Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.src.rpm
    MD5: e58f28d511b26a097b7c994142750427SHA-256: 9f00173b8afd03294a468c99f317b74e0fa4e4321d7feaab8ae0aafe04874f98
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 14fbc132f909c19e2fd30e8b738dfc04SHA-256: 9ae45a1dda175a3021e501d8fb75873d6f4a2a809e6a99cd8f9869375ceac8f0
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: f7ab45e60184edf351c34f4dd1c899ecSHA-256: af5262460d9e46f00b30f68d4d60c872819791f5869264b90a5cbb827687923b
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: aff61f060a9dc7e26e927f4f73fd3e2aSHA-256: 15dcc9b1dd4bcb024c2dc1264bd34d617ad6321a1c7a111289b787f56ac5fbab
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5e6860c2e5b43282ff5a46eda9f62f9cSHA-256: 61441b7e5f025eb69644dedfdcf8cbbf4798a80532b721a73b1d88d34eee8610
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: e4871fb0ca614cca631296c655c0eb48SHA-256: 188483d5ca7897f953f15b822949efc8dc9a7960783f0f9b7710848bbecefed6
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 741d9ceb43b9db90dd562ab8efcc8fd9SHA-256: 9c711ac64fc91be05bfe7c9e4792d999f1d0e7ff90c1ecf3e93c448ac622d486
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 7d7ba6859100dc9d0feb03ec6f7da589SHA-256: 6f4a3e5df1674f0ebc269a0e8a23a875bfcb9c59cb111155e4cf96478f4bfd89
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: dcf79838b24b2927028075cf50a5f039SHA-256: 9b53dad24ec43a3d76fc91c0a69520c3dc4879221920072b42ffe9954a5e89bd
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: affd66e2fa74e366c35518b0fed8f1c1SHA-256: eb63e8b1633cbc2fc4f0fc0d825205615434168110d2a7285d6d79806c939008
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 579ea98720b9e2e49abb097b9575d094SHA-256: 7f6672c1d96cd35c783f11600986bb724c296cf69e1e248309abdb24d12363c9
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 6d3b9e0575aba9bc934da7ec69a93857SHA-256: af2eb5950eb4d0f71d276a276d67fb4844eda4f0846ed80dab4e0d8c8ce063e4
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 2cf03506518053b09603deae3a5007ebSHA-256: 5e45d3d575ffe0ef33e62b16630b96674316b6e90a1946421eda6f9ef2b7c499
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 9160d1ede870484149d1fc571fdcce7aSHA-256: 495c03c8310268873a3c0843f4d3d0b7201746464d4328fb31221fe45f016c29
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 0be7314bdeeb93c8e55621169e1aebedSHA-256: 29b241b2130d99c43f1df7160158fe199bd29a366b76d527f4d5fa37d2b7b279
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2b943beb1d7cc940e3b6d03dadd0a13aSHA-256: 4625a18987693cce9affd3a0707e73b28689e3ecb7eceb351a28dfb092a223cc
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c21d8f3248dcba14047abc1f0c9012c2SHA-256: 88b8ffa2bfe891e1616bdbb62898dd91b95b79e9ea614dd97e5702ecf9a6ceda
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e6e2feb4df2dc9dec48facc2ac0ea0bfSHA-256: 1a93fe200412403779ca895454f149824ee4ec739bb922ff61c2749132e82d67
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3817f94da07900acd12c6e7b22448e5fSHA-256: f0c6e011384300caf89a059772a7f99596ed1013f7b5e20847e38bdd2925e898
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 1b773600eadb10ff98d126b64acbc2b1SHA-256: ea50c4a3b40ce613c6efb296df908fd46f27c701d39a8f0dff8b7c4624802a70
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e07999f0d89c539e63cea4e1a7cef839SHA-256: 1f14b1f0c8ad1a9b6f806a1c1318256f1c718dbebe42364a551b6f42da877415
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e02ca19f0cf25caa41fd5bbbb1231d69SHA-256: 1e5fee7d8f2ef79757ffb24bbeb84b177ef06d3847685da486f5d891ce2364f2
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 8b2b4522dd5bd35896ee6303c070cdf7SHA-256: 0fb69d687616ccfd52615058981ce9c5da1e2f7c5bfbbf30d26f678a6f8692cc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 579ea98720b9e2e49abb097b9575d094SHA-256: 7f6672c1d96cd35c783f11600986bb724c296cf69e1e248309abdb24d12363c9
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 6d3b9e0575aba9bc934da7ec69a93857SHA-256: af2eb5950eb4d0f71d276a276d67fb4844eda4f0846ed80dab4e0d8c8ce063e4
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: b9da2f5ff76b57a1b850ea8ada941239SHA-256: d63dae9eedc37a8ddc32422948b9698c863e7da7a6e4a34e76466e14a76ad8be
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: ee1b7fb3f301508f2ef7e9ddc51f7a4bSHA-256: ea6241d7e875654495a29266579255e4ef02541471dab6c059241e77eba59f28
 
Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.src.rpm
    MD5: 66a1571ca2d86d47e4981ba95be8ad91SHA-256: 9f1a19d12501ff12c7330d33e327f92e7061a6392dee1ee48adc4bc721f9f17e
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 6edec5817deda7b8e9e6e8f803d46820SHA-256: f63a7a796c0627c651680fbe96b45d7b78c5b4cf7f65b1ae8f1eb68a0d476e91
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 66e3611e793c26a95c1031a766586286SHA-256: 0d2b105ce7ddc4a424a87635a2fe4a84cefd87ffe413c5847dc0b4dbb8ee092f
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: d6ee4e266a39e8ab9666cfd3a2fde674SHA-256: 8538153aec8a479ccaa0ce5ad9b5e4e4dd20a50de35fb65f3d1e77829bd782c3
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: b440a383ebe861b3f826f6fba1a8e5b0SHA-256: 855afb0f8fedf02d04d243813a87371cee5ff47a3ef484b22155d38b87562107
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: aba9e32691deb100bd9f28832f5c91daSHA-256: e7e825eb004bef43717ac521cb72a41b1cc78a029ec195b71ccd12dc664923a1
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0c50521ed02230d63b4df0f6f8bbde4bSHA-256: dcbb6d4240aa7eca2aa8a8e9743b633cec7ae629e5044d2249e1d0daa013e549
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 98ec80d4af2bef2a58e71583e374fda6SHA-256: 9046d21c6ba61eb370feadda9ad257aac4789c7119f8b8954c7a546afaf04c6e
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9e89d6aa0527328b4f6bb3e5dc26c1c6SHA-256: 461bb24da13f9049add1fc720cd20d62e81eb13eea38ee99604ac9218ea4cf00
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 06ffb061b672e12a3a19fd573021f693SHA-256: df993f8f876aba688cc2d618b921f5d82ee8626d2864e47e8d28da2fc099ca46
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 60dae9a8b22eb66e664011c1a03478eaSHA-256: 18ed53648a17803823f41b8d8b3521726464b0e249f138d8be9dec0320eed129
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 562239bb506bda384699e955e548ef83SHA-256: 69af6d385783490660fbd5fe0c52e263937e4a2eedd305a3c0ce3e6a543f821a
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 8a0bd2bb6d0a9e54cfcdbf4f0e3f3b56SHA-256: 7a957f5ade97386a20a29354f13879068ff1a1d0c85ee62281647c37c1f88bf1
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: f1c75f980ad1a2da1563ec6fa3d30c50SHA-256: ce4cc19489e0d0f959fd5273424e0daa6b24c1c6ec9493265930831cfea3f716
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: cb51aee8be098e8713d027f581b50bc4SHA-256: b3cebcbd0db414ca29bcf681136521c5bb9d251d2676255b172b03b71a27a193
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 1c971fbf84b858f94e7c041032258622SHA-256: 599c04a38bf64fba5b882a51eda7530989e3317be4b660036c673199b958c349
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9c429cee41b7899d707521979735c0edSHA-256: 8a4c8a8a240e1b2f0440c0c8750ddb35c95b1f825b5ca8d50b152c30fa0149cc
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 977882414ed06a3881dfb7bf9b795ecfSHA-256: 4662e5d8e99e8572cb63d572c87ff97597a83c99540caee4db1798eff2d0aa18
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0fdf88a9c9a4f9438f126999b7adfc5cSHA-256: 80c15219b25c56b523d6ce36a7bb180854e41f7ffbe5338cf6e1ba16b2316cfe
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 89bf65a49e8257e5852d753b9ddd3394SHA-256: e9bf1970b71dc19d3951beea3cf481f8b0d8002bc009accac2bce10b6f28e949
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 7e7b0a288f7017a0fedd5798ff5657c7SHA-256: 56736d775359d755b2f6c9dc702ea4cf95a934029ba0ca6022315f6d13ec477c
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.src.rpm
    MD5: e58f28d511b26a097b7c994142750427SHA-256: 9f00173b8afd03294a468c99f317b74e0fa4e4321d7feaab8ae0aafe04874f98
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 0be7314bdeeb93c8e55621169e1aebedSHA-256: 29b241b2130d99c43f1df7160158fe199bd29a366b76d527f4d5fa37d2b7b279
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2b943beb1d7cc940e3b6d03dadd0a13aSHA-256: 4625a18987693cce9affd3a0707e73b28689e3ecb7eceb351a28dfb092a223cc
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c21d8f3248dcba14047abc1f0c9012c2SHA-256: 88b8ffa2bfe891e1616bdbb62898dd91b95b79e9ea614dd97e5702ecf9a6ceda
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e6e2feb4df2dc9dec48facc2ac0ea0bfSHA-256: 1a93fe200412403779ca895454f149824ee4ec739bb922ff61c2749132e82d67
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3817f94da07900acd12c6e7b22448e5fSHA-256: f0c6e011384300caf89a059772a7f99596ed1013f7b5e20847e38bdd2925e898
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 1b773600eadb10ff98d126b64acbc2b1SHA-256: ea50c4a3b40ce613c6efb296df908fd46f27c701d39a8f0dff8b7c4624802a70
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e07999f0d89c539e63cea4e1a7cef839SHA-256: 1f14b1f0c8ad1a9b6f806a1c1318256f1c718dbebe42364a551b6f42da877415
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e02ca19f0cf25caa41fd5bbbb1231d69SHA-256: 1e5fee7d8f2ef79757ffb24bbeb84b177ef06d3847685da486f5d891ce2364f2
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 8b2b4522dd5bd35896ee6303c070cdf7SHA-256: 0fb69d687616ccfd52615058981ce9c5da1e2f7c5bfbbf30d26f678a6f8692cc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 579ea98720b9e2e49abb097b9575d094SHA-256: 7f6672c1d96cd35c783f11600986bb724c296cf69e1e248309abdb24d12363c9
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 6d3b9e0575aba9bc934da7ec69a93857SHA-256: af2eb5950eb4d0f71d276a276d67fb4844eda4f0846ed80dab4e0d8c8ce063e4
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: b9da2f5ff76b57a1b850ea8ada941239SHA-256: d63dae9eedc37a8ddc32422948b9698c863e7da7a6e4a34e76466e14a76ad8be
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: ee1b7fb3f301508f2ef7e9ddc51f7a4bSHA-256: ea6241d7e875654495a29266579255e4ef02541471dab6c059241e77eba59f28
 
Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.src.rpm
    MD5: 66a1571ca2d86d47e4981ba95be8ad91SHA-256: 9f1a19d12501ff12c7330d33e327f92e7061a6392dee1ee48adc4bc721f9f17e
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 6edec5817deda7b8e9e6e8f803d46820SHA-256: f63a7a796c0627c651680fbe96b45d7b78c5b4cf7f65b1ae8f1eb68a0d476e91
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 66e3611e793c26a95c1031a766586286SHA-256: 0d2b105ce7ddc4a424a87635a2fe4a84cefd87ffe413c5847dc0b4dbb8ee092f
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: d6ee4e266a39e8ab9666cfd3a2fde674SHA-256: 8538153aec8a479ccaa0ce5ad9b5e4e4dd20a50de35fb65f3d1e77829bd782c3
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: b440a383ebe861b3f826f6fba1a8e5b0SHA-256: 855afb0f8fedf02d04d243813a87371cee5ff47a3ef484b22155d38b87562107
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: aba9e32691deb100bd9f28832f5c91daSHA-256: e7e825eb004bef43717ac521cb72a41b1cc78a029ec195b71ccd12dc664923a1
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0c50521ed02230d63b4df0f6f8bbde4bSHA-256: dcbb6d4240aa7eca2aa8a8e9743b633cec7ae629e5044d2249e1d0daa013e549
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 98ec80d4af2bef2a58e71583e374fda6SHA-256: 9046d21c6ba61eb370feadda9ad257aac4789c7119f8b8954c7a546afaf04c6e
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9e89d6aa0527328b4f6bb3e5dc26c1c6SHA-256: 461bb24da13f9049add1fc720cd20d62e81eb13eea38ee99604ac9218ea4cf00
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 06ffb061b672e12a3a19fd573021f693SHA-256: df993f8f876aba688cc2d618b921f5d82ee8626d2864e47e8d28da2fc099ca46
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 60dae9a8b22eb66e664011c1a03478eaSHA-256: 18ed53648a17803823f41b8d8b3521726464b0e249f138d8be9dec0320eed129
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 562239bb506bda384699e955e548ef83SHA-256: 69af6d385783490660fbd5fe0c52e263937e4a2eedd305a3c0ce3e6a543f821a
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 8a0bd2bb6d0a9e54cfcdbf4f0e3f3b56SHA-256: 7a957f5ade97386a20a29354f13879068ff1a1d0c85ee62281647c37c1f88bf1
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: f1c75f980ad1a2da1563ec6fa3d30c50SHA-256: ce4cc19489e0d0f959fd5273424e0daa6b24c1c6ec9493265930831cfea3f716
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: cb51aee8be098e8713d027f581b50bc4SHA-256: b3cebcbd0db414ca29bcf681136521c5bb9d251d2676255b172b03b71a27a193
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 1c971fbf84b858f94e7c041032258622SHA-256: 599c04a38bf64fba5b882a51eda7530989e3317be4b660036c673199b958c349
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9c429cee41b7899d707521979735c0edSHA-256: 8a4c8a8a240e1b2f0440c0c8750ddb35c95b1f825b5ca8d50b152c30fa0149cc
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 977882414ed06a3881dfb7bf9b795ecfSHA-256: 4662e5d8e99e8572cb63d572c87ff97597a83c99540caee4db1798eff2d0aa18
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0fdf88a9c9a4f9438f126999b7adfc5cSHA-256: 80c15219b25c56b523d6ce36a7bb180854e41f7ffbe5338cf6e1ba16b2316cfe
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 89bf65a49e8257e5852d753b9ddd3394SHA-256: e9bf1970b71dc19d3951beea3cf481f8b0d8002bc009accac2bce10b6f28e949
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 7e7b0a288f7017a0fedd5798ff5657c7SHA-256: 56736d775359d755b2f6c9dc702ea4cf95a934029ba0ca6022315f6d13ec477c
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.src.rpm
    MD5: e58f28d511b26a097b7c994142750427SHA-256: 9f00173b8afd03294a468c99f317b74e0fa4e4321d7feaab8ae0aafe04874f98
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 14fbc132f909c19e2fd30e8b738dfc04SHA-256: 9ae45a1dda175a3021e501d8fb75873d6f4a2a809e6a99cd8f9869375ceac8f0
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: f7ab45e60184edf351c34f4dd1c899ecSHA-256: af5262460d9e46f00b30f68d4d60c872819791f5869264b90a5cbb827687923b
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: aff61f060a9dc7e26e927f4f73fd3e2aSHA-256: 15dcc9b1dd4bcb024c2dc1264bd34d617ad6321a1c7a111289b787f56ac5fbab
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5e6860c2e5b43282ff5a46eda9f62f9cSHA-256: 61441b7e5f025eb69644dedfdcf8cbbf4798a80532b721a73b1d88d34eee8610
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: e4871fb0ca614cca631296c655c0eb48SHA-256: 188483d5ca7897f953f15b822949efc8dc9a7960783f0f9b7710848bbecefed6
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 741d9ceb43b9db90dd562ab8efcc8fd9SHA-256: 9c711ac64fc91be05bfe7c9e4792d999f1d0e7ff90c1ecf3e93c448ac622d486
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 7d7ba6859100dc9d0feb03ec6f7da589SHA-256: 6f4a3e5df1674f0ebc269a0e8a23a875bfcb9c59cb111155e4cf96478f4bfd89
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: dcf79838b24b2927028075cf50a5f039SHA-256: 9b53dad24ec43a3d76fc91c0a69520c3dc4879221920072b42ffe9954a5e89bd
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: affd66e2fa74e366c35518b0fed8f1c1SHA-256: eb63e8b1633cbc2fc4f0fc0d825205615434168110d2a7285d6d79806c939008
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 579ea98720b9e2e49abb097b9575d094SHA-256: 7f6672c1d96cd35c783f11600986bb724c296cf69e1e248309abdb24d12363c9
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 6d3b9e0575aba9bc934da7ec69a93857SHA-256: af2eb5950eb4d0f71d276a276d67fb4844eda4f0846ed80dab4e0d8c8ce063e4
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 2cf03506518053b09603deae3a5007ebSHA-256: 5e45d3d575ffe0ef33e62b16630b96674316b6e90a1946421eda6f9ef2b7c499
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 9160d1ede870484149d1fc571fdcce7aSHA-256: 495c03c8310268873a3c0843f4d3d0b7201746464d4328fb31221fe45f016c29
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 0be7314bdeeb93c8e55621169e1aebedSHA-256: 29b241b2130d99c43f1df7160158fe199bd29a366b76d527f4d5fa37d2b7b279
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2b943beb1d7cc940e3b6d03dadd0a13aSHA-256: 4625a18987693cce9affd3a0707e73b28689e3ecb7eceb351a28dfb092a223cc
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c21d8f3248dcba14047abc1f0c9012c2SHA-256: 88b8ffa2bfe891e1616bdbb62898dd91b95b79e9ea614dd97e5702ecf9a6ceda
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e6e2feb4df2dc9dec48facc2ac0ea0bfSHA-256: 1a93fe200412403779ca895454f149824ee4ec739bb922ff61c2749132e82d67
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3817f94da07900acd12c6e7b22448e5fSHA-256: f0c6e011384300caf89a059772a7f99596ed1013f7b5e20847e38bdd2925e898
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 1b773600eadb10ff98d126b64acbc2b1SHA-256: ea50c4a3b40ce613c6efb296df908fd46f27c701d39a8f0dff8b7c4624802a70
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e07999f0d89c539e63cea4e1a7cef839SHA-256: 1f14b1f0c8ad1a9b6f806a1c1318256f1c718dbebe42364a551b6f42da877415
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e02ca19f0cf25caa41fd5bbbb1231d69SHA-256: 1e5fee7d8f2ef79757ffb24bbeb84b177ef06d3847685da486f5d891ce2364f2
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 8b2b4522dd5bd35896ee6303c070cdf7SHA-256: 0fb69d687616ccfd52615058981ce9c5da1e2f7c5bfbbf30d26f678a6f8692cc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 579ea98720b9e2e49abb097b9575d094SHA-256: 7f6672c1d96cd35c783f11600986bb724c296cf69e1e248309abdb24d12363c9
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 6d3b9e0575aba9bc934da7ec69a93857SHA-256: af2eb5950eb4d0f71d276a276d67fb4844eda4f0846ed80dab4e0d8c8ce063e4
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: b9da2f5ff76b57a1b850ea8ada941239SHA-256: d63dae9eedc37a8ddc32422948b9698c863e7da7a6e4a34e76466e14a76ad8be
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: ee1b7fb3f301508f2ef7e9ddc51f7a4bSHA-256: ea6241d7e875654495a29266579255e4ef02541471dab6c059241e77eba59f28
 
Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.src.rpm
    MD5: 66a1571ca2d86d47e4981ba95be8ad91SHA-256: 9f1a19d12501ff12c7330d33e327f92e7061a6392dee1ee48adc4bc721f9f17e
 
PPC:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: 691ba9c6561a779996576acca73ebae0SHA-256: 8285c9c8e07ac796c7f7efdac01c954b5e864f12f4b8ed6ad3745e0100cea256
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: 5cec1b01ac3e1e9b318eded647afdcc9SHA-256: 1cf5e1571622ddf33c3562cdb0304f26943586e1372d1d7c27c620811f5d5426
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: 4b36293dc8b74a61ccb3f8647b593529SHA-256: aa7adcfb86c4856399fc764cf568d0726fc4bc29ca7fa67f193ea9fe2f36ab12
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: a428e73cec9fa7d715a5bed9b9b2820aSHA-256: f9d443d2ffdb496383cf15168a288a376976a31b3a110d9c57ee7b03341fd6fd
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: db0475f860197120ba7c98ca7bcdff43SHA-256: 84ea1fe8e98d461e9b3a8300c6226e01217f2c3e417f76f52af7083d6ab7d7b7
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: f8127650c1ea16c94b043551e33d6584SHA-256: 11c056c3b2e9ca9e19721e2bc2407cdd6e23303a9b11092dd05e14730368b059
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: ed7cb008e8eb8f405ade35da2f609201SHA-256: c40373f5fa92e053f5dcff1c549b979def8ed1d906d997108b2e375d289d8282
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: e51a50754a7ac05fb520002a0aa54405SHA-256: 3addf1274dd312acd0263fad2bedff355e0087942dae015c6f6927bc96543397
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: d7cce6eddc9036861829efd44b19d56eSHA-256: 66bfda638f82439a0ed2a333962da364edca4405b4b77fb24b964f3a68bf4aa8
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: d20a84fe7a264b51f6b7b11b0b39736cSHA-256: 03c74c1ef330ebc6d87bf4e674c3ba86eac432e1bd888519adf66b56fa1072d6
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: ed7e5d64b5947cdd77b63e493683a8c8SHA-256: a4a4cc7ffef781b4f5a8451f14276757bd83febde1a074f07ee5b19ed3ab42d6
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: 270f662b73e1206b0bab386a354c69d8SHA-256: 3a77234d82146c44943e104f44ebe53cdb5f4cc411904ceb29c4a3be0d16b048
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64.rpm
    MD5: c403298bea1f1cd1db708521af31c7adSHA-256: d5afeb662a6ca6bada766e5e444f8d58cd0dd39c86eb94698bbdc03f3924cf5d
 
PPC64LE:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: d5f2195e03ea6a44526ce6fe3e32a19aSHA-256: 70dfbd7caeda8f0d82f02e1672009bf958a1b70af5d6a24398edf1a70f056935
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 0e21fd6c750dacadfd3add6d527bb8f8SHA-256: 84933d6d6d4db49251eebf33935a6d31fbb5862a118486f07fe8b195f4829d13
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 85ab4d59ee985e75666d023ab55c4c20SHA-256: 5647f19e53da5b162d1fe8c3d28e1e767eb09219bfe294ff4360936c6374339a
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 93b790f40adde56664f1ce5615cf1146SHA-256: ff0adae4c397008af9879a2186eebb1581f1c74abf6faafb4d12c0bff8428976
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 7e447e4642b285bc0c89ffefda7ebb95SHA-256: 8e3b808f1db1feffd3ba980dd70e637c092dcef5709ad5f28b3b88f6f610393b
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 13293e33f2afe35ad09ded5d63ee1fb0SHA-256: e38a9b3db6f806e678c0918ed8822a3b539b17e602c532acc77b30f3099718e9
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: f0b44c07563d48d47c5bcfc97ca528b3SHA-256: 7d4d7b2977403d26e0522937a8a05a9f326284f19640f7c83dd8e2c60695f3fe
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 7c42be1b036980599e9d616032fb1a46SHA-256: a9cef06ae9366660d186c0483daf52fe400058c3fbb444fc43000505194b9312
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: eda73e8f1c4ec086ae6466679bc81e92SHA-256: 2e9260ec18a3c72ec094ae78061510db8737cc6c6740f69a7dc034ac0d79c555
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: cda1d7931ae5cab8621c9ad8c1924a05SHA-256: 2c4be6d79b4713ce7ac2bebf085a21ebb40091a30c8829aee63b295dbe9fa6c7
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 4e00116ec9f81a3e7937d9ef7204bf88SHA-256: ec066452c9f3a64aa61dc5ceba4577452123d334c4a5d37062870b405a6a4746
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 73e808c5b18ea793ce8e4546c38eba6dSHA-256: 7240fe97350166b8edbf7b908c637b36f4e8a3e7e5e5eb100dd2d7d782199ea2
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.ppc64le.rpm
    MD5: 5ee9adcb908f89980f0a6b581b865fc1SHA-256: f5a58f06a9bfdef185bd840f4b070deaa3a9a4a7c2195e0f23a931ad27adcde9
 
s390x:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.s390x.rpm
    MD5: 35968b4fcc585471b94bcc31790cf3feSHA-256: a6b27974957c8545d10690663e888b4b22d5f0b4dfed8ba55799936c6e2f0dac
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.s390x.rpm
    MD5: 11b327f51f5314577d6af9345fb356b2SHA-256: 96b980d8d93c4614aca0a1955075d73d84fa5f9832e63788af3ec1cd63a206ef
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.s390x.rpm
    MD5: e38e7b942e05acf0aaab79c0504627b9SHA-256: fa9bbb7d01bc7bc430b065794056d253380abbbf5020b7ee0e6d4d2b5965d100
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.s390x.rpm
    MD5: bb6a707e5382d041d10213d0eecf14aaSHA-256: 64e3b0f97b702418b63ea96d8077dd773d5abdde1d0a86b0f442402ff2f5f0d4
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.s390x.rpm
    MD5: a2d13f7f46516ce198f0d4968ad0837cSHA-256: 76dcf496475cdc0322226b4e1654462ab9297e272e2a8d83d5dbabb91134b20f
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.s390x.rpm
    MD5: 5ce7aab6690886e119dc29813b81c3aeSHA-256: 3ccca475242d62c7ee50c70ec64c2feeab563aff59f83b7822a6c67502ab46a8
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.s390x.rpm
    MD5: f26e9a319688e6c8460070222cc4ff80SHA-256: 590048e6b3d3bab9ee3610a5dd70239b74b7bae0fdfb182f4c1115f7c96e7589
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 6edec5817deda7b8e9e6e8f803d46820SHA-256: f63a7a796c0627c651680fbe96b45d7b78c5b4cf7f65b1ae8f1eb68a0d476e91
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 66e3611e793c26a95c1031a766586286SHA-256: 0d2b105ce7ddc4a424a87635a2fe4a84cefd87ffe413c5847dc0b4dbb8ee092f
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: d6ee4e266a39e8ab9666cfd3a2fde674SHA-256: 8538153aec8a479ccaa0ce5ad9b5e4e4dd20a50de35fb65f3d1e77829bd782c3
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: b440a383ebe861b3f826f6fba1a8e5b0SHA-256: 855afb0f8fedf02d04d243813a87371cee5ff47a3ef484b22155d38b87562107
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: aba9e32691deb100bd9f28832f5c91daSHA-256: e7e825eb004bef43717ac521cb72a41b1cc78a029ec195b71ccd12dc664923a1
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0c50521ed02230d63b4df0f6f8bbde4bSHA-256: dcbb6d4240aa7eca2aa8a8e9743b633cec7ae629e5044d2249e1d0daa013e549
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 98ec80d4af2bef2a58e71583e374fda6SHA-256: 9046d21c6ba61eb370feadda9ad257aac4789c7119f8b8954c7a546afaf04c6e
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9e89d6aa0527328b4f6bb3e5dc26c1c6SHA-256: 461bb24da13f9049add1fc720cd20d62e81eb13eea38ee99604ac9218ea4cf00
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 06ffb061b672e12a3a19fd573021f693SHA-256: df993f8f876aba688cc2d618b921f5d82ee8626d2864e47e8d28da2fc099ca46
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 60dae9a8b22eb66e664011c1a03478eaSHA-256: 18ed53648a17803823f41b8d8b3521726464b0e249f138d8be9dec0320eed129
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 562239bb506bda384699e955e548ef83SHA-256: 69af6d385783490660fbd5fe0c52e263937e4a2eedd305a3c0ce3e6a543f821a
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 8a0bd2bb6d0a9e54cfcdbf4f0e3f3b56SHA-256: 7a957f5ade97386a20a29354f13879068ff1a1d0c85ee62281647c37c1f88bf1
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: f1c75f980ad1a2da1563ec6fa3d30c50SHA-256: ce4cc19489e0d0f959fd5273424e0daa6b24c1c6ec9493265930831cfea3f716
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: cb51aee8be098e8713d027f581b50bc4SHA-256: b3cebcbd0db414ca29bcf681136521c5bb9d251d2676255b172b03b71a27a193
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 1c971fbf84b858f94e7c041032258622SHA-256: 599c04a38bf64fba5b882a51eda7530989e3317be4b660036c673199b958c349
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9c429cee41b7899d707521979735c0edSHA-256: 8a4c8a8a240e1b2f0440c0c8750ddb35c95b1f825b5ca8d50b152c30fa0149cc
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 977882414ed06a3881dfb7bf9b795ecfSHA-256: 4662e5d8e99e8572cb63d572c87ff97597a83c99540caee4db1798eff2d0aa18
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0fdf88a9c9a4f9438f126999b7adfc5cSHA-256: 80c15219b25c56b523d6ce36a7bb180854e41f7ffbe5338cf6e1ba16b2316cfe
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 89bf65a49e8257e5852d753b9ddd3394SHA-256: e9bf1970b71dc19d3951beea3cf481f8b0d8002bc009accac2bce10b6f28e949
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 7e7b0a288f7017a0fedd5798ff5657c7SHA-256: 56736d775359d755b2f6c9dc702ea4cf95a934029ba0ca6022315f6d13ec477c
 
Red Hat Enterprise Linux Server TUS (v. 7.3)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.src.rpm
    MD5: 66a1571ca2d86d47e4981ba95be8ad91SHA-256: 9f1a19d12501ff12c7330d33e327f92e7061a6392dee1ee48adc4bc721f9f17e
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 6edec5817deda7b8e9e6e8f803d46820SHA-256: f63a7a796c0627c651680fbe96b45d7b78c5b4cf7f65b1ae8f1eb68a0d476e91
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 66e3611e793c26a95c1031a766586286SHA-256: 0d2b105ce7ddc4a424a87635a2fe4a84cefd87ffe413c5847dc0b4dbb8ee092f
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: d6ee4e266a39e8ab9666cfd3a2fde674SHA-256: 8538153aec8a479ccaa0ce5ad9b5e4e4dd20a50de35fb65f3d1e77829bd782c3
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: b440a383ebe861b3f826f6fba1a8e5b0SHA-256: 855afb0f8fedf02d04d243813a87371cee5ff47a3ef484b22155d38b87562107
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: aba9e32691deb100bd9f28832f5c91daSHA-256: e7e825eb004bef43717ac521cb72a41b1cc78a029ec195b71ccd12dc664923a1
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0c50521ed02230d63b4df0f6f8bbde4bSHA-256: dcbb6d4240aa7eca2aa8a8e9743b633cec7ae629e5044d2249e1d0daa013e549
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 98ec80d4af2bef2a58e71583e374fda6SHA-256: 9046d21c6ba61eb370feadda9ad257aac4789c7119f8b8954c7a546afaf04c6e
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9e89d6aa0527328b4f6bb3e5dc26c1c6SHA-256: 461bb24da13f9049add1fc720cd20d62e81eb13eea38ee99604ac9218ea4cf00
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 06ffb061b672e12a3a19fd573021f693SHA-256: df993f8f876aba688cc2d618b921f5d82ee8626d2864e47e8d28da2fc099ca46
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 60dae9a8b22eb66e664011c1a03478eaSHA-256: 18ed53648a17803823f41b8d8b3521726464b0e249f138d8be9dec0320eed129
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 562239bb506bda384699e955e548ef83SHA-256: 69af6d385783490660fbd5fe0c52e263937e4a2eedd305a3c0ce3e6a543f821a
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 8a0bd2bb6d0a9e54cfcdbf4f0e3f3b56SHA-256: 7a957f5ade97386a20a29354f13879068ff1a1d0c85ee62281647c37c1f88bf1
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: f1c75f980ad1a2da1563ec6fa3d30c50SHA-256: ce4cc19489e0d0f959fd5273424e0daa6b24c1c6ec9493265930831cfea3f716
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: cb51aee8be098e8713d027f581b50bc4SHA-256: b3cebcbd0db414ca29bcf681136521c5bb9d251d2676255b172b03b71a27a193
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 1c971fbf84b858f94e7c041032258622SHA-256: 599c04a38bf64fba5b882a51eda7530989e3317be4b660036c673199b958c349
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9c429cee41b7899d707521979735c0edSHA-256: 8a4c8a8a240e1b2f0440c0c8750ddb35c95b1f825b5ca8d50b152c30fa0149cc
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 977882414ed06a3881dfb7bf9b795ecfSHA-256: 4662e5d8e99e8572cb63d572c87ff97597a83c99540caee4db1798eff2d0aa18
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0fdf88a9c9a4f9438f126999b7adfc5cSHA-256: 80c15219b25c56b523d6ce36a7bb180854e41f7ffbe5338cf6e1ba16b2316cfe
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 89bf65a49e8257e5852d753b9ddd3394SHA-256: e9bf1970b71dc19d3951beea3cf481f8b0d8002bc009accac2bce10b6f28e949
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 7e7b0a288f7017a0fedd5798ff5657c7SHA-256: 56736d775359d755b2f6c9dc702ea4cf95a934029ba0ca6022315f6d13ec477c
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.src.rpm
    MD5: e58f28d511b26a097b7c994142750427SHA-256: 9f00173b8afd03294a468c99f317b74e0fa4e4321d7feaab8ae0aafe04874f98
 
IA-32:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 14fbc132f909c19e2fd30e8b738dfc04SHA-256: 9ae45a1dda175a3021e501d8fb75873d6f4a2a809e6a99cd8f9869375ceac8f0
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: f7ab45e60184edf351c34f4dd1c899ecSHA-256: af5262460d9e46f00b30f68d4d60c872819791f5869264b90a5cbb827687923b
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: aff61f060a9dc7e26e927f4f73fd3e2aSHA-256: 15dcc9b1dd4bcb024c2dc1264bd34d617ad6321a1c7a111289b787f56ac5fbab
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 5e6860c2e5b43282ff5a46eda9f62f9cSHA-256: 61441b7e5f025eb69644dedfdcf8cbbf4798a80532b721a73b1d88d34eee8610
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: e4871fb0ca614cca631296c655c0eb48SHA-256: 188483d5ca7897f953f15b822949efc8dc9a7960783f0f9b7710848bbecefed6
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 741d9ceb43b9db90dd562ab8efcc8fd9SHA-256: 9c711ac64fc91be05bfe7c9e4792d999f1d0e7ff90c1ecf3e93c448ac622d486
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 7d7ba6859100dc9d0feb03ec6f7da589SHA-256: 6f4a3e5df1674f0ebc269a0e8a23a875bfcb9c59cb111155e4cf96478f4bfd89
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: dcf79838b24b2927028075cf50a5f039SHA-256: 9b53dad24ec43a3d76fc91c0a69520c3dc4879221920072b42ffe9954a5e89bd
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: affd66e2fa74e366c35518b0fed8f1c1SHA-256: eb63e8b1633cbc2fc4f0fc0d825205615434168110d2a7285d6d79806c939008
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 579ea98720b9e2e49abb097b9575d094SHA-256: 7f6672c1d96cd35c783f11600986bb724c296cf69e1e248309abdb24d12363c9
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 6d3b9e0575aba9bc934da7ec69a93857SHA-256: af2eb5950eb4d0f71d276a276d67fb4844eda4f0846ed80dab4e0d8c8ce063e4
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 2cf03506518053b09603deae3a5007ebSHA-256: 5e45d3d575ffe0ef33e62b16630b96674316b6e90a1946421eda6f9ef2b7c499
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.i686.rpm
    MD5: 9160d1ede870484149d1fc571fdcce7aSHA-256: 495c03c8310268873a3c0843f4d3d0b7201746464d4328fb31221fe45f016c29
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 0be7314bdeeb93c8e55621169e1aebedSHA-256: 29b241b2130d99c43f1df7160158fe199bd29a366b76d527f4d5fa37d2b7b279
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 2b943beb1d7cc940e3b6d03dadd0a13aSHA-256: 4625a18987693cce9affd3a0707e73b28689e3ecb7eceb351a28dfb092a223cc
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: c21d8f3248dcba14047abc1f0c9012c2SHA-256: 88b8ffa2bfe891e1616bdbb62898dd91b95b79e9ea614dd97e5702ecf9a6ceda
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e6e2feb4df2dc9dec48facc2ac0ea0bfSHA-256: 1a93fe200412403779ca895454f149824ee4ec739bb922ff61c2749132e82d67
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 3817f94da07900acd12c6e7b22448e5fSHA-256: f0c6e011384300caf89a059772a7f99596ed1013f7b5e20847e38bdd2925e898
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 1b773600eadb10ff98d126b64acbc2b1SHA-256: ea50c4a3b40ce613c6efb296df908fd46f27c701d39a8f0dff8b7c4624802a70
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e07999f0d89c539e63cea4e1a7cef839SHA-256: 1f14b1f0c8ad1a9b6f806a1c1318256f1c718dbebe42364a551b6f42da877415
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: e02ca19f0cf25caa41fd5bbbb1231d69SHA-256: 1e5fee7d8f2ef79757ffb24bbeb84b177ef06d3847685da486f5d891ce2364f2
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: 8b2b4522dd5bd35896ee6303c070cdf7SHA-256: 0fb69d687616ccfd52615058981ce9c5da1e2f7c5bfbbf30d26f678a6f8692cc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 579ea98720b9e2e49abb097b9575d094SHA-256: 7f6672c1d96cd35c783f11600986bb724c296cf69e1e248309abdb24d12363c9
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.noarch.rpm
    MD5: 6d3b9e0575aba9bc934da7ec69a93857SHA-256: af2eb5950eb4d0f71d276a276d67fb4844eda4f0846ed80dab4e0d8c8ce063e4
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: b9da2f5ff76b57a1b850ea8ada941239SHA-256: d63dae9eedc37a8ddc32422948b9698c863e7da7a6e4a34e76466e14a76ad8be
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el6_8.x86_64.rpm
    MD5: ee1b7fb3f301508f2ef7e9ddc51f7a4bSHA-256: ea6241d7e875654495a29266579255e4ef02541471dab6c059241e77eba59f28
 
Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

SRPMS:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.src.rpm
    MD5: 66a1571ca2d86d47e4981ba95be8ad91SHA-256: 9f1a19d12501ff12c7330d33e327f92e7061a6392dee1ee48adc4bc721f9f17e
 
x86_64:
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 6edec5817deda7b8e9e6e8f803d46820SHA-256: f63a7a796c0627c651680fbe96b45d7b78c5b4cf7f65b1ae8f1eb68a0d476e91
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 66e3611e793c26a95c1031a766586286SHA-256: 0d2b105ce7ddc4a424a87635a2fe4a84cefd87ffe413c5847dc0b4dbb8ee092f
java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: d6ee4e266a39e8ab9666cfd3a2fde674SHA-256: 8538153aec8a479ccaa0ce5ad9b5e4e4dd20a50de35fb65f3d1e77829bd782c3
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: b440a383ebe861b3f826f6fba1a8e5b0SHA-256: 855afb0f8fedf02d04d243813a87371cee5ff47a3ef484b22155d38b87562107
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: aba9e32691deb100bd9f28832f5c91daSHA-256: e7e825eb004bef43717ac521cb72a41b1cc78a029ec195b71ccd12dc664923a1
java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0c50521ed02230d63b4df0f6f8bbde4bSHA-256: dcbb6d4240aa7eca2aa8a8e9743b633cec7ae629e5044d2249e1d0daa013e549
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 98ec80d4af2bef2a58e71583e374fda6SHA-256: 9046d21c6ba61eb370feadda9ad257aac4789c7119f8b8954c7a546afaf04c6e
java-1.8.0-openjdk-debuginfo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9e89d6aa0527328b4f6bb3e5dc26c1c6SHA-256: 461bb24da13f9049add1fc720cd20d62e81eb13eea38ee99604ac9218ea4cf00
java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 06ffb061b672e12a3a19fd573021f693SHA-256: df993f8f876aba688cc2d618b921f5d82ee8626d2864e47e8d28da2fc099ca46
java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 60dae9a8b22eb66e664011c1a03478eaSHA-256: 18ed53648a17803823f41b8d8b3521726464b0e249f138d8be9dec0320eed129
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 562239bb506bda384699e955e548ef83SHA-256: 69af6d385783490660fbd5fe0c52e263937e4a2eedd305a3c0ce3e6a543f821a
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 8a0bd2bb6d0a9e54cfcdbf4f0e3f3b56SHA-256: 7a957f5ade97386a20a29354f13879068ff1a1d0c85ee62281647c37c1f88bf1
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: f1c75f980ad1a2da1563ec6fa3d30c50SHA-256: ce4cc19489e0d0f959fd5273424e0daa6b24c1c6ec9493265930831cfea3f716
java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: cb51aee8be098e8713d027f581b50bc4SHA-256: b3cebcbd0db414ca29bcf681136521c5bb9d251d2676255b172b03b71a27a193
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 1c971fbf84b858f94e7c041032258622SHA-256: 599c04a38bf64fba5b882a51eda7530989e3317be4b660036c673199b958c349
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 9c429cee41b7899d707521979735c0edSHA-256: 8a4c8a8a240e1b2f0440c0c8750ddb35c95b1f825b5ca8d50b152c30fa0149cc
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.i686.rpm
    MD5: 977882414ed06a3881dfb7bf9b795ecfSHA-256: 4662e5d8e99e8572cb63d572c87ff97597a83c99540caee4db1798eff2d0aa18
java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 0fdf88a9c9a4f9438f126999b7adfc5cSHA-256: 80c15219b25c56b523d6ce36a7bb180854e41f7ffbe5338cf6e1ba16b2316cfe
java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 08ce3301da6ba706f061f295074f5eeeSHA-256: c9331391d7720c7f9dcab649ee13a447d8b32e91893a4a1f33cfa22fa1c38acd
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: bf44aa4f8db131c935a1558f016605d4SHA-256: 8847196a836d8301deb3e7a06042490fba66e336bef8ab168ec6493f948b7cfc
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 66044f9377b7e496c34d183b60fc8e5eSHA-256: 8bf9c0ffb32067a42118b91d8374b3d52de52dafeab085cd53e963f47942d8ed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.noarch.rpm
    MD5: 176199a0b34673285aebc1d2939ef928SHA-256: da6cca169f14b84ff13a2685f87def590f221cc111b4e87d4ff340bdf6f86db6
java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 89bf65a49e8257e5852d753b9ddd3394SHA-256: e9bf1970b71dc19d3951beea3cf481f8b0d8002bc009accac2bce10b6f28e949
java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.121-0.b13.el7_3.x86_64.rpm
    MD5: 7e7b0a288f7017a0fedd5798ff5657c7SHA-256: 56736d775359d755b2f6c9dc702ea4cf95a934029ba0ca6022315f6d13ec477c
 
(The unlinked packages above are only available from the Red Hat Network)

These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and details on how to verify the signature are available from:

Leave a Reply