Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.src.rpm
    MD5: e60ce72858fc53f211e1e6bd09b61844SHA-256: deafc729c2e04f86025e8439b569d00a80c3398837b67313c3d2333ce18375ca
 
IA-32:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 68e99c98c5e59df23e5714235701d821SHA-256: 81b2808e1cdbec7ce600b983de4c9e20b50c8102c8713f00b34eea88e50cbb68
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: c8316ea5c4eb80846846aeeeaf0f39d1SHA-256: 8225f26947dcd63d6c26324bba443cc73f57d7c585f5e66e5927856908ec566d
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: d8a437a19d6d6b8bb064bb882dd2e1ecSHA-256: 44c4c994918493d87d19f3230b8d8c07ff60bf7710eae55f21c725d00dd9c387
 
x86_64:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b93d62a8046a91345b5a4c1e158f1ccdSHA-256: 535b9f63ec357e2c519fd13281947d632e7980634d6a60d21875fe4144aae47b
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: a64c0d7a66b3b1c0f23a8c858145da25SHA-256: 0324e2f5d954d808705fc1ddb1bf42913acdab6930728bb1a869fd535b295c9e
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 43465a9d4ead39edc32d3206644683f3SHA-256: 1cf6e54cd17ed06136e8446231bbc4daca89ff371dc3e381d2f213d8018b0206
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b0fb1e139522fb47c685b826a780ad12SHA-256: e3b130aa1bf2e673b5a645522a64fd4a103679cf66ebcbf1c05e1739113192c5
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 8f5929857aebe6b09e0752f2b214dbeaSHA-256: b25a29370d3c5de385f659c0a5d87d318f8b52746caf2d36c95357e963d9919b
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 3095cb71428e18e49c2a58874f948d7dSHA-256: 74f2ff1daaf9eb01292768aeaa768c486f6ec7245b704d2552d64bcdaeea06cf
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.src.rpm
    MD5: 15e06f19280e422e1546d7bf3c2c2279SHA-256: 71327c0dd7983ffd96b8248f04845e5a51f168f878c37d44af91d246c6962c8f
 
x86_64:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 2321bcfdb90f97b6a0e47cce24ebdb52SHA-256: fb9c0907e4a16a8c30e32bfcc01476e587c3404a5b360d9038b25a658ea0b646
cups-client-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 844345cfe6e05a5381f149f439707f2fSHA-256: 7166cd5548a42d31921d401cd26d7c6eb92e5393a30a765551f1f66f9867573a
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 32345c0820109fd29090739baeecc379SHA-256: 3ef4039df9fb223c0edcdbc523c18ce6287d8592508fbf57eb49e27fbf008943
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8b3ee2bfe93eee6cef22115e81e34114SHA-256: e0aad51b431cd4f44c5c71ffa07f2a9f751925a50c48488a24044410b74ee06b
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: ad8e9a28d676132cee011aa91ebfe316SHA-256: de46fcc051f5bbf3e96799fa8f59a91d619a99aff8250e652dc2badb86a2ddba
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: a3b07f8bd2e417b4eea04d367c369c90SHA-256: 4a4291b6bc12bc7add66d7fcf3dfb3682cf51f293ddb2256696e7772a94ef68b
cups-filesystem-1.6.3-17.el7_1.1.noarch.rpm
    MD5: 0e5a10c7ac4c450412f5a02abaf61a15SHA-256: 8cc496d027a26283c0c624fa5c328e19c7214796f95d7b229201e7394eded23a
cups-ipptool-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: ebbf01291ca63a6b7f1b3eba2f65f6abSHA-256: 8e27b21a5e92f8f2ef9fdecd5cc59b366f3a395eadcef0332cc5b17059d2d9c6
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 280f6c563c861e2130febd4565dbd962SHA-256: 4a92219695c63891e8d0c8df3ed3ef7431dc81ccb7aa6b52ad2eb455df2aaa04
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8970b605d3de328ff7b70d5ae82a33d2SHA-256: af2f3ff49ed871fb9084255ffa796ea99c30f66b72467822f1e159f6f71dfd08
cups-lpd-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 60ef123dd685f593f7669cbae2bbb736SHA-256: d8bf9a09eeff80b50cb9303f4df065ed0986b111f549f3e8c1d5b4621c91b0e3
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.src.rpm
    MD5: e60ce72858fc53f211e1e6bd09b61844SHA-256: deafc729c2e04f86025e8439b569d00a80c3398837b67313c3d2333ce18375ca
 
x86_64:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b93d62a8046a91345b5a4c1e158f1ccdSHA-256: 535b9f63ec357e2c519fd13281947d632e7980634d6a60d21875fe4144aae47b
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: a64c0d7a66b3b1c0f23a8c858145da25SHA-256: 0324e2f5d954d808705fc1ddb1bf42913acdab6930728bb1a869fd535b295c9e
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 43465a9d4ead39edc32d3206644683f3SHA-256: 1cf6e54cd17ed06136e8446231bbc4daca89ff371dc3e381d2f213d8018b0206
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b0fb1e139522fb47c685b826a780ad12SHA-256: e3b130aa1bf2e673b5a645522a64fd4a103679cf66ebcbf1c05e1739113192c5
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 8f5929857aebe6b09e0752f2b214dbeaSHA-256: b25a29370d3c5de385f659c0a5d87d318f8b52746caf2d36c95357e963d9919b
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 3095cb71428e18e49c2a58874f948d7dSHA-256: 74f2ff1daaf9eb01292768aeaa768c486f6ec7245b704d2552d64bcdaeea06cf
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

SRPMS:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.src.rpm
    MD5: 15e06f19280e422e1546d7bf3c2c2279SHA-256: 71327c0dd7983ffd96b8248f04845e5a51f168f878c37d44af91d246c6962c8f
 
x86_64:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 2321bcfdb90f97b6a0e47cce24ebdb52SHA-256: fb9c0907e4a16a8c30e32bfcc01476e587c3404a5b360d9038b25a658ea0b646
cups-client-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 844345cfe6e05a5381f149f439707f2fSHA-256: 7166cd5548a42d31921d401cd26d7c6eb92e5393a30a765551f1f66f9867573a
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 32345c0820109fd29090739baeecc379SHA-256: 3ef4039df9fb223c0edcdbc523c18ce6287d8592508fbf57eb49e27fbf008943
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8b3ee2bfe93eee6cef22115e81e34114SHA-256: e0aad51b431cd4f44c5c71ffa07f2a9f751925a50c48488a24044410b74ee06b
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: ad8e9a28d676132cee011aa91ebfe316SHA-256: de46fcc051f5bbf3e96799fa8f59a91d619a99aff8250e652dc2badb86a2ddba
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: a3b07f8bd2e417b4eea04d367c369c90SHA-256: 4a4291b6bc12bc7add66d7fcf3dfb3682cf51f293ddb2256696e7772a94ef68b
cups-filesystem-1.6.3-17.el7_1.1.noarch.rpm
    MD5: 0e5a10c7ac4c450412f5a02abaf61a15SHA-256: 8cc496d027a26283c0c624fa5c328e19c7214796f95d7b229201e7394eded23a
cups-ipptool-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: ebbf01291ca63a6b7f1b3eba2f65f6abSHA-256: 8e27b21a5e92f8f2ef9fdecd5cc59b366f3a395eadcef0332cc5b17059d2d9c6
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 280f6c563c861e2130febd4565dbd962SHA-256: 4a92219695c63891e8d0c8df3ed3ef7431dc81ccb7aa6b52ad2eb455df2aaa04
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8970b605d3de328ff7b70d5ae82a33d2SHA-256: af2f3ff49ed871fb9084255ffa796ea99c30f66b72467822f1e159f6f71dfd08
cups-lpd-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 60ef123dd685f593f7669cbae2bbb736SHA-256: d8bf9a09eeff80b50cb9303f4df065ed0986b111f549f3e8c1d5b4621c91b0e3
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.src.rpm
    MD5: e60ce72858fc53f211e1e6bd09b61844SHA-256: deafc729c2e04f86025e8439b569d00a80c3398837b67313c3d2333ce18375ca
 
IA-32:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 68e99c98c5e59df23e5714235701d821SHA-256: 81b2808e1cdbec7ce600b983de4c9e20b50c8102c8713f00b34eea88e50cbb68
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: c8316ea5c4eb80846846aeeeaf0f39d1SHA-256: 8225f26947dcd63d6c26324bba443cc73f57d7c585f5e66e5927856908ec566d
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: d8a437a19d6d6b8bb064bb882dd2e1ecSHA-256: 44c4c994918493d87d19f3230b8d8c07ff60bf7710eae55f21c725d00dd9c387
 
PPC:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: 8c0d9f57daa1685672578a613c4185eeSHA-256: ded3fda43b56faa22f99c56699f3d29bd263e6e345079925f46f7329572ac9bf
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.ppc.rpm
    MD5: a5a53a40c508c66a6363bd38ccfb3f89SHA-256: fd8d657d56f7797dd0294eed242a8c3410fcfef7ff307ba3df64e5805852257f
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: 164e71ad13c20f34dae0a25e2ad896ecSHA-256: 6f80a901c3cdc7cdc7a406c4640441b0b46ea325e80101037c187e63f32a0794
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.ppc.rpm
    MD5: c71f9a23998cf7c4aa9e5cb306d01c01SHA-256: ebd9b707f5cff7baba44231f4e94c036507456457efbdcc7b8283b827a080d84
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: e2b12ba7100c356624d9cfaab25e5c92SHA-256: 933dcdad056c8ac265a325c472e1d5b73d4a57405062e262a70b9f4c812078fc
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.ppc.rpm
    MD5: 41f983900669fed9eeef2ca8479674c1SHA-256: f83a6b45e3bc3e9528b789bfb0f2cd5857491c90da29f03dd36eeef56c3b240d
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: a9829d5fc1bcfd64ac369cc59b989513SHA-256: d034d3eecb4284a9781b2224bc82ead22d2bfec3bae72f4c4e8b9b0e046d632e
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: a0f41f2730d613bd1e07370f58f1cd73SHA-256: a16812e2d03735c0a5c12b2dfc9e5b4791374e6d65bcd17de6512a049b3ba101
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: 43b8ee74b0de0182c700485bf56b192eSHA-256: 49615e2f2fb523224af457f583dc48cd86406e506da46bde94e1b7b716a67df1
 
s390x:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: d0f25b7ac15cad4fd5c46785629c7bf6SHA-256: d52e4485a9ed5e9e4e4291066601c0b665d050137b6800e8285a30b393311485
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.s390.rpm
    MD5: 6ca8875cb3080631ca1a2edea7725c12SHA-256: d59a8338fcf31f1d80cb3a5557703f17f43c7e04dc7355d2cd57c4dea1e4e165
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: f2522e5b3e816ada8524b72a9455a96cSHA-256: 78c4641649dea3f46970f7201a5ce679b73bc634ff73c4066da452ac299075e4
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.s390.rpm
    MD5: 37dc8052df30747a5861c12176a54356SHA-256: 9681d46336de905983d90737d8c6c7265b3cf980044de5f733d1edf9f141b234
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 5b5acea87a6455ffd619da7f6a191da5SHA-256: 1db6092cf781be6ded762600ec6fca5c1b86e7482512b3a3f0e72cfb6add3f48
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.s390.rpm
    MD5: cd1087bb3f2c73eff79c89ec60ba8758SHA-256: eedb6595d2de0fd2581f9106e5745575e09dfd274fdac512c870a622533a24b6
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 29f9e696c143a83d0892bbae06a4f173SHA-256: 5593c48a8326923c4ef38b6521bba8297f00eb1ff8b30ca522e98cba49e0d3e1
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 2bea9a6ebbcd4d53dcd083b79095d106SHA-256: c39fa78f516f3a335cff40f5401936e7761254e2130ca31f9ae19b5ca85a2116
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 5e50956c008f3b33c2f65fb65f361a10SHA-256: 59e1d78b8b9ada4b538b54115bb1b063065fd06dfe6652bc5d6fa0584e021942
 
x86_64:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b93d62a8046a91345b5a4c1e158f1ccdSHA-256: 535b9f63ec357e2c519fd13281947d632e7980634d6a60d21875fe4144aae47b
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: a64c0d7a66b3b1c0f23a8c858145da25SHA-256: 0324e2f5d954d808705fc1ddb1bf42913acdab6930728bb1a869fd535b295c9e
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 43465a9d4ead39edc32d3206644683f3SHA-256: 1cf6e54cd17ed06136e8446231bbc4daca89ff371dc3e381d2f213d8018b0206
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b0fb1e139522fb47c685b826a780ad12SHA-256: e3b130aa1bf2e673b5a645522a64fd4a103679cf66ebcbf1c05e1739113192c5
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 8f5929857aebe6b09e0752f2b214dbeaSHA-256: b25a29370d3c5de385f659c0a5d87d318f8b52746caf2d36c95357e963d9919b
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 3095cb71428e18e49c2a58874f948d7dSHA-256: 74f2ff1daaf9eb01292768aeaa768c486f6ec7245b704d2552d64bcdaeea06cf
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.src.rpm
    MD5: 15e06f19280e422e1546d7bf3c2c2279SHA-256: 71327c0dd7983ffd96b8248f04845e5a51f168f878c37d44af91d246c6962c8f
 
PPC:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.ppc64.rpm
    MD5: 37c22df7023393f26d260e802ee2df36SHA-256: 2c56db5fe710e8be4704bf5e2d4da982f12a9389cb390182a894ffa2922d134f
cups-client-1.6.3-17.el7_1.1.ppc64.rpm
    MD5: 508651e2b8adcacfd1bc097edb18e7feSHA-256: e07146569dab579864e68f73ccb498656af40b67a7bb0324dc16c02a15c23505
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.ppc.rpm
    MD5: 468c41f5aca5b668b909ab342e6e5032SHA-256: b636300b2588652cca88e5761b69999bc96380fcc71c401c2467a623d3f3a539
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.ppc64.rpm
    MD5: d26d551956f66c19312c2c251e33d033SHA-256: ddbfdc2ffd528ec9a993e57afe734a75c437c78e19d6c8c470cdf0d9fbaddb94
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.ppc.rpm
    MD5: 268bae59cf81922cf699de424591fb50SHA-256: cef1ffba241e5066198094fc26f9bae3cda28b054021c65f6a158ed8f7e913df
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.ppc64.rpm
    MD5: e46452b6a9d61e6c237d2d21b89590a4SHA-256: a009a7499ccf531054a2103601fa1ee6d6fecebd9fbfe26cc9b5dbb1d8416fd4
cups-filesystem-1.6.3-17.el7_1.1.noarch.rpm
    MD5: 0e5a10c7ac4c450412f5a02abaf61a15SHA-256: 8cc496d027a26283c0c624fa5c328e19c7214796f95d7b229201e7394eded23a
cups-ipptool-1.6.3-17.el7_1.1.ppc64.rpm
    MD5: 75f9089786036a7b7bc5c066825e266dSHA-256: 7bcf63dd1dd903f1c3080146ce5e9386f849fae87c338a3482d288b688f837f3
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.ppc.rpm
    MD5: 9f9fa2bb1b931eee595f46c73afb8380SHA-256: f72ddd79b74a7c08769e3231dd18367b3a14888c6a4d5d2c39eb2a5e0b91e215
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.ppc64.rpm
    MD5: 15143f3cd4fc701fd03f5ed63dc056ccSHA-256: e1ed6d3b70a38a9d76920fda1c667812f823a7d6e276015eb8b136921e890bb4
cups-lpd-1.6.3-17.el7_1.1.ppc64.rpm
    MD5: 67400395f8d01f8016ea455a12e129d8SHA-256: 81bf555e8275806221a72f09f805312a7f7c57a7714f1f2265bb98bd5e1c88f1
 
s390x:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.s390x.rpm
    MD5: 08e60bfae75083862ad5adfb61849efeSHA-256: 1422e8ab8ba5ea70386fa9b397c48ca98030f7558f3e67e25291515cb4fe15e0
cups-client-1.6.3-17.el7_1.1.s390x.rpm
    MD5: d9410cba78a74973d3d66a6d23f760d8SHA-256: 5c6f6f035531c1a63226136d72733c98fdb6fc171ea39e3e5f82607015e3b1bb
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.s390.rpm
    MD5: a08152654d87445b1104b4de821f5c3bSHA-256: a5e460b94ebc33e4d6f43e04e9fd96d25ea53a70b62eab4bc1ce81c3f9e39c5e
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.s390x.rpm
    MD5: bbb24b9fb4b7ce827fa4690c2321560bSHA-256: 2a18fba7cd14f872d202d717b8dcf52b9d05f761e6a3c8371b77c405c859af1c
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.s390.rpm
    MD5: 04283c30c800f41d5f5915d05abdb83cSHA-256: d1c61b0f92bbe5807f9a9f4eb207e0453f6f553d3313ef5a5429707d875dc019
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.s390x.rpm
    MD5: 0930d8d5dc7cf957eb39f1079e807358SHA-256: a421838f371b496470eaffaf6d16faa674749549138d7e5c66581404f2474562
cups-filesystem-1.6.3-17.el7_1.1.noarch.rpm
    MD5: 0e5a10c7ac4c450412f5a02abaf61a15SHA-256: 8cc496d027a26283c0c624fa5c328e19c7214796f95d7b229201e7394eded23a
cups-ipptool-1.6.3-17.el7_1.1.s390x.rpm
    MD5: 871a254901101a7f34db6d491c6fb6bdSHA-256: 1367959410079b02f6477e9ad613def81334d09f87bc0e1e9fd7e229858e04a5
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.s390.rpm
    MD5: 26cb691561e53b72e2d494c207a44778SHA-256: 2d6c7fa042ac50b10a9a9ae407d2d4189bef15648b936821d7384571b0a54820
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.s390x.rpm
    MD5: 6dca51a1ede581731c35d366b1c380ceSHA-256: d1975debdb31801f2c4dc20e09f953b56b2534c4c4e7d5496a3f83ececf59816
cups-lpd-1.6.3-17.el7_1.1.s390x.rpm
    MD5: 8569a0d6984fb15002b875baa1efa43fSHA-256: 978a1b6aba0a77fb03016f49d1d9aad3daae25f2f43fe6339ff83304049bb474
 
x86_64:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 2321bcfdb90f97b6a0e47cce24ebdb52SHA-256: fb9c0907e4a16a8c30e32bfcc01476e587c3404a5b360d9038b25a658ea0b646
cups-client-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 844345cfe6e05a5381f149f439707f2fSHA-256: 7166cd5548a42d31921d401cd26d7c6eb92e5393a30a765551f1f66f9867573a
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 32345c0820109fd29090739baeecc379SHA-256: 3ef4039df9fb223c0edcdbc523c18ce6287d8592508fbf57eb49e27fbf008943
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8b3ee2bfe93eee6cef22115e81e34114SHA-256: e0aad51b431cd4f44c5c71ffa07f2a9f751925a50c48488a24044410b74ee06b
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: ad8e9a28d676132cee011aa91ebfe316SHA-256: de46fcc051f5bbf3e96799fa8f59a91d619a99aff8250e652dc2badb86a2ddba
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: a3b07f8bd2e417b4eea04d367c369c90SHA-256: 4a4291b6bc12bc7add66d7fcf3dfb3682cf51f293ddb2256696e7772a94ef68b
cups-filesystem-1.6.3-17.el7_1.1.noarch.rpm
    MD5: 0e5a10c7ac4c450412f5a02abaf61a15SHA-256: 8cc496d027a26283c0c624fa5c328e19c7214796f95d7b229201e7394eded23a
cups-ipptool-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: ebbf01291ca63a6b7f1b3eba2f65f6abSHA-256: 8e27b21a5e92f8f2ef9fdecd5cc59b366f3a395eadcef0332cc5b17059d2d9c6
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 280f6c563c861e2130febd4565dbd962SHA-256: 4a92219695c63891e8d0c8df3ed3ef7431dc81ccb7aa6b52ad2eb455df2aaa04
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8970b605d3de328ff7b70d5ae82a33d2SHA-256: af2f3ff49ed871fb9084255ffa796ea99c30f66b72467822f1e159f6f71dfd08
cups-lpd-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 60ef123dd685f593f7669cbae2bbb736SHA-256: d8bf9a09eeff80b50cb9303f4df065ed0986b111f549f3e8c1d5b4621c91b0e3
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.6.z)

SRPMS:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.src.rpm
    MD5: e60ce72858fc53f211e1e6bd09b61844SHA-256: deafc729c2e04f86025e8439b569d00a80c3398837b67313c3d2333ce18375ca
 
IA-32:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 68e99c98c5e59df23e5714235701d821SHA-256: 81b2808e1cdbec7ce600b983de4c9e20b50c8102c8713f00b34eea88e50cbb68
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: c8316ea5c4eb80846846aeeeaf0f39d1SHA-256: 8225f26947dcd63d6c26324bba443cc73f57d7c585f5e66e5927856908ec566d
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: d8a437a19d6d6b8bb064bb882dd2e1ecSHA-256: 44c4c994918493d87d19f3230b8d8c07ff60bf7710eae55f21c725d00dd9c387
 
PPC:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: 8c0d9f57daa1685672578a613c4185eeSHA-256: ded3fda43b56faa22f99c56699f3d29bd263e6e345079925f46f7329572ac9bf
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.ppc.rpm
    MD5: a5a53a40c508c66a6363bd38ccfb3f89SHA-256: fd8d657d56f7797dd0294eed242a8c3410fcfef7ff307ba3df64e5805852257f
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: 164e71ad13c20f34dae0a25e2ad896ecSHA-256: 6f80a901c3cdc7cdc7a406c4640441b0b46ea325e80101037c187e63f32a0794
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.ppc.rpm
    MD5: c71f9a23998cf7c4aa9e5cb306d01c01SHA-256: ebd9b707f5cff7baba44231f4e94c036507456457efbdcc7b8283b827a080d84
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: e2b12ba7100c356624d9cfaab25e5c92SHA-256: 933dcdad056c8ac265a325c472e1d5b73d4a57405062e262a70b9f4c812078fc
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.ppc.rpm
    MD5: 41f983900669fed9eeef2ca8479674c1SHA-256: f83a6b45e3bc3e9528b789bfb0f2cd5857491c90da29f03dd36eeef56c3b240d
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: a9829d5fc1bcfd64ac369cc59b989513SHA-256: d034d3eecb4284a9781b2224bc82ead22d2bfec3bae72f4c4e8b9b0e046d632e
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: a0f41f2730d613bd1e07370f58f1cd73SHA-256: a16812e2d03735c0a5c12b2dfc9e5b4791374e6d65bcd17de6512a049b3ba101
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.ppc64.rpm
    MD5: 43b8ee74b0de0182c700485bf56b192eSHA-256: 49615e2f2fb523224af457f583dc48cd86406e506da46bde94e1b7b716a67df1
 
s390x:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: d0f25b7ac15cad4fd5c46785629c7bf6SHA-256: d52e4485a9ed5e9e4e4291066601c0b665d050137b6800e8285a30b393311485
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.s390.rpm
    MD5: 6ca8875cb3080631ca1a2edea7725c12SHA-256: d59a8338fcf31f1d80cb3a5557703f17f43c7e04dc7355d2cd57c4dea1e4e165
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: f2522e5b3e816ada8524b72a9455a96cSHA-256: 78c4641649dea3f46970f7201a5ce679b73bc634ff73c4066da452ac299075e4
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.s390.rpm
    MD5: 37dc8052df30747a5861c12176a54356SHA-256: 9681d46336de905983d90737d8c6c7265b3cf980044de5f733d1edf9f141b234
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 5b5acea87a6455ffd619da7f6a191da5SHA-256: 1db6092cf781be6ded762600ec6fca5c1b86e7482512b3a3f0e72cfb6add3f48
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.s390.rpm
    MD5: cd1087bb3f2c73eff79c89ec60ba8758SHA-256: eedb6595d2de0fd2581f9106e5745575e09dfd274fdac512c870a622533a24b6
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 29f9e696c143a83d0892bbae06a4f173SHA-256: 5593c48a8326923c4ef38b6521bba8297f00eb1ff8b30ca522e98cba49e0d3e1
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 2bea9a6ebbcd4d53dcd083b79095d106SHA-256: c39fa78f516f3a335cff40f5401936e7761254e2130ca31f9ae19b5ca85a2116
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.s390x.rpm
    MD5: 5e50956c008f3b33c2f65fb65f361a10SHA-256: 59e1d78b8b9ada4b538b54115bb1b063065fd06dfe6652bc5d6fa0584e021942
 
x86_64:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b93d62a8046a91345b5a4c1e158f1ccdSHA-256: 535b9f63ec357e2c519fd13281947d632e7980634d6a60d21875fe4144aae47b
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: a64c0d7a66b3b1c0f23a8c858145da25SHA-256: 0324e2f5d954d808705fc1ddb1bf42913acdab6930728bb1a869fd535b295c9e
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 43465a9d4ead39edc32d3206644683f3SHA-256: 1cf6e54cd17ed06136e8446231bbc4daca89ff371dc3e381d2f213d8018b0206
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b0fb1e139522fb47c685b826a780ad12SHA-256: e3b130aa1bf2e673b5a645522a64fd4a103679cf66ebcbf1c05e1739113192c5
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 8f5929857aebe6b09e0752f2b214dbeaSHA-256: b25a29370d3c5de385f659c0a5d87d318f8b52746caf2d36c95357e963d9919b
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 3095cb71428e18e49c2a58874f948d7dSHA-256: 74f2ff1daaf9eb01292768aeaa768c486f6ec7245b704d2552d64bcdaeea06cf
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.src.rpm
    MD5: e60ce72858fc53f211e1e6bd09b61844SHA-256: deafc729c2e04f86025e8439b569d00a80c3398837b67313c3d2333ce18375ca
 
IA-32:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 68e99c98c5e59df23e5714235701d821SHA-256: 81b2808e1cdbec7ce600b983de4c9e20b50c8102c8713f00b34eea88e50cbb68
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: c8316ea5c4eb80846846aeeeaf0f39d1SHA-256: 8225f26947dcd63d6c26324bba443cc73f57d7c585f5e66e5927856908ec566d
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: d8a437a19d6d6b8bb064bb882dd2e1ecSHA-256: 44c4c994918493d87d19f3230b8d8c07ff60bf7710eae55f21c725d00dd9c387
 
x86_64:
cups-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b93d62a8046a91345b5a4c1e158f1ccdSHA-256: 535b9f63ec357e2c519fd13281947d632e7980634d6a60d21875fe4144aae47b
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dc71985a66308cc890b05b01fe909008SHA-256: 5c5a0a5bba0414b7871696abd307bb9fe27be65ce84ce17a2a38e82f2dbf25a5
cups-debuginfo-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: a64c0d7a66b3b1c0f23a8c858145da25SHA-256: 0324e2f5d954d808705fc1ddb1bf42913acdab6930728bb1a869fd535b295c9e
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: 4a1cf1d95e0eab693dbc1be90ba134c2SHA-256: 733e7e1bdd6595ed2b702dd090876053c97dde7f10e0a08668142dc3db316a3c
cups-devel-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 43465a9d4ead39edc32d3206644683f3SHA-256: 1cf6e54cd17ed06136e8446231bbc4daca89ff371dc3e381d2f213d8018b0206
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.i686.rpm
    MD5: dccf78add6b7bd8257666bc3e0af84adSHA-256: dcf4ac594db0234e8307339105e9ed2e605a32030859ee66286b4315dc86adfb
cups-libs-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: b0fb1e139522fb47c685b826a780ad12SHA-256: e3b130aa1bf2e673b5a645522a64fd4a103679cf66ebcbf1c05e1739113192c5
cups-lpd-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 8f5929857aebe6b09e0752f2b214dbeaSHA-256: b25a29370d3c5de385f659c0a5d87d318f8b52746caf2d36c95357e963d9919b
cups-php-1.4.2-67.el6_6.1.x86_64.rpm
    MD5: 3095cb71428e18e49c2a58874f948d7dSHA-256: 74f2ff1daaf9eb01292768aeaa768c486f6ec7245b704d2552d64bcdaeea06cf
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.src.rpm
    MD5: 15e06f19280e422e1546d7bf3c2c2279SHA-256: 71327c0dd7983ffd96b8248f04845e5a51f168f878c37d44af91d246c6962c8f
 
x86_64:
cups-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 2321bcfdb90f97b6a0e47cce24ebdb52SHA-256: fb9c0907e4a16a8c30e32bfcc01476e587c3404a5b360d9038b25a658ea0b646
cups-client-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 844345cfe6e05a5381f149f439707f2fSHA-256: 7166cd5548a42d31921d401cd26d7c6eb92e5393a30a765551f1f66f9867573a
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 32345c0820109fd29090739baeecc379SHA-256: 3ef4039df9fb223c0edcdbc523c18ce6287d8592508fbf57eb49e27fbf008943
cups-debuginfo-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8b3ee2bfe93eee6cef22115e81e34114SHA-256: e0aad51b431cd4f44c5c71ffa07f2a9f751925a50c48488a24044410b74ee06b
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: ad8e9a28d676132cee011aa91ebfe316SHA-256: de46fcc051f5bbf3e96799fa8f59a91d619a99aff8250e652dc2badb86a2ddba
cups-devel-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: a3b07f8bd2e417b4eea04d367c369c90SHA-256: 4a4291b6bc12bc7add66d7fcf3dfb3682cf51f293ddb2256696e7772a94ef68b
cups-filesystem-1.6.3-17.el7_1.1.noarch.rpm
    MD5: 0e5a10c7ac4c450412f5a02abaf61a15SHA-256: 8cc496d027a26283c0c624fa5c328e19c7214796f95d7b229201e7394eded23a
cups-ipptool-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: ebbf01291ca63a6b7f1b3eba2f65f6abSHA-256: 8e27b21a5e92f8f2ef9fdecd5cc59b366f3a395eadcef0332cc5b17059d2d9c6
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.i686.rpm
    MD5: 280f6c563c861e2130febd4565dbd962SHA-256: 4a92219695c63891e8d0c8df3ed3ef7431dc81ccb7aa6b52ad2eb455df2aaa04
cups-libs-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 8970b605d3de328ff7b70d5ae82a33d2SHA-256: af2f3ff49ed871fb9084255ffa796ea99c30f66b72467822f1e159f6f71dfd08
cups-lpd-1.6.3-17.el7_1.1.x86_64.rpm
    MD5: 60ef123dd685f593f7669cbae2bbb736SHA-256: d8bf9a09eeff80b50cb9303f4df065ed0986b111f549f3e8c1d5b4621c91b0e3
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply