Den här uppdateringen löser ett viktigt säkerhetsproblem med programvaran som tillhandahåller tjänsten Network Time Protocol i OS X och rekommenderas för alla användare.

Leave a Reply