Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.src.rpm
    MD5: 7a9c7e9943a5aa033970987bf2c479bbSHA-256: e594a0515c5a7ce38d71368001d35f8c5c4985999fa35dfca4e89c4d60de8082
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: d38fc7b074d92158f47a1d1b03f55670SHA-256: 563e9ce2cccd24b6430844d3ec83f1b3957798f822a5099d39516314edf57e66
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f4b26e147ec3de881952288edf44c4e8SHA-256: 000fe93fac65fa73c8dd0332d71c78ef14f8bd39d1fa9ff3ef357f699cca84d4
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 93ab0a18a6b87367d141f952b53f303fSHA-256: 57808f7db43f91c7be6584d114580a9ee130b10e1eb2223de825eece6b74296f
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 3cc1390ee9e51443c3ab1ae440c8b61aSHA-256: 31f7fa6ba2bcbe04b6a27d0e37b6b4dae8ecd839ebfb69d1c1bc1a1553547b56
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 72459b2efbd00b8eacd356a2eb566cabSHA-256: 7bc85d0a460be9038e8c6039bf75ccd35a548497829283b92c32e42945dcb2e9
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 13fda6383d6eba0a85c9783a471fe7bbSHA-256: ba9eb0f9aa04830ae32e3575a22370ec04f5166f94c36410d0bb00aa4ec6b8fb
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f6d25971c7ed4faa389fc0086111dd4fSHA-256: dbea00d0b799d8bce5567c3c803bcbcab8d149cd111512c373a147bf8277a9c7
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: bdea5e2c6dc25f5ea0641ae00a31f6e0SHA-256: 1fb359cb1ed792e97d8fed010062a66cec4d7839d69d4d9a69161a329a0400e0
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 32948107a5ad7c45537e632f3e63b3c1SHA-256: 8efb5bbe1c3cd75706de2d434a882f2ef4f44cc181e4c9aad215c75d493e537f
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: a3b4fd3993d4a5085675919c331d9f6bSHA-256: 51a0161650ac539543d6eee67e05613bfc5e9f0b7530c5e1f40f5f248d5e7ad2
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: b604c442b42f93fd8c2c6316cfbf1a90SHA-256: 3b787bf9255030788548550a63e3e40b74ced9153b4bcaf3f6b25bfc0941b04f
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: cad29e470b492f3762fa5ec5fddde3b5SHA-256: 80378feea7cb41d64ccb497a004ea9e7ce5527d2c97e6ff9f412d13ef0376dd9
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: c9aeab8256025f00d7acd885a279ca82SHA-256: 33d700d79be9366ddef0b10c8aff276c90635a6aab8da397db4c071f9938114f
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: fd0f1f248183b465137c412abe1699f7SHA-256: d708e9e47cda4f1da63da2edbc5c031b30e06dadde79ccb2db71fd7aaeb7ec90
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 234d147a474f16e31a3c68677285d71eSHA-256: cbedd698c36fc2a7f40e51c390886f52ff6525ab4487a679cec72921934127c5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 73b1af73a25ae7df78c251a38e7994d8SHA-256: 7b9922aa546e29192bdbe2879733243c9fd9f3983e8a035107c07347a6d60b93
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 9c241615d8853d3225c6b18166721352SHA-256: 9df39a40e9394332a5b44ddadf828a40848273896dba71fc4cfee986a22db10b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 58bcb303928783897702ca1b06a94718SHA-256: 0fa51d83d234ee70f1b808febc97333c9632309dcbaa5b4206cdce9c4b2fcd5b
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 675e6a0ed33be84b557d630953ecdcd6SHA-256: e79a45334770d38fd145bd39717595f07c9384305b0a76926df5786ac6335ccb
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: aea2a86487e6489c5d87d672c9f4d953SHA-256: 7d209c633190aa12ca3f74e134a74b287d123157d25a29232308e4ff699dd8e7
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d6e090f971ac87c7637435a916e49edbSHA-256: 27dbc66be5c0b82d7529cc8767ebfd873044cf806aa7bd0921cf6a393e6f52e0
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: ccf8d0dbc09d1adabde49393fc6b77e2SHA-256: dd9fb75dcc360ccd31069261ceb784e58777595d7c562cc34077e678787d37f1
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.src.rpm
    MD5: 7a9c7e9943a5aa033970987bf2c479bbSHA-256: e594a0515c5a7ce38d71368001d35f8c5c4985999fa35dfca4e89c4d60de8082
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: cad29e470b492f3762fa5ec5fddde3b5SHA-256: 80378feea7cb41d64ccb497a004ea9e7ce5527d2c97e6ff9f412d13ef0376dd9
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: c9aeab8256025f00d7acd885a279ca82SHA-256: 33d700d79be9366ddef0b10c8aff276c90635a6aab8da397db4c071f9938114f
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: fd0f1f248183b465137c412abe1699f7SHA-256: d708e9e47cda4f1da63da2edbc5c031b30e06dadde79ccb2db71fd7aaeb7ec90
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 234d147a474f16e31a3c68677285d71eSHA-256: cbedd698c36fc2a7f40e51c390886f52ff6525ab4487a679cec72921934127c5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 73b1af73a25ae7df78c251a38e7994d8SHA-256: 7b9922aa546e29192bdbe2879733243c9fd9f3983e8a035107c07347a6d60b93
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 9c241615d8853d3225c6b18166721352SHA-256: 9df39a40e9394332a5b44ddadf828a40848273896dba71fc4cfee986a22db10b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 58bcb303928783897702ca1b06a94718SHA-256: 0fa51d83d234ee70f1b808febc97333c9632309dcbaa5b4206cdce9c4b2fcd5b
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 675e6a0ed33be84b557d630953ecdcd6SHA-256: e79a45334770d38fd145bd39717595f07c9384305b0a76926df5786ac6335ccb
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: aea2a86487e6489c5d87d672c9f4d953SHA-256: 7d209c633190aa12ca3f74e134a74b287d123157d25a29232308e4ff699dd8e7
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d6e090f971ac87c7637435a916e49edbSHA-256: 27dbc66be5c0b82d7529cc8767ebfd873044cf806aa7bd0921cf6a393e6f52e0
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: ccf8d0dbc09d1adabde49393fc6b77e2SHA-256: dd9fb75dcc360ccd31069261ceb784e58777595d7c562cc34077e678787d37f1
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.src.rpm
    MD5: 7a9c7e9943a5aa033970987bf2c479bbSHA-256: e594a0515c5a7ce38d71368001d35f8c5c4985999fa35dfca4e89c4d60de8082
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: d38fc7b074d92158f47a1d1b03f55670SHA-256: 563e9ce2cccd24b6430844d3ec83f1b3957798f822a5099d39516314edf57e66
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f4b26e147ec3de881952288edf44c4e8SHA-256: 000fe93fac65fa73c8dd0332d71c78ef14f8bd39d1fa9ff3ef357f699cca84d4
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 93ab0a18a6b87367d141f952b53f303fSHA-256: 57808f7db43f91c7be6584d114580a9ee130b10e1eb2223de825eece6b74296f
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 3cc1390ee9e51443c3ab1ae440c8b61aSHA-256: 31f7fa6ba2bcbe04b6a27d0e37b6b4dae8ecd839ebfb69d1c1bc1a1553547b56
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 72459b2efbd00b8eacd356a2eb566cabSHA-256: 7bc85d0a460be9038e8c6039bf75ccd35a548497829283b92c32e42945dcb2e9
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 13fda6383d6eba0a85c9783a471fe7bbSHA-256: ba9eb0f9aa04830ae32e3575a22370ec04f5166f94c36410d0bb00aa4ec6b8fb
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f6d25971c7ed4faa389fc0086111dd4fSHA-256: dbea00d0b799d8bce5567c3c803bcbcab8d149cd111512c373a147bf8277a9c7
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: bdea5e2c6dc25f5ea0641ae00a31f6e0SHA-256: 1fb359cb1ed792e97d8fed010062a66cec4d7839d69d4d9a69161a329a0400e0
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 32948107a5ad7c45537e632f3e63b3c1SHA-256: 8efb5bbe1c3cd75706de2d434a882f2ef4f44cc181e4c9aad215c75d493e537f
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: a3b4fd3993d4a5085675919c331d9f6bSHA-256: 51a0161650ac539543d6eee67e05613bfc5e9f0b7530c5e1f40f5f248d5e7ad2
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: b604c442b42f93fd8c2c6316cfbf1a90SHA-256: 3b787bf9255030788548550a63e3e40b74ced9153b4bcaf3f6b25bfc0941b04f
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: cad29e470b492f3762fa5ec5fddde3b5SHA-256: 80378feea7cb41d64ccb497a004ea9e7ce5527d2c97e6ff9f412d13ef0376dd9
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: c9aeab8256025f00d7acd885a279ca82SHA-256: 33d700d79be9366ddef0b10c8aff276c90635a6aab8da397db4c071f9938114f
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: fd0f1f248183b465137c412abe1699f7SHA-256: d708e9e47cda4f1da63da2edbc5c031b30e06dadde79ccb2db71fd7aaeb7ec90
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 234d147a474f16e31a3c68677285d71eSHA-256: cbedd698c36fc2a7f40e51c390886f52ff6525ab4487a679cec72921934127c5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 73b1af73a25ae7df78c251a38e7994d8SHA-256: 7b9922aa546e29192bdbe2879733243c9fd9f3983e8a035107c07347a6d60b93
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 9c241615d8853d3225c6b18166721352SHA-256: 9df39a40e9394332a5b44ddadf828a40848273896dba71fc4cfee986a22db10b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 58bcb303928783897702ca1b06a94718SHA-256: 0fa51d83d234ee70f1b808febc97333c9632309dcbaa5b4206cdce9c4b2fcd5b
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 675e6a0ed33be84b557d630953ecdcd6SHA-256: e79a45334770d38fd145bd39717595f07c9384305b0a76926df5786ac6335ccb
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: aea2a86487e6489c5d87d672c9f4d953SHA-256: 7d209c633190aa12ca3f74e134a74b287d123157d25a29232308e4ff699dd8e7
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d6e090f971ac87c7637435a916e49edbSHA-256: 27dbc66be5c0b82d7529cc8767ebfd873044cf806aa7bd0921cf6a393e6f52e0
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: ccf8d0dbc09d1adabde49393fc6b77e2SHA-256: dd9fb75dcc360ccd31069261ceb784e58777595d7c562cc34077e678787d37f1
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.7.z)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.src.rpm
    MD5: 7a9c7e9943a5aa033970987bf2c479bbSHA-256: e594a0515c5a7ce38d71368001d35f8c5c4985999fa35dfca4e89c4d60de8082
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: d38fc7b074d92158f47a1d1b03f55670SHA-256: 563e9ce2cccd24b6430844d3ec83f1b3957798f822a5099d39516314edf57e66
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f4b26e147ec3de881952288edf44c4e8SHA-256: 000fe93fac65fa73c8dd0332d71c78ef14f8bd39d1fa9ff3ef357f699cca84d4
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 93ab0a18a6b87367d141f952b53f303fSHA-256: 57808f7db43f91c7be6584d114580a9ee130b10e1eb2223de825eece6b74296f
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 3cc1390ee9e51443c3ab1ae440c8b61aSHA-256: 31f7fa6ba2bcbe04b6a27d0e37b6b4dae8ecd839ebfb69d1c1bc1a1553547b56
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 72459b2efbd00b8eacd356a2eb566cabSHA-256: 7bc85d0a460be9038e8c6039bf75ccd35a548497829283b92c32e42945dcb2e9
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 13fda6383d6eba0a85c9783a471fe7bbSHA-256: ba9eb0f9aa04830ae32e3575a22370ec04f5166f94c36410d0bb00aa4ec6b8fb
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f6d25971c7ed4faa389fc0086111dd4fSHA-256: dbea00d0b799d8bce5567c3c803bcbcab8d149cd111512c373a147bf8277a9c7
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: bdea5e2c6dc25f5ea0641ae00a31f6e0SHA-256: 1fb359cb1ed792e97d8fed010062a66cec4d7839d69d4d9a69161a329a0400e0
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 32948107a5ad7c45537e632f3e63b3c1SHA-256: 8efb5bbe1c3cd75706de2d434a882f2ef4f44cc181e4c9aad215c75d493e537f
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: a3b4fd3993d4a5085675919c331d9f6bSHA-256: 51a0161650ac539543d6eee67e05613bfc5e9f0b7530c5e1f40f5f248d5e7ad2
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: b604c442b42f93fd8c2c6316cfbf1a90SHA-256: 3b787bf9255030788548550a63e3e40b74ced9153b4bcaf3f6b25bfc0941b04f
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: cad29e470b492f3762fa5ec5fddde3b5SHA-256: 80378feea7cb41d64ccb497a004ea9e7ce5527d2c97e6ff9f412d13ef0376dd9
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: c9aeab8256025f00d7acd885a279ca82SHA-256: 33d700d79be9366ddef0b10c8aff276c90635a6aab8da397db4c071f9938114f
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: fd0f1f248183b465137c412abe1699f7SHA-256: d708e9e47cda4f1da63da2edbc5c031b30e06dadde79ccb2db71fd7aaeb7ec90
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 234d147a474f16e31a3c68677285d71eSHA-256: cbedd698c36fc2a7f40e51c390886f52ff6525ab4487a679cec72921934127c5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 73b1af73a25ae7df78c251a38e7994d8SHA-256: 7b9922aa546e29192bdbe2879733243c9fd9f3983e8a035107c07347a6d60b93
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 9c241615d8853d3225c6b18166721352SHA-256: 9df39a40e9394332a5b44ddadf828a40848273896dba71fc4cfee986a22db10b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 58bcb303928783897702ca1b06a94718SHA-256: 0fa51d83d234ee70f1b808febc97333c9632309dcbaa5b4206cdce9c4b2fcd5b
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 675e6a0ed33be84b557d630953ecdcd6SHA-256: e79a45334770d38fd145bd39717595f07c9384305b0a76926df5786ac6335ccb
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: aea2a86487e6489c5d87d672c9f4d953SHA-256: 7d209c633190aa12ca3f74e134a74b287d123157d25a29232308e4ff699dd8e7
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d6e090f971ac87c7637435a916e49edbSHA-256: 27dbc66be5c0b82d7529cc8767ebfd873044cf806aa7bd0921cf6a393e6f52e0
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: ccf8d0dbc09d1adabde49393fc6b77e2SHA-256: dd9fb75dcc360ccd31069261ceb784e58777595d7c562cc34077e678787d37f1
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.src.rpm
    MD5: 7a9c7e9943a5aa033970987bf2c479bbSHA-256: e594a0515c5a7ce38d71368001d35f8c5c4985999fa35dfca4e89c4d60de8082
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: d38fc7b074d92158f47a1d1b03f55670SHA-256: 563e9ce2cccd24b6430844d3ec83f1b3957798f822a5099d39516314edf57e66
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f4b26e147ec3de881952288edf44c4e8SHA-256: 000fe93fac65fa73c8dd0332d71c78ef14f8bd39d1fa9ff3ef357f699cca84d4
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 93ab0a18a6b87367d141f952b53f303fSHA-256: 57808f7db43f91c7be6584d114580a9ee130b10e1eb2223de825eece6b74296f
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 3cc1390ee9e51443c3ab1ae440c8b61aSHA-256: 31f7fa6ba2bcbe04b6a27d0e37b6b4dae8ecd839ebfb69d1c1bc1a1553547b56
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 72459b2efbd00b8eacd356a2eb566cabSHA-256: 7bc85d0a460be9038e8c6039bf75ccd35a548497829283b92c32e42945dcb2e9
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 13fda6383d6eba0a85c9783a471fe7bbSHA-256: ba9eb0f9aa04830ae32e3575a22370ec04f5166f94c36410d0bb00aa4ec6b8fb
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: f6d25971c7ed4faa389fc0086111dd4fSHA-256: dbea00d0b799d8bce5567c3c803bcbcab8d149cd111512c373a147bf8277a9c7
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: bdea5e2c6dc25f5ea0641ae00a31f6e0SHA-256: 1fb359cb1ed792e97d8fed010062a66cec4d7839d69d4d9a69161a329a0400e0
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: 32948107a5ad7c45537e632f3e63b3c1SHA-256: 8efb5bbe1c3cd75706de2d434a882f2ef4f44cc181e4c9aad215c75d493e537f
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: a3b4fd3993d4a5085675919c331d9f6bSHA-256: 51a0161650ac539543d6eee67e05613bfc5e9f0b7530c5e1f40f5f248d5e7ad2
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.i686.rpm
    MD5: b604c442b42f93fd8c2c6316cfbf1a90SHA-256: 3b787bf9255030788548550a63e3e40b74ced9153b4bcaf3f6b25bfc0941b04f
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: cad29e470b492f3762fa5ec5fddde3b5SHA-256: 80378feea7cb41d64ccb497a004ea9e7ce5527d2c97e6ff9f412d13ef0376dd9
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: c9aeab8256025f00d7acd885a279ca82SHA-256: 33d700d79be9366ddef0b10c8aff276c90635a6aab8da397db4c071f9938114f
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: fd0f1f248183b465137c412abe1699f7SHA-256: d708e9e47cda4f1da63da2edbc5c031b30e06dadde79ccb2db71fd7aaeb7ec90
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 234d147a474f16e31a3c68677285d71eSHA-256: cbedd698c36fc2a7f40e51c390886f52ff6525ab4487a679cec72921934127c5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 73b1af73a25ae7df78c251a38e7994d8SHA-256: 7b9922aa546e29192bdbe2879733243c9fd9f3983e8a035107c07347a6d60b93
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 9c241615d8853d3225c6b18166721352SHA-256: 9df39a40e9394332a5b44ddadf828a40848273896dba71fc4cfee986a22db10b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 58bcb303928783897702ca1b06a94718SHA-256: 0fa51d83d234ee70f1b808febc97333c9632309dcbaa5b4206cdce9c4b2fcd5b
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 675e6a0ed33be84b557d630953ecdcd6SHA-256: e79a45334770d38fd145bd39717595f07c9384305b0a76926df5786ac6335ccb
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: aea2a86487e6489c5d87d672c9f4d953SHA-256: 7d209c633190aa12ca3f74e134a74b287d123157d25a29232308e4ff699dd8e7
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 32e8b49baf960d0edc9aac70392678d3SHA-256: effe9b4ad77dc246e4481bd813a87628d1dcb4c9c5da6f9e498dd526a93f08ea
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.noarch.rpm
    MD5: 5f6d00bbdaa605aef7c56fb1ea2ab5f4SHA-256: f9978ec8b9aba90006f6c8bba86c74877d43aa209006df216d222e01fdc7614c
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d6e090f971ac87c7637435a916e49edbSHA-256: 27dbc66be5c0b82d7529cc8767ebfd873044cf806aa7bd0921cf6a393e6f52e0
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.77-0.b03.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: ccf8d0dbc09d1adabde49393fc6b77e2SHA-256: dd9fb75dcc360ccd31069261ceb784e58777595d7c562cc34077e678787d37f1
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)

These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and details on how to verify the signature are available from: