RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)

IA-32:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5ed1db7446da7a5d80dacba6a3416e35SHA-256: 3ae839da3625b1679ceda2f6bf20e81669e801ffaaf1bbce9b3a3e20125b94f2
java-1.6.0-ibm-accessibility-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 8a8c630a2e5167ca0479c400bea910a7SHA-256: 50d31fb8b7207101c29f19aebd19cd30ed95b1c68b417f3cd68e320c194b7903
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 24c9e993f2a8622a3bcdb5f3f7cc9ef2SHA-256: 19f583b55e83f3f13c298e599adde32151f82cf0629e7fbad7ee6598f34488f8
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 88567997a714281808004e29d589b581SHA-256: b1928cf88a1098ee41fb5902e93018d0b1c0c3a9f336da4a8438adc434924376
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5eb0131b7fbed935535a0b31b9532c43SHA-256: 591ca2d36c9f3e1c1366e3c2f875b930a8224fbd0b8ef30825f4c3d8760ca102
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: af99c930d535aafcb608bc8e025a09ddSHA-256: a9879b05084cf0d22e8d5c0c352690d809425cbed051d99fb277d393cfab0eb0
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 84902d843299268dc53b36aa64898dedSHA-256: 9646ff12c9738a36b0ac3ce0ce5bbf075286c383cf0fbf07f9d08dd71442d80e
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 2b3ab50b6ee50d1f3c64960883765577SHA-256: 61ad1e6cadc422b8246d81c9bbd9d60daa955dbe62e7a6c7a53eb6d192b4cfb8
 
x86_64:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5ed1db7446da7a5d80dacba6a3416e35SHA-256: 3ae839da3625b1679ceda2f6bf20e81669e801ffaaf1bbce9b3a3e20125b94f2
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 78b9107c8ebe73f3bb6fc2a1f52ff821SHA-256: f09ba9b2c46e50f345b8930946a8e102f3d311030154bbb5d2f8a62b218ad1c7
java-1.6.0-ibm-accessibility-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 520c8b448c81ea21c3ee759329894077SHA-256: 1a2723fa0a75cf26e902ab0746a42d121bfcaadb143b1549f3f0197630e6fb4b
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 24c9e993f2a8622a3bcdb5f3f7cc9ef2SHA-256: 19f583b55e83f3f13c298e599adde32151f82cf0629e7fbad7ee6598f34488f8
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 57f3c3669119e4f39e96c567b5017ae0SHA-256: cc60e6f1f4644a71f253faf0650a83489d3c360acbcacd3f241a83a8eaeb4605
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 88567997a714281808004e29d589b581SHA-256: b1928cf88a1098ee41fb5902e93018d0b1c0c3a9f336da4a8438adc434924376
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 7ca50393bf9bf7b5f3dcd4d2281cc89bSHA-256: 87cab1ab8fb8cbf9fdfb6caf98aabb078bea77e661a87256b25041caf5a46cfe
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5eb0131b7fbed935535a0b31b9532c43SHA-256: 591ca2d36c9f3e1c1366e3c2f875b930a8224fbd0b8ef30825f4c3d8760ca102
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: dc03e08712fff4e2bcfc5634e4fe354bSHA-256: 04bd4490339d301df193848adab369bd9d1981171167c62b23a4b45118f5a867
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: af99c930d535aafcb608bc8e025a09ddSHA-256: a9879b05084cf0d22e8d5c0c352690d809425cbed051d99fb277d393cfab0eb0
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 1c373ce46a2930bf895eeabeefae8254SHA-256: 4fd39d5e7a6df597e166479bc69a6b0b5161db4cfbf4370cbe7a88b2047af532
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 84902d843299268dc53b36aa64898dedSHA-256: 9646ff12c9738a36b0ac3ce0ce5bbf075286c383cf0fbf07f9d08dd71442d80e
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: ec9efb81ac4af55bde079595ff2ffca7SHA-256: cecafe24f4ab0a7134b04845a8c43178d01d2898ea59daf9684f55586309c295
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 2b3ab50b6ee50d1f3c64960883765577SHA-256: 61ad1e6cadc422b8246d81c9bbd9d60daa955dbe62e7a6c7a53eb6d192b4cfb8
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 8bc476a38a5a486a3708d0c72243afc3SHA-256: d043db85a54f9109abf844f7ac925e5182364329bb97d44f76c94690f70d33d1
 
RHEL Supplementary (v. 5 server)

IA-32:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5ed1db7446da7a5d80dacba6a3416e35SHA-256: 3ae839da3625b1679ceda2f6bf20e81669e801ffaaf1bbce9b3a3e20125b94f2
java-1.6.0-ibm-accessibility-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 8a8c630a2e5167ca0479c400bea910a7SHA-256: 50d31fb8b7207101c29f19aebd19cd30ed95b1c68b417f3cd68e320c194b7903
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 24c9e993f2a8622a3bcdb5f3f7cc9ef2SHA-256: 19f583b55e83f3f13c298e599adde32151f82cf0629e7fbad7ee6598f34488f8
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 88567997a714281808004e29d589b581SHA-256: b1928cf88a1098ee41fb5902e93018d0b1c0c3a9f336da4a8438adc434924376
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5eb0131b7fbed935535a0b31b9532c43SHA-256: 591ca2d36c9f3e1c1366e3c2f875b930a8224fbd0b8ef30825f4c3d8760ca102
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: af99c930d535aafcb608bc8e025a09ddSHA-256: a9879b05084cf0d22e8d5c0c352690d809425cbed051d99fb277d393cfab0eb0
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 84902d843299268dc53b36aa64898dedSHA-256: 9646ff12c9738a36b0ac3ce0ce5bbf075286c383cf0fbf07f9d08dd71442d80e
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 2b3ab50b6ee50d1f3c64960883765577SHA-256: 61ad1e6cadc422b8246d81c9bbd9d60daa955dbe62e7a6c7a53eb6d192b4cfb8
 
PPC:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 5c7f8a73f65c90747da77127e053f956SHA-256: 9d3f6412f69aa291da0ad795f26ad013a3e8f75835c7db9a337daa5260484045
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc64.rpm
    MD5: 11c38b31f613f9b34735d412f8023c32SHA-256: f63a9b491622b2ea02e0301f2deab2755f717df5670fb50e269ff21280fcf783
java-1.6.0-ibm-accessibility-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 2a7df7070a0372640d760600f9112fa3SHA-256: f07194c62a4da1f586adc75a8fcd43fd086cc561088b57fa3c26a9edbbb6f365
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 2e2a6744a39b3313405fbcc1889e35acSHA-256: e083d31ceb32786c0b8bf8372451f9c4abee0bb6c51bd6eca3340c102909f5c7
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc64.rpm
    MD5: 4db1bc1372f78cf03dcbccc32c05c130SHA-256: 23ec4715c7ec1ce5ab919295de6c4ff2b2b8047e7486ea419b83496177205ecf
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 5617e1197bcd145e004b25ba3f4f4fe9SHA-256: 54b5bb56d08b468ece5f581d7554b04bc4fbd0124f6eaab66782080eb5011c22
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc64.rpm
    MD5: 4398a6d66329b00cad744db49cc15433SHA-256: 67727aec6eae93538c8ed44bcd134c15d357171f1007a00aec79de0ed87dfc1c
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: 7414aa3c7f4bdf3fd03fad174b77e95fSHA-256: 7423edc211019b9dfe59aadf6597948b77e7cf70384f0c90c33adc44d5095348
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc64.rpm
    MD5: 5aa3ab38ac5a9bc5b952ecfaa3a5b1f7SHA-256: 01c6c407925ab7b28c45c60688f368e7a4abf9681c8b45f8a42af2dcf992c416
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: afa363fe970e117617a7bfdce16f3fdfSHA-256: 1aa0e0930080293123ccb45ba87d7979d70f77b0490ba90eb59689965b4dbb42
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc64.rpm
    MD5: 037b081c0b055217c450025e81d1eeddSHA-256: 34d0f4ab6ad91130760ade2a2e6557b6683e70226e95a317a8d85b0df722017f
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: d6dd6c14b78e4597260d987c15ade2d3SHA-256: 545933f6577f094460acf848c58f971687c043430d3b9825e2590ee51640e5f3
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc.rpm
    MD5: b3ab2f6b67faf35de52e5d2e849578dcSHA-256: c969a9500e21dd84db1a12d10cda0f31cd6027b969f4b6f4839e0c6107f91bfb
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.ppc64.rpm
    MD5: 893ed4e723effd71ed4068b193cc9a02SHA-256: 6ccec730745da6715060fa71c9a9c3c729007602684a2a6e808c625520d8cdc6
 
s390x:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390.rpm
    MD5: 9b5c28356982c3a9032296715aef82daSHA-256: 84590d6d477b9476e4772365aa8cd70c0279a6eb95ea6b4802b49e4dade1a2b0
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390x.rpm
    MD5: a5e79102855a2ef9b43866d7df0ebcefSHA-256: 77f28d7cfb4dc0fc2c0b4e98c46035fb4fc1ab437f36fc7ecd3bb88f4e72ddf9
java-1.6.0-ibm-accessibility-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390x.rpm
    MD5: 295f34bc07abf3b62945bfa6478e8f61SHA-256: 2c5b68052420bffecff2b1d963e0490f61f6f1e630c0e17357c7d67d596ab8f2
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390.rpm
    MD5: 04c7667320711e62db07c2c78e56fb69SHA-256: 24e95520c67c867cd8c4078387e99408665c8b0db270dd31b6b2a1de701fe4fe
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390x.rpm
    MD5: c5200a1b92c7bed6ed33ef4c66845691SHA-256: 5c2b4b94cde4ef121ffdaa95e713b12c439a8c229947977b3e43c2f4cd7fc234
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390.rpm
    MD5: 1bcc230d6135d8a8bd3afead11d5fd11SHA-256: f152d6edd009bcb4b0015b5dbe7364e3ceecf9f06ff153740d9911b4928043ee
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390x.rpm
    MD5: e3e5971962c46c95f72aaee304fbf569SHA-256: 86c7f0bfee9302b3008c777f6aebc2f71da15fbbf5b92a0c6629cd16356fb53d
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390.rpm
    MD5: 0608f62f743bc7001e3393cf90862550SHA-256: 76fb1a1112599d4ed207dcb72c4241ebfbe7bd498e7bd400645557f81f732a11
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390x.rpm
    MD5: d08a6cc0478a648d0ee055a31f349611SHA-256: b9f97ab41c5249dcaa8f63cd4a13abb4a981e7f4c09c3f818b0e16028b0266c4
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390.rpm
    MD5: 8e9039921d34d9f970110680ddd11020SHA-256: 8f571c674a9e6a8ab3c28723386759ea98f80e7457c6902c0254fe3b5bdf6338
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.s390x.rpm
    MD5: 0186783ed96bd10bee4d6dd070ebd484SHA-256: 1c1ba8edb94493fc5b856cf35e1abcd425f8f9fbd6392de40dedbcbce46449b2
 
x86_64:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5ed1db7446da7a5d80dacba6a3416e35SHA-256: 3ae839da3625b1679ceda2f6bf20e81669e801ffaaf1bbce9b3a3e20125b94f2
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 78b9107c8ebe73f3bb6fc2a1f52ff821SHA-256: f09ba9b2c46e50f345b8930946a8e102f3d311030154bbb5d2f8a62b218ad1c7
java-1.6.0-ibm-accessibility-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 520c8b448c81ea21c3ee759329894077SHA-256: 1a2723fa0a75cf26e902ab0746a42d121bfcaadb143b1549f3f0197630e6fb4b
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 24c9e993f2a8622a3bcdb5f3f7cc9ef2SHA-256: 19f583b55e83f3f13c298e599adde32151f82cf0629e7fbad7ee6598f34488f8
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 57f3c3669119e4f39e96c567b5017ae0SHA-256: cc60e6f1f4644a71f253faf0650a83489d3c360acbcacd3f241a83a8eaeb4605
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 88567997a714281808004e29d589b581SHA-256: b1928cf88a1098ee41fb5902e93018d0b1c0c3a9f336da4a8438adc434924376
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 7ca50393bf9bf7b5f3dcd4d2281cc89bSHA-256: 87cab1ab8fb8cbf9fdfb6caf98aabb078bea77e661a87256b25041caf5a46cfe
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 5eb0131b7fbed935535a0b31b9532c43SHA-256: 591ca2d36c9f3e1c1366e3c2f875b930a8224fbd0b8ef30825f4c3d8760ca102
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: dc03e08712fff4e2bcfc5634e4fe354bSHA-256: 04bd4490339d301df193848adab369bd9d1981171167c62b23a4b45118f5a867
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: af99c930d535aafcb608bc8e025a09ddSHA-256: a9879b05084cf0d22e8d5c0c352690d809425cbed051d99fb277d393cfab0eb0
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 1c373ce46a2930bf895eeabeefae8254SHA-256: 4fd39d5e7a6df597e166479bc69a6b0b5161db4cfbf4370cbe7a88b2047af532
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 84902d843299268dc53b36aa64898dedSHA-256: 9646ff12c9738a36b0ac3ce0ce5bbf075286c383cf0fbf07f9d08dd71442d80e
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: ec9efb81ac4af55bde079595ff2ffca7SHA-256: cecafe24f4ab0a7134b04845a8c43178d01d2898ea59daf9684f55586309c295
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.i386.rpm
    MD5: 2b3ab50b6ee50d1f3c64960883765577SHA-256: 61ad1e6cadc422b8246d81c9bbd9d60daa955dbe62e7a6c7a53eb6d192b4cfb8
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el5_11.x86_64.rpm
    MD5: 8bc476a38a5a486a3708d0c72243afc3SHA-256: d043db85a54f9109abf844f7ac925e5182364329bb97d44f76c94690f70d33d1
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: a67662adccd7213f078dfa7aa4742979SHA-256: 82dbacde2ad6f933f955fa3702e39fcc58dcc7dc900c67c37acae32250776a1a
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 8a1fc392b298351e2fdee552bfc063baSHA-256: f84e8cf97b1bbc0c1f4097999893f042ea6048d559d9a1746183fceb77a07b97
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: ef70184e0e28c068c63ad8b448a69f76SHA-256: 138213ed5beda827a50abda6e0e9c9f4ab0a3c82a0235e717a2aa17f3d43da02
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 094fa6864ea58ca764ed360884732d8aSHA-256: 42a6a648f0a878547db73914fa322e9c6b83c7ad1cc868407839921a7475567c
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5b2a51818dafe6455fb1f6790bf7f021SHA-256: fad808274c7c79fad78135b51fe74b7ee5d95e6c4413c38e4355aff70f154d5a
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5576d922699a0a08d8d511d95063c559SHA-256: 81c0d22f796b68e30349745aeb09324e2128f13a43cd3e8d2265d614db8c98e7
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: f51c24846b2e95d4bd66b58fccd3f064SHA-256: 3714dfa8fb7c0adf8d68dd62934244e8de2fa3e61271cd78e88995985efda463
 
x86_64:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 03143ea844557c4f0ed84265f79079c4SHA-256: cd1c1b61e7fec743de9a632a15f48caf4e4f70c159572f1a51fe4b65f62e9331
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: dae0d61342cce397f64fbb7c6f84ea1cSHA-256: cc772c16d03d22ee550c1e878ea3937d6ea302af6f27d5f6640d7f69dba52708
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d67ad787d24d727e3f6980e848ea3e1dSHA-256: 6d9d934b7967e4c55e945261213f53b80085ac1c2d7389082ef0bd210511caa6
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 19d5e24de47f92bacaf170b6ee07acf7SHA-256: 38843caa887d73932439e321543273a9fe3bc36825469630b7426089fa9718dd
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: bfbfa1b6b630095e1c814d9debe122ceSHA-256: b938bbdc8a6123983e42c4438f840af8b6865d9e05bbdd76fd7a99dc8048d426
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: ac40037a2b9df15878f466b8659ceb09SHA-256: 181c8948d8ed872bd8b47addff2d7a54b567614b0cebd76d14f0a6c41ef4df76
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c8f142834712074c02dbd27fcb2935fcSHA-256: 42e3c4846d7027f1ebbf38e3c16469111754ce0ffd82890eab0da216b566f507
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 6)

x86_64:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 03143ea844557c4f0ed84265f79079c4SHA-256: cd1c1b61e7fec743de9a632a15f48caf4e4f70c159572f1a51fe4b65f62e9331
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: dae0d61342cce397f64fbb7c6f84ea1cSHA-256: cc772c16d03d22ee550c1e878ea3937d6ea302af6f27d5f6640d7f69dba52708
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d67ad787d24d727e3f6980e848ea3e1dSHA-256: 6d9d934b7967e4c55e945261213f53b80085ac1c2d7389082ef0bd210511caa6
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 19d5e24de47f92bacaf170b6ee07acf7SHA-256: 38843caa887d73932439e321543273a9fe3bc36825469630b7426089fa9718dd
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c8f142834712074c02dbd27fcb2935fcSHA-256: 42e3c4846d7027f1ebbf38e3c16469111754ce0ffd82890eab0da216b566f507
 
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: a67662adccd7213f078dfa7aa4742979SHA-256: 82dbacde2ad6f933f955fa3702e39fcc58dcc7dc900c67c37acae32250776a1a
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 8a1fc392b298351e2fdee552bfc063baSHA-256: f84e8cf97b1bbc0c1f4097999893f042ea6048d559d9a1746183fceb77a07b97
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: ef70184e0e28c068c63ad8b448a69f76SHA-256: 138213ed5beda827a50abda6e0e9c9f4ab0a3c82a0235e717a2aa17f3d43da02
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 094fa6864ea58ca764ed360884732d8aSHA-256: 42a6a648f0a878547db73914fa322e9c6b83c7ad1cc868407839921a7475567c
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5b2a51818dafe6455fb1f6790bf7f021SHA-256: fad808274c7c79fad78135b51fe74b7ee5d95e6c4413c38e4355aff70f154d5a
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5576d922699a0a08d8d511d95063c559SHA-256: 81c0d22f796b68e30349745aeb09324e2128f13a43cd3e8d2265d614db8c98e7
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: f51c24846b2e95d4bd66b58fccd3f064SHA-256: 3714dfa8fb7c0adf8d68dd62934244e8de2fa3e61271cd78e88995985efda463
 
PPC:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.ppc64.rpm
    MD5: abd5ae4bdace958cb4928d8bb31a7af1SHA-256: f5c038f0966b4f06ec6259c50c5b35015fdb2fcf039378be45bdd5c88aaa471c
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.ppc64.rpm
    MD5: 46b8cb0ca3ecdf35dc4fdd36cf334726SHA-256: 2e193ffffd0df87c372a4c9919a81bd059324d52c9a9b02c0917f832353de90a
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.ppc64.rpm
    MD5: 16789be0d8800fe43898ab123a12f5e8SHA-256: 01f0d7360292af710406372d5313e8246b320b835f303608d64d00f852184460
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.ppc64.rpm
    MD5: ccf49ef4575cf96fb8d36456042c4a38SHA-256: bb4b95eb743861e679e2ff9d80d131deff3f80a2dea3235dfca1bdedfa272807
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.ppc64.rpm
    MD5: 5482e1c011a4e9859b68291e6f1c20fbSHA-256: 1d6a7a28df9016e596bbfa6d55d35b9a6340f04a8cca4008427fd2f2a7d2394b
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.ppc64.rpm
    MD5: 5fc1b5cb0b87a2b085ea9340192b52aeSHA-256: 8fdcf32875d7c0d3b435d3f73207b6a838946e02400ac4bb1ded26d0df99a5a2
 
s390x:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.s390x.rpm
    MD5: 73a4fbfd83dbf22e536f361c9460839eSHA-256: a0e323b10bd79b33ecb5b253ccdaa7a1e38fc7ac7140fbc737e5c969abf6486c
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.s390x.rpm
    MD5: 8a8cef2f01d940b5d822cbe5cdb192a1SHA-256: d9aaf33d5bcd8913ae57df523446869bb848823656e3d441d2aa6c27f4400676
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.s390x.rpm
    MD5: c6e40ab6e07eb79f977681885d64953eSHA-256: 5f98ca22d16315bfa4d4a5f84c7235df9e0d47e805f8f009dfe0e10ea3ff3c2b
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.s390x.rpm
    MD5: 170a1d89088d1f07916ab67edc4f4ed7SHA-256: 08ec397360d32d5e12ce0586769335470cbac5c3eaa7a2f0f3b5861943156f32
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.s390x.rpm
    MD5: 80ab54f9c251b208f7ebabbbe374efabSHA-256: d3b3966ea522a25e247aba0f1bae014a9fb8b0a37d350a7a85a64439c40794be
 
x86_64:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 03143ea844557c4f0ed84265f79079c4SHA-256: cd1c1b61e7fec743de9a632a15f48caf4e4f70c159572f1a51fe4b65f62e9331
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: dae0d61342cce397f64fbb7c6f84ea1cSHA-256: cc772c16d03d22ee550c1e878ea3937d6ea302af6f27d5f6640d7f69dba52708
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d67ad787d24d727e3f6980e848ea3e1dSHA-256: 6d9d934b7967e4c55e945261213f53b80085ac1c2d7389082ef0bd210511caa6
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 19d5e24de47f92bacaf170b6ee07acf7SHA-256: 38843caa887d73932439e321543273a9fe3bc36825469630b7426089fa9718dd
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: bfbfa1b6b630095e1c814d9debe122ceSHA-256: b938bbdc8a6123983e42c4438f840af8b6865d9e05bbdd76fd7a99dc8048d426
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: ac40037a2b9df15878f466b8659ceb09SHA-256: 181c8948d8ed872bd8b47addff2d7a54b567614b0cebd76d14f0a6c41ef4df76
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c8f142834712074c02dbd27fcb2935fcSHA-256: 42e3c4846d7027f1ebbf38e3c16469111754ce0ffd82890eab0da216b566f507
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)

IA-32:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: a67662adccd7213f078dfa7aa4742979SHA-256: 82dbacde2ad6f933f955fa3702e39fcc58dcc7dc900c67c37acae32250776a1a
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 8a1fc392b298351e2fdee552bfc063baSHA-256: f84e8cf97b1bbc0c1f4097999893f042ea6048d559d9a1746183fceb77a07b97
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: ef70184e0e28c068c63ad8b448a69f76SHA-256: 138213ed5beda827a50abda6e0e9c9f4ab0a3c82a0235e717a2aa17f3d43da02
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 094fa6864ea58ca764ed360884732d8aSHA-256: 42a6a648f0a878547db73914fa322e9c6b83c7ad1cc868407839921a7475567c
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5b2a51818dafe6455fb1f6790bf7f021SHA-256: fad808274c7c79fad78135b51fe74b7ee5d95e6c4413c38e4355aff70f154d5a
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5576d922699a0a08d8d511d95063c559SHA-256: 81c0d22f796b68e30349745aeb09324e2128f13a43cd3e8d2265d614db8c98e7
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.i686.rpm
    MD5: f51c24846b2e95d4bd66b58fccd3f064SHA-256: 3714dfa8fb7c0adf8d68dd62934244e8de2fa3e61271cd78e88995985efda463
 
x86_64:
java-1.6.0-ibm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 03143ea844557c4f0ed84265f79079c4SHA-256: cd1c1b61e7fec743de9a632a15f48caf4e4f70c159572f1a51fe4b65f62e9331
java-1.6.0-ibm-demo-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: dae0d61342cce397f64fbb7c6f84ea1cSHA-256: cc772c16d03d22ee550c1e878ea3937d6ea302af6f27d5f6640d7f69dba52708
java-1.6.0-ibm-devel-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: d67ad787d24d727e3f6980e848ea3e1dSHA-256: 6d9d934b7967e4c55e945261213f53b80085ac1c2d7389082ef0bd210511caa6
java-1.6.0-ibm-javacomm-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 19d5e24de47f92bacaf170b6ee07acf7SHA-256: 38843caa887d73932439e321543273a9fe3bc36825469630b7426089fa9718dd
java-1.6.0-ibm-jdbc-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: bfbfa1b6b630095e1c814d9debe122ceSHA-256: b938bbdc8a6123983e42c4438f840af8b6865d9e05bbdd76fd7a99dc8048d426
java-1.6.0-ibm-plugin-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: ac40037a2b9df15878f466b8659ceb09SHA-256: 181c8948d8ed872bd8b47addff2d7a54b567614b0cebd76d14f0a6c41ef4df76
java-1.6.0-ibm-src-1.6.0.16.35-1jpp.1.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c8f142834712074c02dbd27fcb2935fcSHA-256: 42e3c4846d7027f1ebbf38e3c16469111754ce0ffd82890eab0da216b566f507
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)

These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply