06326f57abb1e2SHA-256: a78d4b4eb06e563879b471f6f459c691ed00fb192bb30eb8289522608baaa8de
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: ddf38aad3184bd0863a881817baf33e2SHA-256: fac1877b671408c934bb183360db831604eea2343e36541915d83f5458ecea96
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: 950eee6c631a15ecc2363e216713adf5SHA-256: aef6e8da9022dd4b1c15992a16cfb29ea306d61b0860d57f1574795c1746131a
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 97ab35082126464786429790deae4189SHA-256: 52ff2a3feeae8b173fd90cfe6eb1092e285a37a756e9bf0654f1f64298738378
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: f5aec521300353065842b5bd69714cffSHA-256: ccfa4fa222d76f4e4aacc9c6a78a61186541d0fa82daa08acdb5040dcaad8a5c
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: 41472e782e987ba29dd147a4ae3ab705SHA-256: 5cf6f3dd132d2622817e5639d9f88599aee4af801d147aa2f5aaa6221581cbc4
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: d6169131d79bebe6182e91770c2c330fSHA-256: d02886ba62609ffe1108132b163fd76d45d6f1a7b2f1eff223ce1d4fdd5b261b
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 3f6709ecadc3a7e507db0dacb100354bSHA-256: 2729201f981d4f4e396263fc7a5d5c22adea23bbb5ea8ecb5f77daa5cdd755a5
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 653deca0ac35cb26da3030fcd7ce51c9SHA-256: 18b88ec2b4c74d963750c54255f155112cd729aa2221a818f2271ee32fa545e7
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: ee32f8e27adbaf95466bcc81619ee643SHA-256: b1df2e399b7504055ce82b4ce2a549d7417d7d38bc5abc266fc54b1e23a6ff8b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: 47d3b6099fa691b10a695f43dbf4887eSHA-256: ee663f845cc4fe596781df4499acdb41f01e57233c09847ddd94404331e2901a
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 62cdc21c48e57f413e08f605e88cccc4SHA-256: 8bb87d9a0d6fe7ff1c709c18ea1b2c98e44d54aefcb7ebffaa16e91abc00ec1e
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: a711346e81ec9c178a07d1dd84e38365SHA-256: c81ebc621281d7ea245e1c9aed28b0ed9c92e73fe04b898394b08a49ec166000
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: b49d8a2bbebf01af5d51ae58cb802a9aSHA-256: 662dff05a1a8b86a23b7cb09639108fac2c1e59e1a7491c83f1777b8fe6c6920
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 45c43391d442e8239cdbc542326e6a56SHA-256: d688b5abcda11d47ab14ef7589dfd75d8891c2905d0694863435227d2d8a086d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 1a8efce38102f4280da0c1f7a2b8efeeSHA-256: d2cbcd0038b8c0578727c3488f18e7d0564d8d7e4ad286d553e623f1922d548b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 98eea93d823d65e754a9b80785f6a019SHA-256: 6aaa2051229c9fa9c75a4b9f7d9058d5586491782430201ebea6146d5ba0db75
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d06125d969bd8ffe5e0c83adb937f845SHA-256: 475d3d5ab064e6e47e106c437d979104db94785525a907137279003081a1f57d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 7f5d798dfd49e0b238ee40431998b599SHA-256: 4a5223ff67efee82199f092e954226b6f644bb8ef55691c98fb1661c9dc76bba
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 132c3b595d1dcc58732198d0ba806bcaSHA-256: d5c5be45a2058b96fac544ede006f4121c210278578b4867b1a029df65dd11d2
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 0956d7b2fb4cd97a72c9586f8098d188SHA-256: a15c06fdb7e4a672c4cc854eb674d4a3068ad0cde8116533fa7916b6b68b315c
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: d2fda75bcee1119afc821f6f28c6f5c9SHA-256: 24a6cca87d1d981fa91b92d681b316b11bb165134113b35096bfb1602d1d0714
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 483f4c2897bc6af09507a305644f3bb3SHA-256: 405f362c1cc86c8e70e372c91fb4378cbedce28ff2eaf37fa45729f04a36ef9c
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 45c43391d442e8239cdbc542326e6a56SHA-256: d688b5abcda11d47ab14ef7589dfd75d8891c2905d0694863435227d2d8a086d
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 1a8efce38102f4280da0c1f7a2b8efeeSHA-256: d2cbcd0038b8c0578727c3488f18e7d0564d8d7e4ad286d553e623f1922d548b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: c55604c34ec2dfa60cdfb6ce129bf176SHA-256: 5305c37eeeeb1ce704fdf6df4447873baee6e86b8290108b2fa633b4f0979f92
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 98eea93d823d65e754a9b80785f6a019SHA-256: 6aaa2051229c9fa9c75a4b9f7d9058d5586491782430201ebea6146d5ba0db75
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: d06125d969bd8ffe5e0c83adb937f845SHA-256: 475d3d5ab064e6e47e106c437d979104db94785525a907137279003081a1f57d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 9cbb83d6879919f1828f62305db54fc0SHA-256: 686d74e6f371f42813ae6bef028e28e16d5a535296487fe54c93ecaf5cddefa8
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: f01751cdf5a9d231e4dfed9a22b64e29SHA-256: d3d11388865155f6794f239f181f29a1853900a97f06f23e30ef4d277c244c61
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.8-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 7f5d798dfd49e0b238ee40431998b599SHA-256: 4a5223ff67efee82199f092e954226b6f644bb8ef55691c98fb1661c9dc76bba
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply