Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.src.rpm
    MD5: ba7b7bfb30b33e09127a817f5572ea98SHA-256: 4102bcf4b6bffdc2fc1e96fa68e3ec5630bed13fc21f02e925e5e8612b878f9a
 
x86_64:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 72fb4b1acd3757515e9f2550b28ab442SHA-256: ab403a8bc293bc002981dc72ee3173106129f4891f070f3b9f4ae4a45375814e
libguestfs-bash-completion-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 818c7975c314d5965c61b1a3a7fa6cb0SHA-256: 28facb7e2853138e877828d0b7365a522b1a3ea2b057a8eb217ad2e8739608d6
libguestfs-debuginfo-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 3783453f944efbeafefe913b05fd1aabSHA-256: 6b42f2e4b7bfc300b04ae4009415d36c3c0625fc24f0aca2f9c9e572b69a5e14
libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 7016a589699dd12b0a51da8d44027693SHA-256: 5a83a5c0c81dbead2863c6e106d879a185fe2b55140a0dbfec4790813edd69af
libguestfs-gfs2-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: c27157debfd10a62a5fb1cfa327422eaSHA-256: 4465b299ff8e821636ea7ab68a5d26a6e0e2d1075aaa1f9452c6a27b885513c2
libguestfs-gobject-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: b43c10f7b75c6761529d68885aef5a2cSHA-256: 0e4c49bcb67655f44c2e4dbb00e29136fb4a41d39670e79209043ce96887f76c
libguestfs-gobject-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 66d1b94b19f96b3cd3e816983a071c9aSHA-256: cba236e0330485c3ad4e3ca783e1d9ca873d6134fa77b2e03641e67ddc8ba87d
libguestfs-gobject-doc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 00167cee3b2ecaa2f19c116f3e0c098eSHA-256: 7137891b5c8855781ea87a87186c112dd2e725e5509707a2cf45be2b5e9f77e5
libguestfs-java-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d33cd63726500a12018378fa750d4d66SHA-256: 9de17cca9ec6ab4dcebd4dfa80e319262ee2cc6a598cd2b7a2f214964a4d9c20
libguestfs-java-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 0d2e72eed53b808f4cefe262928064aaSHA-256: e3b747197e1bacdac5fe7090f39bf2eb0e919878075bb95c1a2dd59708493d8b
libguestfs-javadoc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6e2f2e952e4fe34fe6730423fcfebdf8SHA-256: 6e83549550350d55871579deb86e411188d64c1cf1791f0c6dad444f337dde75
libguestfs-man-pages-ja-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 32c5e4f1355a8c0ebed250f3b1b27788SHA-256: ed5a7946033e3714816d7b5d6c06d733d7096fd1644b6c89bed8cf865c911df6
libguestfs-man-pages-uk-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: aad850b7aa7e28698a5eb0106dda8ca2SHA-256: 2f9bae88e46adf64d85932c91ad1f375e16ea9b5038deeb3a852c8c19da91612
libguestfs-rescue-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: fafb7f23b7467a701e2d104d5e012bf2SHA-256: 02fd1364312533e03cbd198a971e7f3c2965cb2d9a44df8c9c64bf47c5aa8fce
libguestfs-rsync-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: ac3dd731fb737d0774c55086d013cbd9SHA-256: a6441dfd5bc6c3b4c24b926f161dafa91bf9358c2a00425a9ffb9ae32f978665
libguestfs-tools-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6b5ef2b81b72fb3be08d88cf1c23753cSHA-256: 6e0650aadb21395ff027644cd3af807d157a6d301b99f1cecedf1d06d956d118
libguestfs-tools-c-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 71a21cd1f006df8f9caa08794ed61290SHA-256: 872af6cc199c36c3a1fb51e14d37ad0a42cd327a893ec15e31dbfade69014f00
libguestfs-xfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 45a31a713784f2b06131565d6753deedSHA-256: d0485e65356942f08866fcbe1b187a09449dea04c4674c46d604d206710a61be
lua-guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: deddf471eca324eda225b467cdbf9a9fSHA-256: d7b19da9a7e80ce4dadcd392f9afccb9a65d126b5704b8fb9da0fc7563866ba9
ocaml-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 247d01487d9c826b4746a2f82c863975SHA-256: 7ea1fb9bfffbe14943be7414a32665ca76deaff44debd1461aa5636938374be1
ocaml-libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 98d406046dca1491f379990cc010742fSHA-256: e9b4fee440aba4fa791097a83bb13cec9e07272dd656227b88324d8486553da2
perl-Sys-Guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d2310079768a60b39c9144cf5cd7bba7SHA-256: b8ae4ea1be41a2ed14a17584912bcc4325521a378d82067a3fed03acd9bfc133
python-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 59f5a90e01311cb14f8cbf46e6897653SHA-256: 42dec00eb7d0a6d0a5bd5afb9fafc5589a19a4517d968eeecd37de1a6b975333
ruby-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 8e4e28cdff6f9c1a3762b68b0ff7effeSHA-256: 9513e018de3edbe560ba4a61cd9ad2253fbe060ddfd6a5f66356599fefc62978
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.src.rpm
    MD5: ba7b7bfb30b33e09127a817f5572ea98SHA-256: 4102bcf4b6bffdc2fc1e96fa68e3ec5630bed13fc21f02e925e5e8612b878f9a
 
x86_64:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 72fb4b1acd3757515e9f2550b28ab442SHA-256: ab403a8bc293bc002981dc72ee3173106129f4891f070f3b9f4ae4a45375814e
libguestfs-bash-completion-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 818c7975c314d5965c61b1a3a7fa6cb0SHA-256: 28facb7e2853138e877828d0b7365a522b1a3ea2b057a8eb217ad2e8739608d6
libguestfs-debuginfo-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 3783453f944efbeafefe913b05fd1aabSHA-256: 6b42f2e4b7bfc300b04ae4009415d36c3c0625fc24f0aca2f9c9e572b69a5e14
libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 7016a589699dd12b0a51da8d44027693SHA-256: 5a83a5c0c81dbead2863c6e106d879a185fe2b55140a0dbfec4790813edd69af
libguestfs-gfs2-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: c27157debfd10a62a5fb1cfa327422eaSHA-256: 4465b299ff8e821636ea7ab68a5d26a6e0e2d1075aaa1f9452c6a27b885513c2
libguestfs-gobject-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: b43c10f7b75c6761529d68885aef5a2cSHA-256: 0e4c49bcb67655f44c2e4dbb00e29136fb4a41d39670e79209043ce96887f76c
libguestfs-gobject-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 66d1b94b19f96b3cd3e816983a071c9aSHA-256: cba236e0330485c3ad4e3ca783e1d9ca873d6134fa77b2e03641e67ddc8ba87d
libguestfs-gobject-doc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 00167cee3b2ecaa2f19c116f3e0c098eSHA-256: 7137891b5c8855781ea87a87186c112dd2e725e5509707a2cf45be2b5e9f77e5
libguestfs-java-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d33cd63726500a12018378fa750d4d66SHA-256: 9de17cca9ec6ab4dcebd4dfa80e319262ee2cc6a598cd2b7a2f214964a4d9c20
libguestfs-java-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 0d2e72eed53b808f4cefe262928064aaSHA-256: e3b747197e1bacdac5fe7090f39bf2eb0e919878075bb95c1a2dd59708493d8b
libguestfs-javadoc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6e2f2e952e4fe34fe6730423fcfebdf8SHA-256: 6e83549550350d55871579deb86e411188d64c1cf1791f0c6dad444f337dde75
libguestfs-man-pages-ja-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 32c5e4f1355a8c0ebed250f3b1b27788SHA-256: ed5a7946033e3714816d7b5d6c06d733d7096fd1644b6c89bed8cf865c911df6
libguestfs-man-pages-uk-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: aad850b7aa7e28698a5eb0106dda8ca2SHA-256: 2f9bae88e46adf64d85932c91ad1f375e16ea9b5038deeb3a852c8c19da91612
libguestfs-rescue-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: fafb7f23b7467a701e2d104d5e012bf2SHA-256: 02fd1364312533e03cbd198a971e7f3c2965cb2d9a44df8c9c64bf47c5aa8fce
libguestfs-rsync-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: ac3dd731fb737d0774c55086d013cbd9SHA-256: a6441dfd5bc6c3b4c24b926f161dafa91bf9358c2a00425a9ffb9ae32f978665
libguestfs-tools-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6b5ef2b81b72fb3be08d88cf1c23753cSHA-256: 6e0650aadb21395ff027644cd3af807d157a6d301b99f1cecedf1d06d956d118
libguestfs-tools-c-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 71a21cd1f006df8f9caa08794ed61290SHA-256: 872af6cc199c36c3a1fb51e14d37ad0a42cd327a893ec15e31dbfade69014f00
libguestfs-xfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 45a31a713784f2b06131565d6753deedSHA-256: d0485e65356942f08866fcbe1b187a09449dea04c4674c46d604d206710a61be
lua-guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: deddf471eca324eda225b467cdbf9a9fSHA-256: d7b19da9a7e80ce4dadcd392f9afccb9a65d126b5704b8fb9da0fc7563866ba9
ocaml-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 247d01487d9c826b4746a2f82c863975SHA-256: 7ea1fb9bfffbe14943be7414a32665ca76deaff44debd1461aa5636938374be1
ocaml-libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 98d406046dca1491f379990cc010742fSHA-256: e9b4fee440aba4fa791097a83bb13cec9e07272dd656227b88324d8486553da2
perl-Sys-Guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d2310079768a60b39c9144cf5cd7bba7SHA-256: b8ae4ea1be41a2ed14a17584912bcc4325521a378d82067a3fed03acd9bfc133
python-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 59f5a90e01311cb14f8cbf46e6897653SHA-256: 42dec00eb7d0a6d0a5bd5afb9fafc5589a19a4517d968eeecd37de1a6b975333
ruby-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 8e4e28cdff6f9c1a3762b68b0ff7effeSHA-256: 9513e018de3edbe560ba4a61cd9ad2253fbe060ddfd6a5f66356599fefc62978
virt-v2v-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 582ae53b844cb861857c241913958d76SHA-256: 64b752d9ebd433b7e69454ae1079c56fcca868477035f04e9edc7a5d2233e253
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 7.2)

SRPMS:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.src.rpm
    MD5: ba7b7bfb30b33e09127a817f5572ea98SHA-256: 4102bcf4b6bffdc2fc1e96fa68e3ec5630bed13fc21f02e925e5e8612b878f9a
 
x86_64:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 72fb4b1acd3757515e9f2550b28ab442SHA-256: ab403a8bc293bc002981dc72ee3173106129f4891f070f3b9f4ae4a45375814e
libguestfs-bash-completion-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 818c7975c314d5965c61b1a3a7fa6cb0SHA-256: 28facb7e2853138e877828d0b7365a522b1a3ea2b057a8eb217ad2e8739608d6
libguestfs-debuginfo-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 3783453f944efbeafefe913b05fd1aabSHA-256: 6b42f2e4b7bfc300b04ae4009415d36c3c0625fc24f0aca2f9c9e572b69a5e14
libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 7016a589699dd12b0a51da8d44027693SHA-256: 5a83a5c0c81dbead2863c6e106d879a185fe2b55140a0dbfec4790813edd69af
libguestfs-gfs2-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: c27157debfd10a62a5fb1cfa327422eaSHA-256: 4465b299ff8e821636ea7ab68a5d26a6e0e2d1075aaa1f9452c6a27b885513c2
libguestfs-gobject-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: b43c10f7b75c6761529d68885aef5a2cSHA-256: 0e4c49bcb67655f44c2e4dbb00e29136fb4a41d39670e79209043ce96887f76c
libguestfs-gobject-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 66d1b94b19f96b3cd3e816983a071c9aSHA-256: cba236e0330485c3ad4e3ca783e1d9ca873d6134fa77b2e03641e67ddc8ba87d
libguestfs-gobject-doc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 00167cee3b2ecaa2f19c116f3e0c098eSHA-256: 7137891b5c8855781ea87a87186c112dd2e725e5509707a2cf45be2b5e9f77e5
libguestfs-java-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d33cd63726500a12018378fa750d4d66SHA-256: 9de17cca9ec6ab4dcebd4dfa80e319262ee2cc6a598cd2b7a2f214964a4d9c20
libguestfs-java-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 0d2e72eed53b808f4cefe262928064aaSHA-256: e3b747197e1bacdac5fe7090f39bf2eb0e919878075bb95c1a2dd59708493d8b
libguestfs-javadoc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6e2f2e952e4fe34fe6730423fcfebdf8SHA-256: 6e83549550350d55871579deb86e411188d64c1cf1791f0c6dad444f337dde75
libguestfs-man-pages-ja-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 32c5e4f1355a8c0ebed250f3b1b27788SHA-256: ed5a7946033e3714816d7b5d6c06d733d7096fd1644b6c89bed8cf865c911df6
libguestfs-man-pages-uk-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: aad850b7aa7e28698a5eb0106dda8ca2SHA-256: 2f9bae88e46adf64d85932c91ad1f375e16ea9b5038deeb3a852c8c19da91612
libguestfs-rescue-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: fafb7f23b7467a701e2d104d5e012bf2SHA-256: 02fd1364312533e03cbd198a971e7f3c2965cb2d9a44df8c9c64bf47c5aa8fce
libguestfs-rsync-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: ac3dd731fb737d0774c55086d013cbd9SHA-256: a6441dfd5bc6c3b4c24b926f161dafa91bf9358c2a00425a9ffb9ae32f978665
libguestfs-tools-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6b5ef2b81b72fb3be08d88cf1c23753cSHA-256: 6e0650aadb21395ff027644cd3af807d157a6d301b99f1cecedf1d06d956d118
libguestfs-tools-c-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 71a21cd1f006df8f9caa08794ed61290SHA-256: 872af6cc199c36c3a1fb51e14d37ad0a42cd327a893ec15e31dbfade69014f00
libguestfs-xfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 45a31a713784f2b06131565d6753deedSHA-256: d0485e65356942f08866fcbe1b187a09449dea04c4674c46d604d206710a61be
lua-guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: deddf471eca324eda225b467cdbf9a9fSHA-256: d7b19da9a7e80ce4dadcd392f9afccb9a65d126b5704b8fb9da0fc7563866ba9
ocaml-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 247d01487d9c826b4746a2f82c863975SHA-256: 7ea1fb9bfffbe14943be7414a32665ca76deaff44debd1461aa5636938374be1
ocaml-libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 98d406046dca1491f379990cc010742fSHA-256: e9b4fee440aba4fa791097a83bb13cec9e07272dd656227b88324d8486553da2
perl-Sys-Guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d2310079768a60b39c9144cf5cd7bba7SHA-256: b8ae4ea1be41a2ed14a17584912bcc4325521a378d82067a3fed03acd9bfc133
python-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 59f5a90e01311cb14f8cbf46e6897653SHA-256: 42dec00eb7d0a6d0a5bd5afb9fafc5589a19a4517d968eeecd37de1a6b975333
ruby-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 8e4e28cdff6f9c1a3762b68b0ff7effeSHA-256: 9513e018de3edbe560ba4a61cd9ad2253fbe060ddfd6a5f66356599fefc62978
virt-v2v-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 582ae53b844cb861857c241913958d76SHA-256: 64b752d9ebd433b7e69454ae1079c56fcca868477035f04e9edc7a5d2233e253
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.2)

SRPMS:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.src.rpm
    MD5: ba7b7bfb30b33e09127a817f5572ea98SHA-256: 4102bcf4b6bffdc2fc1e96fa68e3ec5630bed13fc21f02e925e5e8612b878f9a
 
x86_64:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 72fb4b1acd3757515e9f2550b28ab442SHA-256: ab403a8bc293bc002981dc72ee3173106129f4891f070f3b9f4ae4a45375814e
libguestfs-bash-completion-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 818c7975c314d5965c61b1a3a7fa6cb0SHA-256: 28facb7e2853138e877828d0b7365a522b1a3ea2b057a8eb217ad2e8739608d6
libguestfs-debuginfo-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 3783453f944efbeafefe913b05fd1aabSHA-256: 6b42f2e4b7bfc300b04ae4009415d36c3c0625fc24f0aca2f9c9e572b69a5e14
libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 7016a589699dd12b0a51da8d44027693SHA-256: 5a83a5c0c81dbead2863c6e106d879a185fe2b55140a0dbfec4790813edd69af
libguestfs-gfs2-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: c27157debfd10a62a5fb1cfa327422eaSHA-256: 4465b299ff8e821636ea7ab68a5d26a6e0e2d1075aaa1f9452c6a27b885513c2
libguestfs-gobject-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: b43c10f7b75c6761529d68885aef5a2cSHA-256: 0e4c49bcb67655f44c2e4dbb00e29136fb4a41d39670e79209043ce96887f76c
libguestfs-gobject-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 66d1b94b19f96b3cd3e816983a071c9aSHA-256: cba236e0330485c3ad4e3ca783e1d9ca873d6134fa77b2e03641e67ddc8ba87d
libguestfs-gobject-doc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 00167cee3b2ecaa2f19c116f3e0c098eSHA-256: 7137891b5c8855781ea87a87186c112dd2e725e5509707a2cf45be2b5e9f77e5
libguestfs-java-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d33cd63726500a12018378fa750d4d66SHA-256: 9de17cca9ec6ab4dcebd4dfa80e319262ee2cc6a598cd2b7a2f214964a4d9c20
libguestfs-java-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 0d2e72eed53b808f4cefe262928064aaSHA-256: e3b747197e1bacdac5fe7090f39bf2eb0e919878075bb95c1a2dd59708493d8b
libguestfs-javadoc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6e2f2e952e4fe34fe6730423fcfebdf8SHA-256: 6e83549550350d55871579deb86e411188d64c1cf1791f0c6dad444f337dde75
libguestfs-man-pages-ja-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 32c5e4f1355a8c0ebed250f3b1b27788SHA-256: ed5a7946033e3714816d7b5d6c06d733d7096fd1644b6c89bed8cf865c911df6
libguestfs-man-pages-uk-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: aad850b7aa7e28698a5eb0106dda8ca2SHA-256: 2f9bae88e46adf64d85932c91ad1f375e16ea9b5038deeb3a852c8c19da91612
libguestfs-rescue-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: fafb7f23b7467a701e2d104d5e012bf2SHA-256: 02fd1364312533e03cbd198a971e7f3c2965cb2d9a44df8c9c64bf47c5aa8fce
libguestfs-rsync-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: ac3dd731fb737d0774c55086d013cbd9SHA-256: a6441dfd5bc6c3b4c24b926f161dafa91bf9358c2a00425a9ffb9ae32f978665
libguestfs-tools-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6b5ef2b81b72fb3be08d88cf1c23753cSHA-256: 6e0650aadb21395ff027644cd3af807d157a6d301b99f1cecedf1d06d956d118
libguestfs-tools-c-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 71a21cd1f006df8f9caa08794ed61290SHA-256: 872af6cc199c36c3a1fb51e14d37ad0a42cd327a893ec15e31dbfade69014f00
libguestfs-xfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 45a31a713784f2b06131565d6753deedSHA-256: d0485e65356942f08866fcbe1b187a09449dea04c4674c46d604d206710a61be
lua-guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: deddf471eca324eda225b467cdbf9a9fSHA-256: d7b19da9a7e80ce4dadcd392f9afccb9a65d126b5704b8fb9da0fc7563866ba9
ocaml-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 247d01487d9c826b4746a2f82c863975SHA-256: 7ea1fb9bfffbe14943be7414a32665ca76deaff44debd1461aa5636938374be1
ocaml-libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 98d406046dca1491f379990cc010742fSHA-256: e9b4fee440aba4fa791097a83bb13cec9e07272dd656227b88324d8486553da2
perl-Sys-Guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d2310079768a60b39c9144cf5cd7bba7SHA-256: b8ae4ea1be41a2ed14a17584912bcc4325521a378d82067a3fed03acd9bfc133
python-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 59f5a90e01311cb14f8cbf46e6897653SHA-256: 42dec00eb7d0a6d0a5bd5afb9fafc5589a19a4517d968eeecd37de1a6b975333
ruby-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 8e4e28cdff6f9c1a3762b68b0ff7effeSHA-256: 9513e018de3edbe560ba4a61cd9ad2253fbe060ddfd6a5f66356599fefc62978
virt-v2v-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 582ae53b844cb861857c241913958d76SHA-256: 64b752d9ebd433b7e69454ae1079c56fcca868477035f04e9edc7a5d2233e253
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.src.rpm
    MD5: ba7b7bfb30b33e09127a817f5572ea98SHA-256: 4102bcf4b6bffdc2fc1e96fa68e3ec5630bed13fc21f02e925e5e8612b878f9a
 
x86_64:
libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 72fb4b1acd3757515e9f2550b28ab442SHA-256: ab403a8bc293bc002981dc72ee3173106129f4891f070f3b9f4ae4a45375814e
libguestfs-bash-completion-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 818c7975c314d5965c61b1a3a7fa6cb0SHA-256: 28facb7e2853138e877828d0b7365a522b1a3ea2b057a8eb217ad2e8739608d6
libguestfs-debuginfo-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 3783453f944efbeafefe913b05fd1aabSHA-256: 6b42f2e4b7bfc300b04ae4009415d36c3c0625fc24f0aca2f9c9e572b69a5e14
libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 7016a589699dd12b0a51da8d44027693SHA-256: 5a83a5c0c81dbead2863c6e106d879a185fe2b55140a0dbfec4790813edd69af
libguestfs-gfs2-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: c27157debfd10a62a5fb1cfa327422eaSHA-256: 4465b299ff8e821636ea7ab68a5d26a6e0e2d1075aaa1f9452c6a27b885513c2
libguestfs-gobject-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: b43c10f7b75c6761529d68885aef5a2cSHA-256: 0e4c49bcb67655f44c2e4dbb00e29136fb4a41d39670e79209043ce96887f76c
libguestfs-gobject-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 66d1b94b19f96b3cd3e816983a071c9aSHA-256: cba236e0330485c3ad4e3ca783e1d9ca873d6134fa77b2e03641e67ddc8ba87d
libguestfs-gobject-doc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 00167cee3b2ecaa2f19c116f3e0c098eSHA-256: 7137891b5c8855781ea87a87186c112dd2e725e5509707a2cf45be2b5e9f77e5
libguestfs-java-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d33cd63726500a12018378fa750d4d66SHA-256: 9de17cca9ec6ab4dcebd4dfa80e319262ee2cc6a598cd2b7a2f214964a4d9c20
libguestfs-java-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 0d2e72eed53b808f4cefe262928064aaSHA-256: e3b747197e1bacdac5fe7090f39bf2eb0e919878075bb95c1a2dd59708493d8b
libguestfs-javadoc-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6e2f2e952e4fe34fe6730423fcfebdf8SHA-256: 6e83549550350d55871579deb86e411188d64c1cf1791f0c6dad444f337dde75
libguestfs-man-pages-ja-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 32c5e4f1355a8c0ebed250f3b1b27788SHA-256: ed5a7946033e3714816d7b5d6c06d733d7096fd1644b6c89bed8cf865c911df6
libguestfs-man-pages-uk-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: aad850b7aa7e28698a5eb0106dda8ca2SHA-256: 2f9bae88e46adf64d85932c91ad1f375e16ea9b5038deeb3a852c8c19da91612
libguestfs-rescue-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: fafb7f23b7467a701e2d104d5e012bf2SHA-256: 02fd1364312533e03cbd198a971e7f3c2965cb2d9a44df8c9c64bf47c5aa8fce
libguestfs-rsync-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: ac3dd731fb737d0774c55086d013cbd9SHA-256: a6441dfd5bc6c3b4c24b926f161dafa91bf9358c2a00425a9ffb9ae32f978665
libguestfs-tools-1.28.1-1.55.el7_2.2.noarch.rpm
    MD5: 6b5ef2b81b72fb3be08d88cf1c23753cSHA-256: 6e0650aadb21395ff027644cd3af807d157a6d301b99f1cecedf1d06d956d118
libguestfs-tools-c-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 71a21cd1f006df8f9caa08794ed61290SHA-256: 872af6cc199c36c3a1fb51e14d37ad0a42cd327a893ec15e31dbfade69014f00
libguestfs-xfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 45a31a713784f2b06131565d6753deedSHA-256: d0485e65356942f08866fcbe1b187a09449dea04c4674c46d604d206710a61be
lua-guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: deddf471eca324eda225b467cdbf9a9fSHA-256: d7b19da9a7e80ce4dadcd392f9afccb9a65d126b5704b8fb9da0fc7563866ba9
ocaml-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 247d01487d9c826b4746a2f82c863975SHA-256: 7ea1fb9bfffbe14943be7414a32665ca76deaff44debd1461aa5636938374be1
ocaml-libguestfs-devel-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 98d406046dca1491f379990cc010742fSHA-256: e9b4fee440aba4fa791097a83bb13cec9e07272dd656227b88324d8486553da2
perl-Sys-Guestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: d2310079768a60b39c9144cf5cd7bba7SHA-256: b8ae4ea1be41a2ed14a17584912bcc4325521a378d82067a3fed03acd9bfc133
python-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 59f5a90e01311cb14f8cbf46e6897653SHA-256: 42dec00eb7d0a6d0a5bd5afb9fafc5589a19a4517d968eeecd37de1a6b975333
ruby-libguestfs-1.28.1-1.55.el7_2.2.x86_64.rpm
    MD5: 8e4e28cdff6f9c1a3762b68b0ff7effeSHA-256: 9513e018de3edbe560ba4a61cd9ad2253fbe060ddfd6a5f66356599fefc62978
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)

These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and details on how to verify the signature are available from: