Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.src.rpm
    MD5: 5b450d5aedd856e83de9dfad94ade52aSHA-256: 36980efead2035dd37fafcca7ab6ea8bd037734f87ec30346f9bffb9c9097b0e
 
x86_64:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ce772a861a20764261fb257a0e3f2abdSHA-256: 49c93c2d8cddac1b8e2429c0fb246b051ea869189f03d04ce49820d3e61856e7
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 00649508b1ad1a009d67acc65e945c28SHA-256: 7c98d89cf1c4476cfd58faa4ddf7d01f0c70fa1c78949bf1b654babdb273dc83
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: 324946b78e930d84074b26998a899155SHA-256: 5b724e60ab1fe6c998a94be3d4811954b4fd19ea3601a73df1d9e943ec161f09
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 3751fafb39c04eb137cdb98f9ecb9a3aSHA-256: 4ab1ec7d28950cba67dad3f8bd8299e7b76bc1462a71ac15ac749f383c91fd95
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 7367ba9d5d0c1c69698592b00e5d7b0bSHA-256: b2c2be756e0811990d30b2aad56b41bef78328ec4a07fa7d3d32b2728a2fadff
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: d6def4b89cbcb8a8a24bb00eda030743SHA-256: 9994053b0657b295a36c923a5d6bcd137dcf105b5b98a50b08cea736829fbc57
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 1b10919a0a33a5850fa5845ad3b30617SHA-256: f6df104f03659a7e69db2b721103b5424a9619810dd6f671e187dbb28a53f592
qemu-kvm-common-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: b7408f4766b0886abcd43e864aa64dbbSHA-256: 3873389867605328bbec8cd56d3d07eab3f24d0289f1411d1f2525746733922b
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ee41605b25469e911c3d5b116b4e56a1SHA-256: 95c59357840714e7b1eacdeb143e98981a0ad932a7609427d38ad7d180ef206f
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 6957908f7231d9f9fc70551ab40540d7SHA-256: 651e68eae6900b08e9541644c8f8d68337f149be64be3015705a247e3fd0ff72
qemu-kvm-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 043bc8c548ace630edb60cc4db664bb3SHA-256: 6ed186ed55b906a95864ddd0d05e0540cb5d7d222e2fff59c8be18b484c1ead6
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

SRPMS:
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.src.rpm
    MD5: 5b450d5aedd856e83de9dfad94ade52aSHA-256: 36980efead2035dd37fafcca7ab6ea8bd037734f87ec30346f9bffb9c9097b0e
 
x86_64:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ce772a861a20764261fb257a0e3f2abdSHA-256: 49c93c2d8cddac1b8e2429c0fb246b051ea869189f03d04ce49820d3e61856e7
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 00649508b1ad1a009d67acc65e945c28SHA-256: 7c98d89cf1c4476cfd58faa4ddf7d01f0c70fa1c78949bf1b654babdb273dc83
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: 324946b78e930d84074b26998a899155SHA-256: 5b724e60ab1fe6c998a94be3d4811954b4fd19ea3601a73df1d9e943ec161f09
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 3751fafb39c04eb137cdb98f9ecb9a3aSHA-256: 4ab1ec7d28950cba67dad3f8bd8299e7b76bc1462a71ac15ac749f383c91fd95
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 7367ba9d5d0c1c69698592b00e5d7b0bSHA-256: b2c2be756e0811990d30b2aad56b41bef78328ec4a07fa7d3d32b2728a2fadff
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: d6def4b89cbcb8a8a24bb00eda030743SHA-256: 9994053b0657b295a36c923a5d6bcd137dcf105b5b98a50b08cea736829fbc57
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 1b10919a0a33a5850fa5845ad3b30617SHA-256: f6df104f03659a7e69db2b721103b5424a9619810dd6f671e187dbb28a53f592
qemu-kvm-common-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: b7408f4766b0886abcd43e864aa64dbbSHA-256: 3873389867605328bbec8cd56d3d07eab3f24d0289f1411d1f2525746733922b
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ee41605b25469e911c3d5b116b4e56a1SHA-256: 95c59357840714e7b1eacdeb143e98981a0ad932a7609427d38ad7d180ef206f
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 6957908f7231d9f9fc70551ab40540d7SHA-256: 651e68eae6900b08e9541644c8f8d68337f149be64be3015705a247e3fd0ff72
qemu-kvm-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 043bc8c548ace630edb60cc4db664bb3SHA-256: 6ed186ed55b906a95864ddd0d05e0540cb5d7d222e2fff59c8be18b484c1ead6
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node EUS (v. 7.2)

SRPMS:
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.src.rpm
    MD5: 5b450d5aedd856e83de9dfad94ade52aSHA-256: 36980efead2035dd37fafcca7ab6ea8bd037734f87ec30346f9bffb9c9097b0e
 
x86_64:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ce772a861a20764261fb257a0e3f2abdSHA-256: 49c93c2d8cddac1b8e2429c0fb246b051ea869189f03d04ce49820d3e61856e7
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 00649508b1ad1a009d67acc65e945c28SHA-256: 7c98d89cf1c4476cfd58faa4ddf7d01f0c70fa1c78949bf1b654babdb273dc83
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: 324946b78e930d84074b26998a899155SHA-256: 5b724e60ab1fe6c998a94be3d4811954b4fd19ea3601a73df1d9e943ec161f09
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 3751fafb39c04eb137cdb98f9ecb9a3aSHA-256: 4ab1ec7d28950cba67dad3f8bd8299e7b76bc1462a71ac15ac749f383c91fd95
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 7367ba9d5d0c1c69698592b00e5d7b0bSHA-256: b2c2be756e0811990d30b2aad56b41bef78328ec4a07fa7d3d32b2728a2fadff
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: d6def4b89cbcb8a8a24bb00eda030743SHA-256: 9994053b0657b295a36c923a5d6bcd137dcf105b5b98a50b08cea736829fbc57
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 1b10919a0a33a5850fa5845ad3b30617SHA-256: f6df104f03659a7e69db2b721103b5424a9619810dd6f671e187dbb28a53f592
qemu-kvm-common-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: b7408f4766b0886abcd43e864aa64dbbSHA-256: 3873389867605328bbec8cd56d3d07eab3f24d0289f1411d1f2525746733922b
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ee41605b25469e911c3d5b116b4e56a1SHA-256: 95c59357840714e7b1eacdeb143e98981a0ad932a7609427d38ad7d180ef206f
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 6957908f7231d9f9fc70551ab40540d7SHA-256: 651e68eae6900b08e9541644c8f8d68337f149be64be3015705a247e3fd0ff72
qemu-kvm-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 043bc8c548ace630edb60cc4db664bb3SHA-256: 6ed186ed55b906a95864ddd0d05e0540cb5d7d222e2fff59c8be18b484c1ead6
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.src.rpm
    MD5: 5b450d5aedd856e83de9dfad94ade52aSHA-256: 36980efead2035dd37fafcca7ab6ea8bd037734f87ec30346f9bffb9c9097b0e
 
PPC:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.ppc.rpm
    MD5: a9a9cb1b083b986e4625e91e9eb6264cSHA-256: 8decae32e4f8f77dcc94e3c4c8edf6138df7ac88af5019e71b2a90242e1d7f39
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: 653b207009a22c36b817eda627024ed6SHA-256: dba974e7372a3aaef08245a0c7b5b1da94c6b4b04eddbee09ad3bd0142d3a8a6
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.ppc.rpm
    MD5: 7176d12439cc833267453cc477179168SHA-256: dde0e42596adece9ebcb4884b169a3168ace8a2e7d33225af56b9843597cbd23
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: eeb4d9f91ebaec16103afe873963ed54SHA-256: 6f01e0a5123b37fc29349ce8a6a8bcdd2525df876226e77ac2e48ecbc28f3b82
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: 72c3ada0082045d097b073943e699f44SHA-256: d628116073f0d4cbf8aab05fd25d23eb3480f8ece1e2ee0cd1709c89a1226556
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: a4967ff01b9c28cb59bfa12c9091693aSHA-256: ad8bfb4066f61ce9791bc29ce9b3f677831763767cdd732f1a57f9c70c55535d
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.ppc.rpm
    MD5: b514d3377ae9f44e2a4e30763d89a698SHA-256: bade72a9c053ca0968f63e1c787dda3775f22216896d71cba3d281e153362ef1
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: 9394843699a677d223ec925b80e17541SHA-256: 9024f1f02331c53cce796d6bd585d9f42380fb888a2bec69ff67873b81870ac6
 
PPC64LE:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: 3c82eeb56e0ba70412d70c798f995943SHA-256: 603c7033b832e97b08165333655e637115ab271eb797110b3e7a3a42ca43d7ee
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: e2f9437694367e112bcf80f8a13ae24aSHA-256: 1bf3483cf75f5ddf3430f10f68f3f7290bc5cf6c27b026277b3ef9d3a454e13d
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: e12ff7cc23b744f7338f68a32cefafc2SHA-256: ce6342cd11bd9a7413022a67ead2776a0c7121d0d326addc0ceeef1c04df6cfc
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: 19b8a61de983fa29db29d064ed69dc81SHA-256: af265b2719ec9230507cb99671e285f17acee3f3cc47c8070aa95042d802971c
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: 74be9f595409ff66f0aeffd689656c99SHA-256: 6bfcf63d651e7fead37fd2ba1cfb1614d3a77b753f68b707bea84dbf417fd12e
 
x86_64:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ce772a861a20764261fb257a0e3f2abdSHA-256: 49c93c2d8cddac1b8e2429c0fb246b051ea869189f03d04ce49820d3e61856e7
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 00649508b1ad1a009d67acc65e945c28SHA-256: 7c98d89cf1c4476cfd58faa4ddf7d01f0c70fa1c78949bf1b654babdb273dc83
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: 324946b78e930d84074b26998a899155SHA-256: 5b724e60ab1fe6c998a94be3d4811954b4fd19ea3601a73df1d9e943ec161f09
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 3751fafb39c04eb137cdb98f9ecb9a3aSHA-256: 4ab1ec7d28950cba67dad3f8bd8299e7b76bc1462a71ac15ac749f383c91fd95
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 7367ba9d5d0c1c69698592b00e5d7b0bSHA-256: b2c2be756e0811990d30b2aad56b41bef78328ec4a07fa7d3d32b2728a2fadff
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: d6def4b89cbcb8a8a24bb00eda030743SHA-256: 9994053b0657b295a36c923a5d6bcd137dcf105b5b98a50b08cea736829fbc57
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 1b10919a0a33a5850fa5845ad3b30617SHA-256: f6df104f03659a7e69db2b721103b5424a9619810dd6f671e187dbb28a53f592
qemu-kvm-common-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: b7408f4766b0886abcd43e864aa64dbbSHA-256: 3873389867605328bbec8cd56d3d07eab3f24d0289f1411d1f2525746733922b
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ee41605b25469e911c3d5b116b4e56a1SHA-256: 95c59357840714e7b1eacdeb143e98981a0ad932a7609427d38ad7d180ef206f
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 6957908f7231d9f9fc70551ab40540d7SHA-256: 651e68eae6900b08e9541644c8f8d68337f149be64be3015705a247e3fd0ff72
qemu-kvm-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 043bc8c548ace630edb60cc4db664bb3SHA-256: 6ed186ed55b906a95864ddd0d05e0540cb5d7d222e2fff59c8be18b484c1ead6
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 7.2)

SRPMS:
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.src.rpm
    MD5: 5b450d5aedd856e83de9dfad94ade52aSHA-256: 36980efead2035dd37fafcca7ab6ea8bd037734f87ec30346f9bffb9c9097b0e
 
x86_64:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ce772a861a20764261fb257a0e3f2abdSHA-256: 49c93c2d8cddac1b8e2429c0fb246b051ea869189f03d04ce49820d3e61856e7
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 00649508b1ad1a009d67acc65e945c28SHA-256: 7c98d89cf1c4476cfd58faa4ddf7d01f0c70fa1c78949bf1b654babdb273dc83
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: 324946b78e930d84074b26998a899155SHA-256: 5b724e60ab1fe6c998a94be3d4811954b4fd19ea3601a73df1d9e943ec161f09
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 3751fafb39c04eb137cdb98f9ecb9a3aSHA-256: 4ab1ec7d28950cba67dad3f8bd8299e7b76bc1462a71ac15ac749f383c91fd95
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 7367ba9d5d0c1c69698592b00e5d7b0bSHA-256: b2c2be756e0811990d30b2aad56b41bef78328ec4a07fa7d3d32b2728a2fadff
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: d6def4b89cbcb8a8a24bb00eda030743SHA-256: 9994053b0657b295a36c923a5d6bcd137dcf105b5b98a50b08cea736829fbc57
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 1b10919a0a33a5850fa5845ad3b30617SHA-256: f6df104f03659a7e69db2b721103b5424a9619810dd6f671e187dbb28a53f592
qemu-kvm-common-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: b7408f4766b0886abcd43e864aa64dbbSHA-256: 3873389867605328bbec8cd56d3d07eab3f24d0289f1411d1f2525746733922b
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ee41605b25469e911c3d5b116b4e56a1SHA-256: 95c59357840714e7b1eacdeb143e98981a0ad932a7609427d38ad7d180ef206f
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 6957908f7231d9f9fc70551ab40540d7SHA-256: 651e68eae6900b08e9541644c8f8d68337f149be64be3015705a247e3fd0ff72
qemu-kvm-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 043bc8c548ace630edb60cc4db664bb3SHA-256: 6ed186ed55b906a95864ddd0d05e0540cb5d7d222e2fff59c8be18b484c1ead6
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.2)

SRPMS:
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.src.rpm
    MD5: 5b450d5aedd856e83de9dfad94ade52aSHA-256: 36980efead2035dd37fafcca7ab6ea8bd037734f87ec30346f9bffb9c9097b0e
 
PPC:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.ppc.rpm
    MD5: a9a9cb1b083b986e4625e91e9eb6264cSHA-256: 8decae32e4f8f77dcc94e3c4c8edf6138df7ac88af5019e71b2a90242e1d7f39
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: 653b207009a22c36b817eda627024ed6SHA-256: dba974e7372a3aaef08245a0c7b5b1da94c6b4b04eddbee09ad3bd0142d3a8a6
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.ppc.rpm
    MD5: 7176d12439cc833267453cc477179168SHA-256: dde0e42596adece9ebcb4884b169a3168ace8a2e7d33225af56b9843597cbd23
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: eeb4d9f91ebaec16103afe873963ed54SHA-256: 6f01e0a5123b37fc29349ce8a6a8bcdd2525df876226e77ac2e48ecbc28f3b82
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: 72c3ada0082045d097b073943e699f44SHA-256: d628116073f0d4cbf8aab05fd25d23eb3480f8ece1e2ee0cd1709c89a1226556
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: a4967ff01b9c28cb59bfa12c9091693aSHA-256: ad8bfb4066f61ce9791bc29ce9b3f677831763767cdd732f1a57f9c70c55535d
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.ppc.rpm
    MD5: b514d3377ae9f44e2a4e30763d89a698SHA-256: bade72a9c053ca0968f63e1c787dda3775f22216896d71cba3d281e153362ef1
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64.rpm
    MD5: 9394843699a677d223ec925b80e17541SHA-256: 9024f1f02331c53cce796d6bd585d9f42380fb888a2bec69ff67873b81870ac6
 
PPC64LE:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: 3c82eeb56e0ba70412d70c798f995943SHA-256: 603c7033b832e97b08165333655e637115ab271eb797110b3e7a3a42ca43d7ee
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: e2f9437694367e112bcf80f8a13ae24aSHA-256: 1bf3483cf75f5ddf3430f10f68f3f7290bc5cf6c27b026277b3ef9d3a454e13d
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: e12ff7cc23b744f7338f68a32cefafc2SHA-256: ce6342cd11bd9a7413022a67ead2776a0c7121d0d326addc0ceeef1c04df6cfc
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: 19b8a61de983fa29db29d064ed69dc81SHA-256: af265b2719ec9230507cb99671e285f17acee3f3cc47c8070aa95042d802971c
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.ppc64le.rpm
    MD5: 74be9f595409ff66f0aeffd689656c99SHA-256: 6bfcf63d651e7fead37fd2ba1cfb1614d3a77b753f68b707bea84dbf417fd12e
 
x86_64:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ce772a861a20764261fb257a0e3f2abdSHA-256: 49c93c2d8cddac1b8e2429c0fb246b051ea869189f03d04ce49820d3e61856e7
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 00649508b1ad1a009d67acc65e945c28SHA-256: 7c98d89cf1c4476cfd58faa4ddf7d01f0c70fa1c78949bf1b654babdb273dc83
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: 324946b78e930d84074b26998a899155SHA-256: 5b724e60ab1fe6c998a94be3d4811954b4fd19ea3601a73df1d9e943ec161f09
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 3751fafb39c04eb137cdb98f9ecb9a3aSHA-256: 4ab1ec7d28950cba67dad3f8bd8299e7b76bc1462a71ac15ac749f383c91fd95
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 7367ba9d5d0c1c69698592b00e5d7b0bSHA-256: b2c2be756e0811990d30b2aad56b41bef78328ec4a07fa7d3d32b2728a2fadff
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: d6def4b89cbcb8a8a24bb00eda030743SHA-256: 9994053b0657b295a36c923a5d6bcd137dcf105b5b98a50b08cea736829fbc57
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 1b10919a0a33a5850fa5845ad3b30617SHA-256: f6df104f03659a7e69db2b721103b5424a9619810dd6f671e187dbb28a53f592
qemu-kvm-common-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: b7408f4766b0886abcd43e864aa64dbbSHA-256: 3873389867605328bbec8cd56d3d07eab3f24d0289f1411d1f2525746733922b
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ee41605b25469e911c3d5b116b4e56a1SHA-256: 95c59357840714e7b1eacdeb143e98981a0ad932a7609427d38ad7d180ef206f
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 6957908f7231d9f9fc70551ab40540d7SHA-256: 651e68eae6900b08e9541644c8f8d68337f149be64be3015705a247e3fd0ff72
qemu-kvm-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 043bc8c548ace630edb60cc4db664bb3SHA-256: 6ed186ed55b906a95864ddd0d05e0540cb5d7d222e2fff59c8be18b484c1ead6
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.src.rpm
    MD5: 5b450d5aedd856e83de9dfad94ade52aSHA-256: 36980efead2035dd37fafcca7ab6ea8bd037734f87ec30346f9bffb9c9097b0e
 
x86_64:
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ce772a861a20764261fb257a0e3f2abdSHA-256: 49c93c2d8cddac1b8e2429c0fb246b051ea869189f03d04ce49820d3e61856e7
libcacard-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 00649508b1ad1a009d67acc65e945c28SHA-256: 7c98d89cf1c4476cfd58faa4ddf7d01f0c70fa1c78949bf1b654babdb273dc83
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: 324946b78e930d84074b26998a899155SHA-256: 5b724e60ab1fe6c998a94be3d4811954b4fd19ea3601a73df1d9e943ec161f09
libcacard-devel-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 3751fafb39c04eb137cdb98f9ecb9a3aSHA-256: 4ab1ec7d28950cba67dad3f8bd8299e7b76bc1462a71ac15ac749f383c91fd95
libcacard-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 7367ba9d5d0c1c69698592b00e5d7b0bSHA-256: b2c2be756e0811990d30b2aad56b41bef78328ec4a07fa7d3d32b2728a2fadff
qemu-img-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: d6def4b89cbcb8a8a24bb00eda030743SHA-256: 9994053b0657b295a36c923a5d6bcd137dcf105b5b98a50b08cea736829fbc57
qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 1b10919a0a33a5850fa5845ad3b30617SHA-256: f6df104f03659a7e69db2b721103b5424a9619810dd6f671e187dbb28a53f592
qemu-kvm-common-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: b7408f4766b0886abcd43e864aa64dbbSHA-256: 3873389867605328bbec8cd56d3d07eab3f24d0289f1411d1f2525746733922b
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.i686.rpm
    MD5: ee41605b25469e911c3d5b116b4e56a1SHA-256: 95c59357840714e7b1eacdeb143e98981a0ad932a7609427d38ad7d180ef206f
qemu-kvm-debuginfo-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 6957908f7231d9f9fc70551ab40540d7SHA-256: 651e68eae6900b08e9541644c8f8d68337f149be64be3015705a247e3fd0ff72
qemu-kvm-tools-1.5.3-105.el7_2.4.x86_64.rpm
    MD5: 043bc8c548ace630edb60cc4db664bb3SHA-256: 6ed186ed55b906a95864ddd0d05e0540cb5d7d222e2fff59c8be18b484c1ead6
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)
These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and
details on how to verify the signature are available from: