Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
samba-4.1.1-38.el7_0.src.rpm
    MD5: c010a4567424e9abd756adb2bf972671SHA-256: ee2eee37d6eff9e21854954ce64d281d7ffe1122c1c92c657c6bd21c6f27c8b8
 
x86_64:
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: c4f0bb1d7856af16603a3e71305ab218SHA-256: b611caa3e22e86fe1c075612ee99b55fbdaf48bcbb6fcafca211175d11d75731
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e299417d91741fa34b389a97f890f900SHA-256: 043199c9452586291220be2331b6ddc9e02e11a76132c905bba8fd416738551f
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 4647631915d3d164c25e298a0c8e5c1aSHA-256: fd0e07abb7ac8a683a46b7d0c3da56c6ce6ac281172663a0542edd50e25e304e
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 5adbbbab0013948aa271f82802c4bca8SHA-256: cef48eab2546ca02588fbd56e9b3225edb8d6128ca799508517f2969ce24461d
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 95245774779ae1c078b52fb52bb10709SHA-256: 6df334316236a5ea030f1983e1c9f2fc0999267b8e99b5a06452039b2ac3f734
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ffa471614219b63e2d6c591e1c345f17SHA-256: b57ed0599d8bb1552fed85f121f16662f4cbb7f43fe498bbaa4c845bf8f9b345
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7f8e6a780a05dc1ce1c8d9f89012caebSHA-256: 4cf1d22ffc8cc742689508a0aea3ff97d299222959622cd71ae4403b4f0b707a
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: fcecf19386d7486b7c6280348d97579aSHA-256: 702caef0760a140f98fd2c5ea49a7b7194247e48d1910ca62e599de9666b0c96
samba-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e8b87e4d4c3db41c167e715ec69ab552SHA-256: 3ff5f6369c36ced85fbe5812681e95c9278136ee67c0388d39fec38304fed6f4
samba-client-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: b73806e9a8f434bf212c36b0d7728536SHA-256: 52f8a62699609ee9a4ce7a70e05e9e8f5c62064163f1cb50f81ecfa3f29abde6
samba-common-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9b791832b1aafeac19d7d8a8cdfd0a7dSHA-256: 25eab81e6761408f7e220135e70d370a1a6ba92c9c1eaa78807f9bac3fd5105e
samba-dc-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2c36bd146d90c79ea4c490c3df54b75dSHA-256: 121d06be9e3750c643ed74caf99d96ac30d0dd9d0cdc8b2647e58717e8144be1
samba-dc-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 8c2243cf41ce035204e6fece3dfba2e0SHA-256: d8e8d9fc772698dc5b44161d33be9ff62b0cfac2aefcf89c68fa3dcdaa7b5368
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 2d9114b59d41e6a7674743555f87f222SHA-256: 7ad86a80ab624b23810cc6c228e373e28d19d986197b3f2d599010b73d5551ea
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 379a381c7d9341cabc599a200f0d1dedSHA-256: 3d76356e4bcf0c801179224b4d7f63ff9f269008950050f7bc1c40eb44029d9f
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: a190c53cfbb6adb4364028d956b6c3a6SHA-256: c1cd4128477d133cbb96ff2898b8dd1c7122649b4f8818c52eb29e2910805cd1
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4dfdda8349fb2182a2ad6b068ebf93fcSHA-256: 668f18c259d8ced41ad21f4f6a832730ba7d60829ead2f52bbb2d6ebc404dfef
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7e9c768b52df0e14dbcb0ac9bba10598SHA-256: 11af8eb23379ada533818edfb1b0d6a091ae9f367315b4a852e988a80c523691
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: d01a062dc03157bf1709d2f447a1c9fbSHA-256: a51c26e47e54c1c1699f22c9a26602537ad4b6f7a0b331b4deab00bd7ae0c43c
samba-pidl-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2e634b8684f15d2499c8e8a23eb73500SHA-256: 345147699248e625914335b2c508f29ea8df3de3d51efaf27b8d64408e1d8aa5
samba-python-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ff5aeba45c1b2b91cd0f6d70fe44b215SHA-256: 17bb56480252f3302668f43a5675e1e5e06ec323d37c2694e42a83731344cf35
samba-test-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: a81aa266e7f4d6754a9a7ad3c2a5c166SHA-256: cd8cc541db08d7be5c53c5e90da09f3168b8adc99aaecca92a05b9e4b8296ebd
samba-test-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: c1dd685b7b0e6c136da9fffacb8fa63eSHA-256: 4c4de8061ba192aa81ac54675750fab6b519c570cc360fa1d649de92ddcdc9d7
samba-vfs-glusterfs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9e1f90cdf14ff42120c4390cd6ae5771SHA-256: 5202b5d28ba8560efd9728a3cf799473014d9b14e5ba7b1b0709aceda6a28c78
samba-winbind-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4d8c6e559007f9967f90acba88205faeSHA-256: 7393c5d6445671ee16e06ef0ece2f5e5d6db701a6a29d20f25e79a83e8d2b912
samba-winbind-clients-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 027acc532c225ef6e70f8400ff1eb018SHA-256: 888dd10e20b94b1378e6d055d9c95517f56eec9e627d783642c42e622c7756fb
samba-winbind-krb5-locator-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 74777d444e01b7b26d8e6ac906d7ea9eSHA-256: 7a5a11639fa03e4153675d2f7e835b3987f75dcc3fb0d227624c83f2471586d7
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 043ee66d3a3ded064e0dc692afde411bSHA-256: eb6506b86243a87dc62b520af6694a973dbf45f8d904edda1b18ec4d06a2147d
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 40cd40e17b81a1d4b622e46c183ef50eSHA-256: b7520f89718ac95b79ac3187c313497c551ebfbca7b506284a8bda72bb367863
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

SRPMS:
samba-4.1.1-38.el7_0.src.rpm
    MD5: c010a4567424e9abd756adb2bf972671SHA-256: ee2eee37d6eff9e21854954ce64d281d7ffe1122c1c92c657c6bd21c6f27c8b8
 
x86_64:
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: c4f0bb1d7856af16603a3e71305ab218SHA-256: b611caa3e22e86fe1c075612ee99b55fbdaf48bcbb6fcafca211175d11d75731
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e299417d91741fa34b389a97f890f900SHA-256: 043199c9452586291220be2331b6ddc9e02e11a76132c905bba8fd416738551f
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 4647631915d3d164c25e298a0c8e5c1aSHA-256: fd0e07abb7ac8a683a46b7d0c3da56c6ce6ac281172663a0542edd50e25e304e
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 5adbbbab0013948aa271f82802c4bca8SHA-256: cef48eab2546ca02588fbd56e9b3225edb8d6128ca799508517f2969ce24461d
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 95245774779ae1c078b52fb52bb10709SHA-256: 6df334316236a5ea030f1983e1c9f2fc0999267b8e99b5a06452039b2ac3f734
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ffa471614219b63e2d6c591e1c345f17SHA-256: b57ed0599d8bb1552fed85f121f16662f4cbb7f43fe498bbaa4c845bf8f9b345
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7f8e6a780a05dc1ce1c8d9f89012caebSHA-256: 4cf1d22ffc8cc742689508a0aea3ff97d299222959622cd71ae4403b4f0b707a
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: fcecf19386d7486b7c6280348d97579aSHA-256: 702caef0760a140f98fd2c5ea49a7b7194247e48d1910ca62e599de9666b0c96
samba-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e8b87e4d4c3db41c167e715ec69ab552SHA-256: 3ff5f6369c36ced85fbe5812681e95c9278136ee67c0388d39fec38304fed6f4
samba-client-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: b73806e9a8f434bf212c36b0d7728536SHA-256: 52f8a62699609ee9a4ce7a70e05e9e8f5c62064163f1cb50f81ecfa3f29abde6
samba-common-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9b791832b1aafeac19d7d8a8cdfd0a7dSHA-256: 25eab81e6761408f7e220135e70d370a1a6ba92c9c1eaa78807f9bac3fd5105e
samba-dc-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2c36bd146d90c79ea4c490c3df54b75dSHA-256: 121d06be9e3750c643ed74caf99d96ac30d0dd9d0cdc8b2647e58717e8144be1
samba-dc-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 8c2243cf41ce035204e6fece3dfba2e0SHA-256: d8e8d9fc772698dc5b44161d33be9ff62b0cfac2aefcf89c68fa3dcdaa7b5368
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 2d9114b59d41e6a7674743555f87f222SHA-256: 7ad86a80ab624b23810cc6c228e373e28d19d986197b3f2d599010b73d5551ea
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 379a381c7d9341cabc599a200f0d1dedSHA-256: 3d76356e4bcf0c801179224b4d7f63ff9f269008950050f7bc1c40eb44029d9f
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: a190c53cfbb6adb4364028d956b6c3a6SHA-256: c1cd4128477d133cbb96ff2898b8dd1c7122649b4f8818c52eb29e2910805cd1
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4dfdda8349fb2182a2ad6b068ebf93fcSHA-256: 668f18c259d8ced41ad21f4f6a832730ba7d60829ead2f52bbb2d6ebc404dfef
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7e9c768b52df0e14dbcb0ac9bba10598SHA-256: 11af8eb23379ada533818edfb1b0d6a091ae9f367315b4a852e988a80c523691
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: d01a062dc03157bf1709d2f447a1c9fbSHA-256: a51c26e47e54c1c1699f22c9a26602537ad4b6f7a0b331b4deab00bd7ae0c43c
samba-pidl-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2e634b8684f15d2499c8e8a23eb73500SHA-256: 345147699248e625914335b2c508f29ea8df3de3d51efaf27b8d64408e1d8aa5
samba-python-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ff5aeba45c1b2b91cd0f6d70fe44b215SHA-256: 17bb56480252f3302668f43a5675e1e5e06ec323d37c2694e42a83731344cf35
samba-test-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: a81aa266e7f4d6754a9a7ad3c2a5c166SHA-256: cd8cc541db08d7be5c53c5e90da09f3168b8adc99aaecca92a05b9e4b8296ebd
samba-test-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: c1dd685b7b0e6c136da9fffacb8fa63eSHA-256: 4c4de8061ba192aa81ac54675750fab6b519c570cc360fa1d649de92ddcdc9d7
samba-vfs-glusterfs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9e1f90cdf14ff42120c4390cd6ae5771SHA-256: 5202b5d28ba8560efd9728a3cf799473014d9b14e5ba7b1b0709aceda6a28c78
samba-winbind-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4d8c6e559007f9967f90acba88205faeSHA-256: 7393c5d6445671ee16e06ef0ece2f5e5d6db701a6a29d20f25e79a83e8d2b912
samba-winbind-clients-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 027acc532c225ef6e70f8400ff1eb018SHA-256: 888dd10e20b94b1378e6d055d9c95517f56eec9e627d783642c42e622c7756fb
samba-winbind-krb5-locator-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 74777d444e01b7b26d8e6ac906d7ea9eSHA-256: 7a5a11639fa03e4153675d2f7e835b3987f75dcc3fb0d227624c83f2471586d7
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 043ee66d3a3ded064e0dc692afde411bSHA-256: eb6506b86243a87dc62b520af6694a973dbf45f8d904edda1b18ec4d06a2147d
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 40cd40e17b81a1d4b622e46c183ef50eSHA-256: b7520f89718ac95b79ac3187c313497c551ebfbca7b506284a8bda72bb367863
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
samba-4.1.1-38.el7_0.src.rpm
    MD5: c010a4567424e9abd756adb2bf972671SHA-256: ee2eee37d6eff9e21854954ce64d281d7ffe1122c1c92c657c6bd21c6f27c8b8
 
PPC:
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: 38b3f7298f45a2a0d60d822cd2b3615dSHA-256: 7df89e152f442272ce1daaf1a864a00807ca9771b392aca8fc8055abbe979342
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 350ff253023c5bfad96b3f74875b4f81SHA-256: 93e49a09c19e36257b9c2171b2e14c722c7f5563141c2bf7aec798c8b0896180
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: a3975373ff995b751f6b999c1b8aca35SHA-256: 02777056cfd3319a8dba1abfc92e9e389cafb7f3800ca43b2e04609e25a8e8cb
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: fdc860e9418633445511c87ce91decd5SHA-256: a7567dc6c64d263186934480a847edf4a2b3f80b2df026b9ae19bd0c5f7d6e86
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: 652142299b56c32476249ef90afa9fbbSHA-256: 14d153b3646eb455b4dfbbe2c9f5a8aec20b151e8203941d8fa1bd661e9666f9
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 83c0cda47dd66d006b8e2e4f4570992dSHA-256: 98d4c588e526efa5a2651bd46dc09af0c6370db6b4d56c8915a9fa84db8a9879
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: e346a460a75460b749f0ed1d028d9755SHA-256: b2e849e582bc6bcd768fade5e30790e217abb86eb19cc2749a102da3162eb907
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 2f4ccc81c05e18e9cb01300901009da3SHA-256: 04f758b986b83ed5a2f21b7b985b69234b0bd10d808506ca5e240013903709ce
samba-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: df663a0c4f8a3168af520e289923f345SHA-256: 9bf23d74854954a48b05892b168da6a50f4898bcaf79b714c84c32f2bcb768b2
samba-client-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: bfd25d6f6f361b4d29b0a36a33a42424SHA-256: b625989acfafa0434731154f5849aad935fd1b5c330065a295cdb1e7e2b2b507
samba-common-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: f9719dbb2df9740b7dcf5dfe60d384daSHA-256: daebcf0cbebbe5cc922c08b4aab8582e8da27f6a4163911abbb66503cb132b2e
samba-dc-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 8d25377e9807808f44eb4db04c9a3000SHA-256: 29fc8800e6e93f91f666c6e4e9a4a9ecf223ea573677eacf0f2c1eed42145525
samba-dc-libs-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 5ef86bc1cf0a6f168b5bab4aaa5d6a2bSHA-256: b5da70cc46d846780ca4e4d21cfd2d6482f9105a9a3a7d24c8a71284227c4aca
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: 2c98bdac9f2df958527ca9ac8c42b053SHA-256: 412c353ad47678545aaa710c31d45fe19c839b63039d592ff380516741b1880b
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 6845a5b0f2f558859b94900033ea0dc6SHA-256: 64817e33fb85e480dc4765b1b38bc1ddc03ab0ad1a640998953b73e0dac20498
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: 4c7135df404e2d3d3c71b670184ba5ccSHA-256: 4b775f06a516e57f2e69f58782ed5861c06fc4b86ab347e9ad22cfa14c113725
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 5e7c88a7a947ab2501e7bb41131b86c1SHA-256: e54ebc60789815e394ee9ac37f94308df3ea9ae7dd952d68e5052dfa4eaadd59
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: dc12ffe1cc1547bfa75ad2bb5377ea8cSHA-256: 184040db559f0af19c73e030d967400c543e4abc9db44a4f4064e6fb3db963ea
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 5a2e96fe0390210c64f6b4f6a805ff50SHA-256: 048ee74016aca7596584cc70fda3c145f74c2b8bd2d979f99ddae9d4ac1b9f47
samba-pidl-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 84021071ea1c68657fec3a2fc9604348SHA-256: 9dc19353f754dca784a98628e789f6f171c0e2e24efbf09708ded2f0e0379f88
samba-python-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: c84bbf8ce9950325999f3f37751f3a1aSHA-256: 5ae888715fc67bd9e045fa4cef6e8391df4227030dc9807ce3828a1052966e88
samba-test-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 6b8cf756d38af52e8ae6ddd7897bd32fSHA-256: fdf5bb8c3142c26c12f169bc9a548d305aff8bc065ec329af79ae900e969b145
samba-test-devel-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 47d5a931751f8d5e4f1c8fb18350c887SHA-256: 50ccc65e918840131381eae99ca73a13c9f83b258fc515c9670b883494eb1a55
samba-winbind-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 0374635095aa0988e92608e53fd74b65SHA-256: 235442c35c5613bfa2b2fc47528d954197d6b03b2f7c34ddb7f03f132e81b630
samba-winbind-clients-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: 8feae358c1c5c3946c0a53b956cd7dd4SHA-256: 9557d84f5ae0a81fa2e51bf7ad9cdba06ff8dd10bb431a4a6fe34f73bd105531
samba-winbind-krb5-locator-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: cf1b33c894cbdc8753c99a6cf24f7321SHA-256: 31efdad480819407cfc4fa081010b499ec84b4f20dcd9e440f86c81371a9fc9b
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.ppc.rpm
    MD5: 293fd08506fbaf1089fc3609e1d6f5b7SHA-256: df61bb136ac274d021d9001f6d2673dcb18f5fa1d45716cafe4d5562fa3427d9
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.ppc64.rpm
    MD5: c93520d7c3ea6c5e91a6d59a4c0a69e9SHA-256: c908bae8153d0dacf927622dd4b594231e22bbd61243612975380761d1cac1a4
 
s390x:
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: 04bc037c78486ba50fc8b38eae97e1e4SHA-256: c83392cec8d3e7ce0ea919b9f2caaa1b2c461d5aabc49ae12461a1d6e2f8bfc5
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 7711c0a5141e93466f9c2e4f639962abSHA-256: 8fcd9c816119739e52206b66a1f3cf3b5c3e9a0b68def59950af08394ed1db84
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: 9b5a057122b46be98557aeb6a9827847SHA-256: 7961f6e5eccff83312fa953a8352a9c00e41ac4c57bebae4561dfad4e56ee825
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 75688fce8126766213c3689f610009e4SHA-256: df57a08bfcd6da57bcfc21b8fb6a6608f31c89b6b17a3d9ec4d99ca94c4b667c
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: c846933c0f0bd60af8ebcfdb34d50a95SHA-256: f1584f0b6ce9c1688b60fdab19439aeb5fa06f84e546fc698851584ca01697b6
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: d3536b0f7ac6a750521653b6809e5510SHA-256: f76c4a9d6f73e343a7c77ea24e4cf150de3279346fb9a6f67cb0a7b992ec6d80
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: df6beb2e0c54ba1eedd72902d1be3295SHA-256: a5cc37247aa354db032845c22adfe9d25e2ab35b57ec1053708ba4b624d8214a
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 54401a215988a049504464e10c4dc7b8SHA-256: 3da79d20d757ef035850a153f9013cd42e337bdceb048496603c0e570bdcc728
samba-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: f28b002a17e88a7fcd44112f1dbc2d25SHA-256: 88ebbca1b35602d63972f8064699ede0438e03e9808ce39eb153d48d6ff90c50
samba-client-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: b5bec408ec6a31130fc82201d6ef540cSHA-256: 54f18ade55636ba6aff6f6e9a90e5eabaf9b62ed9ffd1c96e92771115d611d82
samba-common-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: fc6e71b2bbb7f0f56fbc3dfab570612cSHA-256: dcdc0d3770a8d52c7facd9a3c256e99914c21e712121b125ae0a13c46052dd58
samba-dc-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 753888e64ff7790371f2428c117b6efcSHA-256: 52a9af90a5ecd040ecdad948307cfbc683bc9903171ab6cf999b8571d8b8ea0a
samba-dc-libs-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: bb9cec6be0250a74e40d66152a8235cbSHA-256: 8e9dd17177a31b33ce8ebd262a8af0f05bc25379c0cc282347dfce69f7313963
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: 2fd2c109fdf7d1d966f6bd8c22ed2663SHA-256: a60cda2fb086353f568561da9fc57b2484b74bd1371b72e39c7506e96076e5ac
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 355a6040323136b88b96e6571e2e8416SHA-256: fe7e25e113ec9ebb1eb29adb2c4e7e8f31a19ff2e69255f27564d75c048785f0
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: 6aef014718e23294a4a700b9a8f3131bSHA-256: 6b195063bb87541e13c8b6cd8d2984bec8a613587cdd6d70dcba7a8460b5524b
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 1489e3c72d9d08a95a26d5a4454289c3SHA-256: 4a43ffe41d62f4788a25f59f299c3fc4b238713839e6c86dde157664989306fb
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: 718c6c093c6234161b385362de575567SHA-256: 58faf2b744a525de9154c7338b4c833bea7774918bd6272ce7464bb557f10901
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 7d9220886d5a91327a41cc21916c4e63SHA-256: a0330619042284ce19d2561a7a9b74db17391534f04dca3f9039f47b84c563a8
samba-pidl-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 5b95ae45c51495b5a46171fd3b410d89SHA-256: 4eb5efa4f89505070d982b8836e065c7dfb25bb98b6d4d940571510384530cd3
samba-python-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: df76eeb4ebddb629b0c7d44d28f542faSHA-256: 077227bf2fa4f0ff2a98a1bdd2c8a8d27e5e98382bdb8e88e6f47ae3bb859325
samba-test-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: b1e606d089db104699a0c06a982a48aaSHA-256: 1c51807162214fe23cbaab32b746a5eff265247c0507c4101981334fcc420cdc
samba-test-devel-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 635edca12c25b5bbc8d54899cb5ae9ecSHA-256: 256655b30d6e5139f57138e8da37c5d75573eee10e731daed8598a53d1557c96
samba-winbind-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: b2cb95dadebd1400c3b75832ad6b9c9bSHA-256: e882241f8a1982332fa7555a8c35f1bfadef9c78ec675404eadfa1a6655b0c93
samba-winbind-clients-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: a4c890c5351758251be406aded124589SHA-256: 1d7de2b7e6a09cf14c7b7b9fd284a5ffdcedd43452bd9c71ac34c5dd164ea744
samba-winbind-krb5-locator-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: 58a3ccd2dd48e4859b4401696308a0b0SHA-256: 844f8817334e389cc7c760ec31cc13e2007dea8fb9744e33748f2e1af8c153e0
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.s390.rpm
    MD5: 5044a7bc88ec1c73ea58ff8113c689c6SHA-256: 7d6039ab73803ac2d60fafb86842465fb590eaf56aeb75dab8e3cb5d0f0d542d
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.s390x.rpm
    MD5: fb82aea1e4d8b8c2080fb6a9fbdebaa4SHA-256: 6308071bba0c9f54e6a10900590b3946330149881f665239cb07a954f0a1aac6
 
x86_64:
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: c4f0bb1d7856af16603a3e71305ab218SHA-256: b611caa3e22e86fe1c075612ee99b55fbdaf48bcbb6fcafca211175d11d75731
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e299417d91741fa34b389a97f890f900SHA-256: 043199c9452586291220be2331b6ddc9e02e11a76132c905bba8fd416738551f
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 4647631915d3d164c25e298a0c8e5c1aSHA-256: fd0e07abb7ac8a683a46b7d0c3da56c6ce6ac281172663a0542edd50e25e304e
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 5adbbbab0013948aa271f82802c4bca8SHA-256: cef48eab2546ca02588fbd56e9b3225edb8d6128ca799508517f2969ce24461d
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 95245774779ae1c078b52fb52bb10709SHA-256: 6df334316236a5ea030f1983e1c9f2fc0999267b8e99b5a06452039b2ac3f734
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ffa471614219b63e2d6c591e1c345f17SHA-256: b57ed0599d8bb1552fed85f121f16662f4cbb7f43fe498bbaa4c845bf8f9b345
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7f8e6a780a05dc1ce1c8d9f89012caebSHA-256: 4cf1d22ffc8cc742689508a0aea3ff97d299222959622cd71ae4403b4f0b707a
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: fcecf19386d7486b7c6280348d97579aSHA-256: 702caef0760a140f98fd2c5ea49a7b7194247e48d1910ca62e599de9666b0c96
samba-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e8b87e4d4c3db41c167e715ec69ab552SHA-256: 3ff5f6369c36ced85fbe5812681e95c9278136ee67c0388d39fec38304fed6f4
samba-client-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: b73806e9a8f434bf212c36b0d7728536SHA-256: 52f8a62699609ee9a4ce7a70e05e9e8f5c62064163f1cb50f81ecfa3f29abde6
samba-common-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9b791832b1aafeac19d7d8a8cdfd0a7dSHA-256: 25eab81e6761408f7e220135e70d370a1a6ba92c9c1eaa78807f9bac3fd5105e
samba-dc-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2c36bd146d90c79ea4c490c3df54b75dSHA-256: 121d06be9e3750c643ed74caf99d96ac30d0dd9d0cdc8b2647e58717e8144be1
samba-dc-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 8c2243cf41ce035204e6fece3dfba2e0SHA-256: d8e8d9fc772698dc5b44161d33be9ff62b0cfac2aefcf89c68fa3dcdaa7b5368
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 2d9114b59d41e6a7674743555f87f222SHA-256: 7ad86a80ab624b23810cc6c228e373e28d19d986197b3f2d599010b73d5551ea
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 379a381c7d9341cabc599a200f0d1dedSHA-256: 3d76356e4bcf0c801179224b4d7f63ff9f269008950050f7bc1c40eb44029d9f
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: a190c53cfbb6adb4364028d956b6c3a6SHA-256: c1cd4128477d133cbb96ff2898b8dd1c7122649b4f8818c52eb29e2910805cd1
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4dfdda8349fb2182a2ad6b068ebf93fcSHA-256: 668f18c259d8ced41ad21f4f6a832730ba7d60829ead2f52bbb2d6ebc404dfef
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7e9c768b52df0e14dbcb0ac9bba10598SHA-256: 11af8eb23379ada533818edfb1b0d6a091ae9f367315b4a852e988a80c523691
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: d01a062dc03157bf1709d2f447a1c9fbSHA-256: a51c26e47e54c1c1699f22c9a26602537ad4b6f7a0b331b4deab00bd7ae0c43c
samba-pidl-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2e634b8684f15d2499c8e8a23eb73500SHA-256: 345147699248e625914335b2c508f29ea8df3de3d51efaf27b8d64408e1d8aa5
samba-python-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ff5aeba45c1b2b91cd0f6d70fe44b215SHA-256: 17bb56480252f3302668f43a5675e1e5e06ec323d37c2694e42a83731344cf35
samba-test-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: a81aa266e7f4d6754a9a7ad3c2a5c166SHA-256: cd8cc541db08d7be5c53c5e90da09f3168b8adc99aaecca92a05b9e4b8296ebd
samba-test-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: c1dd685b7b0e6c136da9fffacb8fa63eSHA-256: 4c4de8061ba192aa81ac54675750fab6b519c570cc360fa1d649de92ddcdc9d7
samba-vfs-glusterfs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9e1f90cdf14ff42120c4390cd6ae5771SHA-256: 5202b5d28ba8560efd9728a3cf799473014d9b14e5ba7b1b0709aceda6a28c78
samba-winbind-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4d8c6e559007f9967f90acba88205faeSHA-256: 7393c5d6445671ee16e06ef0ece2f5e5d6db701a6a29d20f25e79a83e8d2b912
samba-winbind-clients-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 027acc532c225ef6e70f8400ff1eb018SHA-256: 888dd10e20b94b1378e6d055d9c95517f56eec9e627d783642c42e622c7756fb
samba-winbind-krb5-locator-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 74777d444e01b7b26d8e6ac906d7ea9eSHA-256: 7a5a11639fa03e4153675d2f7e835b3987f75dcc3fb0d227624c83f2471586d7
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 043ee66d3a3ded064e0dc692afde411bSHA-256: eb6506b86243a87dc62b520af6694a973dbf45f8d904edda1b18ec4d06a2147d
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 40cd40e17b81a1d4b622e46c183ef50eSHA-256: b7520f89718ac95b79ac3187c313497c551ebfbca7b506284a8bda72bb367863
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
samba-4.1.1-38.el7_0.src.rpm
    MD5: c010a4567424e9abd756adb2bf972671SHA-256: ee2eee37d6eff9e21854954ce64d281d7ffe1122c1c92c657c6bd21c6f27c8b8
 
x86_64:
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: c4f0bb1d7856af16603a3e71305ab218SHA-256: b611caa3e22e86fe1c075612ee99b55fbdaf48bcbb6fcafca211175d11d75731
libsmbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e299417d91741fa34b389a97f890f900SHA-256: 043199c9452586291220be2331b6ddc9e02e11a76132c905bba8fd416738551f
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 4647631915d3d164c25e298a0c8e5c1aSHA-256: fd0e07abb7ac8a683a46b7d0c3da56c6ce6ac281172663a0542edd50e25e304e
libsmbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 5adbbbab0013948aa271f82802c4bca8SHA-256: cef48eab2546ca02588fbd56e9b3225edb8d6128ca799508517f2969ce24461d
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 95245774779ae1c078b52fb52bb10709SHA-256: 6df334316236a5ea030f1983e1c9f2fc0999267b8e99b5a06452039b2ac3f734
libwbclient-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ffa471614219b63e2d6c591e1c345f17SHA-256: b57ed0599d8bb1552fed85f121f16662f4cbb7f43fe498bbaa4c845bf8f9b345
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7f8e6a780a05dc1ce1c8d9f89012caebSHA-256: 4cf1d22ffc8cc742689508a0aea3ff97d299222959622cd71ae4403b4f0b707a
libwbclient-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: fcecf19386d7486b7c6280348d97579aSHA-256: 702caef0760a140f98fd2c5ea49a7b7194247e48d1910ca62e599de9666b0c96
samba-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: e8b87e4d4c3db41c167e715ec69ab552SHA-256: 3ff5f6369c36ced85fbe5812681e95c9278136ee67c0388d39fec38304fed6f4
samba-client-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: b73806e9a8f434bf212c36b0d7728536SHA-256: 52f8a62699609ee9a4ce7a70e05e9e8f5c62064163f1cb50f81ecfa3f29abde6
samba-common-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9b791832b1aafeac19d7d8a8cdfd0a7dSHA-256: 25eab81e6761408f7e220135e70d370a1a6ba92c9c1eaa78807f9bac3fd5105e
samba-dc-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2c36bd146d90c79ea4c490c3df54b75dSHA-256: 121d06be9e3750c643ed74caf99d96ac30d0dd9d0cdc8b2647e58717e8144be1
samba-dc-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 8c2243cf41ce035204e6fece3dfba2e0SHA-256: d8e8d9fc772698dc5b44161d33be9ff62b0cfac2aefcf89c68fa3dcdaa7b5368
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 2d9114b59d41e6a7674743555f87f222SHA-256: 7ad86a80ab624b23810cc6c228e373e28d19d986197b3f2d599010b73d5551ea
samba-debuginfo-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 379a381c7d9341cabc599a200f0d1dedSHA-256: 3d76356e4bcf0c801179224b4d7f63ff9f269008950050f7bc1c40eb44029d9f
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: a190c53cfbb6adb4364028d956b6c3a6SHA-256: c1cd4128477d133cbb96ff2898b8dd1c7122649b4f8818c52eb29e2910805cd1
samba-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4dfdda8349fb2182a2ad6b068ebf93fcSHA-256: 668f18c259d8ced41ad21f4f6a832730ba7d60829ead2f52bbb2d6ebc404dfef
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 7e9c768b52df0e14dbcb0ac9bba10598SHA-256: 11af8eb23379ada533818edfb1b0d6a091ae9f367315b4a852e988a80c523691
samba-libs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: d01a062dc03157bf1709d2f447a1c9fbSHA-256: a51c26e47e54c1c1699f22c9a26602537ad4b6f7a0b331b4deab00bd7ae0c43c
samba-pidl-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 2e634b8684f15d2499c8e8a23eb73500SHA-256: 345147699248e625914335b2c508f29ea8df3de3d51efaf27b8d64408e1d8aa5
samba-python-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: ff5aeba45c1b2b91cd0f6d70fe44b215SHA-256: 17bb56480252f3302668f43a5675e1e5e06ec323d37c2694e42a83731344cf35
samba-test-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: a81aa266e7f4d6754a9a7ad3c2a5c166SHA-256: cd8cc541db08d7be5c53c5e90da09f3168b8adc99aaecca92a05b9e4b8296ebd
samba-test-devel-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: c1dd685b7b0e6c136da9fffacb8fa63eSHA-256: 4c4de8061ba192aa81ac54675750fab6b519c570cc360fa1d649de92ddcdc9d7
samba-vfs-glusterfs-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 9e1f90cdf14ff42120c4390cd6ae5771SHA-256: 5202b5d28ba8560efd9728a3cf799473014d9b14e5ba7b1b0709aceda6a28c78
samba-winbind-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 4d8c6e559007f9967f90acba88205faeSHA-256: 7393c5d6445671ee16e06ef0ece2f5e5d6db701a6a29d20f25e79a83e8d2b912
samba-winbind-clients-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 027acc532c225ef6e70f8400ff1eb018SHA-256: 888dd10e20b94b1378e6d055d9c95517f56eec9e627d783642c42e622c7756fb
samba-winbind-krb5-locator-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 74777d444e01b7b26d8e6ac906d7ea9eSHA-256: 7a5a11639fa03e4153675d2f7e835b3987f75dcc3fb0d227624c83f2471586d7
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.i686.rpm
    MD5: 043ee66d3a3ded064e0dc692afde411bSHA-256: eb6506b86243a87dc62b520af6694a973dbf45f8d904edda1b18ec4d06a2147d
samba-winbind-modules-4.1.1-38.el7_0.x86_64.rpm
    MD5: 40cd40e17b81a1d4b622e46c183ef50eSHA-256: b7520f89718ac95b79ac3187c313497c551ebfbca7b506284a8bda72bb367863
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply