RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 5ecbca7ee53750c6486a1aed51a0dbe7SHA-256: c20fb86ca8d51465e7e7a9137a531cf0ec72026c02e97adbbed9923ace8d8405
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 2967330e80b573bb858cac08d50d28e7SHA-256: 734a1babfcbb01504f503be12a5fe33d5bfa1c9bea572a7471dbfa37577dcafa
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 87386cdf88c5e8788d026aeaa75200acSHA-256: 8c5fd7b843abc140f1ee5d58e10f29ded6b3c72937440a458a2a6e2788ab5715
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 050bc45f9babd587446efc2d6fb8c766SHA-256: 466062f1c8e82e49e9089233ab90e0665dc727aa22b8acad9b419574036312b6
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 8472b8dafd93a1c554682fb2701f3beaSHA-256: ba0195558f590287f2d405c778f9671646fda7c609af00e158357a0c297da6f7
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 6d3567fbcba6e3e7746b45b0f1378399SHA-256: b6f285215261b2fdd2b139273572d6ab18e6203da8119d2e931bc82c1f88399e
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: c18d0a81099b1b0f2b990ef122d6e270SHA-256: 904c7c57e3043de0111d79f5473a697b26bc6648c89ad6b32733ab11c7a4a25c
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 61a3b9e2904cd6e904d6c0972fe0500eSHA-256: e7ef17fbf1851772962ce4539628f589098a127be7c94e7e439574d13d2af7af
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 5ecbca7ee53750c6486a1aed51a0dbe7SHA-256: c20fb86ca8d51465e7e7a9137a531cf0ec72026c02e97adbbed9923ace8d8405
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 09d5a9e289f5fe2fc047e94bcabfdc4cSHA-256: a81d779a8ac46cfcec234caa2f691d8c0fb995a8b11786b215baf6161c09ebb3
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: ad02493922904543f8288e9eeb059b9dSHA-256: 471c85d530c28258d4540ba0f7ca17e3753eae1bafc068ef1f61cb741a65f5b8
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 87386cdf88c5e8788d026aeaa75200acSHA-256: 8c5fd7b843abc140f1ee5d58e10f29ded6b3c72937440a458a2a6e2788ab5715
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 2d2f07c7aef25aff60970dea7e7759d1SHA-256: d42f6431a0c21707ddc6f978eea3b8e4364fe7eb3e7cd130400205aae762e4cc
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 050bc45f9babd587446efc2d6fb8c766SHA-256: 466062f1c8e82e49e9089233ab90e0665dc727aa22b8acad9b419574036312b6
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 43f31b09f684b9bf7c6ef793a43e1e74SHA-256: 32b886f45202b9b894bc323daf4a9356ec79348cfe452f372931975c279fef1e
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 8472b8dafd93a1c554682fb2701f3beaSHA-256: ba0195558f590287f2d405c778f9671646fda7c609af00e158357a0c297da6f7
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 3d8144c11f1c7473f956c8644f2771e0SHA-256: 6420e908add5d9e074bae0dd94e8ab284ce5ad280d5944f6c6dc9696b8cbffd0
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 6d3567fbcba6e3e7746b45b0f1378399SHA-256: b6f285215261b2fdd2b139273572d6ab18e6203da8119d2e931bc82c1f88399e
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: c18d0a81099b1b0f2b990ef122d6e270SHA-256: 904c7c57e3043de0111d79f5473a697b26bc6648c89ad6b32733ab11c7a4a25c
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 61a3b9e2904cd6e904d6c0972fe0500eSHA-256: e7ef17fbf1851772962ce4539628f589098a127be7c94e7e439574d13d2af7af
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: b466dc14321bef747d49e6fb9b62ccdaSHA-256: a8038968b5863316fb7e75758ce089ce24660c812bf97773f61ebe37c875a618
 
RHEL Supplementary (v. 5 server)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 5ecbca7ee53750c6486a1aed51a0dbe7SHA-256: c20fb86ca8d51465e7e7a9137a531cf0ec72026c02e97adbbed9923ace8d8405
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 2967330e80b573bb858cac08d50d28e7SHA-256: 734a1babfcbb01504f503be12a5fe33d5bfa1c9bea572a7471dbfa37577dcafa
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 87386cdf88c5e8788d026aeaa75200acSHA-256: 8c5fd7b843abc140f1ee5d58e10f29ded6b3c72937440a458a2a6e2788ab5715
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 050bc45f9babd587446efc2d6fb8c766SHA-256: 466062f1c8e82e49e9089233ab90e0665dc727aa22b8acad9b419574036312b6
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 8472b8dafd93a1c554682fb2701f3beaSHA-256: ba0195558f590287f2d405c778f9671646fda7c609af00e158357a0c297da6f7
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 6d3567fbcba6e3e7746b45b0f1378399SHA-256: b6f285215261b2fdd2b139273572d6ab18e6203da8119d2e931bc82c1f88399e
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: c18d0a81099b1b0f2b990ef122d6e270SHA-256: 904c7c57e3043de0111d79f5473a697b26bc6648c89ad6b32733ab11c7a4a25c
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 61a3b9e2904cd6e904d6c0972fe0500eSHA-256: e7ef17fbf1851772962ce4539628f589098a127be7c94e7e439574d13d2af7af
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: a53860ff4e9772d283707894a4185b2bSHA-256: d9a67d10353edc9d666c19f2860813dbc3d8116680ba1e7cfc90f60f15a9d0c5
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: faee4da390b463490590ffa1060de036SHA-256: 6df3301bba9254f94e1e772b30dcba8dd345adcae5ac8e98b80eee076d7f03f5
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 021c2f6de2c3a68a355c06dfaf076be2SHA-256: 4928a790336fc498dcbd5964b3ae979130b3f61f0ff7d65ec0279154886e23a7
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 773ad98340a90b2af93f358ef52be066SHA-256: 384a7e8ebaed8a0c66acce2f4490a161ca83bffb92051770372c3a4c73e5b1c3
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: 5e0e3cf774bfde5aebb2463171e3057cSHA-256: 694d460cc57046bc07c13ac2c96c085c941099139d4f76e5a2fde9710556b88c
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 26e65f48e7d1381a918d21a13aeaf311SHA-256: 46e1f4bb3582e7d3198147f8ad02e1002cc2f7e5597cde337a1fab1b4c3cc6f2
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: 2543baed6797a1cda91b157375a49af0SHA-256: bbebc6b39391b868656b04f3579d0be24cf4f6a68cbeca9a02d511463d645e40
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 5d8cc4df9e22114b9facc56f5d2490adSHA-256: 49444893f268255a5ca2db629b8a4809dcce5bd764b9168560a6beb5ea4a31b8
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: 49bae031c9a742783ff9972b778d86b1SHA-256: 23a0f61454652afb44ca9e4519b9ee4ef41c7e89f9e4aaaa55533c0b52eccb05
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: bf6d04880f90ecf1953d7db5c96a856eSHA-256: 950fda36db7c2a8cd6ffec4ef3d7e3fbc17046fe95ef98a5954ba698c9815173
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: bfc4ca64bf4643fb43d22b8c89dbcf7bSHA-256: 440afdd94ab54a86cc6ffb43d31bd46a73ff978775939769773d2c6ffcb76373
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc.rpm
    MD5: 878a0fb6d48c92c65eff7fb4e257523bSHA-256: e8657f353444953db001f1c988cf44027745291b5191dab9e80df74645a3c4bd
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.ppc64.rpm
    MD5: 0470e801e1a82030e7faa798c2f6e60fSHA-256: 23835e6dfa837ce59dc10bd3547eecc814247aba6263b9550eba12d4d518ca99
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: e0e0fbcc66059946d7b649f9f762f598SHA-256: 73ab4674e2a5532e88ff473e1281b9c7a629b56851caed4efe80ec79dbebdc24
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: c9274991e0fe89b1fb2feeec608ed368SHA-256: 42dce5e913a4b7dd5f7da89fb387a9947f6cb112702d82bb3f2631a5c7467f52
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: c6f647e53983e13a3535b2afa7877a8eSHA-256: c83fc82e673a8c318b0633e1ba078cf16d2cdf12c65ed50e350da1229c48eaec
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: a88a716ab6d626d89b9e542349c6a36dSHA-256: 3f0fe29ca34124f91f184894dace8e181634d14eb787f1f944d1c35b60ae0f1b
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: 242ef303cb5becf91bebd4485f99da7aSHA-256: 50e56747002b2a501bf03abf9cbfa1beee195a8c6abf6a80c77cccbe0ceaf0b9
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: 533e699ffaf44dc314bced1e1b92f00fSHA-256: 758767e2cb7f2151e7686829ca681bd2c2dfad9c80341ed8d2a0e3ccd00f4f44
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: 1f6a6b863a6ee65f7b3722002747ef08SHA-256: 3c142b45de1f7c1cd32ec637a422443a5118ba58ac3cb3afaa90d007a18ae5d3
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: ec90b9663f6224d366018ae7d818298bSHA-256: 9687d39b8cdbad1adda3a6db45ca81ea294a463c212f4f44f378d808fcfd7957
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390.rpm
    MD5: 1a8a986c3f0a37be3b6d8cbd63b13e68SHA-256: 851bf110ad41268b09e68cce8f75f0f22a136d17e387d3c37c7ffc5e950aac41
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.s390x.rpm
    MD5: aee6455b34613e12caf11317b3c735bdSHA-256: 813e760c1802476d9055d7ae7a46681f24f099a124625ded41be823f4a4b710e
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 5ecbca7ee53750c6486a1aed51a0dbe7SHA-256: c20fb86ca8d51465e7e7a9137a531cf0ec72026c02e97adbbed9923ace8d8405
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 09d5a9e289f5fe2fc047e94bcabfdc4cSHA-256: a81d779a8ac46cfcec234caa2f691d8c0fb995a8b11786b215baf6161c09ebb3
java-1.5.0-ibm-accessibility-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: ad02493922904543f8288e9eeb059b9dSHA-256: 471c85d530c28258d4540ba0f7ca17e3753eae1bafc068ef1f61cb741a65f5b8
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 87386cdf88c5e8788d026aeaa75200acSHA-256: 8c5fd7b843abc140f1ee5d58e10f29ded6b3c72937440a458a2a6e2788ab5715
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 2d2f07c7aef25aff60970dea7e7759d1SHA-256: d42f6431a0c21707ddc6f978eea3b8e4364fe7eb3e7cd130400205aae762e4cc
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 050bc45f9babd587446efc2d6fb8c766SHA-256: 466062f1c8e82e49e9089233ab90e0665dc727aa22b8acad9b419574036312b6
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 43f31b09f684b9bf7c6ef793a43e1e74SHA-256: 32b886f45202b9b894bc323daf4a9356ec79348cfe452f372931975c279fef1e
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 8472b8dafd93a1c554682fb2701f3beaSHA-256: ba0195558f590287f2d405c778f9671646fda7c609af00e158357a0c297da6f7
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 3d8144c11f1c7473f956c8644f2771e0SHA-256: 6420e908add5d9e074bae0dd94e8ab284ce5ad280d5944f6c6dc9696b8cbffd0
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 6d3567fbcba6e3e7746b45b0f1378399SHA-256: b6f285215261b2fdd2b139273572d6ab18e6203da8119d2e931bc82c1f88399e
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: c18d0a81099b1b0f2b990ef122d6e270SHA-256: 904c7c57e3043de0111d79f5473a697b26bc6648c89ad6b32733ab11c7a4a25c
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.i386.rpm
    MD5: 61a3b9e2904cd6e904d6c0972fe0500eSHA-256: e7ef17fbf1851772962ce4539628f589098a127be7c94e7e439574d13d2af7af
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
    MD5: b466dc14321bef747d49e6fb9b62ccdaSHA-256: a8038968b5863316fb7e75758ce089ce24660c812bf97773f61ebe37c875a618
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 322b3e54e457ba3abbe43ed2bd568d3cSHA-256: 07e749a94cc8c205eee3665f314928073fdecbd6ae682f9dcd068a4818ae2936
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: a7e06e827756d1ce7af4ab4f256b1d30SHA-256: fd11e4a1465f0f36010d0fdbfb618d465eca51306278ca85d0b3e9527a329199
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 20591c983612bb1b74a2f63bfc57659dSHA-256: b5cf7d34f72091b7b3c8ac3c30462510c09b7ab5d251a7e7588580f6537d6a1d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 28e772b2ed6eafb0bfa5f9cd4eb7682fSHA-256: 775a94900134ff530eddd2279ec45da1df609eb835e9f3976ea220629d7e7ac4
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cc7fc17e0b0c1bc64b127dc1ccdfdbeSHA-256: 455b76d35c6959c70f6807579a3555be6f78122cd4d6cd812af08b4a85c80595
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5ddbd99b0ea528a0b57e1cdf4712f460SHA-256: f4becd75a560d68de44737098317117f91d043d424014e6c3f2a1c621d8b413b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: e2ca51b26b73f642c81aac3218aeb765SHA-256: aabf41a29793e1e08d8d59d0d869bc8753839cf86aa0ee0a24133f645aabf23e
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 0d3c57763b1a5e95b01c1baedb60de6cSHA-256: b35200099e8050db46bad9814bf9770ebaa9608fe58267eea1882cb8f4410e8f
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 72a9fa6613b8a9ed8e79a299f355715eSHA-256: 0eb88cf7e0e03da26c7a6c24adfbdddd297d218fdf64932f6285e74c6f078ebf
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 6)

x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cc7fc17e0b0c1bc64b127dc1ccdfdbeSHA-256: 455b76d35c6959c70f6807579a3555be6f78122cd4d6cd812af08b4a85c80595
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5ddbd99b0ea528a0b57e1cdf4712f460SHA-256: f4becd75a560d68de44737098317117f91d043d424014e6c3f2a1c621d8b413b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: e2ca51b26b73f642c81aac3218aeb765SHA-256: aabf41a29793e1e08d8d59d0d869bc8753839cf86aa0ee0a24133f645aabf23e
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 0d3c57763b1a5e95b01c1baedb60de6cSHA-256: b35200099e8050db46bad9814bf9770ebaa9608fe58267eea1882cb8f4410e8f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 72a9fa6613b8a9ed8e79a299f355715eSHA-256: 0eb88cf7e0e03da26c7a6c24adfbdddd297d218fdf64932f6285e74c6f078ebf
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 322b3e54e457ba3abbe43ed2bd568d3cSHA-256: 07e749a94cc8c205eee3665f314928073fdecbd6ae682f9dcd068a4818ae2936
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: a7e06e827756d1ce7af4ab4f256b1d30SHA-256: fd11e4a1465f0f36010d0fdbfb618d465eca51306278ca85d0b3e9527a329199
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 20591c983612bb1b74a2f63bfc57659dSHA-256: b5cf7d34f72091b7b3c8ac3c30462510c09b7ab5d251a7e7588580f6537d6a1d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 28e772b2ed6eafb0bfa5f9cd4eb7682fSHA-256: 775a94900134ff530eddd2279ec45da1df609eb835e9f3976ea220629d7e7ac4
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: fe096406f6b17a27a0403e1422b5094eSHA-256: 4811577ca4a0c2b7b233922bb99a9228e3187a136b6c0baccc6637d9e67d2286
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: ae633c3b41af9f322c7f1f4572fa686bSHA-256: d285f14eee0d50fb3dc3cf44f441ac623a5cf586d22c58d3c493903ee151773d
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: 920bd95db734793a0669203781f6c0f8SHA-256: 1356e694d7f09fe6424f169c5031272442338c1ee996e06cd03bcdccf6a133fe
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: f160615b4f7e7a20a0652814e054fb5aSHA-256: e925e2f565316993b71906766b05f4568d39d8da5f5c78c4d0d8d8515b8036b3
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: e3ac4b5c10c1f6e991fa48ef11a035eaSHA-256: 964b47091951abfac155cbcde744ebda0624f4c70e8c5000d7678d27434389e6
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: c12287b2fea7a52212a031bd3ececf8dSHA-256: 91f3fb949a39e8e4cb04929194f5266b442fddd3856231729744def218256e00
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: a37c0236bc314f9cd486911dc7911fb8SHA-256: 8579afa4a37fbdb1f80fe2f6d2d1b3a99fabfd1af9feb723d83cdafd2d366a18
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 910b6cf1a4958e8e88551b62574ec9afSHA-256: a202a79de861267cb586c271f28e39f5869c3763335753cc642d32b2fbcc22af
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: eedb636662932ec50544e68e760b03f7SHA-256: 2f580f938dde15d8e041e8e4ec748bd4fbe8093a8e329612085f91fa62a5858e
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: d35feee80a251a290375742f280dee9aSHA-256: f42420d56fe7b1dc0da5e431bf9c0e656dc33c3962c5689c734d32c2c37c45a2
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: 0f6f574a8a6ee47e921134f122b54f44SHA-256: 1363a4b9a7be45e185445725fcca4c09d3884eea7c8b6575a1d6c5683d761e3b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: b96b2b359a5a429fffb5d52cbe93ed71SHA-256: e434f120d6fec0de165e41647dad9fc116fdec7c82375e17dc1dda7f48590421
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: b6796647d9abdf294e4a05efb5f2c289SHA-256: 16d943744e513fdc7d907fb94220bd1ea340abbcd5f3dec777604b26245bcf16
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 8cefa04aba35f71c990603977d2b6709SHA-256: 51125893de9056d59002460ffb8de6aabcd6ad48a3806ce7aa4d976b6d89ea6e
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cc7fc17e0b0c1bc64b127dc1ccdfdbeSHA-256: 455b76d35c6959c70f6807579a3555be6f78122cd4d6cd812af08b4a85c80595
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5ddbd99b0ea528a0b57e1cdf4712f460SHA-256: f4becd75a560d68de44737098317117f91d043d424014e6c3f2a1c621d8b413b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: e2ca51b26b73f642c81aac3218aeb765SHA-256: aabf41a29793e1e08d8d59d0d869bc8753839cf86aa0ee0a24133f645aabf23e
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 0d3c57763b1a5e95b01c1baedb60de6cSHA-256: b35200099e8050db46bad9814bf9770ebaa9608fe58267eea1882cb8f4410e8f
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 72a9fa6613b8a9ed8e79a299f355715eSHA-256: 0eb88cf7e0e03da26c7a6c24adfbdddd297d218fdf64932f6285e74c6f078ebf
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary EUS (v. 6.6.z)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 322b3e54e457ba3abbe43ed2bd568d3cSHA-256: 07e749a94cc8c205eee3665f314928073fdecbd6ae682f9dcd068a4818ae2936
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: a7e06e827756d1ce7af4ab4f256b1d30SHA-256: fd11e4a1465f0f36010d0fdbfb618d465eca51306278ca85d0b3e9527a329199
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 20591c983612bb1b74a2f63bfc57659dSHA-256: b5cf7d34f72091b7b3c8ac3c30462510c09b7ab5d251a7e7588580f6537d6a1d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 28e772b2ed6eafb0bfa5f9cd4eb7682fSHA-256: 775a94900134ff530eddd2279ec45da1df609eb835e9f3976ea220629d7e7ac4
 
PPC:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: fe096406f6b17a27a0403e1422b5094eSHA-256: 4811577ca4a0c2b7b233922bb99a9228e3187a136b6c0baccc6637d9e67d2286
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: ae633c3b41af9f322c7f1f4572fa686bSHA-256: d285f14eee0d50fb3dc3cf44f441ac623a5cf586d22c58d3c493903ee151773d
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: 920bd95db734793a0669203781f6c0f8SHA-256: 1356e694d7f09fe6424f169c5031272442338c1ee996e06cd03bcdccf6a133fe
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: f160615b4f7e7a20a0652814e054fb5aSHA-256: e925e2f565316993b71906766b05f4568d39d8da5f5c78c4d0d8d8515b8036b3
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: e3ac4b5c10c1f6e991fa48ef11a035eaSHA-256: 964b47091951abfac155cbcde744ebda0624f4c70e8c5000d7678d27434389e6
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: c12287b2fea7a52212a031bd3ececf8dSHA-256: 91f3fb949a39e8e4cb04929194f5266b442fddd3856231729744def218256e00
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc.rpm
    MD5: a37c0236bc314f9cd486911dc7911fb8SHA-256: 8579afa4a37fbdb1f80fe2f6d2d1b3a99fabfd1af9feb723d83cdafd2d366a18
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.ppc64.rpm
    MD5: 910b6cf1a4958e8e88551b62574ec9afSHA-256: a202a79de861267cb586c271f28e39f5869c3763335753cc642d32b2fbcc22af
 
s390x:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: eedb636662932ec50544e68e760b03f7SHA-256: 2f580f938dde15d8e041e8e4ec748bd4fbe8093a8e329612085f91fa62a5858e
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: d35feee80a251a290375742f280dee9aSHA-256: f42420d56fe7b1dc0da5e431bf9c0e656dc33c3962c5689c734d32c2c37c45a2
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: 0f6f574a8a6ee47e921134f122b54f44SHA-256: 1363a4b9a7be45e185445725fcca4c09d3884eea7c8b6575a1d6c5683d761e3b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: b96b2b359a5a429fffb5d52cbe93ed71SHA-256: e434f120d6fec0de165e41647dad9fc116fdec7c82375e17dc1dda7f48590421
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390.rpm
    MD5: b6796647d9abdf294e4a05efb5f2c289SHA-256: 16d943744e513fdc7d907fb94220bd1ea340abbcd5f3dec777604b26245bcf16
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.s390x.rpm
    MD5: 8cefa04aba35f71c990603977d2b6709SHA-256: 51125893de9056d59002460ffb8de6aabcd6ad48a3806ce7aa4d976b6d89ea6e
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cc7fc17e0b0c1bc64b127dc1ccdfdbeSHA-256: 455b76d35c6959c70f6807579a3555be6f78122cd4d6cd812af08b4a85c80595
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5ddbd99b0ea528a0b57e1cdf4712f460SHA-256: f4becd75a560d68de44737098317117f91d043d424014e6c3f2a1c621d8b413b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: e2ca51b26b73f642c81aac3218aeb765SHA-256: aabf41a29793e1e08d8d59d0d869bc8753839cf86aa0ee0a24133f645aabf23e
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 0d3c57763b1a5e95b01c1baedb60de6cSHA-256: b35200099e8050db46bad9814bf9770ebaa9608fe58267eea1882cb8f4410e8f
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 72a9fa6613b8a9ed8e79a299f355715eSHA-256: 0eb88cf7e0e03da26c7a6c24adfbdddd297d218fdf64932f6285e74c6f078ebf
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 322b3e54e457ba3abbe43ed2bd568d3cSHA-256: 07e749a94cc8c205eee3665f314928073fdecbd6ae682f9dcd068a4818ae2936
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: a7e06e827756d1ce7af4ab4f256b1d30SHA-256: fd11e4a1465f0f36010d0fdbfb618d465eca51306278ca85d0b3e9527a329199
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 20591c983612bb1b74a2f63bfc57659dSHA-256: b5cf7d34f72091b7b3c8ac3c30462510c09b7ab5d251a7e7588580f6537d6a1d
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 28e772b2ed6eafb0bfa5f9cd4eb7682fSHA-256: 775a94900134ff530eddd2279ec45da1df609eb835e9f3976ea220629d7e7ac4
 
x86_64:
java-1.5.0-ibm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 6cc7fc17e0b0c1bc64b127dc1ccdfdbeSHA-256: 455b76d35c6959c70f6807579a3555be6f78122cd4d6cd812af08b4a85c80595
java-1.5.0-ibm-demo-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 5ddbd99b0ea528a0b57e1cdf4712f460SHA-256: f4becd75a560d68de44737098317117f91d043d424014e6c3f2a1c621d8b413b
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: b45dc9840f19b8a20272df16b455d88eSHA-256: 68fd7683c8c8177bdf5067f94adf2cd22f667ece526ddc48b5cb31e25e777a12
java-1.5.0-ibm-devel-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: e2ca51b26b73f642c81aac3218aeb765SHA-256: aabf41a29793e1e08d8d59d0d869bc8753839cf86aa0ee0a24133f645aabf23e
java-1.5.0-ibm-javacomm-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 0d3c57763b1a5e95b01c1baedb60de6cSHA-256: b35200099e8050db46bad9814bf9770ebaa9608fe58267eea1882cb8f4410e8f
java-1.5.0-ibm-jdbc-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: cbc3109e6a40d6dc10850854d1c78234SHA-256: fdf15013722d718733ff3ea73eac89296d4eb30b51a30209d59c2afb94b44c2c
java-1.5.0-ibm-plugin-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.i686.rpm
    MD5: 4d150aa4c714905d60acc492792d4f92SHA-256: a9e7a699f08ce469526d41cc03d63843dfe408f8f60e2a7fb88e99dc5c220b5f
java-1.5.0-ibm-src-1.5.0.16.9-1jpp.1.el6_6.x86_64.rpm
    MD5: 72a9fa6613b8a9ed8e79a299f355715eSHA-256: 0eb88cf7e0e03da26c7a6c24adfbdddd297d218fdf64932f6285e74c6f078ebf
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply