Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.src.rpm
    MD5: ebafb6016c4ebf262c06d6694c0f0cd5SHA-256: 368bce56ecef6238ad86d8d5c0c5991f43cb4c3381295d4b7a9ed9cc0e2fd0eb
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: b781d82a98733e5d56c89e73ef117d3fSHA-256: 63bc44acfaac443b7957c592ebddc359b4b1d3cbc70c7d25d5b1d68236262950
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 783010a88bce322c93ed3586403ff867SHA-256: c9c80513c31fff79181811e4f67d1afad53466929a6b37340516aec089e2c9e1
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 05dcb433531dd568c74896127e6ed593SHA-256: 7c82535b7324975c93b97ef2bd118a5ee18f81a769d9042402d14b71ce0d16b5
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: f29fa543f5f1ff5a359149b6145d74dcSHA-256: 096a9305c3a1d904f9881348e454fd14421315d9a023a7c47925fc6cf6b35fbf
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 396de5c9e0bfc7d5bc6312da9752ac21SHA-256: 156d6130f6a2ab9c3c3e09e9a15dc78986e75804ab9ff95874b8d116cd72e376
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 3b78cef26d92b3e9091e6c8eb71bccbeSHA-256: 73cbae3d595701f4f475b231729b5f7b22104ac716d5f7cd0c5f62f424aa899a
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 3ceeb827a2faf625017de2e95df5b212SHA-256: 93ab9d225543250a41538bb308a145dce2a101973ff6652e9e6cd68ef2a3201a
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: e3820da7e67840539e709c0175fdb712SHA-256: 6fb6d68133c28966b3c9236a9db3256e879e6cc80b339ac89437eb63d8016baf
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 17d2f1c615d056e055b46ccdfbb8086dSHA-256: 02b53ee4ee2105dbf714f0c85609430433a29046fb4499e13226823ba2cdafee
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 278f2e48134c1fb52e41d0dbd7f0b8b2SHA-256: 2aa81881d99c9393810cd1a1c8a779c4d246253c99c11bbb1d216591a29a6ecf
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: a42425f6105bd35a4012bbf6f9ac48cdSHA-256: 3344fc778d08dfcc72b78d0c2e98383ba3b260dd0ef0677b90a8f515fb285808
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 9fc14046a354d2b448f9caba8b0adac9SHA-256: 868a37d12809bfad9da866b8c81bee44b8806fd3f446ce657ece62173f915c3c
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 48761b897b293b59f52c8c5bebe5c640SHA-256: 4ba74c76dcbc22097fef913b13a1356f802c68f3382a5b2520ff6e991805fc68
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3c21499c05ad53b9f688c9ac02c3ef67SHA-256: 45a46f83ca3d0704efe56ed0efdf63b5cb7a258846f4199161d4efdc1c5c4441
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 562a5168265694715a1abe54dbb411b3SHA-256: 575369f195ad8dcc7943827559a6e4d3dd2b869a4fc874af02db0e7892c5feef
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 5e45e2e49a716a54296549b913eac7d9SHA-256: ea07260e44272ac020addb2920d40c58bc9758390d4b2f39917b14990534a801
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: f9cdb881cd7c51bc4c7fa788ed3f8ecbSHA-256: 986f85823d41878256b3f216458bbef61aec475e5c65308fa4449fafc6284187
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: df22fb452ee7f297e3064e08aae1e9dbSHA-256: 6280078d666eda245df29586c988ee9f9d95e42c7a78a00a1a50bc1c5d024c0f
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: edcd581e0498925f1fa56076b98c5621SHA-256: daec628dd37641430cd69397c0ac9523f68ef6460a3e7d7d235e9ac0d3f832ef
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 08d9c00775023374d3c42f64991f9515SHA-256: cb36508ffa88073b40bca7c193ee02e88d89ff732f54400383f65384813e2e40
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d9a0554a7cc54a04acd00386463df489SHA-256: c73e87df7d7de1554b2e08a01b1d9c125b81594ddb431c32dc3280c13bc1585e
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2106f1296253c5448fb7ddfb62e4f26eSHA-256: b5e5ca0673e6d3c613bd4ac233fecca322adaa5cce696b1c4538d51ccfba2942
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 278f2e48134c1fb52e41d0dbd7f0b8b2SHA-256: 2aa81881d99c9393810cd1a1c8a779c4d246253c99c11bbb1d216591a29a6ecf
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: a42425f6105bd35a4012bbf6f9ac48cdSHA-256: 3344fc778d08dfcc72b78d0c2e98383ba3b260dd0ef0677b90a8f515fb285808
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2d09ddd64df29b807db552c046798a33SHA-256: bf6077ec4ff8d6cb429b5dd8734bb946954b35297d7e18ce8b4495e45b7c2b0d
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 6bf0e5337e3600c471b4c7a1f46d9914SHA-256: f61cf7b5674afb73398e5c22e69ab72e3f90afd6b161f2576790bd996be94812
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm
    MD5: c327fc6e2924087c4f5119e506eed0fbSHA-256: 29d3b869a7955401c35d8d77ba46b9e040171e6e5821f8a19928ad62f43b96d8
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 3922d549260766899ed30fa70bce155fSHA-256: e08d78ed41c6e11841a9df9972e7e4e5ad766d1b6bf13a6d65f4f39f0693bdad
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a08b054aaa52fda86cffd59d21e3a227SHA-256: c09d182da097e217780240a08c4a9b27a885af3957926ab2bd8d3a4df37c08f0
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 53b138d27ed87843057cd1dcfc067cbbSHA-256: 28fa791e729149c474060622fc725558ac76953b6718818e139a1e51e8c3bbb8
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 035c98d76fa171b93930d16e828f18feSHA-256: 1cac12aee660dfd1570c9548b984cf1a78c7bd147c2533c02a310a2e8c5c3fea
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2d8d7ab79201b0712abb81f2c6cbfa93SHA-256: 38f9027da1ead46849a4827a0502d445a2350aaf73effd75cf7ee13494592023
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e0594f29fd2be1449289df691383536dSHA-256: 2a8898fecb93011c6fa18fc1b2c40a0507e9dad78b400a1c4c481c711f801bd5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: ac0bb5ea32ed58b997d3bb691da92c31SHA-256: fe73d66345221361a8137c39efaa1d0689ed79f4865292024f70325bc0f3b3b8
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e3ec621bbb7e2b30a889cef6c7da5831SHA-256: 53eb171d5f94d2538f3ce64e50b65ab7be1086f4e56e9a6748b0001d0cf8424b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 71a296fd46d4439b597e4707c5f38030SHA-256: c3695a3776384e78891914dec8a8d055add755b8e7ed61e04ca098e10aca88b3
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 0d87b8856580f111f4bd10ac103c4e82SHA-256: 6237f72ea0effd2f7bb1d24608cfd51df3cfc344b5a5f49a51f55b63022c601a
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 766c4f5017901f0c1cbc0f26e76ee97cSHA-256: f295aea34f0d79f49e81b6eedf002620212d5931bcc13c798b9eb79366c3d488
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 293df7757b7f6ed20b6424bb18e2c6f9SHA-256: 0ff8215a8ad24a3c1fe708b1e75f39a70f80602f9cb0f90207b3ed99bac31044
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 8bcb582de0dc551e3229ccf98af2a436SHA-256: b80a3fc0406d3e95c39a73d51635cdd5be786a7281e7dd8f07bad21236012a11
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.src.rpm
    MD5: ebafb6016c4ebf262c06d6694c0f0cd5SHA-256: 368bce56ecef6238ad86d8d5c0c5991f43cb4c3381295d4b7a9ed9cc0e2fd0eb
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3c21499c05ad53b9f688c9ac02c3ef67SHA-256: 45a46f83ca3d0704efe56ed0efdf63b5cb7a258846f4199161d4efdc1c5c4441
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 562a5168265694715a1abe54dbb411b3SHA-256: 575369f195ad8dcc7943827559a6e4d3dd2b869a4fc874af02db0e7892c5feef
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 5e45e2e49a716a54296549b913eac7d9SHA-256: ea07260e44272ac020addb2920d40c58bc9758390d4b2f39917b14990534a801
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: f9cdb881cd7c51bc4c7fa788ed3f8ecbSHA-256: 986f85823d41878256b3f216458bbef61aec475e5c65308fa4449fafc6284187
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: df22fb452ee7f297e3064e08aae1e9dbSHA-256: 6280078d666eda245df29586c988ee9f9d95e42c7a78a00a1a50bc1c5d024c0f
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: edcd581e0498925f1fa56076b98c5621SHA-256: daec628dd37641430cd69397c0ac9523f68ef6460a3e7d7d235e9ac0d3f832ef
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 08d9c00775023374d3c42f64991f9515SHA-256: cb36508ffa88073b40bca7c193ee02e88d89ff732f54400383f65384813e2e40
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d9a0554a7cc54a04acd00386463df489SHA-256: c73e87df7d7de1554b2e08a01b1d9c125b81594ddb431c32dc3280c13bc1585e
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2106f1296253c5448fb7ddfb62e4f26eSHA-256: b5e5ca0673e6d3c613bd4ac233fecca322adaa5cce696b1c4538d51ccfba2942
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 278f2e48134c1fb52e41d0dbd7f0b8b2SHA-256: 2aa81881d99c9393810cd1a1c8a779c4d246253c99c11bbb1d216591a29a6ecf
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: a42425f6105bd35a4012bbf6f9ac48cdSHA-256: 3344fc778d08dfcc72b78d0c2e98383ba3b260dd0ef0677b90a8f515fb285808
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2d09ddd64df29b807db552c046798a33SHA-256: bf6077ec4ff8d6cb429b5dd8734bb946954b35297d7e18ce8b4495e45b7c2b0d
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 6bf0e5337e3600c471b4c7a1f46d9914SHA-256: f61cf7b5674afb73398e5c22e69ab72e3f90afd6b161f2576790bd996be94812
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm
    MD5: c327fc6e2924087c4f5119e506eed0fbSHA-256: 29d3b869a7955401c35d8d77ba46b9e040171e6e5821f8a19928ad62f43b96d8
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 3922d549260766899ed30fa70bce155fSHA-256: e08d78ed41c6e11841a9df9972e7e4e5ad766d1b6bf13a6d65f4f39f0693bdad
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a08b054aaa52fda86cffd59d21e3a227SHA-256: c09d182da097e217780240a08c4a9b27a885af3957926ab2bd8d3a4df37c08f0
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 53b138d27ed87843057cd1dcfc067cbbSHA-256: 28fa791e729149c474060622fc725558ac76953b6718818e139a1e51e8c3bbb8
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 035c98d76fa171b93930d16e828f18feSHA-256: 1cac12aee660dfd1570c9548b984cf1a78c7bd147c2533c02a310a2e8c5c3fea
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2d8d7ab79201b0712abb81f2c6cbfa93SHA-256: 38f9027da1ead46849a4827a0502d445a2350aaf73effd75cf7ee13494592023
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e0594f29fd2be1449289df691383536dSHA-256: 2a8898fecb93011c6fa18fc1b2c40a0507e9dad78b400a1c4c481c711f801bd5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: ac0bb5ea32ed58b997d3bb691da92c31SHA-256: fe73d66345221361a8137c39efaa1d0689ed79f4865292024f70325bc0f3b3b8
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e3ec621bbb7e2b30a889cef6c7da5831SHA-256: 53eb171d5f94d2538f3ce64e50b65ab7be1086f4e56e9a6748b0001d0cf8424b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 71a296fd46d4439b597e4707c5f38030SHA-256: c3695a3776384e78891914dec8a8d055add755b8e7ed61e04ca098e10aca88b3
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 0d87b8856580f111f4bd10ac103c4e82SHA-256: 6237f72ea0effd2f7bb1d24608cfd51df3cfc344b5a5f49a51f55b63022c601a
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 766c4f5017901f0c1cbc0f26e76ee97cSHA-256: f295aea34f0d79f49e81b6eedf002620212d5931bcc13c798b9eb79366c3d488
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 293df7757b7f6ed20b6424bb18e2c6f9SHA-256: 0ff8215a8ad24a3c1fe708b1e75f39a70f80602f9cb0f90207b3ed99bac31044
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 8bcb582de0dc551e3229ccf98af2a436SHA-256: b80a3fc0406d3e95c39a73d51635cdd5be786a7281e7dd8f07bad21236012a11
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node EUS (v. 7.2)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm
    MD5: c327fc6e2924087c4f5119e506eed0fbSHA-256: 29d3b869a7955401c35d8d77ba46b9e040171e6e5821f8a19928ad62f43b96d8
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 3922d549260766899ed30fa70bce155fSHA-256: e08d78ed41c6e11841a9df9972e7e4e5ad766d1b6bf13a6d65f4f39f0693bdad
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a08b054aaa52fda86cffd59d21e3a227SHA-256: c09d182da097e217780240a08c4a9b27a885af3957926ab2bd8d3a4df37c08f0
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 53b138d27ed87843057cd1dcfc067cbbSHA-256: 28fa791e729149c474060622fc725558ac76953b6718818e139a1e51e8c3bbb8
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 035c98d76fa171b93930d16e828f18feSHA-256: 1cac12aee660dfd1570c9548b984cf1a78c7bd147c2533c02a310a2e8c5c3fea
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2d8d7ab79201b0712abb81f2c6cbfa93SHA-256: 38f9027da1ead46849a4827a0502d445a2350aaf73effd75cf7ee13494592023
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e0594f29fd2be1449289df691383536dSHA-256: 2a8898fecb93011c6fa18fc1b2c40a0507e9dad78b400a1c4c481c711f801bd5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: ac0bb5ea32ed58b997d3bb691da92c31SHA-256: fe73d66345221361a8137c39efaa1d0689ed79f4865292024f70325bc0f3b3b8
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e3ec621bbb7e2b30a889cef6c7da5831SHA-256: 53eb171d5f94d2538f3ce64e50b65ab7be1086f4e56e9a6748b0001d0cf8424b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 71a296fd46d4439b597e4707c5f38030SHA-256: c3695a3776384e78891914dec8a8d055add755b8e7ed61e04ca098e10aca88b3
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 0d87b8856580f111f4bd10ac103c4e82SHA-256: 6237f72ea0effd2f7bb1d24608cfd51df3cfc344b5a5f49a51f55b63022c601a
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 766c4f5017901f0c1cbc0f26e76ee97cSHA-256: f295aea34f0d79f49e81b6eedf002620212d5931bcc13c798b9eb79366c3d488
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 293df7757b7f6ed20b6424bb18e2c6f9SHA-256: 0ff8215a8ad24a3c1fe708b1e75f39a70f80602f9cb0f90207b3ed99bac31044
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 8bcb582de0dc551e3229ccf98af2a436SHA-256: b80a3fc0406d3e95c39a73d51635cdd5be786a7281e7dd8f07bad21236012a11
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.src.rpm
    MD5: ebafb6016c4ebf262c06d6694c0f0cd5SHA-256: 368bce56ecef6238ad86d8d5c0c5991f43cb4c3381295d4b7a9ed9cc0e2fd0eb
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: b781d82a98733e5d56c89e73ef117d3fSHA-256: 63bc44acfaac443b7957c592ebddc359b4b1d3cbc70c7d25d5b1d68236262950
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 783010a88bce322c93ed3586403ff867SHA-256: c9c80513c31fff79181811e4f67d1afad53466929a6b37340516aec089e2c9e1
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 05dcb433531dd568c74896127e6ed593SHA-256: 7c82535b7324975c93b97ef2bd118a5ee18f81a769d9042402d14b71ce0d16b5
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: f29fa543f5f1ff5a359149b6145d74dcSHA-256: 096a9305c3a1d904f9881348e454fd14421315d9a023a7c47925fc6cf6b35fbf
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 396de5c9e0bfc7d5bc6312da9752ac21SHA-256: 156d6130f6a2ab9c3c3e09e9a15dc78986e75804ab9ff95874b8d116cd72e376
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 3b78cef26d92b3e9091e6c8eb71bccbeSHA-256: 73cbae3d595701f4f475b231729b5f7b22104ac716d5f7cd0c5f62f424aa899a
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 3ceeb827a2faf625017de2e95df5b212SHA-256: 93ab9d225543250a41538bb308a145dce2a101973ff6652e9e6cd68ef2a3201a
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: e3820da7e67840539e709c0175fdb712SHA-256: 6fb6d68133c28966b3c9236a9db3256e879e6cc80b339ac89437eb63d8016baf
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 17d2f1c615d056e055b46ccdfbb8086dSHA-256: 02b53ee4ee2105dbf714f0c85609430433a29046fb4499e13226823ba2cdafee
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 278f2e48134c1fb52e41d0dbd7f0b8b2SHA-256: 2aa81881d99c9393810cd1a1c8a779c4d246253c99c11bbb1d216591a29a6ecf
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: a42425f6105bd35a4012bbf6f9ac48cdSHA-256: 3344fc778d08dfcc72b78d0c2e98383ba3b260dd0ef0677b90a8f515fb285808
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 9fc14046a354d2b448f9caba8b0adac9SHA-256: 868a37d12809bfad9da866b8c81bee44b8806fd3f446ce657ece62173f915c3c
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 48761b897b293b59f52c8c5bebe5c640SHA-256: 4ba74c76dcbc22097fef913b13a1356f802c68f3382a5b2520ff6e991805fc68
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3c21499c05ad53b9f688c9ac02c3ef67SHA-256: 45a46f83ca3d0704efe56ed0efdf63b5cb7a258846f4199161d4efdc1c5c4441
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 562a5168265694715a1abe54dbb411b3SHA-256: 575369f195ad8dcc7943827559a6e4d3dd2b869a4fc874af02db0e7892c5feef
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 5e45e2e49a716a54296549b913eac7d9SHA-256: ea07260e44272ac020addb2920d40c58bc9758390d4b2f39917b14990534a801
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: f9cdb881cd7c51bc4c7fa788ed3f8ecbSHA-256: 986f85823d41878256b3f216458bbef61aec475e5c65308fa4449fafc6284187
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: df22fb452ee7f297e3064e08aae1e9dbSHA-256: 6280078d666eda245df29586c988ee9f9d95e42c7a78a00a1a50bc1c5d024c0f
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: edcd581e0498925f1fa56076b98c5621SHA-256: daec628dd37641430cd69397c0ac9523f68ef6460a3e7d7d235e9ac0d3f832ef
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 08d9c00775023374d3c42f64991f9515SHA-256: cb36508ffa88073b40bca7c193ee02e88d89ff732f54400383f65384813e2e40
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d9a0554a7cc54a04acd00386463df489SHA-256: c73e87df7d7de1554b2e08a01b1d9c125b81594ddb431c32dc3280c13bc1585e
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2106f1296253c5448fb7ddfb62e4f26eSHA-256: b5e5ca0673e6d3c613bd4ac233fecca322adaa5cce696b1c4538d51ccfba2942
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 278f2e48134c1fb52e41d0dbd7f0b8b2SHA-256: 2aa81881d99c9393810cd1a1c8a779c4d246253c99c11bbb1d216591a29a6ecf
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: a42425f6105bd35a4012bbf6f9ac48cdSHA-256: 3344fc778d08dfcc72b78d0c2e98383ba3b260dd0ef0677b90a8f515fb285808
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2d09ddd64df29b807db552c046798a33SHA-256: bf6077ec4ff8d6cb429b5dd8734bb946954b35297d7e18ce8b4495e45b7c2b0d
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 6bf0e5337e3600c471b4c7a1f46d9914SHA-256: f61cf7b5674afb73398e5c22e69ab72e3f90afd6b161f2576790bd996be94812
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm
    MD5: c327fc6e2924087c4f5119e506eed0fbSHA-256: 29d3b869a7955401c35d8d77ba46b9e040171e6e5821f8a19928ad62f43b96d8
 
PPC:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: ebd4a623f8ba7c92ef7f7a4f9f754480SHA-256: dbffd2c586f53d86b452703937b9d898d0e80301393ee068fcd3c3abbaf0d1c2
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: b9214a67c648083dc996eaa277e921a8SHA-256: 0ca51363e52da8a97708a6f9f8522073f04562cf529d84ddfab294dbc356ea33
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: f54cf3d21732a8c28cf5913ccc15fa6fSHA-256: 3f0bfc7ac58a60ff1e61446e6c96f2f80d1b4d9ff8bfcf42299d355c5dc5f1b4
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 8c04e50b830bab3f20aa7c279321e933SHA-256: f0f59c335561c38d1f968c4273c1a1d2f34c176a23054a23cada71ccb9ad057a
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 1a5dc87af0e930d80b4c3f1ff9b5bd4bSHA-256: ed11ede110147058010d4f86b2e3bce32af97a909434d862a5f24b3ee3b4ef01
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 9c12f758e7048b535425539446950f3fSHA-256: 53cc24fb8085b7d433304a9ea9fd45ecb3686fa0c0305532d4a343b8e8a6b568
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 9afb648a0e112c8e83d7e1d23bf7d30dSHA-256: 06285981e7f1667af0142395cd0b43926838cd3c2e94923c2ea290deba53baa5
 
PPC64LE:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 7b003a76ff0cd5b9f45c134ec87c7e55SHA-256: 53fd5e333ae627999239046c4292e36ef43103188fb119e8d48830d80a4390ce
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 460fd9bacc69eb3c40789bd1bf55aedbSHA-256: d23b84fc65079001e3aa0bfb986c1722d628d31884db1c916906c202ddcf625a
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 8689525ca143a945c273a5d26532178aSHA-256: 7f3b2aab07fa7af27a26b614a3903ce4ae7d93ca1fb2eb7ba8f4fc5a58baf9ee
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: f3aeb879ee59af4279a85fbb1bb4e7aeSHA-256: d394cf518b5bbe386f49ad9f17b60f55256710e0896669c3c898af583683c3b7
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 749ac5c6f297f52c3c7e0a7a93cf03f1SHA-256: bb0173f46423241776de0cd24a2747b60afc529aacd424cb1382952821d28306
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 80cb17f689eb4d366af9e4310b72c5aeSHA-256: 5a3fe0a5d56dfbba30f92a1d6cd03664a0dd6e01e007c93464fdb762ac8825c8
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 19aa877bce789cc71fcc34d45068a134SHA-256: bd7204d4243967a022b4ee6058811c5da64a2ab4de6d7a9b44926393b2c35bce
 
s390x:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: b8d067d48990f7fe913e8a5f44bebb8fSHA-256: dba60c9a2760a768f99d1a8ba06eee8563d9b41f4770bc96ecbd327c0a165339
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 2e5b7c29907b261b95ff94a6425cdec7SHA-256: 00a5a6e77cd25bc222a57a2df4ad55bfd1034c26e93b79b0d4b087c25c62e735
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: d5df9e782d8c3c8853928e3ecd978efeSHA-256: e72479a8320aa4bc713345ad94f42dac8c01eef16795a87b1334be07d3c71454
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 7a15688ac81554a62f1f0e7dcf87a56aSHA-256: 71bfc354ad393ea31bf60a722eb38aa1b29d2f1cdcd2c184ce25474ca6e5faa0
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 59c6a6b077cf533e6aa81814250c1974SHA-256: fb3fa632b23751cf38d53dc76da1dc65673aaef181d5f6bd6967dfe1fdfc527a
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 33f7d1257dfcc6785a27c535449c6221SHA-256: 9468dfed246d356bd17f312f177dc5afb5f5565fabe4959711999a82cca5d16b
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 39e4320878d16b0170e8a48b455d84fcSHA-256: d2b73066a9c2d005d901ac2c4b24d27a7b37ae7dc40b5727f9316d43072e4de6
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 3922d549260766899ed30fa70bce155fSHA-256: e08d78ed41c6e11841a9df9972e7e4e5ad766d1b6bf13a6d65f4f39f0693bdad
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a08b054aaa52fda86cffd59d21e3a227SHA-256: c09d182da097e217780240a08c4a9b27a885af3957926ab2bd8d3a4df37c08f0
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 53b138d27ed87843057cd1dcfc067cbbSHA-256: 28fa791e729149c474060622fc725558ac76953b6718818e139a1e51e8c3bbb8
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 035c98d76fa171b93930d16e828f18feSHA-256: 1cac12aee660dfd1570c9548b984cf1a78c7bd147c2533c02a310a2e8c5c3fea
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2d8d7ab79201b0712abb81f2c6cbfa93SHA-256: 38f9027da1ead46849a4827a0502d445a2350aaf73effd75cf7ee13494592023
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e0594f29fd2be1449289df691383536dSHA-256: 2a8898fecb93011c6fa18fc1b2c40a0507e9dad78b400a1c4c481c711f801bd5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: ac0bb5ea32ed58b997d3bb691da92c31SHA-256: fe73d66345221361a8137c39efaa1d0689ed79f4865292024f70325bc0f3b3b8
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e3ec621bbb7e2b30a889cef6c7da5831SHA-256: 53eb171d5f94d2538f3ce64e50b65ab7be1086f4e56e9a6748b0001d0cf8424b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 71a296fd46d4439b597e4707c5f38030SHA-256: c3695a3776384e78891914dec8a8d055add755b8e7ed61e04ca098e10aca88b3
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 0d87b8856580f111f4bd10ac103c4e82SHA-256: 6237f72ea0effd2f7bb1d24608cfd51df3cfc344b5a5f49a51f55b63022c601a
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 766c4f5017901f0c1cbc0f26e76ee97cSHA-256: f295aea34f0d79f49e81b6eedf002620212d5931bcc13c798b9eb79366c3d488
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 293df7757b7f6ed20b6424bb18e2c6f9SHA-256: 0ff8215a8ad24a3c1fe708b1e75f39a70f80602f9cb0f90207b3ed99bac31044
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 8bcb582de0dc551e3229ccf98af2a436SHA-256: b80a3fc0406d3e95c39a73d51635cdd5be786a7281e7dd8f07bad21236012a11
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 7.2)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm
    MD5: c327fc6e2924087c4f5119e506eed0fbSHA-256: 29d3b869a7955401c35d8d77ba46b9e040171e6e5821f8a19928ad62f43b96d8
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 3922d549260766899ed30fa70bce155fSHA-256: e08d78ed41c6e11841a9df9972e7e4e5ad766d1b6bf13a6d65f4f39f0693bdad
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a08b054aaa52fda86cffd59d21e3a227SHA-256: c09d182da097e217780240a08c4a9b27a885af3957926ab2bd8d3a4df37c08f0
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 53b138d27ed87843057cd1dcfc067cbbSHA-256: 28fa791e729149c474060622fc725558ac76953b6718818e139a1e51e8c3bbb8
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 035c98d76fa171b93930d16e828f18feSHA-256: 1cac12aee660dfd1570c9548b984cf1a78c7bd147c2533c02a310a2e8c5c3fea
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2d8d7ab79201b0712abb81f2c6cbfa93SHA-256: 38f9027da1ead46849a4827a0502d445a2350aaf73effd75cf7ee13494592023
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e0594f29fd2be1449289df691383536dSHA-256: 2a8898fecb93011c6fa18fc1b2c40a0507e9dad78b400a1c4c481c711f801bd5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: ac0bb5ea32ed58b997d3bb691da92c31SHA-256: fe73d66345221361a8137c39efaa1d0689ed79f4865292024f70325bc0f3b3b8
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e3ec621bbb7e2b30a889cef6c7da5831SHA-256: 53eb171d5f94d2538f3ce64e50b65ab7be1086f4e56e9a6748b0001d0cf8424b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 71a296fd46d4439b597e4707c5f38030SHA-256: c3695a3776384e78891914dec8a8d055add755b8e7ed61e04ca098e10aca88b3
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 0d87b8856580f111f4bd10ac103c4e82SHA-256: 6237f72ea0effd2f7bb1d24608cfd51df3cfc344b5a5f49a51f55b63022c601a
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 766c4f5017901f0c1cbc0f26e76ee97cSHA-256: f295aea34f0d79f49e81b6eedf002620212d5931bcc13c798b9eb79366c3d488
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 293df7757b7f6ed20b6424bb18e2c6f9SHA-256: 0ff8215a8ad24a3c1fe708b1e75f39a70f80602f9cb0f90207b3ed99bac31044
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 8bcb582de0dc551e3229ccf98af2a436SHA-256: b80a3fc0406d3e95c39a73d51635cdd5be786a7281e7dd8f07bad21236012a11
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.2)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm
    MD5: c327fc6e2924087c4f5119e506eed0fbSHA-256: 29d3b869a7955401c35d8d77ba46b9e040171e6e5821f8a19928ad62f43b96d8
 
PPC:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: ebd4a623f8ba7c92ef7f7a4f9f754480SHA-256: dbffd2c586f53d86b452703937b9d898d0e80301393ee068fcd3c3abbaf0d1c2
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: b9214a67c648083dc996eaa277e921a8SHA-256: 0ca51363e52da8a97708a6f9f8522073f04562cf529d84ddfab294dbc356ea33
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: f54cf3d21732a8c28cf5913ccc15fa6fSHA-256: 3f0bfc7ac58a60ff1e61446e6c96f2f80d1b4d9ff8bfcf42299d355c5dc5f1b4
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 8c04e50b830bab3f20aa7c279321e933SHA-256: f0f59c335561c38d1f968c4273c1a1d2f34c176a23054a23cada71ccb9ad057a
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 1a5dc87af0e930d80b4c3f1ff9b5bd4bSHA-256: ed11ede110147058010d4f86b2e3bce32af97a909434d862a5f24b3ee3b4ef01
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 9c12f758e7048b535425539446950f3fSHA-256: 53cc24fb8085b7d433304a9ea9fd45ecb3686fa0c0305532d4a343b8e8a6b568
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64.rpm
    MD5: 9afb648a0e112c8e83d7e1d23bf7d30dSHA-256: 06285981e7f1667af0142395cd0b43926838cd3c2e94923c2ea290deba53baa5
 
PPC64LE:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 7b003a76ff0cd5b9f45c134ec87c7e55SHA-256: 53fd5e333ae627999239046c4292e36ef43103188fb119e8d48830d80a4390ce
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 460fd9bacc69eb3c40789bd1bf55aedbSHA-256: d23b84fc65079001e3aa0bfb986c1722d628d31884db1c916906c202ddcf625a
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 8689525ca143a945c273a5d26532178aSHA-256: 7f3b2aab07fa7af27a26b614a3903ce4ae7d93ca1fb2eb7ba8f4fc5a58baf9ee
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: f3aeb879ee59af4279a85fbb1bb4e7aeSHA-256: d394cf518b5bbe386f49ad9f17b60f55256710e0896669c3c898af583683c3b7
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 749ac5c6f297f52c3c7e0a7a93cf03f1SHA-256: bb0173f46423241776de0cd24a2747b60afc529aacd424cb1382952821d28306
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 80cb17f689eb4d366af9e4310b72c5aeSHA-256: 5a3fe0a5d56dfbba30f92a1d6cd03664a0dd6e01e007c93464fdb762ac8825c8
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.ppc64le.rpm
    MD5: 19aa877bce789cc71fcc34d45068a134SHA-256: bd7204d4243967a022b4ee6058811c5da64a2ab4de6d7a9b44926393b2c35bce
 
s390x:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: b8d067d48990f7fe913e8a5f44bebb8fSHA-256: dba60c9a2760a768f99d1a8ba06eee8563d9b41f4770bc96ecbd327c0a165339
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 2e5b7c29907b261b95ff94a6425cdec7SHA-256: 00a5a6e77cd25bc222a57a2df4ad55bfd1034c26e93b79b0d4b087c25c62e735
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: d5df9e782d8c3c8853928e3ecd978efeSHA-256: e72479a8320aa4bc713345ad94f42dac8c01eef16795a87b1334be07d3c71454
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 7a15688ac81554a62f1f0e7dcf87a56aSHA-256: 71bfc354ad393ea31bf60a722eb38aa1b29d2f1cdcd2c184ce25474ca6e5faa0
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 59c6a6b077cf533e6aa81814250c1974SHA-256: fb3fa632b23751cf38d53dc76da1dc65673aaef181d5f6bd6967dfe1fdfc527a
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 33f7d1257dfcc6785a27c535449c6221SHA-256: 9468dfed246d356bd17f312f177dc5afb5f5565fabe4959711999a82cca5d16b
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.s390x.rpm
    MD5: 39e4320878d16b0170e8a48b455d84fcSHA-256: d2b73066a9c2d005d901ac2c4b24d27a7b37ae7dc40b5727f9316d43072e4de6
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 3922d549260766899ed30fa70bce155fSHA-256: e08d78ed41c6e11841a9df9972e7e4e5ad766d1b6bf13a6d65f4f39f0693bdad
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a08b054aaa52fda86cffd59d21e3a227SHA-256: c09d182da097e217780240a08c4a9b27a885af3957926ab2bd8d3a4df37c08f0
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 53b138d27ed87843057cd1dcfc067cbbSHA-256: 28fa791e729149c474060622fc725558ac76953b6718818e139a1e51e8c3bbb8
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 035c98d76fa171b93930d16e828f18feSHA-256: 1cac12aee660dfd1570c9548b984cf1a78c7bd147c2533c02a310a2e8c5c3fea
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2d8d7ab79201b0712abb81f2c6cbfa93SHA-256: 38f9027da1ead46849a4827a0502d445a2350aaf73effd75cf7ee13494592023
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e0594f29fd2be1449289df691383536dSHA-256: 2a8898fecb93011c6fa18fc1b2c40a0507e9dad78b400a1c4c481c711f801bd5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: ac0bb5ea32ed58b997d3bb691da92c31SHA-256: fe73d66345221361a8137c39efaa1d0689ed79f4865292024f70325bc0f3b3b8
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e3ec621bbb7e2b30a889cef6c7da5831SHA-256: 53eb171d5f94d2538f3ce64e50b65ab7be1086f4e56e9a6748b0001d0cf8424b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 71a296fd46d4439b597e4707c5f38030SHA-256: c3695a3776384e78891914dec8a8d055add755b8e7ed61e04ca098e10aca88b3
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 0d87b8856580f111f4bd10ac103c4e82SHA-256: 6237f72ea0effd2f7bb1d24608cfd51df3cfc344b5a5f49a51f55b63022c601a
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 766c4f5017901f0c1cbc0f26e76ee97cSHA-256: f295aea34f0d79f49e81b6eedf002620212d5931bcc13c798b9eb79366c3d488
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 293df7757b7f6ed20b6424bb18e2c6f9SHA-256: 0ff8215a8ad24a3c1fe708b1e75f39a70f80602f9cb0f90207b3ed99bac31044
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 8bcb582de0dc551e3229ccf98af2a436SHA-256: b80a3fc0406d3e95c39a73d51635cdd5be786a7281e7dd8f07bad21236012a11
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.src.rpm
    MD5: ebafb6016c4ebf262c06d6694c0f0cd5SHA-256: 368bce56ecef6238ad86d8d5c0c5991f43cb4c3381295d4b7a9ed9cc0e2fd0eb
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: b781d82a98733e5d56c89e73ef117d3fSHA-256: 63bc44acfaac443b7957c592ebddc359b4b1d3cbc70c7d25d5b1d68236262950
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 783010a88bce322c93ed3586403ff867SHA-256: c9c80513c31fff79181811e4f67d1afad53466929a6b37340516aec089e2c9e1
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 05dcb433531dd568c74896127e6ed593SHA-256: 7c82535b7324975c93b97ef2bd118a5ee18f81a769d9042402d14b71ce0d16b5
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: f29fa543f5f1ff5a359149b6145d74dcSHA-256: 096a9305c3a1d904f9881348e454fd14421315d9a023a7c47925fc6cf6b35fbf
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 396de5c9e0bfc7d5bc6312da9752ac21SHA-256: 156d6130f6a2ab9c3c3e09e9a15dc78986e75804ab9ff95874b8d116cd72e376
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 3b78cef26d92b3e9091e6c8eb71bccbeSHA-256: 73cbae3d595701f4f475b231729b5f7b22104ac716d5f7cd0c5f62f424aa899a
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 3ceeb827a2faf625017de2e95df5b212SHA-256: 93ab9d225543250a41538bb308a145dce2a101973ff6652e9e6cd68ef2a3201a
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: e3820da7e67840539e709c0175fdb712SHA-256: 6fb6d68133c28966b3c9236a9db3256e879e6cc80b339ac89437eb63d8016baf
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 17d2f1c615d056e055b46ccdfbb8086dSHA-256: 02b53ee4ee2105dbf714f0c85609430433a29046fb4499e13226823ba2cdafee
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 278f2e48134c1fb52e41d0dbd7f0b8b2SHA-256: 2aa81881d99c9393810cd1a1c8a779c4d246253c99c11bbb1d216591a29a6ecf
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: a42425f6105bd35a4012bbf6f9ac48cdSHA-256: 3344fc778d08dfcc72b78d0c2e98383ba3b260dd0ef0677b90a8f515fb285808
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 9fc14046a354d2b448f9caba8b0adac9SHA-256: 868a37d12809bfad9da866b8c81bee44b8806fd3f446ce657ece62173f915c3c
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.i686.rpm
    MD5: 48761b897b293b59f52c8c5bebe5c640SHA-256: 4ba74c76dcbc22097fef913b13a1356f802c68f3382a5b2520ff6e991805fc68
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3c21499c05ad53b9f688c9ac02c3ef67SHA-256: 45a46f83ca3d0704efe56ed0efdf63b5cb7a258846f4199161d4efdc1c5c4441
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 562a5168265694715a1abe54dbb411b3SHA-256: 575369f195ad8dcc7943827559a6e4d3dd2b869a4fc874af02db0e7892c5feef
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 5e45e2e49a716a54296549b913eac7d9SHA-256: ea07260e44272ac020addb2920d40c58bc9758390d4b2f39917b14990534a801
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: f9cdb881cd7c51bc4c7fa788ed3f8ecbSHA-256: 986f85823d41878256b3f216458bbef61aec475e5c65308fa4449fafc6284187
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: df22fb452ee7f297e3064e08aae1e9dbSHA-256: 6280078d666eda245df29586c988ee9f9d95e42c7a78a00a1a50bc1c5d024c0f
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: edcd581e0498925f1fa56076b98c5621SHA-256: daec628dd37641430cd69397c0ac9523f68ef6460a3e7d7d235e9ac0d3f832ef
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 08d9c00775023374d3c42f64991f9515SHA-256: cb36508ffa88073b40bca7c193ee02e88d89ff732f54400383f65384813e2e40
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d9a0554a7cc54a04acd00386463df489SHA-256: c73e87df7d7de1554b2e08a01b1d9c125b81594ddb431c32dc3280c13bc1585e
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2106f1296253c5448fb7ddfb62e4f26eSHA-256: b5e5ca0673e6d3c613bd4ac233fecca322adaa5cce696b1c4538d51ccfba2942
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 278f2e48134c1fb52e41d0dbd7f0b8b2SHA-256: 2aa81881d99c9393810cd1a1c8a779c4d246253c99c11bbb1d216591a29a6ecf
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.noarch.rpm
    MD5: a42425f6105bd35a4012bbf6f9ac48cdSHA-256: 3344fc778d08dfcc72b78d0c2e98383ba3b260dd0ef0677b90a8f515fb285808
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2d09ddd64df29b807db552c046798a33SHA-256: bf6077ec4ff8d6cb429b5dd8734bb946954b35297d7e18ce8b4495e45b7c2b0d
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-0.b15.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 6bf0e5337e3600c471b4c7a1f46d9914SHA-256: f61cf7b5674afb73398e5c22e69ab72e3f90afd6b161f2576790bd996be94812
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm
    MD5: c327fc6e2924087c4f5119e506eed0fbSHA-256: 29d3b869a7955401c35d8d77ba46b9e040171e6e5821f8a19928ad62f43b96d8
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 3922d549260766899ed30fa70bce155fSHA-256: e08d78ed41c6e11841a9df9972e7e4e5ad766d1b6bf13a6d65f4f39f0693bdad
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: a08b054aaa52fda86cffd59d21e3a227SHA-256: c09d182da097e217780240a08c4a9b27a885af3957926ab2bd8d3a4df37c08f0
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 53b138d27ed87843057cd1dcfc067cbbSHA-256: 28fa791e729149c474060622fc725558ac76953b6718818e139a1e51e8c3bbb8
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 035c98d76fa171b93930d16e828f18feSHA-256: 1cac12aee660dfd1570c9548b984cf1a78c7bd147c2533c02a310a2e8c5c3fea
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 2d8d7ab79201b0712abb81f2c6cbfa93SHA-256: 38f9027da1ead46849a4827a0502d445a2350aaf73effd75cf7ee13494592023
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e0594f29fd2be1449289df691383536dSHA-256: 2a8898fecb93011c6fa18fc1b2c40a0507e9dad78b400a1c4c481c711f801bd5
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: ac0bb5ea32ed58b997d3bb691da92c31SHA-256: fe73d66345221361a8137c39efaa1d0689ed79f4865292024f70325bc0f3b3b8
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: e3ec621bbb7e2b30a889cef6c7da5831SHA-256: 53eb171d5f94d2538f3ce64e50b65ab7be1086f4e56e9a6748b0001d0cf8424b
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 71a296fd46d4439b597e4707c5f38030SHA-256: c3695a3776384e78891914dec8a8d055add755b8e7ed61e04ca098e10aca88b3
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 0d87b8856580f111f4bd10ac103c4e82SHA-256: 6237f72ea0effd2f7bb1d24608cfd51df3cfc344b5a5f49a51f55b63022c601a
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 766c4f5017901f0c1cbc0f26e76ee97cSHA-256: f295aea34f0d79f49e81b6eedf002620212d5931bcc13c798b9eb79366c3d488
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 3489a2eee57e07fcbb6af1160326fcf0SHA-256: db56b9cc1bb08a6b4797f8d93014a5731ab7d02a85023401acae0fd6d844f530
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm
    MD5: 30ba45e8d5970250e0fda9f14cbd667bSHA-256: 7eed82a6c157ffc8d8234ea53b511fb55c270342636c5ea2c53edd5d7d0b2d47
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 293df7757b7f6ed20b6424bb18e2c6f9SHA-256: 0ff8215a8ad24a3c1fe708b1e75f39a70f80602f9cb0f90207b3ed99bac31044
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm
    MD5: 8bcb582de0dc551e3229ccf98af2a436SHA-256: b80a3fc0406d3e95c39a73d51635cdd5be786a7281e7dd8f07bad21236012a11
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)

These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply