Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
IA-32:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: fb4dcd825eeca8f19d519682b881a962SHA-256: 62c1ad35403adf152a0ae8c717a3298768bc6b74db5802a29aa18fb80704bfab
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0e4e437f90218f33e2a9720bb38b437eSHA-256: af5620ee00f34c5a653b9446de372f7255f2abdbb63cae990cf4f50e926f1b53
 
x86_64:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: d1eae1bcdec158dfc91375bf1800ceefSHA-256: 53ea9d41785086d9e8ede8e0aff89608f9d780a78577c5e8673a31718e286c0a
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: cee9311527b8f082a37693ab476a71a0SHA-256: 99c2235de51dc25827f94ed7706aaae86c420da9cc84006b8912254eb73ee6bf
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: e71f75ee7267a4c27be890318f4c24d9SHA-256: 4e3932c9ed101a9771ac9bb8a79d5497fad3e8413b2f08c99c237497ba30254f
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: c2d5065b9bf02647997a89fc535977ceSHA-256: 40fd92e3fe9f6f98efd9c6eacca9bc822d2297335b8dbce6b720ad4d1e1a9ad2
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: bb5f5ae286323a54fd6c1c1ab17a3df3SHA-256: 39248e8e1dc8dbb39068badf2aa1c278856821b4cdde076fa87d360a0af94777
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
x86_64:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: d1eae1bcdec158dfc91375bf1800ceefSHA-256: 53ea9d41785086d9e8ede8e0aff89608f9d780a78577c5e8673a31718e286c0a
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: cee9311527b8f082a37693ab476a71a0SHA-256: 99c2235de51dc25827f94ed7706aaae86c420da9cc84006b8912254eb73ee6bf
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: e71f75ee7267a4c27be890318f4c24d9SHA-256: 4e3932c9ed101a9771ac9bb8a79d5497fad3e8413b2f08c99c237497ba30254f
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: c2d5065b9bf02647997a89fc535977ceSHA-256: 40fd92e3fe9f6f98efd9c6eacca9bc822d2297335b8dbce6b720ad4d1e1a9ad2
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: bb5f5ae286323a54fd6c1c1ab17a3df3SHA-256: 39248e8e1dc8dbb39068badf2aa1c278856821b4cdde076fa87d360a0af94777
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
IA-32:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: fb4dcd825eeca8f19d519682b881a962SHA-256: 62c1ad35403adf152a0ae8c717a3298768bc6b74db5802a29aa18fb80704bfab
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0e4e437f90218f33e2a9720bb38b437eSHA-256: af5620ee00f34c5a653b9446de372f7255f2abdbb63cae990cf4f50e926f1b53
 
PPC:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: d75f3ef90dde420fca0e2cd1db6e2547SHA-256: 56998502e81a2c3aad9b5c079d2e659fd76fb8a96affb6cf371e8a7bb9c41e88
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.ppc.rpm
    MD5: d879f71baf38d46e62e4c19cd101aa61SHA-256: b82c19ef16170793bad51ae5e3693ff17f47364cc33020b434cdf4e01028c5e8
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: 38e99392ecccd93e2e816520ab70d4d4SHA-256: b6faf5210ccf3d50a7a8ff94c38ff9d6770893c3019cad5708c3a5ab68d998ed
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.ppc.rpm
    MD5: c05a93ee9f825b67db827d66bffe6d1dSHA-256: 9d0b66c446f9a9e576bfce8636b2825baf716b450bc9a62b24a44a2aef7fe3bb
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: a487a31e96bf439e5d6ee333c11a0db9SHA-256: 3f03ff5047cc18b943883c43f20e8feffa1c212a79f40fb501d87fa2279c0d25
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.ppc.rpm
    MD5: 9bf7e2e8a86577aae9c35e97b2a663fcSHA-256: fcce5ed6d3c4c9c3fac9bc9a764a87d30630d2fac8c996e6609945b8e05885ca
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: 7168407962f07858d7aa6af68ddb4ae5SHA-256: 1e5e270a27c4b672f171b8afad8b268f57c2b9d455eef410083d071a055068ab
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: c2f1e79ff9a9a08f7fcf96a325d49e93SHA-256: b9baa971171faa931ac12bd7e30ace47d8e39f665219b7324bf75dd18fe54612
 
s390x:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 33cd70607f238d7bc7e4c9371ad7ee98SHA-256: 2a8b40479fad1ec2f8a3f3dfae2fdb12fc7a6621d59d9a028ea70511b2605afa
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.s390.rpm
    MD5: 3c7fd4d5634c46e49a10accd4cd9dd3eSHA-256: 0a24d05c3832173ea85d176beb47e0c13a2b08b78f75fdd068c537957563c4ab
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 3cd34e3b761297e30eea3cd768a3ba30SHA-256: 07ca6d99b73bc86dd8731373b9c2de4166c6c17fdc3cdfdcb526135c57ec1513
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.s390.rpm
    MD5: a3b8cdf9c325c58c22f20106b49eed0eSHA-256: fdfbb127bc89c9196d79733790c072591b6e9a410851742973b7cfe1e3d728f3
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 4967ca62f94bdb394d678396c56b43bdSHA-256: 27aecae600bd6bf16c955048fbc44af9bac5a668600e64d3aeaeafc41aef4df9
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.s390.rpm
    MD5: bfa9687af4810b8ed573373f535ad207SHA-256: c0cce324ceaaa580802f762f74d0761e6f476578e6e6b46122c2459fd25dbfe1
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 174c5ce91f09c5a90fd5a3572595d944SHA-256: 5a272afb749ab3674946037eab7da63864999ef4dacc96b79fcacc9c7a33d566
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: cd64a32cdbda6004f41171afd7adc13dSHA-256: 65f25f9228c0d6fff96f8a64dd83e473d90a44a22e67954588c55a6f37967dad
 
x86_64:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: d1eae1bcdec158dfc91375bf1800ceefSHA-256: 53ea9d41785086d9e8ede8e0aff89608f9d780a78577c5e8673a31718e286c0a
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: cee9311527b8f082a37693ab476a71a0SHA-256: 99c2235de51dc25827f94ed7706aaae86c420da9cc84006b8912254eb73ee6bf
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: e71f75ee7267a4c27be890318f4c24d9SHA-256: 4e3932c9ed101a9771ac9bb8a79d5497fad3e8413b2f08c99c237497ba30254f
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: c2d5065b9bf02647997a89fc535977ceSHA-256: 40fd92e3fe9f6f98efd9c6eacca9bc822d2297335b8dbce6b720ad4d1e1a9ad2
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: bb5f5ae286323a54fd6c1c1ab17a3df3SHA-256: 39248e8e1dc8dbb39068badf2aa1c278856821b4cdde076fa87d360a0af94777
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.6.z)

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
IA-32:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: fb4dcd825eeca8f19d519682b881a962SHA-256: 62c1ad35403adf152a0ae8c717a3298768bc6b74db5802a29aa18fb80704bfab
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0e4e437f90218f33e2a9720bb38b437eSHA-256: af5620ee00f34c5a653b9446de372f7255f2abdbb63cae990cf4f50e926f1b53
 
PPC:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: d75f3ef90dde420fca0e2cd1db6e2547SHA-256: 56998502e81a2c3aad9b5c079d2e659fd76fb8a96affb6cf371e8a7bb9c41e88
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.ppc.rpm
    MD5: d879f71baf38d46e62e4c19cd101aa61SHA-256: b82c19ef16170793bad51ae5e3693ff17f47364cc33020b434cdf4e01028c5e8
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: 38e99392ecccd93e2e816520ab70d4d4SHA-256: b6faf5210ccf3d50a7a8ff94c38ff9d6770893c3019cad5708c3a5ab68d998ed
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.ppc.rpm
    MD5: c05a93ee9f825b67db827d66bffe6d1dSHA-256: 9d0b66c446f9a9e576bfce8636b2825baf716b450bc9a62b24a44a2aef7fe3bb
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: a487a31e96bf439e5d6ee333c11a0db9SHA-256: 3f03ff5047cc18b943883c43f20e8feffa1c212a79f40fb501d87fa2279c0d25
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.ppc.rpm
    MD5: 9bf7e2e8a86577aae9c35e97b2a663fcSHA-256: fcce5ed6d3c4c9c3fac9bc9a764a87d30630d2fac8c996e6609945b8e05885ca
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: 7168407962f07858d7aa6af68ddb4ae5SHA-256: 1e5e270a27c4b672f171b8afad8b268f57c2b9d455eef410083d071a055068ab
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.ppc64.rpm
    MD5: c2f1e79ff9a9a08f7fcf96a325d49e93SHA-256: b9baa971171faa931ac12bd7e30ace47d8e39f665219b7324bf75dd18fe54612
 
s390x:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 33cd70607f238d7bc7e4c9371ad7ee98SHA-256: 2a8b40479fad1ec2f8a3f3dfae2fdb12fc7a6621d59d9a028ea70511b2605afa
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.s390.rpm
    MD5: 3c7fd4d5634c46e49a10accd4cd9dd3eSHA-256: 0a24d05c3832173ea85d176beb47e0c13a2b08b78f75fdd068c537957563c4ab
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 3cd34e3b761297e30eea3cd768a3ba30SHA-256: 07ca6d99b73bc86dd8731373b9c2de4166c6c17fdc3cdfdcb526135c57ec1513
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.s390.rpm
    MD5: a3b8cdf9c325c58c22f20106b49eed0eSHA-256: fdfbb127bc89c9196d79733790c072591b6e9a410851742973b7cfe1e3d728f3
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 4967ca62f94bdb394d678396c56b43bdSHA-256: 27aecae600bd6bf16c955048fbc44af9bac5a668600e64d3aeaeafc41aef4df9
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.s390.rpm
    MD5: bfa9687af4810b8ed573373f535ad207SHA-256: c0cce324ceaaa580802f762f74d0761e6f476578e6e6b46122c2459fd25dbfe1
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: 174c5ce91f09c5a90fd5a3572595d944SHA-256: 5a272afb749ab3674946037eab7da63864999ef4dacc96b79fcacc9c7a33d566
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.s390x.rpm
    MD5: cd64a32cdbda6004f41171afd7adc13dSHA-256: 65f25f9228c0d6fff96f8a64dd83e473d90a44a22e67954588c55a6f37967dad
 
x86_64:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: d1eae1bcdec158dfc91375bf1800ceefSHA-256: 53ea9d41785086d9e8ede8e0aff89608f9d780a78577c5e8673a31718e286c0a
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: cee9311527b8f082a37693ab476a71a0SHA-256: 99c2235de51dc25827f94ed7706aaae86c420da9cc84006b8912254eb73ee6bf
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: e71f75ee7267a4c27be890318f4c24d9SHA-256: 4e3932c9ed101a9771ac9bb8a79d5497fad3e8413b2f08c99c237497ba30254f
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: c2d5065b9bf02647997a89fc535977ceSHA-256: 40fd92e3fe9f6f98efd9c6eacca9bc822d2297335b8dbce6b720ad4d1e1a9ad2
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: bb5f5ae286323a54fd6c1c1ab17a3df3SHA-256: 39248e8e1dc8dbb39068badf2aa1c278856821b4cdde076fa87d360a0af94777
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
IA-32:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: fb4dcd825eeca8f19d519682b881a962SHA-256: 62c1ad35403adf152a0ae8c717a3298768bc6b74db5802a29aa18fb80704bfab
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0e4e437f90218f33e2a9720bb38b437eSHA-256: af5620ee00f34c5a653b9446de372f7255f2abdbb63cae990cf4f50e926f1b53
 
x86_64:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: d1eae1bcdec158dfc91375bf1800ceefSHA-256: 53ea9d41785086d9e8ede8e0aff89608f9d780a78577c5e8673a31718e286c0a
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 0cb1be351f972046d9231f90695f14cbSHA-256: a4c38e9af70e1329415ffdf74aaacfa8eebf347bf6df64bb141dea54530b3a01
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: cee9311527b8f082a37693ab476a71a0SHA-256: 99c2235de51dc25827f94ed7706aaae86c420da9cc84006b8912254eb73ee6bf
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 9e9aa8c0e45176ac7d3d52f6f75a36e2SHA-256: 451f47cbd47b3df191a0d108cb41f7da00d76a31c5da194589ab6192c5a48780
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: e71f75ee7267a4c27be890318f4c24d9SHA-256: 4e3932c9ed101a9771ac9bb8a79d5497fad3e8413b2f08c99c237497ba30254f
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.i686.rpm
    MD5: 25bce8ae8a651451d2af7554c539e10dSHA-256: 3e0f9b9e15b2daa98c0d379f3c6be688b62a39e2b90fdfb26519b01c588e217b
libvirt-devel-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: c2d5065b9bf02647997a89fc535977ceSHA-256: 40fd92e3fe9f6f98efd9c6eacca9bc822d2297335b8dbce6b720ad4d1e1a9ad2
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: bb5f5ae286323a54fd6c1c1ab17a3df3SHA-256: 39248e8e1dc8dbb39068badf2aa1c278856821b4cdde076fa87d360a0af94777
 
Red Hat Enterprise Virtualization 3

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
x86_64:
libvirt-debuginfo-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: e71f75ee7267a4c27be890318f4c24d9SHA-256: 4e3932c9ed101a9771ac9bb8a79d5497fad3e8413b2f08c99c237497ba30254f
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
 
Red Hat Enterprise Virtualization 3.4

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
x86_64:
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
 
Red Hat Enterprise Virtualization 3.5

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
x86_64:
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
 
Red Hat Storage Server 3.0

SRPMS:
libvirt-0.10.2-46.el6_6.4.src.rpm
    MD5: accc721776a6e9fdde71a2f7028f1f3eSHA-256: 20693cf982295255981d52fbeda7ced254efa1f80106e8bdcf1d2b44b5126536
 
x86_64:
libvirt-lock-sanlock-0.10.2-46.el6_6.4.x86_64.rpm
    MD5: 042661d343d477e7bfe5382a1b8626ccSHA-256: ec8c9f27a15913f834eb673bbe96eace78a11894f60e7d161751f6dc136afa23
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply