Red Hat Enterprise Linux (v. 5 server)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.src.rpm
    MD5: 4ba202966ed9c97427cb651e76bff5a0SHA-256: 143cfb6bcc05209e89acd378e6a0d3dac5371f89bf2f9710f3c8536b5ca6c30d
 
IA-32:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: 6f46223ac873c8998d4b00fc10b00683SHA-256: b862e7730f112f6e3ed1761de1b7d63ad4cc83e9d0f2a9c973b8827367362c8e
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: dae5e2140417e251507b5970b0e82071SHA-256: 6843b00d571dc37b5a41d5cbe1f4e405d63153efab2d6a5ecdf91f30ba3bc9bc
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: 760c8c0aff2ebc8402f422df94e14a69SHA-256: c3dec988888242486bfa756ee64edfe135f9f0268e868c01e8560c91a64071f6
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: fa83fc276bb234e260903f91e528df77SHA-256: dfa315dcfbbd23c9e5db45a7a56a60f2835bbeca704fb86825e46dc308df3a13
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: 780c3ccbd78cea7f44c00c4c056b7f8dSHA-256: 49e58dfec195bdece063e78aeceacffd5b19b4fa423e6de18ff661f0db902388
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: f42d1953940f485f45de2617fd65133eSHA-256: 80dfc55406e3fdd20d38aa460bc400958b670c39dc8ebd91c65311623d5b49a0
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 362ae98d91dedaf1e53b31f4c4fcb090SHA-256: 449510963f30e1821e1c49d55e4e5f364f9bf7e6f07e2643ca475e2b94c564b6
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: fab50844426417e9257def3050854329SHA-256: 9408f553cafa3c03ec30543775b6cdb991fe0bf18f6e8693e2613a6241d78d13
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 1fab43a90cdcad5e1fbbc97b413a5deeSHA-256: 02fcfe630d4b0dfc38facfa5856e007cca4c50d1db97498dba3087c7e060af87
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: d7c11162e1aa1699e21872770fd8ff8eSHA-256: 4fe030eca382ac2b7884d7df3b440316c6c3adcdacc2f6585ac6de7db9abce86
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 370cbdb0ccd93c045233996c72c6f002SHA-256: 24d976e25f8a75d52634b0655e1e65b1c5f9fc20cdc7b8ec291729cc62eb7661
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 26a3f31fa2ce30d186675cd90fd1e3bdSHA-256: 9714a1a3c76e851b1366b7d9d2656adb54df830f13aacf68f37e16fc14ab5863
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 5 client)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.src.rpm
    MD5: 4ba202966ed9c97427cb651e76bff5a0SHA-256: 143cfb6bcc05209e89acd378e6a0d3dac5371f89bf2f9710f3c8536b5ca6c30d
 
IA-32:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: 6f46223ac873c8998d4b00fc10b00683SHA-256: b862e7730f112f6e3ed1761de1b7d63ad4cc83e9d0f2a9c973b8827367362c8e
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: dae5e2140417e251507b5970b0e82071SHA-256: 6843b00d571dc37b5a41d5cbe1f4e405d63153efab2d6a5ecdf91f30ba3bc9bc
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: 760c8c0aff2ebc8402f422df94e14a69SHA-256: c3dec988888242486bfa756ee64edfe135f9f0268e868c01e8560c91a64071f6
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: fa83fc276bb234e260903f91e528df77SHA-256: dfa315dcfbbd23c9e5db45a7a56a60f2835bbeca704fb86825e46dc308df3a13
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: 780c3ccbd78cea7f44c00c4c056b7f8dSHA-256: 49e58dfec195bdece063e78aeceacffd5b19b4fa423e6de18ff661f0db902388
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.i386.rpm
    MD5: f42d1953940f485f45de2617fd65133eSHA-256: 80dfc55406e3fdd20d38aa460bc400958b670c39dc8ebd91c65311623d5b49a0
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 362ae98d91dedaf1e53b31f4c4fcb090SHA-256: 449510963f30e1821e1c49d55e4e5f364f9bf7e6f07e2643ca475e2b94c564b6
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: fab50844426417e9257def3050854329SHA-256: 9408f553cafa3c03ec30543775b6cdb991fe0bf18f6e8693e2613a6241d78d13
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 1fab43a90cdcad5e1fbbc97b413a5deeSHA-256: 02fcfe630d4b0dfc38facfa5856e007cca4c50d1db97498dba3087c7e060af87
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: d7c11162e1aa1699e21872770fd8ff8eSHA-256: 4fe030eca382ac2b7884d7df3b440316c6c3adcdacc2f6585ac6de7db9abce86
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 370cbdb0ccd93c045233996c72c6f002SHA-256: 24d976e25f8a75d52634b0655e1e65b1c5f9fc20cdc7b8ec291729cc62eb7661
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 26a3f31fa2ce30d186675cd90fd1e3bdSHA-256: 9714a1a3c76e851b1366b7d9d2656adb54df830f13aacf68f37e16fc14ab5863
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.src.rpm
    MD5: c828f7d0b1ff4b1850321c5d36e02c1cSHA-256: 50527811c085f6bb362b5d67b6a54c323b9ede1fbad86e6b7c7bdd5b393e869e
 
IA-32:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: f64798f8d41982f1666cf2b6b9b55d94SHA-256: e07792040ea62de17186c709b12a95b835857615672bbc45025c9de0df0fd57d
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 619ffb16f44980adf9b9915011660360SHA-256: 346f413b7b3fcde609d54858fae652b605e1acfc1e41fe1066163123d6b0d384
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: c49c1e59ecbe921fafcf0f467c095562SHA-256: 88993d84575fcdbbb0802de8b35ad3818e1e28b59f367401c545fdd545132c2d
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 005b9cec5eea70c393f5d83d56734c6aSHA-256: a2f80ab93d8f987d6366e29068ac86ae060f33d55904ffe1410f35f1cb77d8df
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: e9109f42752ea7fc86e5ad2c9ca5418fSHA-256: e6335cce4d2011e157fbb2e207f81c51e0c4b237bd903d36f38f7620a31a27dd
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 96bb25f37339ac67c351931150c549caSHA-256: 70041d16e7b6ab349dc3a0bdea5bb6ec14ffadada813be528402359add5e6883
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6884acd237f09ea5f053140ce07f4745SHA-256: a5c1cd97dbbfce76ce148289ac9ab4696bde9a1e6bb7dad437281e62e601bcc8
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d2e56ead60250298aa3e9d6783539612SHA-256: 475f9dcb8fc4fbcfad15ecedbdc2e94b019ec2dfeb0e500e7ffe39ce54b8eb72
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6c1eb71d4d849156b4413f9eed1673d1SHA-256: e970649d966d6174696698ebaf4cb5262a39613afd4a6ae4791e7fd13e35ed86
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 07326d6a5b36e595446918b79c5b3582SHA-256: f751a102da0283871add49670767f296aabcf9efd57f9a33bb1baa333920a645
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6dc62419304a734e9874a3a3b2d5163dSHA-256: 3d913dc5c31d7a00cf6f6ab5eb38c58c5def9cea8d3067fee2192b0757d80073
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 463be203b31843a076a4cd01438565e6SHA-256: dbf9e8e1b14d02b65487afb796b8e6c189b4848741782ec509aa5c98a58b02bb
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.src.rpm
    MD5: 4de73790ebe898ce784a5ad4f343721eSHA-256: 57d54f90aa915545647c679f9b8d82d250c61daf2bd55d6e96c3b2c84a7bf289
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2ebd0d6b93c51f91d813273d2e848898SHA-256: 802f3a082cf675ec122dd4c495bc0ae4ea41f34e5fc1f928daf8b7ef0464d3ba
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a2b85011065e43c9259393a388ecf7edSHA-256: fc5dfe03e75a28f0dfab860d496c72c8fbe4cb563a0694ec03b45eb9c62832ce
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fdcf9f41bf2fbf084029259b42347e70SHA-256: caa6b1978237a76772929007d6fa133e8dc25cf4e776bc2c4c67c29af0aa1964
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 313067a3196a4f5315cce5974ae0dfd7SHA-256: 69c0b23e7d50f993ce3785e96e76f192e83939d82247d3dcd61830aad8da8974
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: d4c8a58e77266e5691f62a0e6cb0674bSHA-256: a592e6caf8ea278c188f4da89865de2572cb21912cd43becdb09877f44ff57eb
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fa4aed4b6d772d0e0172ccc64e4cf9d5SHA-256: a5c4793379f84943b3083e592efe82dcda11d6d3f930b1a42232a2e0401cb0bd
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.src.rpm
    MD5: c828f7d0b1ff4b1850321c5d36e02c1cSHA-256: 50527811c085f6bb362b5d67b6a54c323b9ede1fbad86e6b7c7bdd5b393e869e
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6884acd237f09ea5f053140ce07f4745SHA-256: a5c1cd97dbbfce76ce148289ac9ab4696bde9a1e6bb7dad437281e62e601bcc8
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d2e56ead60250298aa3e9d6783539612SHA-256: 475f9dcb8fc4fbcfad15ecedbdc2e94b019ec2dfeb0e500e7ffe39ce54b8eb72
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6c1eb71d4d849156b4413f9eed1673d1SHA-256: e970649d966d6174696698ebaf4cb5262a39613afd4a6ae4791e7fd13e35ed86
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 07326d6a5b36e595446918b79c5b3582SHA-256: f751a102da0283871add49670767f296aabcf9efd57f9a33bb1baa333920a645
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6dc62419304a734e9874a3a3b2d5163dSHA-256: 3d913dc5c31d7a00cf6f6ab5eb38c58c5def9cea8d3067fee2192b0757d80073
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 463be203b31843a076a4cd01438565e6SHA-256: dbf9e8e1b14d02b65487afb796b8e6c189b4848741782ec509aa5c98a58b02bb
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.src.rpm
    MD5: 4de73790ebe898ce784a5ad4f343721eSHA-256: 57d54f90aa915545647c679f9b8d82d250c61daf2bd55d6e96c3b2c84a7bf289
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2ebd0d6b93c51f91d813273d2e848898SHA-256: 802f3a082cf675ec122dd4c495bc0ae4ea41f34e5fc1f928daf8b7ef0464d3ba
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a2b85011065e43c9259393a388ecf7edSHA-256: fc5dfe03e75a28f0dfab860d496c72c8fbe4cb563a0694ec03b45eb9c62832ce
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fdcf9f41bf2fbf084029259b42347e70SHA-256: caa6b1978237a76772929007d6fa133e8dc25cf4e776bc2c4c67c29af0aa1964
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 313067a3196a4f5315cce5974ae0dfd7SHA-256: 69c0b23e7d50f993ce3785e96e76f192e83939d82247d3dcd61830aad8da8974
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: d4c8a58e77266e5691f62a0e6cb0674bSHA-256: a592e6caf8ea278c188f4da89865de2572cb21912cd43becdb09877f44ff57eb
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fa4aed4b6d772d0e0172ccc64e4cf9d5SHA-256: a5c4793379f84943b3083e592efe82dcda11d6d3f930b1a42232a2e0401cb0bd
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node EUS (v. 7.2)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.src.rpm
    MD5: 4de73790ebe898ce784a5ad4f343721eSHA-256: 57d54f90aa915545647c679f9b8d82d250c61daf2bd55d6e96c3b2c84a7bf289
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2ebd0d6b93c51f91d813273d2e848898SHA-256: 802f3a082cf675ec122dd4c495bc0ae4ea41f34e5fc1f928daf8b7ef0464d3ba
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a2b85011065e43c9259393a388ecf7edSHA-256: fc5dfe03e75a28f0dfab860d496c72c8fbe4cb563a0694ec03b45eb9c62832ce
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fdcf9f41bf2fbf084029259b42347e70SHA-256: caa6b1978237a76772929007d6fa133e8dc25cf4e776bc2c4c67c29af0aa1964
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 313067a3196a4f5315cce5974ae0dfd7SHA-256: 69c0b23e7d50f993ce3785e96e76f192e83939d82247d3dcd61830aad8da8974
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: d4c8a58e77266e5691f62a0e6cb0674bSHA-256: a592e6caf8ea278c188f4da89865de2572cb21912cd43becdb09877f44ff57eb
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fa4aed4b6d772d0e0172ccc64e4cf9d5SHA-256: a5c4793379f84943b3083e592efe82dcda11d6d3f930b1a42232a2e0401cb0bd
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.src.rpm
    MD5: c828f7d0b1ff4b1850321c5d36e02c1cSHA-256: 50527811c085f6bb362b5d67b6a54c323b9ede1fbad86e6b7c7bdd5b393e869e
 
IA-32:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: f64798f8d41982f1666cf2b6b9b55d94SHA-256: e07792040ea62de17186c709b12a95b835857615672bbc45025c9de0df0fd57d
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 619ffb16f44980adf9b9915011660360SHA-256: 346f413b7b3fcde609d54858fae652b605e1acfc1e41fe1066163123d6b0d384
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: c49c1e59ecbe921fafcf0f467c095562SHA-256: 88993d84575fcdbbb0802de8b35ad3818e1e28b59f367401c545fdd545132c2d
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 005b9cec5eea70c393f5d83d56734c6aSHA-256: a2f80ab93d8f987d6366e29068ac86ae060f33d55904ffe1410f35f1cb77d8df
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: e9109f42752ea7fc86e5ad2c9ca5418fSHA-256: e6335cce4d2011e157fbb2e207f81c51e0c4b237bd903d36f38f7620a31a27dd
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 96bb25f37339ac67c351931150c549caSHA-256: 70041d16e7b6ab349dc3a0bdea5bb6ec14ffadada813be528402359add5e6883
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6884acd237f09ea5f053140ce07f4745SHA-256: a5c1cd97dbbfce76ce148289ac9ab4696bde9a1e6bb7dad437281e62e601bcc8
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d2e56ead60250298aa3e9d6783539612SHA-256: 475f9dcb8fc4fbcfad15ecedbdc2e94b019ec2dfeb0e500e7ffe39ce54b8eb72
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6c1eb71d4d849156b4413f9eed1673d1SHA-256: e970649d966d6174696698ebaf4cb5262a39613afd4a6ae4791e7fd13e35ed86
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 07326d6a5b36e595446918b79c5b3582SHA-256: f751a102da0283871add49670767f296aabcf9efd57f9a33bb1baa333920a645
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6dc62419304a734e9874a3a3b2d5163dSHA-256: 3d913dc5c31d7a00cf6f6ab5eb38c58c5def9cea8d3067fee2192b0757d80073
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 463be203b31843a076a4cd01438565e6SHA-256: dbf9e8e1b14d02b65487afb796b8e6c189b4848741782ec509aa5c98a58b02bb
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.src.rpm
    MD5: 4de73790ebe898ce784a5ad4f343721eSHA-256: 57d54f90aa915545647c679f9b8d82d250c61daf2bd55d6e96c3b2c84a7bf289
 
PPC:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: b9210e161fefaa7258fc6e32184b9a55SHA-256: 440abfe7685b17d2dd53eed365af0a1a2e78f418821a1989c57ec5104e37f1de
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: a5d573bc18079dc0c4b50dbbd3ecf2bdSHA-256: a9d2de5a5c00476bfac73d8683bf3c8a480c87673a9649a7b97f97bc90bd9685
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 22bffc44b57374196a758a247a494bebSHA-256: a26b91277bae520ce9d7c7e66a6429f9a0763e7f4530fb9af9aaf0d87c33b1fe
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 4683657fc5868c89fb0b97669c358bceSHA-256: 804dda70a345e99ba34be10b287bcc79f98f509256f76b6f9a3595e6f220947a
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 486bbd9ab903a9d9962873602fa3de57SHA-256: 16b25c321ba6742bd1075ceca9fdad71de4176e90416ffd09329510ed6cd2819
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: dd12968e8836248b9e01c2cbee4bbc9aSHA-256: 90950483ee6b71fb9ff188e1e04a993b5aa24049d638b37d1707660d505e160f
 
s390x:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 5517bbd93fc32e50b90ff03afb833948SHA-256: 4aac812a2134e3f5a6653554a913f81920ddeec706e8047d9361238b0ea28d55
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 1a58eb14e00adbf4780cb00712cf6f98SHA-256: ec8c1ec8db5871d18de69dcd957aa38864421d8e0491a420bb69d3f4cfa03949
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 6676904f0803fce56fd519a82e5b29f0SHA-256: 3e4721a997482c140a5dd111d813d219727c56ded56656cdfd102c61fb72ca38
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 0adfb9853e0b6272420f687232b222ddSHA-256: d8a3e31fe8d871ccfe54cebac953f7a5fc0406c1cfb8cb713837d7f0c08256da
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 3406ccab813fd27f015176c154bc1cddSHA-256: 92426c0b51a21682f523faea6794f4b49c853b579738a02b872a9b63d039db80
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 7f65486bf1adbf52f81bd1e281107c6fSHA-256: e613600810aefb2f27955b8a9f943dab35a69a47e2cbfeffc591d8836f2e8691
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2ebd0d6b93c51f91d813273d2e848898SHA-256: 802f3a082cf675ec122dd4c495bc0ae4ea41f34e5fc1f928daf8b7ef0464d3ba
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a2b85011065e43c9259393a388ecf7edSHA-256: fc5dfe03e75a28f0dfab860d496c72c8fbe4cb563a0694ec03b45eb9c62832ce
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fdcf9f41bf2fbf084029259b42347e70SHA-256: caa6b1978237a76772929007d6fa133e8dc25cf4e776bc2c4c67c29af0aa1964
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 313067a3196a4f5315cce5974ae0dfd7SHA-256: 69c0b23e7d50f993ce3785e96e76f192e83939d82247d3dcd61830aad8da8974
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: d4c8a58e77266e5691f62a0e6cb0674bSHA-256: a592e6caf8ea278c188f4da89865de2572cb21912cd43becdb09877f44ff57eb
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fa4aed4b6d772d0e0172ccc64e4cf9d5SHA-256: a5c4793379f84943b3083e592efe82dcda11d6d3f930b1a42232a2e0401cb0bd
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 7.2)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.src.rpm
    MD5: 4de73790ebe898ce784a5ad4f343721eSHA-256: 57d54f90aa915545647c679f9b8d82d250c61daf2bd55d6e96c3b2c84a7bf289
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2ebd0d6b93c51f91d813273d2e848898SHA-256: 802f3a082cf675ec122dd4c495bc0ae4ea41f34e5fc1f928daf8b7ef0464d3ba
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a2b85011065e43c9259393a388ecf7edSHA-256: fc5dfe03e75a28f0dfab860d496c72c8fbe4cb563a0694ec03b45eb9c62832ce
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fdcf9f41bf2fbf084029259b42347e70SHA-256: caa6b1978237a76772929007d6fa133e8dc25cf4e776bc2c4c67c29af0aa1964
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 313067a3196a4f5315cce5974ae0dfd7SHA-256: 69c0b23e7d50f993ce3785e96e76f192e83939d82247d3dcd61830aad8da8974
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: d4c8a58e77266e5691f62a0e6cb0674bSHA-256: a592e6caf8ea278c188f4da89865de2572cb21912cd43becdb09877f44ff57eb
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fa4aed4b6d772d0e0172ccc64e4cf9d5SHA-256: a5c4793379f84943b3083e592efe82dcda11d6d3f930b1a42232a2e0401cb0bd
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.7.z)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.src.rpm
    MD5: c828f7d0b1ff4b1850321c5d36e02c1cSHA-256: 50527811c085f6bb362b5d67b6a54c323b9ede1fbad86e6b7c7bdd5b393e869e
 
IA-32:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: f64798f8d41982f1666cf2b6b9b55d94SHA-256: e07792040ea62de17186c709b12a95b835857615672bbc45025c9de0df0fd57d
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 619ffb16f44980adf9b9915011660360SHA-256: 346f413b7b3fcde609d54858fae652b605e1acfc1e41fe1066163123d6b0d384
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: c49c1e59ecbe921fafcf0f467c095562SHA-256: 88993d84575fcdbbb0802de8b35ad3818e1e28b59f367401c545fdd545132c2d
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 005b9cec5eea70c393f5d83d56734c6aSHA-256: a2f80ab93d8f987d6366e29068ac86ae060f33d55904ffe1410f35f1cb77d8df
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: e9109f42752ea7fc86e5ad2c9ca5418fSHA-256: e6335cce4d2011e157fbb2e207f81c51e0c4b237bd903d36f38f7620a31a27dd
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 96bb25f37339ac67c351931150c549caSHA-256: 70041d16e7b6ab349dc3a0bdea5bb6ec14ffadada813be528402359add5e6883
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6884acd237f09ea5f053140ce07f4745SHA-256: a5c1cd97dbbfce76ce148289ac9ab4696bde9a1e6bb7dad437281e62e601bcc8
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d2e56ead60250298aa3e9d6783539612SHA-256: 475f9dcb8fc4fbcfad15ecedbdc2e94b019ec2dfeb0e500e7ffe39ce54b8eb72
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6c1eb71d4d849156b4413f9eed1673d1SHA-256: e970649d966d6174696698ebaf4cb5262a39613afd4a6ae4791e7fd13e35ed86
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 07326d6a5b36e595446918b79c5b3582SHA-256: f751a102da0283871add49670767f296aabcf9efd57f9a33bb1baa333920a645
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6dc62419304a734e9874a3a3b2d5163dSHA-256: 3d913dc5c31d7a00cf6f6ab5eb38c58c5def9cea8d3067fee2192b0757d80073
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 463be203b31843a076a4cd01438565e6SHA-256: dbf9e8e1b14d02b65487afb796b8e6c189b4848741782ec509aa5c98a58b02bb
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.2)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.src.rpm
    MD5: 4de73790ebe898ce784a5ad4f343721eSHA-256: 57d54f90aa915545647c679f9b8d82d250c61daf2bd55d6e96c3b2c84a7bf289
 
PPC:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: b9210e161fefaa7258fc6e32184b9a55SHA-256: 440abfe7685b17d2dd53eed365af0a1a2e78f418821a1989c57ec5104e37f1de
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: a5d573bc18079dc0c4b50dbbd3ecf2bdSHA-256: a9d2de5a5c00476bfac73d8683bf3c8a480c87673a9649a7b97f97bc90bd9685
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 22bffc44b57374196a758a247a494bebSHA-256: a26b91277bae520ce9d7c7e66a6429f9a0763e7f4530fb9af9aaf0d87c33b1fe
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 4683657fc5868c89fb0b97669c358bceSHA-256: 804dda70a345e99ba34be10b287bcc79f98f509256f76b6f9a3595e6f220947a
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 486bbd9ab903a9d9962873602fa3de57SHA-256: 16b25c321ba6742bd1075ceca9fdad71de4176e90416ffd09329510ed6cd2819
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: dd12968e8836248b9e01c2cbee4bbc9aSHA-256: 90950483ee6b71fb9ff188e1e04a993b5aa24049d638b37d1707660d505e160f
 
s390x:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 5517bbd93fc32e50b90ff03afb833948SHA-256: 4aac812a2134e3f5a6653554a913f81920ddeec706e8047d9361238b0ea28d55
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 1a58eb14e00adbf4780cb00712cf6f98SHA-256: ec8c1ec8db5871d18de69dcd957aa38864421d8e0491a420bb69d3f4cfa03949
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 6676904f0803fce56fd519a82e5b29f0SHA-256: 3e4721a997482c140a5dd111d813d219727c56ded56656cdfd102c61fb72ca38
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 0adfb9853e0b6272420f687232b222ddSHA-256: d8a3e31fe8d871ccfe54cebac953f7a5fc0406c1cfb8cb713837d7f0c08256da
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 3406ccab813fd27f015176c154bc1cddSHA-256: 92426c0b51a21682f523faea6794f4b49c853b579738a02b872a9b63d039db80
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 7f65486bf1adbf52f81bd1e281107c6fSHA-256: e613600810aefb2f27955b8a9f943dab35a69a47e2cbfeffc591d8836f2e8691
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2ebd0d6b93c51f91d813273d2e848898SHA-256: 802f3a082cf675ec122dd4c495bc0ae4ea41f34e5fc1f928daf8b7ef0464d3ba
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a2b85011065e43c9259393a388ecf7edSHA-256: fc5dfe03e75a28f0dfab860d496c72c8fbe4cb563a0694ec03b45eb9c62832ce
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fdcf9f41bf2fbf084029259b42347e70SHA-256: caa6b1978237a76772929007d6fa133e8dc25cf4e776bc2c4c67c29af0aa1964
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 313067a3196a4f5315cce5974ae0dfd7SHA-256: 69c0b23e7d50f993ce3785e96e76f192e83939d82247d3dcd61830aad8da8974
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: d4c8a58e77266e5691f62a0e6cb0674bSHA-256: a592e6caf8ea278c188f4da89865de2572cb21912cd43becdb09877f44ff57eb
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fa4aed4b6d772d0e0172ccc64e4cf9d5SHA-256: a5c4793379f84943b3083e592efe82dcda11d6d3f930b1a42232a2e0401cb0bd
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.src.rpm
    MD5: c828f7d0b1ff4b1850321c5d36e02c1cSHA-256: 50527811c085f6bb362b5d67b6a54c323b9ede1fbad86e6b7c7bdd5b393e869e
 
IA-32:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: f64798f8d41982f1666cf2b6b9b55d94SHA-256: e07792040ea62de17186c709b12a95b835857615672bbc45025c9de0df0fd57d
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 619ffb16f44980adf9b9915011660360SHA-256: 346f413b7b3fcde609d54858fae652b605e1acfc1e41fe1066163123d6b0d384
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: c49c1e59ecbe921fafcf0f467c095562SHA-256: 88993d84575fcdbbb0802de8b35ad3818e1e28b59f367401c545fdd545132c2d
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 005b9cec5eea70c393f5d83d56734c6aSHA-256: a2f80ab93d8f987d6366e29068ac86ae060f33d55904ffe1410f35f1cb77d8df
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: e9109f42752ea7fc86e5ad2c9ca5418fSHA-256: e6335cce4d2011e157fbb2e207f81c51e0c4b237bd903d36f38f7620a31a27dd
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.i686.rpm
    MD5: 96bb25f37339ac67c351931150c549caSHA-256: 70041d16e7b6ab349dc3a0bdea5bb6ec14ffadada813be528402359add5e6883
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6884acd237f09ea5f053140ce07f4745SHA-256: a5c1cd97dbbfce76ce148289ac9ab4696bde9a1e6bb7dad437281e62e601bcc8
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: d2e56ead60250298aa3e9d6783539612SHA-256: 475f9dcb8fc4fbcfad15ecedbdc2e94b019ec2dfeb0e500e7ffe39ce54b8eb72
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6c1eb71d4d849156b4413f9eed1673d1SHA-256: e970649d966d6174696698ebaf4cb5262a39613afd4a6ae4791e7fd13e35ed86
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 07326d6a5b36e595446918b79c5b3582SHA-256: f751a102da0283871add49670767f296aabcf9efd57f9a33bb1baa333920a645
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 6dc62419304a734e9874a3a3b2d5163dSHA-256: 3d913dc5c31d7a00cf6f6ab5eb38c58c5def9cea8d3067fee2192b0757d80073
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el6_7.x86_64.rpm
    MD5: 463be203b31843a076a4cd01438565e6SHA-256: dbf9e8e1b14d02b65487afb796b8e6c189b4848741782ec509aa5c98a58b02bb
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.src.rpm
    MD5: 4de73790ebe898ce784a5ad4f343721eSHA-256: 57d54f90aa915545647c679f9b8d82d250c61daf2bd55d6e96c3b2c84a7bf289
 
x86_64:
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2ebd0d6b93c51f91d813273d2e848898SHA-256: 802f3a082cf675ec122dd4c495bc0ae4ea41f34e5fc1f928daf8b7ef0464d3ba
java-1.6.0-openjdk-debuginfo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a2b85011065e43c9259393a388ecf7edSHA-256: fc5dfe03e75a28f0dfab860d496c72c8fbe4cb563a0694ec03b45eb9c62832ce
java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fdcf9f41bf2fbf084029259b42347e70SHA-256: caa6b1978237a76772929007d6fa133e8dc25cf4e776bc2c4c67c29af0aa1964
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 313067a3196a4f5315cce5974ae0dfd7SHA-256: 69c0b23e7d50f993ce3785e96e76f192e83939d82247d3dcd61830aad8da8974
java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: d4c8a58e77266e5691f62a0e6cb0674bSHA-256: a592e6caf8ea278c188f4da89865de2572cb21912cd43becdb09877f44ff57eb
java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.39-1.13.11.0.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: fa4aed4b6d772d0e0172ccc64e4cf9d5SHA-256: a5c4793379f84943b3083e592efe82dcda11d6d3f930b1a42232a2e0401cb0bd
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from: