Red Hat Enterprise Linux (v. 5 server)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el5.src.rpm
    MD5: d638f9ca6c5de70e00ef6d47bf0c4dcaSHA-256: 1c2f3bbccf76d6a92587423795ac94d058243cc2f556d1abab419c077cea60e3
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: e711d0d4916db405abd1c8692225081aSHA-256: f911e4963683f311b8c00f79e5cf6c0038ad8cfec52280f392bda177faed825e
tzdata-java-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: 45eb051da13bdcc9fb34d8ab4c07b140SHA-256: 828fc8aa9fd611935745c379605b2ebc7b8b6d4b843a867430c3debce4c4bfd8
 
IA-64:
tzdata-2016j-1.el5.ia64.rpm
    MD5: 8fdaf12505ccef94b06e399a33afe0f4SHA-256: 643c1896bb377496267e721b44c7c43ef01c7b110d796c0d8772348ee3c39550
 
PPC:
tzdata-2016j-1.el5.ppc.rpm
    MD5: 30a7fdb9915bb9e7c41da36f1fbd4eb5SHA-256: fc401d148cbeb96ad649e7d5a1fff5ec55c00c84b77e2fc62376d527d91b8db1
 
s390x:
tzdata-2016j-1.el5.s390x.rpm
    MD5: 4bfd6e3084887bb8b1d01c498989f99eSHA-256: 11963f88e7a7c9b4082f2f21f42bf0c1ce8aa7afe3de89dbf9efa35e6b60af7d
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 5f4c09f373ce75c3f9ede9a752b04818SHA-256: 5dd943b262515f3b269594f833dc158bcb9acc818cb98378a0564d075825db81
tzdata-java-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: dac3011ae006b7076790a1487216d20aSHA-256: 0fa59685f7f01aaf930eb7a246da53768f96326ae475353130d830ca8846e38d
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 5 client)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el5.src.rpm
    MD5: d638f9ca6c5de70e00ef6d47bf0c4dcaSHA-256: 1c2f3bbccf76d6a92587423795ac94d058243cc2f556d1abab419c077cea60e3
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: e711d0d4916db405abd1c8692225081aSHA-256: f911e4963683f311b8c00f79e5cf6c0038ad8cfec52280f392bda177faed825e
tzdata-java-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: 45eb051da13bdcc9fb34d8ab4c07b140SHA-256: 828fc8aa9fd611935745c379605b2ebc7b8b6d4b843a867430c3debce4c4bfd8
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 5f4c09f373ce75c3f9ede9a752b04818SHA-256: 5dd943b262515f3b269594f833dc158bcb9acc818cb98378a0564d075825db81
tzdata-java-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: dac3011ae006b7076790a1487216d20aSHA-256: 0fa59685f7f01aaf930eb7a246da53768f96326ae475353130d830ca8846e38d
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux ELS (v. 4)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el4.src.rpm
    MD5: 7d25f30d7e27823e00bc06cfc3211865SHA-256: 979dbed1a623d1762617bc48ec661299b452769bb9c285b79d8d02d8e5bba4df
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el4.noarch.rpm
    MD5: 12774a321cec8e7f6509c760a8acfe4fSHA-256: 0baad896f7d12ee26607f4191d6e3395540db2403100cf5f4f631c615db0f3ef
 
IA-64:
tzdata-2016j-1.el4.noarch.rpm
    MD5: 12774a321cec8e7f6509c760a8acfe4fSHA-256: 0baad896f7d12ee26607f4191d6e3395540db2403100cf5f4f631c615db0f3ef
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el4.noarch.rpm
    MD5: 12774a321cec8e7f6509c760a8acfe4fSHA-256: 0baad896f7d12ee26607f4191d6e3395540db2403100cf5f4f631c615db0f3ef
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node EUS (v. 7.1)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node EUS (v. 7.2)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux Long Life (v. 5.6 server)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el5.src.rpm
    MD5: d638f9ca6c5de70e00ef6d47bf0c4dcaSHA-256: 1c2f3bbccf76d6a92587423795ac94d058243cc2f556d1abab419c077cea60e3
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: e711d0d4916db405abd1c8692225081aSHA-256: f911e4963683f311b8c00f79e5cf6c0038ad8cfec52280f392bda177faed825e
tzdata-java-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: 45eb051da13bdcc9fb34d8ab4c07b140SHA-256: 828fc8aa9fd611935745c379605b2ebc7b8b6d4b843a867430c3debce4c4bfd8
 
IA-64:
tzdata-2016j-1.el5.ia64.rpm
    MD5: 8fdaf12505ccef94b06e399a33afe0f4SHA-256: 643c1896bb377496267e721b44c7c43ef01c7b110d796c0d8772348ee3c39550
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 5f4c09f373ce75c3f9ede9a752b04818SHA-256: 5dd943b262515f3b269594f833dc158bcb9acc818cb98378a0564d075825db81
tzdata-java-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: dac3011ae006b7076790a1487216d20aSHA-256: 0fa59685f7f01aaf930eb7a246da53768f96326ae475353130d830ca8846e38d
 
Red Hat Enterprise Linux Long Life (v. 5.9 server)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el5.src.rpm
    MD5: d638f9ca6c5de70e00ef6d47bf0c4dcaSHA-256: 1c2f3bbccf76d6a92587423795ac94d058243cc2f556d1abab419c077cea60e3
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: e711d0d4916db405abd1c8692225081aSHA-256: f911e4963683f311b8c00f79e5cf6c0038ad8cfec52280f392bda177faed825e
tzdata-java-2016j-1.el5.i386.rpm
    MD5: 45eb051da13bdcc9fb34d8ab4c07b140SHA-256: 828fc8aa9fd611935745c379605b2ebc7b8b6d4b843a867430c3debce4c4bfd8
 
IA-64:
tzdata-2016j-1.el5.ia64.rpm
    MD5: 8fdaf12505ccef94b06e399a33afe0f4SHA-256: 643c1896bb377496267e721b44c7c43ef01c7b110d796c0d8772348ee3c39550
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: 5f4c09f373ce75c3f9ede9a752b04818SHA-256: 5dd943b262515f3b269594f833dc158bcb9acc818cb98378a0564d075825db81
tzdata-java-2016j-1.el5.x86_64.rpm
    MD5: dac3011ae006b7076790a1487216d20aSHA-256: 0fa59685f7f01aaf930eb7a246da53768f96326ae475353130d830ca8846e38d
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
PPC:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
s390x:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
PPC:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
PPC64LE:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
s390x:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 6.2)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 6.4)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 6.5)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Server AUS (v. 7.2)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.7.z)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
PPC:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
s390x:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.1)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.ael7b.src.rpm
    MD5: e7aace349e9a00248a95d81c43542786SHA-256: 9ab3db3a3469b7f39c16c8b3f07d015cdd663f3191383558785ff72b5f2f84de
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
PPC:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
PPC64LE:
tzdata-2016j-1.ael7b.noarch.rpm
    MD5: 3c7604831f0b72973b3937dc1941e12aSHA-256: 17a303d4f14dfff1d866bcad964d95d3c9f8d12785efc4dea00657b5ae12639e
tzdata-java-2016j-1.ael7b.noarch.rpm
    MD5: 50a56d4a699f7613fcff2af28a90bb10SHA-256: 026320d07d42ce2d9c11dcff653cf7ae441e69408e30b99260f680dd3a37827d
 
s390x:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.2)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
PPC:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
PPC64LE:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
s390x:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux Server TUS (v. 6.5)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Server TUS (v. 6.6)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Server TUS (v. 7.2)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux Server TUS (v. 7.3)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el6.src.rpm
    MD5: 699fdfe945649990d64efc1455c38b48SHA-256: cbc13fab2e7b57e081efd314b06ed82deac2e08fb5abd693d9986fe4053cbeca
 
IA-32:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 7ad093430c4d73bf781e2607e6302449SHA-256: 4deb13d2c79caca8ce62f3401768b7a961673c465310aaadbcb184c23516e035
tzdata-java-2016j-1.el6.noarch.rpm
    MD5: 91245c75b5d7f25a9c0c47116537328eSHA-256: 32b7748cb05651da9ab13616e023366f265d973303fd4d166c91d432459ac1a6
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
tzdata-2016j-1.el7.src.rpm
    MD5: 9e0e6f6bdf2315c313bc2cc28f14d1f7SHA-256: a1103804103020fb4aa8cb654a68160dd74535573b86a44cf87c98adbb7b8a2f
 
x86_64:
tzdata-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: 4a2016ee4161fa72f2aeedba5a18a6f7SHA-256: 033e7f9262bb93725151d27dee633da88ff4bb93b586e89bcba1ed3fa7f5fe97
tzdata-java-2016j-1.el7.noarch.rpm
    MD5: e1c941e42abb3fa436bd96daf3088a0fSHA-256: c4dd064fd20e49c5484e45e2c630b2fd01b448e2e6cd82a23c9b31f5aa15ea5e
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)

These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply